MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

PODPORA

Newsletter

DIPOL Týdenní přehled - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
No. 37/2009 (Nov 9, 2009)
Našli lepší způsob? - ALARM Kielce, 4.-5.listopadu 2009. Současný jednoduchý způsob v poskytování prostoru vystavovatelům a návštěvníkům už není dostačující. Aby byl zajištěn úspěch obchodních událostí, musí organizátoři přijít s novými nápady.
Organizátoři konference Video Surveillance Conference a výstavy ALARM v Kielce požadovali důrazně setkání investorů a prodejců vybavení již roky. Podstatou tohoto nápadu je dokonale připravit tuto konferenci: "Bezpečné město" a "bezpečný stadion". Dva dny konference přilákali stovky účastníků - zástupce měst, policie, sportovních klubů a další organizace, které zajímá instalace bezpečnostních systémů.
Návrhy řešení video monitorovacích systémů byly prezentovány přímo jejich uživateli s hodnocením jejich výhod a ukázkou problémů souvisejících s technickou a organizační realizací systémů.
Tento rok účastníci prezentovali zajímavé ukázky aplikací CCTV monitoringu v městských a místních oblastech, v dopravě, ve školách, kostelech a duchovních objektech.
Prezentace prodejců byla zaměřena na návrhy založené na megapixelových kamerách. Také zdůražňovali důležitost správného softwaru.
Prezentace firmy DIPOL byla založena na svých zkušenostech s dodáváním vybavení a softwaru pro více než tucet městských videosledovacích systémů. Úspěch každého CCTV projektu záleží na vhodné volbě kamer, nahrávacího vybavení, softwaru a video přenosových prostředků. Na těchto základech jsme prezentovali koncept ULTImonitoringu.
ULTImonitoring umožňuje investorům, designerům a montérům používat produkty, které kombinují rozmanité technologie zahrnuté v CCTV, IT a telekomunikacích - zatímco přetrvává kompatibilita, modernost a ekenomická kritéria. Nabídka se kontinuálně vyvíjí a rozšiřuje s vývojem technologií, poskytujících zákazníkům řešení flexibilní a odpovídající současné době a zároveň schopné být v budoucnosti dále modernizované a rozšiřované.

ULTImonitoring koncept

"The safe city" conference at ALARM Kielce
Oceněný přenos - ULTIAIR. Porota konference Video Surveillance Conference a výstavy ALARM v Kielce v Polsku udělila cenu pro ULTIAIR systém oceňující roli v přenosu signálů a konstrukci moderních CCTV systémů.
ULTIAIR je rodina profesionálních Access Pointů vyvinutých pro výkoné, dlouhodobé, venkovní fungování. Zařízení jsou konstruována pro vytváření výkonných bezdrátových IP CCTV a ISP sítí.
Integrace transceiveru a antény do jednoho obalu odolného vlivům počasí umožňuje montérům zvládnout práci rychle bez dodatečních úprav.
ULTIAIR zařízení jsou charakterizována krátkým zpožděním a vysokou výkonností. Mohou být řízena přes WinBox software nebo telnet. Fungují v nekoncesovaném 5 GHz pásmu - žádná zvláštní povolení nejsou potřeba. Zařízení mohou fungovat jako zákaznická nebo základní stanice.
RouterBoard s Mikrotik systémem je vložen do venkovního obalu IP 66 class což garantuje plnou ochranu proti nepříznivým vlivům počasí a korozivnímu prostředí (průmysl).

ULTIAIR - bezdrátový přenos signálů ze CCTV kamer
ULTIAIR zařízení konstruovaná pro bezdrátový přenos video monitorovacích dat
obdržela cenu ALARM Kielce
233 m hlavou dolů - věž odvážlivců . Bungee jumping z televizní věže je světovou atrakcí. Skoky jsou vyhlášené jako jedny z nejdelších z pevného místa, další kategorií jsou skoky z helikoptéry). Umístění by nemělo být překvapující, jde o jedno ze světových měst hazardérů. Dávka rizika je přirozená pro návštěvníky kasín i bungee jumpery...

Kde je tato věž? - Odpověď je uvedena na konci tohoto vydání.

Skok z televizní věže (video)
Z této věže můžete uskutečnit nejdelší seskok bungee jump - kde je to?
Odpověď je uvedena na konci tohoto vydání.
MAC vrstva - několik k WiFi - část 11. Point Coordination Function PCF je volitelný mód fungování v 802.11 standardu, který může být použit pouze ve fixní síťové infrastruktuře. To umožňuje prioritní přístup k médiu - vybrané stanice mohou přenést data bez opoždění kvůli prioritě kabelového přístupu.
Tento mód požaduje zařízení, které řídí přístup k médiu např. Point Coordinator PC (obvykle Access Point). Během činnosti v PCF módu stanice určená PC může posílat jen jeden MPDU rámec (MAC Protocol Data Unit). Když je PCF mód mplementován je časová osa rozdělena do takzvaných super-rámců.
Super-rámec je rozdělen do dvou period: CFP (Contention Free Period) a CP (Contention Period). Během CFP periody je přístup k přenosovému médiu řízen PCF a v CP periodě kontrolu přebírá DCF.
Rozdělení mezi CFP a CP je prováděn Point Coordinator zařízením (PC). Maximální trvání frekvence CFP závisí na systémových parametrech. Trvání CP periody by mělo být dostatečně dlouhé k odeslání minimálně jednoho MPDU rámce.
Super-rámec je iniciován PC s řídícím rámcem zvaným Beacon. PC generuje Beacon rámce v pravidelných časových intervalech. Beacon interval je znám jako Target Beacon Transmission Time (TBTT). TBTT délka (hodnota) je vysílána v Beacon rámcích. Každý super-rámec začíná s Beacon rámcem, který je použit jako časová značka synchronizující místní hodiny všech stanic, které přijímají tento rámec a stejně tak pro poskytování informací o způsobilosti.
Níže je zobrazeno fungování sítě během PCF a DCF periody. Přístup ke kanálu je střídavě přepínám mezi PCF a DCF, ale CFP perioda se může zmenšit kvůli prodlouženému CP.

Kompozice super rámce DCF a PCF period
Další část popisuje principy PCF.
Cenový průlom v DVB-T přijímačích - Ferguson FT-8100 HD. Ferguson FT-8100 HD A99259 umožňuje uživateli přijímat terestriální FTA kanály komprimované v MPEG-2 nebo MPEG-4 standardech v SD nebo HD rozlišení.
USB port umístěný na předním panelu umožňuje video záznam (PVR) na externí data nosiče jako HDD nebo flash disk.
DVB-T Receiver: FERGUSON FT-8100 HD
A99259 - zepředu
DVB-T Receiver: FERGUSON FT-8100 HD
A99259 - zezadu
Hlavní vlastnosti:
 • Plná kompatibilita s DVB-T standardy (MPEG4, MPEG2)
 • Oddělené seznamy oblíených programů, TV a rádio
 • Automatické nebo manuální vyhledávání dostupných TV a rádio kanálů
 • Automatická PAL-NTSC-SECAM konverze
 • Podporuje (LCN) - logical channel number
 • Podporuje teletext a titulků
 • Electronický programový průvodce (EPG)
 • Dostupná cena

Ethernetové media konvertory - optická vlákna doma. Díky vysokému výkonu, vysoké rychlosti a bezproblémové instalaci jsou ULTIMODE media konvertory využívány poskytovateli internetových služeb (ISP) pro šíření širokopásmového internetového přístupu ke konečnému uživateli. Níže je příklad použití ULTIMODE media konvertorů v FTTC, FTTB a FTTH sítích.
Ethernet Media Converter ULTIMODE M-403M<br />(two single-mode fibers up to 40 km)Ethernet Media Converter ULTIMODE M-403M<br />(two single-mode fibers up to 40 km)Ethernet Media Converter ULTIMODE M-403M<br />(two single-mode fibers up to 40 km)Ethernet Media Converter ULTIMODE M-403M<br />(two single-mode fibers up to 40 km)
Příklad optických sítí
 • (1) ISP (Internet Service Provider)
 • (2) FTTC (Fiber To The Curb) - vlákna jsou přivedena do lokálních síťových uzlů umístěných v bezprostřední blízkosti budov (např. výstavba domů, kde konečný uživatel dostává signály převedené do různých forem)
 • (3) FTTB (Fiber To The Building) - vlákna jsou přivedena do budovy, ale konečný uživatel dostává signály v různé formě (obvykle 10/100 Ethernet)
 • (4) FTTH (Fiber To The Home) - optická vlákna jsou přivedena přímo ke konečnému uživateli (domu nebo kancelářel)
Video servery a transcodery - použití počítačových sítí pro přenos analogového videa. Porovnání nákladů organizace a údržby lokálních monitorovacích center a nákladů centrálního systému dává jasnou odpověď: náklady na centralizaci se zaplatí do několika měsíců v roce. Centralizovaný systém také umoŽňuje efektivní řízení bezpečnostní služby tak, aby byly chráněny všechny individualní oblasti a objekty.
V součastnosti je nejběžnější formou přenosu videa v lokálních monitorovacích systémech analogové signály. Integrátor analogových CCTV systémů s počítačovými sítěmi může obvykle využívat existující Ethernetovou infrastrukturu.
K přenosu analogových signálů přes takové sítě mohou být použity SED-2140T K2114 video servery a ACD-3100 K2413 transkodery - oba z ACTi. Ty vytvoří "most" pro přenos obrazu, audia a řízení PTZ signalů z/do kamer. Náklady na tato zařízení jsou jen výdaje na centralizaci systému.
Na vyobrazení níže jsou analogové kamery vzdálené od monitorovacího centra. Použití koaxiálního kabelu by bylo nákladné a nebo dokonce nemožné. S využitím existující počítačové sítě může být dosaženo modernizace nebo rozšíření s minimálními náklady.

Video Server: ACTi SED-2140TTranscoder ACTi ACD-3100
Příklad aplikace ACTi video serverů a transkoderů
12 otázek pro ty, který plánují vybudovat CCTV instalace - část 4. V předchozích vydáních Newsletteru jsme představili 12 otázek které by měly být zodpovězeny investory a konstruktéry před započetím projektu.
Již známe: typy hrozeb, výběr monitorovaných oblastí a sledované cíle a požadovaný stupeň automatizace.
Dalším krokem je stanovení CCTV systému, požadované období uchovávání dat a pracovní podmínky vybavení.
6. Jaké je požadované období uchovávání dat?
Pokud zákon neukládá jaká je minimální povinná doba pro archivování CCTV záznamů musí si uživatel stanovit sám očekávaný čas pro potřebnou analýzu zaznamenaných dat.
Dokonce i pečlivá analýza živého obrazu nezaručí, že důležité události budou zaznamenány a proto ta důležitost ověření archivovaných dat.
Velikost archivů záleží na počtu kamer, rozlišení, rychlosti rámce a kompresní metodě. Tyto parametry určují charakter datového toku , který musí být zaznamenán, především je to rychlost toku dat vyjádřen v bitech na sekundu (bps). Tento parametr může být jednoduše komprimován dle požadavků archivační kapacity systému. Moderní CCTV systémy umožňují vytvořit virtuální neomezené místo na disku.

ULTISYSTEM poporuje neomezenou kapacitu disku na serveru.
ULTIMAX DVRsřada 500 a 700 může podporovat 8 hard disků, každý o kapacitě do 2 TB. V praxi to umožňuje záznam videa z 16 kanálů (25 fps, 4CIF) po 42 dnů (24/24). Samozřejmě redukcí nahrávacích parametrů a nebo užitím detekce pohybu je možné u počtu nahrávaných kanalů několikrát znásobit délku periody.
Network DVR: ULTIMAX-716 (H.264, 16 channels)
Software Package: ULTISYSTEM (16 channels)
16-channel DVR ULTIMAX 716
M77160
ULTISYSTEM software package (16 channels)
K3216
7. Jaké jsou vnější podmínky okolí?
Každé zařízení používané v CCTV systémech má určeno své vlastní charakteristické prostředí. Nedodržení těchto parametrů může způsobit nesprávné fungování nebo dokonce zničení vybavení. Hlavní parametry zahrnují teplotu, vlhkost, dosah, odolnost vůči prachu, vodě, elektromagnetickým interferencím a odolnost vůči mechanickému poškození (nárazuvzdornost). V případě kamer je důležitým parametrem citlivost na světlo (úroveň světla potřebného pro fungování).

1.3 Mpix Pan-Tilt IP Camera: ACTi ACM-8211
Outdoor Megapixel IP Camera: ACTi ACM-1231
1.3 Mpix Dome Camera: ACTi ACM-7411
Indoor camera
ACTi K1218
Outdoor camera
ACTi K1511
Wandalproof outdoor camera
ACTi K1313
Nejlepší antény pro GSM repeatery. Trans-Data je značka vysoce kvalitních komunikačních antén. Trans-Data antény jsou konstruovány speciálně k šíření radiových vln v operačním pásmu v přímém směru a stejně tak k minimalizaci negativních dopadů (možné rušení vnitřní anténou). Díky kvalitním materiálům a velice dobrému výkonu jsou antény charakteristické svou spolehlivostí a stabilními parametry.
Typické vlastnosti Trans-Data antén:
 • Pevná konstrukce a jedinečné provedení,
 • Stabilní parametry,
 • Masivní konstrukce,
 • Silný a stabilní systém upevnění,
 • Pečlivá kontrola kvality materiálu, komponentů a finálního produktu,
 • Cenově výhodný.
DIPOL nabízí následující Trans-Data antény:
 • TRANS-DATA GSM/DCS/UMTS DW3-A A741001 - určená pro GSM repeater A6760. Ideálně vhodná jako vnitřní anténa vyžadující posílení cellulárních signálů. Charakterizuje ji 3 dBi zisk v GSM, DCS, 3G pásmech a zajišťuje jednoduché uchycení na sádrokartonu nebo na ostatních stropních podhledech;
 • TRANS-DATA GSM/DCS/UMTS DW3-B A741002 - v kontrastu k výše uvedenému modelu vedení antény vychází přímo ze strany konstrukce antény, takže zařízení může být uchyceno na konkrétní strop;
 • TRANS-DATA GSM/DCS/UMTS KPV7.5/10 A741020 - tato panelová anténa je určena pro GSM repeatery. Může být použita jako vnitřní nebo venkovní anténa. Ideálně pro použití v dlouhých koridorech;
 • TRANS-DATA GSM/DCS/UMTS KYZ8.2/9.5 A741030 - vysoký zisk a směrovost antény jsou ideální pro její umístění jako venkovního zařízení spolupracujícího s M A6740 nebo A6780 GSM repeatery.
TransdataGSM/DCS/UMTS Antenna: TRANS-DATA KYZ8.2/9.5GSM Repeater Signal GSM-300Two-way GSM SplitterTwo-way GSM SplitterTwo-way GSM SplitterGSM/DSC/UMTS Antenna: TRANS-DATA DW3-AGSM/DSC/UMTS Antenna: TRANS-DATA DW3-AGSM/DSC/UMTS Antenna: TRANS-DATA DW3-AGSM/DSC/UMTS Antenna: TRANS-DATA KPV7.5/10
GSM repeater instalace s Trans-Data anténami
Jak sdílet ADSL Internetové spojení s TP-LINK zařízeními. Rychlý a jednoduchý způsob jak sdílet Internetové spojení přivedené přes telefonní linku (ADSL servis) je použít TD-W8901G N2902 router.
Zařízení má vestavěný ADSL modem kompatibilní s ADSL/ADSL2/ADSL2+, Access Point vyhovující IEEE802.11b/g standardu a 4-portovému switchi. Jeho WAN port (R11) je přímo zapojitelný k telefonní lince. Důležitá vlastnost TP-Link TD-W8901G je možnost použití QoS kontrolního mechanismu.

V závislosti na typu telekomunikačního spojení je potřebný:
 • pro POTS - TD-W8901G (Annex A) N2902,
 • pro ISDN - TD-W8910GB (Annex B).
Wireless ADSL2+ (Annex A) Router: TP-Link TD-W8901G (integrated with 4-port switch and AP)
Zapojení TP-LINK TD-W8901G N2902 zařízení pro sdílení ADSL Internetového spojení
dodávaného přes analogovou telefonní linku (POTS).
ISDN linka by měla požadovat použití TD-W8901GB zařízení.
Makao(Macao). Makao leží na jižním pobřeží Číny v ústí řeky Zhu Jiang u Jižního moře. Region je osídlem okolo 546 tisíci obyvateli. (červenec). Jeho hlavní město se také nazývá Makao. Město leží na poloostrově a má přibližně 250 tis. obyvatel.
Makao Věž Convention & Entertainment Center - divadlo, konferenční místnosti a výstavní hala - jsou další atrakce této 388m vysoké věže high tower.
Konstruktéři výborně rozšířili funkčnost typické televizní věže. Vysílací a vyhlídkové plošiny jsou standartním rysem takové konstrukce, ale takový vysílací komplex zahrnující divadlo, konferenční a výstavní prostor ze vidět vyjímečně.
Výrazná silueta věže je výrazná v krajině a je silným podnětem pro organizování obchodních příležitostí.
Makao - jedno z hlavních světových měst hazardu
We have written about:

Záznam dopravní situace ULTIAIR zařízeními a IP CCTV kamerami z ACTi. Nedodržování dopravních předpisů, jízda na červenou na křižovatce jsou hlavní příčiny kolizí a nehod ve velkých městech. Často je složité dokázat chybu řidiče, který kolizi způsobil...
- archiv DWR 23. února 2009

Jak spojit dva SAT signály v jednom kabelu - TWINSENDER. obecným omylem dělaným při zapojení vedení v domech a bytech (nebo při instalování satelitních TV systémů) je položení jen tolika kabelů kolik je potřeba v daný moment. Věršina satelitních antén je instalováno jednotlivými LNB, každý spojen se satelitním přijímačem přes jednotlivý koaxiální kabel. Nicméně moderní sat přijímače s funkcí nahrávání (PVR) mají dva tunery, který vyžadují dva nezávislé signály...
- archiv DWR 12.ledna 2009

DVR konstruované pro kooperaci - ULTIMAX 104 a 204. Nové DVR - ULTIMAX 104 M71040 a ULTIMAX 204 M72040 a dobrými příklady profesionálního vybavení za rozumnou cenu.
Shodně se známým 304 a 504 modelem rekordéry pužívají H.264 kompresi. Navzdory malé velikosti mohou DVR zaznamenat 4CIF obraz 6 fps z akždého kanálu. Jejich jedinečnou vlastností je schopnost kooperace s multiple (dokonce 10) DVR stejného typu nebo s jakýmkoliv produktem ULTIMAX rodiny v jednom video monitorovacím systému...
- archiv DWR of 24. srpna 2009

Index of published issues
 
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU
Osoby mající zájem o zasílání týdenního Newsletter elektronickou poštou, prosímme, uveďte svůj e-mail:
 
 
V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE
ARCHIV NEWSLETTERU
AKČNÍ CENA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI