MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

PODPORA

Newsletter

DIPOL Týdenní přehled - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
Č. 5/2010 (1.února 2010)
Systémy umělé ingteligence - budoucnost analýzy obrazu. Největším problémem analýzy obrazu je unikátnost vstupních parametrů. Objekt není nikdy stejný - různé osvětlen, objevuje se v různých vzdálenostech a úhlech. Tyto a jiné podmínky zabraňují indentifikaci objektů např. SPZ, lidské tváře apod.
Řešením tohoto problému jsou systémy umělé inteligence včetně umělých neurálních sítí. Neurální sítě jsou matematické modely lidského nervového systému sestavené z elementárních buněk zvaných neurony. Jejich úkolem je příjem, zpracování a přenos informací. Vstupní signály buněk (neuronů) jsou přiváděny přes "konektory" zvané synapse. Zvláštní funkcí těchto "konektorů" je možnost programování, což umožňuje trefit pevnost (sílu) spojení v síti k vytvoření požadovaného signálového toku, v závislosti a důležitosti signálu.
Počítačový model nervového systému (umělé neurální sítě) potřebuje vhodnou strukturu závislou na komplexnosti zpracovávaných problémů - druh sítě (dopředná, zpětná) a počet vrstev a neuronů (uzlů).
Podle odlišnosti dopadu individuálních připojení (synapsí) mezi neurony v závislosti na zprostředkovávaných informacích jsou uvedeny váhy - numerické faktory, který zvyšují důležitost určitých impulsů a redukují váhu ostatních. Základem umělých neurálních sítí je schopnost se učit - modifikace vah použitím matematických funkcí. Se vzrůstajícím počtem účících se smyček vzrůstá kontinuálně i efektivita řešených problémů.
Při rozeznání obrazu berou první elementy ( vstupní vrstva) hodnoty zavisející na parametrech obrazu (např. pixel-barvy). Transformací těchto informací přes neurony poskytuje výstupní vrstva informace dle rozhodnutí programu - například detekce tváře určité osoby nebo SPZ.
Pokud se vylepšují systémy umělých neurálních sítí a tolerují rušení, tak jsou vhodné pro použití při vysoké úrovni nahodilého rušení nebo jiných druhů interferencí.

Software založený na neurálních sítích našel své místo v:
 • kartografie, geografie, geologie, astronomie a meteorologie - analýzy satelitních a leteckých snímků;
 • medicína - analýzy radiografických a mikroskopických snímků;
 • fyzika - pro zlepšení kvality snímků z experimentů;
 • biometrie - pro klasifikaci a identifikaci založenou na biologických znacích;
 • bezpečnost - pro analýzu zobrazovaných objektů v zavazadlech, analýza reakcí davu a individuálních osob;
 • dopravní řízení;
 • Kontrola kvality výrobků;
 • identifikace osob, rukopisu, objekty a osoby - SPZ, podpisy osob;
 • kontrolní procesy založené na visuálních informacích, monitorování lidského těla, strojů atd., - rozpoznání kritické pohotovostní situace.
Software zakložen na neurálních sítích umožňuje mezi dalšími i analýzy a předpovědi chování davu.
Decapolis - kde jsou tyto antény? Decapolis je jméno deseti starobylých měst. Bylo založeno po dobytí Alexandrem Velikým (kolem r. 332 před Kristem) na velice důležitém strategickém území. Okolo 200 před Kristem to byla centrální část říše rozpínající se mezi Středozemním mořem a Indií a uzemím, kterému vládl Ptolemaios.
V roce 63 před Kristem Pompeius dobyl území a Helénská města se dostala pod Římskou vládu. Města podlehající Římu platila daně a posílala muže do vojenské služby, ale stále mohla razit své vlastní mince a zachovávala si podstatnou autonomii.
Některá města jako Gadara (Umm Qais) zobrazená na snímcích níže zchátrala (ačkoliv TV antény jsou důkazem, že se život se vrací zpět) jiná města existují stále. Dvě města z Decapolisu se stala hlavními městy současných států.

Která města to jsou? Svou odpověď si zkontrolujte na konci vydání.
Gadara - jedno z měst Dekapolu - zěmě ruin.
Starobylé budovy jsou využívány jako bary a obchody - proto ty antény na snímcích.
Která z měst Decapolu jsou hlavní města moderních států? - Zjistíte na konci tohoto vydání.
F konektory - důležité komponenty anténových instalací. Každý konektor, dokonce i ty nejvyšší kvality, způsobují ztrátu signálu, takže počet připojení by měl být limitován reálnými potřebami. Dobrý výrobce konektorů poskytuje dva důležité parametry určující signálovou ztrátu. První je zván VSWR (voltage standing wave ratio), který indikuje kolik ze zdroje signálu je odráženo zpátky ke zdroje. V případě satelitního IF by parametr neměl přesánout 1.5, což znamená, že se cca. 4% signálu vrací zpět ke zdroji.
Druný parametr je vstupní ztráta (útlum) - jeho hodnota by neměla přesáhnout 0,2 dB nebo průměrně 0.5% signálu.
Konektory používané venku musí být chráněny proti průniku vody. Je to důležité, protože dokonce i kapka vody by zvýšila VSWR dokonce o několik desítek % a změnila by energii signálu v žár.
Konektor Platinum (E80274) je konstruován k zajištění vodotěsnosti (po zaobroubení) ze strany kabelu i zařízení. Během komprese konektoru je další plastová vložka těsně stisknuta k pouzdru kabelu (vložením kompresního kroužku). Plastový materiál je chráněn patentem společnosti Delrin známé pro kvalitu produktů společnosti DuPont. Je UV-odolný a zajišťuje stabilní fyzické parametry v širokém spektru teplot.
Kovové části konektoru jsou poniklovaná mosaz a jsou odolné proti korozi.
Satelitní měřič/vyhledavač s DVB-S přijímačem a A/V monitorem pro CCTV. WS-6906 R10820 měřič umožňuje rychle nastavit satelitní talíř a LNB. Použitím vestavěného satelitního tuneru může uživatel na obrazovce zkontrolovat kvalitu přijmu specifických FTA kanálů. Měřič je zvláště užitečný během instalace multiswitchových systémů, umožňuje měření signálové úrovně, BER a C/N. To umožňuje uživateli zvolit (ve fázi návrhu) a ověřit (během implementace) vybavení (talíř, LNB, amplifiery, multiswitche). Během spuštění instalace zařízení umožňuje lokalizovat možné problémy.
Rozsáhlejší instalace s multiswitchi požadují použití vícestupňový zesilovač, který způsobuje další šum. Jak je známo, vzestup v úrovni šumu spojený se zhoršením signálu šumem, což se převádí přímo do zvýšení BER. BER nad 10-4 v uživatelských zásůvkách, bude prakticky bránit příjmu, protože dekoder nebude schopný uložit originální signál. Pro řádný příjem by úroveň BER v LNB výstupu něměla být vyšší než 10-8.
A/V vstup umožňuje připojení CCTV kamer, což dělá zařízení velice užitečným nástrojem pro instalátory video sledovacích systémů. Instalátor může přesně nastavit ohniskovou vzdálenost a ohnisko každé kamery.

Hlavní vlastnosti zařízení:
 • 3.5" (8.9cm) TFT LCD barevný displej,
 • vestavěný FTA přijímač (s barvou a zvukem),
 • dBm a BER měření,
 • plnou shodu s DVB-S,
 • podporu DiSEqC 1.0, 1.1 a 22 kHz,,
 • A/V vstup - možnost připojení CCTV kamer (video a zvuk),
 • volba update firemního softwaru,
 • Lithium-ion baterie (1.95 Ah),
 • Příslušenství: držák, nabíječka (90... 240 VAC), auto nabíječka (12 VDC), USB/SERIAL kabel, CD-ROM.
Satellite Meter/Finder WS-6906 (DVB-S receiver)
Satelitní měříč/vyhledavač WS-6906 (DVB-S přijímač a monitor)
R10820
Jak kombinovat SAT a terestriální TV signály? Instalace, kde jednotlivý kabel distribuuje rádio, terestriální a satelitní TV jsou v současnosti nejčastěji používaným typem distribuční sítě. Nejlepším řešením je kombinovat signály ze tří zdrojů už u vstupu systému. Přes tuto skutečnost mají tyto signály různé frekvence a nemohou být kombinovány za použití klasických slučovačů /spliterů.
V případě malých individuálních instalací s jednou nebo dvěma TV/SAT zásuvkami (R694100) bude nejlevnějším a nejvhodnějším řešením použití TV/SAT slučovače - spliteru. Zařízení umožňuje kombinovat signály a přenášet signál do LNB a volitelně (jako R85310) do preamplifierů terestriálních signálů.
FM Antenna: Dipol 3/RZ B (88-108 MHz)VHF TV Antenna: DIPOL 7/6-12 (7-element)UHF TV Antenna: DIPOL 44/21-69 Tri DigitTWIN LNB: Opticum/Orton LTP-04H Premium 0.1dBOffset Satellite Dish: 80cm, painted galvanized steel, A-E mountShielded Antenna Preamplifier LNA-169 24dBAntenna Triplexer - ZA 4MTV/SAT Combiner - Splitter RS-01/DCInductive FM/TV 2-Way Splitter RI-2/1 FTV/SAT Wall Plate: Signal R-TV-SAT (terminal)
TV/SAT instalace využívající TV/SAT slučovače - splitery R85310
Mělo by být zaznamenáno, že jak konvertor i zesilovač jsou napájeny ze satelitního přijímače. Pokud není potřebné napájet preamplifier je možné použít prvotřídní TV/Sat slučovač/diplexer od TERRA - R85300. V případě umístění TV/SAT slučovače venku (např. na stožáru) jsou vhodnými zařízeními R85311 a R85312.
V rozsáhlejších instalacích je nejjednodušším a současně nejprofesionálnějším řešením pro kombinaci signálů použití multiswitche, což může poskytnout signály do mnoha zásuvek (od několika až po několik desítek).
Video přenos z několika analogových kamer přes jednotlivý kabel. Každý instalátor má nejméně jednu zkušenost s problémy posílání signálů z několika analogových kamer přes jednotlivý kabel. Toto je často kvůli skutečnosti, že montážní místo je vybaveno některým druhem kabeláže - a UTP/FTP, koaxiální nebo optické kabely (single-módový nebo multimódový). Užitečné je využít již existující kabeláž.

Řešení založená na jednotlivých kabelech:
 • koaxiální kabel - přenos videa ze 4 kamer přes jednotlivý koaxiální kabel je možný použitím Quadruple RF Modulátoru Mixpol MDP-4S R95163, 4-way TV/FM Spliteru Signal R-4 R60104 a dvou Double AV Demodulátorů Mixpol R87204.
 • RF modulátor MDP-4S je původně konstruován pro distribuci v anténovém systému do 4 A/V signálů přijímaných s různých zdrojů např. sat přijímačů, CCTV kamer. Většinou je používán pro distribuci CCTV snímků mezi MATV/SMATV systémy, ale může být využit v jakékoliv CCTV instalaci, umožňující přenos čtyř video a audio kanálů přes jednotlivý koaxiální kabel ve vzdálenosti do 100 metrů.
Ceiling Color Camera: CX-412D (with lens)Ceiling Color Camera: CX-412D (with lens)Quadruple RF Modulator MIXPOL MDP-4S (ch. 1-69)4-way TV / FM Splitter - Signal R-4Network DVR: ULTIMAX-104 (H.264, 4 channels)
Aplikace RF modulátoru a demodulátoru
pro přenos signálů ze 4 analogových kamer.
Maximální vzdálenost - 100 m (bez přidaného zesilovače).
 • UTP/FTP kabel - 4-kanálový video přenos je umožňován Active Video Transmiterem ATT-4 M16674 kooperujícím s Active Video Receiverem ART-4 M16675. Ve video toku dosahuje transmiter impendance koaxiálního kabelu (75 ohm) impendance kabelu se stáčenými páry (100 ohm) a zesiluje signály. Každý vide kanál používá jeden kabel se stáčenými páry. Výhodou tohoto řešení je nízká cena a možnost odesílání signálů na vzdálenost až 2km (CAT5 kabel).
Ceiling Color Camera: CX-412D (with lens)Active Video Transmitter: ATT-4 (4 channels)Active Video Receiver: ATR-4 (4 channels)Network DVR: ULTIMAX-104 (H.264, 4 channels)
Aplikace video transmiteru/receiveru pro UTP/FTP kabel.
Maximální vzdálenost - 2 km.
 • optické kabely - přenos signálů ze 4 analogových kamer přes optický kabel je uskutečněn použitím 4-kanálových video konvertorů řady ULTIMODE. Příkladem jsou ULTIMODE konvertorové sety V-204D L2421 (pro jednomódové vlákno) a V-024D L2402 (pro multimódové vlákno). Velkou výhodou optické technologie je imunita vůči elektromagnetickým interferencím a velké vzdálenosti, na které může být signál přenášen (pro single-módové vlákno - 20km, pro multimódové vlákno - 2 km)..
Ceiling Color Camera: CX-412D (with lens)Ceiling Color Camera: CX-412D (with lens)Fiber Optic Video Converter ULTIMODE V-204D<br />(WDM, 4 x video, 1 x data)Fiber Optic Video Converter ULTIMODE V-204D<br />(WDM, 4 x video, 1 x data)Network DVR: ULTIMAX-104 (H.264, 4 channels)
Aplikace optického vybavení pro přenos 4 analogových video kanálů.
Maximální vzdálenost - 20 km.
Je užitečné si uvědomit, že přenos analogových signálů přes jednotlivý kabel je efektivní a ekonomické řešení umožňující uživateli úsporu náklady na kabeláž. .
BABY TV - nová aplikace IP kamer. V univerzitní nemocnici Carla Gustava Caruse v Drážďanech, v Německu byly instalovány IP kamery nasměrované na inkubátory v místnosti pro nedonošené novorozence. Systém zvaný Baby TV slouží k udržování kontaktu mezi rodiči a dítětem. Tímto způsobem může matka z jiné místnosti sledovat a poslouchat co se děje s jejím dítětem. Díky spojení přes internet mohou také členové rodiny sledovat dítě z jakéhokoliv místa na světě. Toto řešení také omezuje zatížení lékařů a sester - rodiče a rodina mohou vidět a poslouchat jejich dítě, v kterémkoliv okamžiku bez přivolání personálu nemocnice.
Systém využívá megapixelové IP kamery ACTi ACM-4201 K1514, poskytující snímky s 1.3 Mpix rozlišením a zvukem.
Instalační společnost, která implementovala toto řešení do nemocnice již dokončila podobnou instalaci v Berlíně a je připravena montovat tyto systémy do dalších nemocnic.
ACTi K1514 instalovaný u inkubátoru
HDMI over CAT5e cable. Signal-HD HDMI extender over CAT5e cable (H3601) enables the user to connect remote (up to 50m) source of HD content to HD-enabled television/monitor, using one CAT5e/6 cable.
Advantageous features of using H3601 HDMI extender over CAT5e cable:
 • possibility of utilizing ready-to-use structured cabling,
 • cost effectiveness (due to higher cost of HDMI cable and necessity of using HDMI repeater)
 • ease if installation (due to thinner and more flexible cable),
 • low cost of the left cable in the case of temporary installations where the cable cannot be taken away.
Popis vlastností:
 • přenos přes jednotlivý CAT5e/6 kabel,
 • přenosová rychlost do 1.65 Gb/s,
 • podpora 1080p,
 • maximální dosah (CAT5e) do 50m.
Set je dokonalý pro připojení vzdáleného HD zdroje (až 50 m) jako sat přijímač, Blu-ray přehrávač, PC, hrací konzoly atd. do HD TV/monitoru. To vyžaduje použití jen jednoho poměrně tenkého kabelu.
Aplikace HDMI extenderu H3601
Damašek - hlavní město Syrie a Amánu - hlavní město Jordánska. Decapolis zahrnuje : Damašek, Philadelphia (současný Amán), Rafana, Scythopolis (současný Beit She'an), Gadara, Hippos, Dion, Pella, Gerasa (současný Jerash), Canatha. Města byla umístěna ve starobylé Palestině - strategické území od časů, ve kterých vládcové usilovali získat nadvládu nad Asií a Afrikou.
Tři města Decapolu - zleva: Damašek - Umayyad Mosque,
Amán - pohled od Citadel Hill, Jerash - římské ruiny.
o čem jsme psali:

Jak sdílet ADSL Internetové spojení s TP-LINK zařízeními. Rychlý a jednoduchý způsob jak sdílet Internetové spojení přivedené přes telefonní linku (ADSL servis) je použít TD-W8901G N2902 router.
Zařízení má vestavěný ADSL modem kompatibilní s ADSL/ADSL2/ADSL2+, Access Point vyhovující IEEE802.11b/g standardu a 4-portovému switchi. Jeho WAN port (R11) je přímo zapojitelný k telefonní lince. Důležitá vlastnost TP-Link TD-W8901G je možnost použití QoS kontrolního mechanismu...

Záložní linka ULTIAIR zařízení. Spolehlivost propojení je jedním ze základních požadavků pro přenosové systémy. Nejběžnějším důvodem ztráty komunikace je selhání radiových modulů způsobené elektrickými výboji. Řešením takového problému je kabelová nebo bezkabelová záložní linka , která je aktivována pokud selže hlavní spojení...

ULTIMAX DVRs v inteligentních budovách. Díky zabudovaným alarmovým vstupům a spínacím výstupům, se může ULTIMAX DVRs stát součástí inteligentního ovládání spotřebičů v domácnosti.

Alarmové vstupy je možné využít na:
 • burglary and robbery alarm system;
 • fire protection system;
 • access control system (ACC);
 • power and control system (gate drives, lighting etc)...
Základní konfigurace ULTIMAX 716 (zobrazena jsou jen jednotlivá zařízení)
 
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU
Osoby mající zájem o zasílání týdenního Newsletter elektronickou poštou, prosímme, uveďte svůj e-mail:
 
 
V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE
ARCHIV NEWSLETTERU
AKČNÍ CENA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI