MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

PODPORA

Newsletter

DIPOL Týdenní přehled - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
č. 34/2007 (8.října 2007)
"Poutavě o anténách - VI Letní 2007 Dipol Soutěž" - rozhodování. "Dvě věci mě udivují nejvíc, hvězdná obloha nade mnou a mravní zákon ve mně". V současné době můžeme zvláště ve velkých městech sledovat méně hvězd, ale nesporně více antén. Stejné je to i s mravním zákonem, v porovnání s 18. stoletím, kdy žil Immanuel Kant. Obvykle, chceme-li vidět hvězdy, musíme se podívat vysoko k nebi, jako Kant, ale to co vidíme je zřídka tak vzrušující nebo fascinující, co by stálo za filozofickou úvahu. Antény a talíře zakrývají fasády a střechy, TV věže ničí krajinu. Vzhledem k původu naší civilizace, uprostřed mezi nebem a zemí, mohou rozdělovat lidi, neboť omezují jejich bezprostřední kontakt.
 • Takovou smuteční atmosféru navozují obrázky pořízené Barbarou Sieja "Architektura Káhiry" (čestné uznání), Bartlomieje Soltysiak "157" (čestné uznání), "... v osamění" Piotr Rodzajewski (čestné uznání). Společným jmenovatelem snímků může být titulek "Očekávání dobrých zpráv". V současnosti stojí za povšimnutí práce Agnieszky Mlynarczyk, Magdaleny Grenda, Sebastiana Brzezinski, a Franciszka Kowalski.
 • Kantova filozofická touha je jasně vyjádřena ve snímcích "Věčná naděje" Ewy a Lukasze Karczynski. Znaky Platóna můžeme pozorovat ve snímku "Odposlech ve zdi" od Marcin Kaminski.
 • Jako obvykle, máme mnoho snímků od cestovatelů - udivují nás exotické scenérie ve "Světě bez hranic" od Arkadiusz Jaworski.
 • Práce Tomasze Kozlowski v nás vyvolávají atmosféru starých čtvrtí Krakova (Podgorze). Tato skupina, "Chraňme to pro potomstvo", rovněž obsahuje zajímavé fotografie Marcela Kasprzak a Tomasze Rys. V této edici by však nejeden mohl zvítězit nad krásou střech ve snímku "Něco nového... diskrétně" od Tomasze Mlynarczyk (čestné uznání).
 • Ptáci se přizpůsobují "anténovým pralesům". "Kdo nás donutí hradit licenční poplatky? :-))" od Marka Koteluk je vtipným shrnutím nuceného soužití. Snímek "Break" ("Přestávka") od Jolanty Maj (II. místo) je nádherným portrétem s anténou v pozadí.
 • V práci Piotra Rzok "Bezmezná představivost" sledujeme zajímavou kompozici spojenou s tvořivou fantazií a kouskem důvtipu - 3 v 1! (Ocenění Dipol Technického oddělení).
 • Upozornit na krásu antén - nemožné? Po tom všem, je to možné - shlédněte snímek Anny Szczeblowski "Ptačí rozhlas" (čestné uznání) a v prvé řadě snímek Agnieszky Sienkiewicz - "Roztavení" (I. místo).
Děkujeme vám za účast a na dále vás podporujeme v pozorování zajímavých objektů na pozadí nebe (není nezbytné UFO), zveme každého k dalšímu vydání soutěže v roce 2008.
1.místo - "Meltdown"(
SMATV systémy v obytných domech - kabeláž. Kabeláž v obytných domech by měla obyvatelům domů umožnit přijímat jakékoli dostupné kanály. Nejlepším řešením je 9-kabelová přípojnice. Ta je doporučována k použití za účelem nejvýše kvalitních koaxiálních kabelů, jako TRISET-113 E1015_100, to nejlepší na trhu síťové účinnosti, nízké ztráty a velmi dobrá přizpůsobivost. V případě větších instalací (nad 100 výstupů) a delších vzdáleností, by měla být nosná kabeláž vytvořena s kabelem TRISET-11 E1027_100.
Projekt lze dokončit instalacemi multiswitchů a připojením odběratelských výstupů ve stádiu budování nebo navrhnout a provést dokončení budoucími obyvateli domu, podle jejich individuálních potřeb.
Schéma níže znázorňuje 9-kabelovou oporu, se signálovými větvemi. Mohou být užity odběratelské multiswitche MS-554 R70554 (pro 1 konvertor) a MS-952 R70952 (pro 2 konvertory). Instalace rovněž umožňuje distribuovat pozemní vysílání.

SAT/TV TAP: Terra SS-5109-input Multiswitch: TERRA MS-952Multiswitch: Terra MS-554 (5-in, 4-out)
9-kabelová instalace se signálovými větvemi, doporučována pro obytné domy
Odběratelské výstupy. V závislosti na aplikaci ve specifickém RF distribučním systému, mohou být výstupy rozděleny do několika skupin:
 • průchozí výstup - vysoká ztráta v odběratelské větvi, užívá se ve stupačkách jako přechodné zařízení GAP-xx. Tento druh výstupů je rovněž užíván v jednoduchých satelitních instalacích (Signal R694110), kde je využit pouze jeden satelitní přijímač,
 • koncové výstupy - vysoká ztráta v odběratelské větvi, užívá se ve stupačkách jako koncové zařízení: R62370, vybaveno koncovým rezistorem R66150. Obdobou v satelitních instalacích je výstup Signal R694100,
 • neprůchozí výstup - charakteristický nízkou ztrátou, používán typicky na konci odběratelských vedení - R62110.
Průchozí systémy jsou v současné době spíše historií, díky problémům s udržováním shodné úrovně ve všech výstupech, riziku přerušení kabelu a rušení uživatele, velkému množství spojů a obtížnější konstrukci.
Jiná klasifikace výstupů je založena na způsobu kterým rozdělují TV a FM signály:
 • širokopásmové - separace (nebo spíše rozdělení) je vytvářeno separátorem nebo odbočovačem,
 • pásmové - separace je vytvářena pásmovým filtrem.
Existují rovněž - velmi populární mezi zákazníky - multimediální výstupy, kombinující FM, TV, SAT funkce s telefonními a LAN aplikacemi. Příkladem je Signal R694043.
Tipy pro vytvoření anténních instalací:
 • Díky rostoucímu množství PVR přijímačů jsou doporučovány výstupy s dvěmi SAT výstupy (ty vyžadují dva nezávislé satelitní signály - pro živé sledování a nahrávání).
 • Měly by být upřednostněny pásové separace - je to lepší a zajišťují vyšší signálové úrovně.
 • Poslední výstup v sériích průchodného systému musí být uzavřen koncovým rezistorem, pokud se nejedená o specializované koncové zařízení. Není možné připojit výstupy přímo do separátorů.
Monitoring několika míst se vzdáleným monitorovacím centrem. Hlavní problém, který musí být vyřešen v tomto případě, je přenos a nahrávání video dat. Řešení použitá v moderních instalacích rozdělují video monitorovací sytém do menších jednotek se samostatnými servery. Řídící funkce mohou být vykonávány klientskou stanicí spojující se se servery. Navíc, nastavení přístupových práv umožní Internetovému prohlížeči sledování videa online, např. když se spustí detekce pohybu.
Takové řešení může být realizováno s ACTi zařízeními, např. K1118 nebo K1312, velmi dobře připravenými pro monitorování budov a zaměřenými na softwarovou aplikaci NVR K3032 - síťový rekordér vybavený všemi funkcemi nezbytnými pro profesionální systém.

MPEG-4 IP Camera: ACTi ACM-1431MPEG-4 IP Dome Camera: ACTi ACM-3211
Video monitorování dvou budov se vzdáleným monitorovacím centrem
MPEG komprese - část 1. Většina současných dostupných IP kamer využívá MPEG-4 kompresi. Ta je ale založena na dřívější verzi - MPEG-2, ze které bere mnoho základních algoritmů. Začněme tedy s předchůdcem. MPEG-2 užívá GOP (Group of Picture -
Monitoring vstupů. V okamžiku otevření dveří přichází do místnosti velké množství světla a kamera se tak musí rychle přizpůsobit měnícím se světelným podmínkám. Podobné je to v případě skleněných dveří - levnější kamery neposkytují uspokojivé výsledky. Instalátoři se obvykle vyvarují takové intenzitě světla namontováním kamer tak vysoko, jak je to možné nebo na stranu místnosti. Takové umístění kamery však neumožní dobrou identifikaci vcházejících lidí.
Profesionální řešení je poskytováno aplikací kamer vybavených Super Wide Dynamic senzory (WDR), např. SN-587C/A/10 SWD M11205.
Následná dynamičnost kamer pomáhá vyvarovat se situacím, kde jsou hlavní objekty příliš tmavé a pozadí příliš světlé. WDR funkce je možná díky vysoké rychlosti CCD senzoru, schopného rozložit při zpracování obraz do dvou. Poté jsou dva obrázky obsahující detaily opačných ploch (z hlediska osvětlení) naskládány na sebe a poskytují tak vyhovující snímek záběru, se zřetelnými jak tmavými, tak světlými objekty.

Standardní CCTV kamera
CCTV kamera s BLC funkcí
CCTV kamera s WDR senzorem
Antény pro GSM, DCS, UMTS. Antény navržené pro UMTS pásmo (1.9 - 2.1 GHz) jsou dokonalým řešením problému nízkého signálu v laptopu nebo mobilním telefonu. Antény, které mohou být užity ve velkých městech s UMTS infrastrukturou, operující ve 2 GHz, jsou dostupné ve dvou verzích:
 • A7035 - UMTS venkovní antény ATK-16/2 GHz (11dBi, s10m kabelem &SMA zásuvkou),
 • A7044 - UMTS venkovní anténa ATK-P1/2GHz (7dBi, s 5m kabelem &FME zásuvkou),
zatímco v lokacích kde jsou k dispozici pouze 900 MHz nebo 1700-1800 MHz služby, jsou užity logaritmické antény, např.:
 • A7040 - GSM/DCS/UMTS/HSDPA ATK-LOG anténa s FME zásuvkou,
 • A7041 - GSM/DCS/UMTS/HSDPA ATK-LOG anténa s 5m kabelem &SMA zásuvkou.
Faktory ovlivňující maximální dosah bezdrátové sítě. Dosah závisí, mezi jinými, na:
 • vlastnostech použitých zařízení:
  • Tx výstupní výkon
  • zeslabení napájecího kabelu
  • zesílení antény
  • Rx sensitivita
 • prostředí:
  • zúžení prostoru mezi anténami (může být odhadnut FSL modelem)
  • rušení způsobené jinými zařízeními (nemohou být předvídány a priori - je potřeba určitá tolerance výkonu kompenzující možné interference)
  • vysoké oslabení určitými překážkami (stěny, stropy, stromy atd.).
K minimalizaci zeslabení napájecího kabelu se doporučuje použít kabely až do 6 GHz. Ty jsou typické svým výrazně nižším úbytkem v 2.4 GHz pásmu. My můžeme doporučit skupinu Tri-Lan. Základní vlastnosti Tri-Lan kabelů:
 • malý úbytek (až o 20% nižší než H155)
 • dokonale přizpůsobivé
 • vysoká vysílací schopnost (90dB v 2.4GHz)
Coaxial Cable 50 ohm: Tri-Lan 240 [1m]
Detaily Tri-Lan 240 kabelu
Coaxial Cable (50 ohm): Tri-Lan 400 WLL [1m]
Detaily Tri-Lan 400 kabelu
Použití Tri-Lan kabelů v 2.4 GHz systémech umožní migraci do 5 GHz pásma bez nahrazování kabeláže.
Produkty nominované na cenu "Produkt roku". Organizátoři SatKrak (Krakow, 18.-20. října 2007) doporučují na cenu dvě skupiny výrobků distribuovaných společností Dipol - Triset kabelová řada a Signal řada RF příslušenství. Více o nominovaných výrobcích na
"Dipol virtuální stánek".

DIPOL at SatKrak 2007: October 18-20, 2007, Krakow, POLAND
 
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU
Osoby mající zájem o zasílání týdenního Newsletter elektronickou poštou, prosímme, uveďte svůj e-mail:
 
 
V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE
ARCHIV NEWSLETTERU
AKČNÍ CENA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI