MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

PODPORA

Newsletter

DIPOL Týdenní přehled-TV a SAT TV, CCTV, WLAN
č. 13/2009 (30. března, 2009)
Urychlí femtocell rozvoj bezdrátových technologií? Femtocelly jsou místa připojení operující standartně v mobilních telefonech (hlavně UMTS v současnosti), která jsou připojena k širokopásmovému Internetu (prostřednictvím xDSL nebo FTTH). Na rozdíl od GSM zesilovačů, které zvyšují radio signály přicházející z infrastruktury mobilních operátorů, se připojují k síti operátorů prostřednictvím jiných širokopásmových služeb a vysílají jejich radio signály jako samostatné BTS. Femtocelly jsou vyvíjeny za účelem usnadnit stávající mobilní BTS a zvýšit pokrytí mobilních sítí v domech a malých podnicích. Jejich použití bude dovolené, mimo jiné, se zredukují náklady spojené s budováním infrastruktury pro mobilní sítě, užívající nové standardy, takové jako LTE.
Minulý rok, 3GPP organizace ohlásila (Third Generation Partnership Project) předběžný souhlas s protokolem označeným jako "Iu-h". Ten vymezuje způsob, kterým femtocelly vyvolávají spojení mezi Internetem a 3G sítěmi.
Použití femtocelů
Klíčové vlastnosti femtocellů:
 • malý výkon přenosu-adekvátní k pokrytí malých ploch a neovlivňující stávající infrastrukturu operátorů (interference),
 • zlepšení přenosové kvality z mobilních telefonů.
Femtocely jsou vhodné pro domy, kanceláře, a jiná místa s připojením k xDSL nebo FFTH linkám.
Dovolují snížit ceny pro multimediální spojení.
V současnosti mnoho výrobců telekomunikačního vybavení představuje zařízení, která umí pracovat jako femtocely. Tato zařízení nejsou způsobilá pouze pro výkon této role, ale rovněž kombinují mnoho jiných funkcí jako ADSL2 +, Wi-Fi, VoIP a plnou podporu pro 3G sítě.
Na Cebitu presentovala společnost Netgear své nejnovější zařízení, které kombinuje vlastnosti femtocelů, míst připojení, bránu VoIP, a switch. Tyto funkce umožňují uživatelům získat Wi-Fi a VoIP připojení, spojení jejich počítačů k Internetu, atd. Výrobci implementovali SPI double firewall a podporu pro 3G technologii.
CeBIT - NETGEAR o femtocelu
Intertelecom 2009-o krizi slyšíme, ale nevidíme ji . Koncerny, s ohledem na stávající okolnosti ekonomiky ve Východní Evropě, mohou být konfrontovány se skutečnostmi reflektovanými veletrhem konaným v Polsku, poskytujícím data pro analýzu polského telekomunikačního trhu.
Intertelecom 2009 se konal v Lodzi 17-19. března. Mezinárodní veletrh zaznamenal 100 společností-pokles o 25% oproti loňskému roku. Pokles je stejný jako v případě celosvětové akce CeBIT, společnosti, které se stáhly z veletrhů mají mnoho společného.
Mezi chybějícími byly většinou obrovské mezinárodní společnosti, včetně integrátorů a výrobců. Nedostatek polských kabelových výrobců, známých ve světě byl znamením problémů na trhu způsobených snížením investicí.
Dobře reprezentovaná skupina malých a středně velkých společností vystavovala produkty z oblasti bezdrátových komunikací, satelitních TV a IPTV, stejně tak jako video monitorování (CCTV). Navíc, v diskuzi se zástupci těchto společností odhalili, že nejsou viditelné signály krize. Nebyly zde žádné rozdíly v prodeji, žádné problémy s platbami. Nicméně, je zajímavé poznamenat, že WLAN, satelitní TV, CCTV průmysl jsou založeny hlavně na spotřebitelském segmentu, který dosud nezažil ekonomické problémy.
Naneštěstí, podnikatelé, kteří mají rozběhlé obchody očekávají, že určité problémy mohou vyvstat na konci tohoto roku.

Megapixel revolution at Intertelecom<br />Lodz, Poland, March 17-19, 2009
Megapixel revolution at Intertelecom<br />Lodz, Poland, March 17-19, 2009
Zájem návštěvníků-dobré znamení pro blízkou budoucnost
Kde je tato věž? Konstrukce věže k vidění na obrázku níže byla postavena v roce 2005. Hotová by měla být v roce 2010, a měla by dosahovat výšky 610 metrů. Věž by se měla stát druhou nejvyšší na světě, po 818m vysoké Burj Dubai, oficiálně otevřená 17.ledna 2009.
Navíc, věž bude hostit mnoho restaurací a kin. Největší atrakcí bude zahrada umístěná ve výšce 450 metrů a schodiště na vnější stěně budovy, do výšky 370 metrů-do rotující restaurace. Víte, kde se věž nachází? Odpověď naleznete na konci tohoto vydání.
V roce 2010 bude nejvyšší TV věží světa. Kde se tato věž nachází? - Odpověď na konci tohoto vydání.
(Source: Wikipedia)
MMH-3000 headend - vysílací pásmo až do 30km. Přenos RF signálů do SMATV/MATV a kabelových TV systémů založený na koaxiálních kabelech je limitován vzdáleností okolo 500 metrů od headend. Důvodem je zeslabení kabelů.
V případě, kdy je potřeba vysílat signály přes delší vzdálenost, řešením je optická přenosová linie.
My nabízíme zařízení TERRA pro oblíbené MMH-3000 headend, umožňující vybudovat optické linie založené na jednovidovém režimu kvitů optického vlákna (SMF).
SMF s obvyklým stupněm zeslabení 0.34 dB/km, základní optický vysílač MOS-211A R81720 (optický výkon 6 dBm), a optický uzel OD-200P R81722 (minimum optické vstupní úrovně-7 dBm), dovolují vybudovat 30 km optickou linii (reserva cca. 3 dBm).
6 dBm - 0.34 dB/km * 30 km = -4.2 dBm (stále je rezerva 2.8 dBmpro jakékoli ztráty, kolísání, stárnutí, atd.)
Dostupný model včetně zařízení s vyšším optickým výkonem:

Name

MOS-211A

MOS-211B

MOS-211C

MOS-211D

MOS-211E

MOS-211F

MOS-211G

Optical power

6 dBm

7 dBm

8 dBm

9 dBm

10 dBm

11 dBm

12 dBm

Megapixelové objektivy. Jedno megapixelová kamera (1 Mpx - 1,000,000 pixels) poskytuje přes dvojnásobek pixelů než standartní PAL kamera (704 x 576 = 405 504 pixels). 5 Mpx kamery nabízejí rozlišení 2592 x 1944 pixelů (12.5x více pixelů než PAL a 2.5x více než HDTV obrazy).
Tak vysoké rozlišení senzorů vyžaduje použití adekvátních objektivů. Objektivy nízké kvality by mohly ničit výsledný obraz.
Pro megapixelové kamery jsou použity speciálně označené megapixelové objektivy. Tyto objektivy o vysoké kvaliě ukazují redukované geometrické deformace, nižší deformace světelných vln procházející skrz jejich objektivy. Deformace je popsána parametrem MTF-Modulation Transfer Function. Tento parametr je podstatný pro ostrost obrázku, rozhodující pro identifikační schopnost megapixelových CCTV systémů. Při výběru objektivu je třeba brát v úvahu jejich přesnou specifikaci pro zvláštní skupinu megapixelových kamer (např. až do 2Mpix atd.).

DIPOL nabízí spolehlivé megapixelové čočky japonské společnosti TOKINA:
 • TVR4518 M2235 - ohniskové čočky (4.5 - 13.0 mm),
 • TVR1414 M2236 - fish-eye čočky (1.4 mm, úhel 185 stupňů), navíc vybaveny vyrovnávací úpravou (3 šrouby).
Megapixel Lens: Tokina 1.4 mm F1.4
Megapixelové čočky: Tokina 1.4 mm F1.4
(úhel 185 stupňů) - M2236
CCTV přenos prostřednictvím Internetu-poskytující více kanálů mnoha uživatelům-část 3/3. Jak jsme zmínili před tím, přenášení obrazů z více kamer mnoha uživatelům jednodušše znásobuje šířku požadovaného pásma. Aby se nepřekročil výkon spojení, lze specifikovat počet uživatelů, kteří mohou současně sledovat obrazy z kamer. Lze rovněž limitovat periody spojení ze zdrojů signálů. Tyto restrikce mohou být uplatněny na Web serveru hostující dynamické web stránky s uloženými obrazy z kamer.
Pro presentování obrazů více uživatelům.
Poskytování obrazů několika uživatelům, jeden může použít NVR server (ULTISYSTEM, NUUO). Uživatel vybavený bezlatným klientským softwarem nebo za použití Internetové prohlížeče se může připojit k NVR serveru. V závislosti na způsobu znázornění obrazů v klientském programu, bude NVR server udržovat přiměřený tok, chránící normální operace síťového spojení.
Server zabudovaný do zařízení zaznamenávající obrazy z kamer je vhodný v případě jednoho nebo několika uživatelů, sledujících živé obrazy nebo prohlížející archivy.
Rekapitulace: Ke sdílení sledování živého monitorovacího videa, musí administrátor nejprve vymezit množství dostupných kamer a množství uživatelů, kteří mohou současně sledovat obrazy a poté zvolit nejlepší metodu.
NUUO síťové rekordéry - moderní funkce, snadná instalace. Network video recorders (NVRs) - NUUO K4104 a K4108 - včetně softwaru pro nahrávání megapixelových obrazů, které vnáší novou kvalitu do video monitorování, zlepšující až 20x rozlišení nahrávaného materiálu (tradiční DVR - video rozlišení 0.4 Mpix, NUUO NVR - 8 Mpix).

Software inteligentní obrazové analýzy dovoluje vyhledat nahrávky na základě: pohybové detekce, zmizení objektu, nového objektu, ztráty ohniska, manipulace. Rekordéry mohou posílat emailové zprávy - spouštěné detekcí pohybu, ztrátou signálu nebo vnějším alarmem. Díky Linux OS, poskytují kvalitní bezpečnost, zajišťující stabilní provoz a odolnost vůči počítačovým virům.
NUUO K4104 a K4108 NVRs umožňují řízení IP CCTV systému a nahrávání obrazů z IP kamer. To dovoluje rozmisťovat video monitorovací systémy vzdáleně umístěných kamer.

Poznamenejte si, že samostatný NUUO NVR má omezený operační výkon, vyjádřený maximální šířkou pásma zabranou všemi kamerami v systému. Pro 8-kanálový K4108 je max. šířka pásma 30 Mbps, které zajišťujě 3.75 Mbps pro každou připojenou kameru. Nicméně, systém může použít více než jeden rekordér a operátor má přístup ke každému kanálu a každému archivu. Rozhraní umožňuje uživateli ověřit, jak NUUO NVR komunikuje s kamerami, rychlost snímků každé z kamer a totální šířku pásma.

Narozdíl od analogových systémů použitím PAL/NTSC standardů, musí být IP CCTV systémy navrženy opatrně. Je důležitý výběr kompatibilního zařízení, které podporuje stejné komprese, přenosové parametry a protokoly, kontrolní signály, atd.
NVR NUUO - seznam kompatibilních kamer.
Network Video Recorder: NUUO NV-4080
NVR NUUO NV-4080 K4108
Kamera status v NUUO-základní systém
Kabely a LAN testery. Testery pomáhají instalátorům vybudovat LAN systémy a servis stávajících sítí. Dovolují testovat kontinuitu kabelů, detekovat krátká a nesprávná spojení. V závisloti na modelu, mohou být zařízení použita pro UTP/FTP kabely ukončené RJ-45 konektory nebo pro 50 ohm koaxiální kabely ukončené s BNC zásuvkou.
Cable Tester (RJ-45, BNC)
N7050 - Zařízení může být použito pro UTP/FTP kabely ukončené RJ-45 konektory nebo pro 50 ohm koaxiální kabely ukončené BNC zásuvkami.
Cable Tester (RJ-45, RJ-11)
N7055 - Zařízení může být použito pro UTP/FTP kabely ukončené RJ-45 konektory nebo telefonními kabely ukončené RJ-11 telefonními zásuvkami.
Multifunctional Cable Tester (with LCD display)
N7058 - Multifunkční Kabel Tester s LCD displayem. LAN tester dovoluje vhodnou instalaci/verifikaci kabeláže: drátové sekvence, krátké spojení, otevřené spojení, vzdálenost otevřeného spojení, délka kabelu.

ULTIAIR - výkonný a bezpečný datový bezdrátový přenos. Jedna z priorit video monitorovacího systému je bezpečnost přenosu. ULTAIR zařízení je bezpečně navržené k naplnění nejprofesionálnějších požadavků v této oblasti. Implementovaný MikroTik operující systém dovoluje použít nejbezpečnější WPA2-PSK protokol. To byl jeden z důvodů proč se orgány města Tvrdosin (Slovensko) rozhodli vybudovat monitorovací systém založený na tomto profesionálním WLAN vybavení. Systém v současnosti zahrnuje 8 megapixelových kamer (2 Mpix), video toky z 5 kamer jsou přenášeny bezdrátově.

Jak chránit síť založenou na ULTIAIR zařízeních? Za prvé musí umístit point-to-point nebo point-to-multipoint spojení, poté vytvořit (pro každé zařízení) New Security Profil:
 • zalogování k zařízení použitím WinBox utility,
 • vyberte Bezdrátový,
 • v novém okně zvolte Bezpečný profil klikněte znaménko+ ,
 • v novém okně zaklikněte WPA2 protokol,
 • v WPA2 Pre-Shared Key vyplňte vstupní heslo,
 • klikněte na Apply a potom OK.
Nový bezpečný profil
 • výběr Rozhraní dvakrát klikněte na wlan1,
 • v novém okně vyberte Bezdrátový zvolte Bezpečný profil předtím vytvořený profil1,
 • klikněte na Apply a potom OK.
Výběr bezpečného profilu.
Postup musí být zopakován pro každé zařízení v síti.
IBM, Intel, Panasonic, ... a krásné ženy na CeBIT 2009. Shlédněte naši foto reportáž.
CeBIT 2009 - a failed fair?
CeBIT 2009 - a failed fair?
CeBIT 2009 - a failed fair?
Canton (Guangzhou). Guangzhou TV &Sightseeing Tower je stavěna v Guangzhou - hlavní město Guangdong (Kwangtung / Canton) provincie v jižní části Číny s asi 14.5 miliony obyvatel.
První Evropané, kteří přijeli do města po moři byli Portugalci, zakládali monopoly na trhu od roku 1511. Od počátku 18. století byl jádrem trhu Západ. V novém Guangzhou je ekonomickým centrem Pearl River Delta, jeden z předních čínských komerčních a výrobních regionů. V roce 2010 bude toto město hostovat asijské hry, rovněž zvané Asiad. Otevření věže je spojeno s touto událostí.
Psali jsme o:

Bezpečné kabely. Bezpečnostní předpisy pro veřejné budovy, které obývá mnoho lidí (nemocnice, školy, divadla) vyžadují, aby kabeláž nepředstavovala v průběhu požáru další nebezpečí, jež by mohlo ohrozit zdraví nebo životy lidí. Kabely musí být bez halogenu (HF)-nemohou vylučovat toxické plyny. Když hoří, kabely nemohou nasycovat oheň, vydávat leptavý, hustý kouř...
- archiv DWR 2.března 2009

ULTIMAX - nahrávání setkání Městské rady a video monitorování radnice v Sandomierz. Investor se zajímal o řešení, která umožňují záznam obrazu a zvuku ze setkání Městské rady, stejně tak jako o řešení, která mohou chrátit budovu radnice. Systém by měl poskytovat vysoce kvalitní obraz i zvuk, to vše za přiměřenou cenu...
- archiv DWR 8.prosince 2008

Jak vybrat držák pro LCD televizi? MIS (Mounting Interface Standard) nebo FDMI (Flat Display Mounting Interface) standardy instalace plochých panelů (LCD/plasma monitory a televize) jsou vyvíjeny VESA (Video Electronics Standards Association)...
- archiv 14.ledna 2008

Index publikovaných vydání

 
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU
Osoby mající zájem o zasílání týdenního Newsletter elektronickou poštou, prosímme, uveďte svůj e-mail:
 
 
V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE
ARCHIV NEWSLETTERU
AKČNÍ CENA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI