MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

PODPORA

Newsletter

DIPOL Týdenní přehled - TV-SAT TV, CCTV, WLAN
č. 12/2009 (23. března 2009)
ANPR - systém rozpoznávání poznávacích značek (SPZ). Nejnovější výzkum CCTV systémů je zaměřený na automatické rozpoznání obsahu obrazové informace. Jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví je analýza obrazu s ohledem na automatickou identifikaci poznávacích značek (ANPR). Lídrem v této oblasti je, je podobně jako u video monitorovacích systémů, Velká Británie. V USA jsou obdobné systémy častěji označované jako LPR (License Plate Reader alebo License Plate Recognition) nebo ALPR (Automatic License Plate Recognition), obdoba britského ANPR.
Britský systém se skládá z tisíce kamer a zaznamenává přibližně 50 miliónů poznávacích značek denně. To umožňuje identifikaci nepojištěných vozidel, duplicitních SPZ, nebo sledování pohybu podezřelých a zločinců. Časový údaj i místo pohybu vozidel se ukládá do databáze a archivu po dobu pěti roků.
Metodika funkčnosti:
Algoritmus rozpoznání SPZ nejdříve vyhledá samotné značky a izoluje jich od zbytku obrazu. Následně dochází ke sjednocení tvaru a velikosti značek a úpravě jasu a kontrastu obrazu. Následujícím krokem je identifikace jednotlivých znaků ve smyslu Optického Rozpoznání Znaků (Optical Character Recognition - OCR). Nakonec systém monitoruje shodnost snímané SPZ s předpisy dané země.

Velkou výzvou kamer pracujících c systému ANPR je rychlost monitorovaných vozidel. Správné načtení jednotlivých SPZ vyžaduje jistou úroveň čitelnosti jednotlivých znaků, čehož je možné dosáhnout v krátkém expozičním čase (např. 1/500 sekundy při rychlosti 60km/h) a dostatku světla. Z tohoto důvodu jsou kamery vybaveny vysoko-výkonnými IR iluminátory. Montáž na dálnici poskytuje uspokojivé výsledky dokonce i při 240 km/h.

Vliv expozičního času na čitelnost SPZ
Modelovým příkladem je systém výběru pokut za pohyb vozidel v centru Londýna. Systém se skládá z 1500 kamer a dodatečných mobilních jednotek. Systém slouží na identifikaci vozidel vjíždějících a opouštějících zónu a konfrontaci s aktuálně platnými povoleními. V případě chybějící platby v danou dobu, systém vystaví automaticky pokutu. Systém pracuje s úspěšností 98%.

Zajímavým dokumentem, který vydala policie Velké Británie je "Strategie použití systémů ANPR" - ANPR Strategy
Systém ANPR je jedným z hlavných pilierov rozvoja CCTV systémov
Formálně je na montáž antény potřebné povolení, ale... V zemi, ze které pochází jeden z níže uvedených snímků, se v druhém tisíciletí usídlili kočovné kmeny Maurů. Od XII století bylo pobřeží kolonizované Féničany a od III století patřilo Kartágu.
V 43. roku našeho letopočtu si Římané podmanili kraj Maurů a přidružili území k impériu.
V období od XI do XIII století se datují zlaté časy této země, kdy si podmanili území Islámské Ibérie a Andalúzie (aktuálně území Španělska a Portugalska).

Montáž satelitní antény formálně vyžaduje povolení úřadů, ale ne mnoho obyvatel si s tímto dělá starosti, protože při takovém přesycení anténami, jako je viditelné na horní fotografii, je lze jen obtížně zkontrolovat, který z nich má nebo nemá povolení.O jakou zemi jde-odpověď na konci tohoto vydání.
Použití PCV přijímačů a RF modulátoru v anténních instalacích. Twin tunery PVR přijímačů vyžadují dva nezávislé satelitní signály. Jeden z kanálů může být dostupný na jiných televizích v domě, distribucí RF signálu. Signál z modulátoru (připojený k AV výstupu přijímače) je kombinován s terestriálními TV signály prostřednictvím TV/FM oddělovače. R60102.
Instalace může využít R694140 a R694100 výstupy. Optional Wireless Remote Control Extension R94116 dovolí kontrolovat twin přijímač vzdáleně z jiné místnosti.

Universal QUATRO LNB: Golden Interstar 0.2dBOffset Satellite Dish: 90cm, galv. paint. A-ETV-Sat Antenna Support WG-5 painted 30cmDouble Mount (for 2 LNBs)2-Way TV/FM Splitter R-2 SignalTV Modulator: Terra MT-21P (G,K: ch.21-69, with AC/DC adapter)9-input Multiswitch: TERRA MS-952Subscriber Terminal Outlet:Signal RTV-SAT-R (return path)Broadband RF Amplifier: Alcad CA-215TV/SAT Wall Plate: Signal R-TV-SAT (terminal)TV/SAT Wall Plate: Signal R-TV-SAT (terminal)
Tuner PVR v multiswitchové instalaci
Digitální rekordéry ULTIMAX (HIKVISION) v sítích rychlého občerstvení Burger King. V Glasgowe (Velká Británie), v jedné z největších sítí rychlého občerstvení na světě-Burger King (11300 provozoven v 69 zemích světa) byly nainstalované rekordéry ULTIMAX série 500 (model ULTIMAX-516 M75160, ULTIMAX-508 M75080, ULTIMAX-504 M75040).
Důvodem rozhodnutí nainstalovat monitorovací systém byly vysoké nároky na bezpečnost a hygienu při práci s potravinami. Rozhodnutí bylo zpečetěno firemní politikou o zachování nejvyšší úrovně kvality obsluhy klienta.
Prioritou majitelů sítě Burger King byla možnost online monitorování jednotlivých restaurací a rychlý přístup do archívu. Správnou volbou byly rekordéry, které jsou vybaveny nejnovějším kompresním algoritmem H.264. Dodatečná možnost konfigurace druhého datového toku (o nižších obrazových parametrech) dává možnost využít šířku pásma internetového připojení v místě instalace pro zabezpečení optimální kvality obrazu bez ztráty kvality záznamu (dva datové toky, které se navzájem neovlivňují).
Výběr těchto rekordérů byl podmíněný požadavkem na vysokou spolehlivost systému a bezporuchový provoz po celou dobu pracovní doby, tedy 24 hodin, 7dní v týdnu.

Síť rychlého občerstvení Burger King v Glasgowe představuje CCTV monitoring založený na rekordérech ULTIMAX.
CCTV přenosy prostřednictvím Internetu - part 2/3. Minulý týden jsme popsali případ jednoduchého obrazového přenosu přes Internet několika uživatelům. Ke většině IP zařízení se může připojit až okolo 10 uživatelů.
Když chce investor poskytnout video většímu množství lidí, situace se stává komplikovanější. Větším problémem je šířka pásma spojení., která je vyžadována pro prezentaci obrazu více uživatelům. Požadovaná výkonnost je dána množstvím uživatelů a přenosovými požadavky kamery.
Jako pravidlo, velikost upload kapacity sítě není vhodná pro tento účel. Ten vyžaduje běh zprostředkujícího serveru, který má přístup ke spojení s vhodnou šířkou pásma. Pro tyto účely by mohl být instalován na server (Media Server) vhodný tokový program, takový jako bezplatné VLC nebo jiné, komerční software. IP CCTV zařízení posílají pouze jeden tok do Media Server (podle pravidel popsaných v předchozím vydání). Software umožní konvertovat originální tok do jakékoli jiné kompresní metody a zapouzdřit (např. do MPEG-4, wmv, mov, etc.). Tento univerzální formát umožní uživatelům sledovat tok v dobré kvalitě.

ULTICAM online camera - Wawel in Krakow
Příklad použití formátové konverze
2.0 Mpx ULTICAM kamera - adaptace noční vize.Velmi důležitou vlastností megapixelových kamer je způsob, jakým se vyrovnávají se slabými světelnými podmínkami. To je díky faktu, že obrazové senzory vyrobené v CMOS technologii jsou obecně méně sensitivní než jejich CMOS protějšky.
Nicméně, není pravdou, že takové kamery nemohou být použity ve tmě. ULTICAM K1441 kamera má dva mechanismy pro provoz v noci. Delší exposiční čas zvyšuje množství světla a jasu, ale limituje množství snímků za minutu, zatímco vyšší sensitivita sensoru rovněž zvyšuje hladinu hluku.
Proto je tedy důležité použít vhodné vlastnosti a najít optimální nastavení pro monitorovanou plochu. Zde j výsledek použití výše zmíněného mechanismu:

ULTICAM K1441:
AUTO GAIN: OFF
SHUTTER: OFF
ULTICAM K1441:
AUTO GAIN: HIGH
SHUTTER: AUTO*5
Jak připojit TP-LINK kartu k zabezpečené bezdrátové síti. Bezpečnost přenášených dat zvláště důležitá ve WLAN. Kódovací mechanismus rovněž eliminuje riziko neoprávněného použití sítě pro Internetový přístup. Připojení oprávněného uživatele k zabezpečené síti adaptérem/kartou musí být vhodně nakonfigurováno. V případě TP-LINK zařízení musí uživatel vstoupit do konfiguračního menu, vybrat ikonu karty a "Profile Management" a kliknout na "Modify ..." (současný aktivní profil).
In order to enter advanced configuration options, choose Profile Management and click on "Modify ..." (the currently active profile).
Okno "Profile Management"
K získání přístupu k zabezpečené síti, klikněte na tabulku Security a vyberte protokol, který je sítí používán a potom klikněte na "Configure".
Nastavení bezpečnosti
Tabulka, která se objeví dovoluje zapsat heslo, vhodně vybrat protokol. Zde je ukázán WPA/WPA2 protokol (v současnosti považován za nejbezpečnější):
Dialogové okno pro heslo(pro WPA/WPA2 protokol)
Klikni na "OK" pro potvrzení hesla-pokud bude správné bude založeno připojení.
Rostoucí skupina ULTIAIR zařízení. Naposledy představené nové modely ULTIAIR bezdrátového vybavení:
  • ULTIAIR 319KC 166AG N2312
  • ULTIAIR 319KC 166AG N2313
Tato zařízení jsou ideální pro připojení koncových uživatelů k Internetu. ULTIAIR N2312 a N2313 pracují v nelicencovaném pásmu 5 GHz. Díky použití sensitivní MiniPCI karty - SparkLan Atheros 5414 166AG - jsou perfektní pro použití pro klientské stanice. Pro základní stanice doporučujeme N2300, N2301, N2330.
Poznámka! ULTIAIR N2310 a N2311 se SparkLan WMIA-123AG 5 GHz jsou navrženy pro výkonné point-to-point spojení použité v IP CCTV systémech.


Všechny ULTIAIR zařízení obsahují kompletní set doplňků potřebných pro instalace na strop nebo stěnu- jsou zásobovány z napájecího zdroje, s PoE adaptérem.
Hlavní vlastnosti:
  • Flexibilní konfigurace;
  • Možnost vytvoření moderních síťových systémů;
  • Výkonný datový přenos;
  • Povětrnostním podmínkám odolné pouzdro (IP 66);
  • Rychlá konfigurace (Bridge mode);
  • Snadná instalace.
Důležitou vlastností ULTIAIR zařízení je možnost aplikace v obtížných průmyslových podmínkách. Vysoká výkonnost umožňuje efektivní multimediální přenos.
List ULTIAIR zařízení:
Wireless Access Point: ULTIAIR 419KC
Wireless Access Point: ULTIAIR 423KC
Wireless Access Point: ULTIAIR 423KN
ULTIAIR 419KC N2300
ULTIAIR 423KC N2301
ULTIAIR 423KN N2320
Anténa: Technologic 19dB
Druh antény: směrová
Main board: RouterBoard 411
Systém: Mikrotik level 4
Wireless chipset: Sparklan 123ag
Pásmo: 5GHz

Anténa: Technologic 23dB
Kind of antenna: directional
Main board: RouterBoard 411
System: Mikrotik level 4
Wireless chipset: Sparklan 123ag
Pásmo: 5GHz
Anténa: Dual Technologic 23dB
Kind of antenna: directional
Main board: RouterBoard 411
System: Mikrotik level 4
Wireless chipset: 2x Sparklan 123ag
Pásmo: 5GHz
Wireless Access Point: ULTIAIR 319KC
Wireless Access Point: ULTIAIR 323KC
Wireless Access Point: ULTIAIR 417SB
ULTIAIR 319KC N2310
ULTIAIR 323KC N2311
ULTIAIR 417SB N2330
Anténa: Technologic 19dB
Kind of antenna: directional
Main board: RouterBoard 411
System: Mikrotik level 3
Wireless chipset: Sparklan 123ag
Pásmo: 5GHz
Anténa: Technologic 23dB
Kind of antenna: directional
Main board: RouterBoard 411
System: Mikrotik level 3
Wireless chipset: Sparklan 123ag
Pásmo: 5GHz
Anténa: Technologic 17dB
Kind of antenna: sector
Main board: RouterBoard 411
System: Mikrotik level 4
Wireless chipset: Sparklan 123ag
Pásmo: 5GHz
Wireless Access Point: ULTIAIR 319KC 166AG
Wireless Access Point: ULTIAIR 323KC 166AG
2.4GHz HotSpot: ULTIAIR 415SB
ULTIAIR 319KC 166AG
ULTIAIR 323KC 166AG
ULTIAIR 415SB HotSpot 2.4GHz
Anténa: Technologic 19dB
Kind of antenna: directional
Main board: RouterBoard 411
System: Mikrotik level 3
Wireless chipset: Sparklan 166ag
Pásmo: 5GHz
Anténa: Technologic 23dB
Kind of antenna: directional
Main board: RouterBoard 411
System: Mikrotik level 3
Wireless chipset: Sparklan 166ag
Pásmo: 5GHz
Anténa: Technologic 15dB
Kind of antenna: sector
Main board: RouterBoard 411
System: Mikrotik level 4
Wireless chipset: Sparklan 123ag
Pásmo: 2.4GHz

Moroko. 34-miliónová země, která v roce 2008 dosáhla růstu HDP 5.3%, zaznamenává úroveň nezaměstnanosti 2.3%. V roce 2007 zde bylo okolo třech miliónů přespolních vedení a více než 20 miliónů mobilních telefonů, jež dosahují na omezenou infrastrukturu skrz použití bezdrátové technologie.
Maroko určuje směr slavných kabelů (SEA-ME-WE-3) spojujících Evropu (Německo) a Asii (s koncem v Japonsku a Austrálii). Kabel je známý, je vyžadován loďaři v egyptském přístavu Alexandria nejméně rok, který je případem masivních globálních telekomunikačních problémů.

Část stěny okolo Chellah na okraji Rabat,hlavní město Maroka
Interiér mausolea Mouley Ismail v Meknes
Ulička Fes
Psali jsme o:

Nahrávání silniční dopravy s použitím ULTIAIR zařízení a IP CCTV kamer od ACTi. Nedodržíme-li pravidla silničního provozu v případě, kdy na semaforu svítí červená, může to být důvodem kolizí či nehod. Často je těžké prokázat chybu na straně řidiče,...
- archív DWR of Feb. 23, 2009


Jak spojit dva satelitní signály do jednoho kabelu - TWINSENDER. Obvyklou chybou prováděnou při instalaci vedení v domech a bytech (nebo při instalaci satelitního televizní systému) je položení pouze tolika kabelů, kolik je v dané situaci potřeba. Většina satelitních parabol byla nainstalována s pomocí jediného LNB, spojeného se satelitním přijímačem prostřednictvím jednoho koaxiálního kabelu. Moderní satelitní přijímače s funkcí nahrávání (PVR) však mají dva tunery...
- archiv DWR 12.ledna 2009


Jak nastavit OSD kamery? Použití DSP (Digital Signal Processor) umožňuje zvýšit množství nastavení kamer, bez omezení předešlých mechanických přepínačů a kompenzátorů. Kamery jsou obvykle konfigurovány přes OSD (On Screen Display) menu. V terénních podmínkách je nezbytné použít mobilní monitor...
- archiv 18. února 2008


Index publikovaných vydání.
ULTIMAX - the market leader in digital CCTV recording
 
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU
Osoby mající zájem o zasílání týdenního Newsletter elektronickou poštou, prosímme, uveďte svůj e-mail:
 
 
V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE
ARCHIV NEWSLETTERU
AKČNÍ CENA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI