MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

PODPORA

Newsletter

DIPOL týdenní přehled - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
Č. 39/2007 (12. listopadu 2007)
Přínosy konference - ALARM Kielce 2007. Poslední ročník této akce se konal od 7. do 8. listopadu. Jednalo se o diskusní fórum, prostor pro myšlenky a zkušenosti na poli video monitorování. Organizátoři přitáhli vynikající přednášející, stejně jako značný okruh uživatelů, investorů, stavebních investorů. První den byl zaměřený na "Bezpečnost na stadiónech". Jednomyslným míněním MSWiA (Ministry of Interior and Administration), PZPN (Polish Football Association) a Ekstraklasa SA (Premier Division) bylo, že zákon o "bezpečnosti masových událostí" by měl být upraven. Měl by být schválen zvláštní zákon zaměřený na fotbalové zápasy. Na jednu stranu je současný zákon v některých případech příliš přísný, na druhou stranu nevyhovuje specifikům sportovních událostí a hrozbám na stadiónech. Tudíž jsou potřeba nová nařízení.
Pokud jde o směrnici MSWiA ohledně "Nahrávacích prostředků při událostech či na veřejných hromadných setkáních", předpisy týkající se hlasových záznamů na stadiónech jsou naprosto bezvýznamné, navíc značně zvyšují náklady na instalace.
Byla zdůrazněna nezbytnost vývoje standardů, které by sporotvní zařízení vybavily video monitorovacícmi systémy - jako příklad byla uvedena řešení implementovaná ve Velké Británii.
Druhý den byl věnovaný monitorování měst. Uživatelé vylíčili jejich názory na implementované systémy. Zvláště zajímavý byl městský monitorovací systém ve Varšavě. Operátorem systému není policie nebo městská policie, ale zvláštní firma - což bylo uváženo jako lepší řešení.
Byly uděleny Medaile ALARM Kielce:


 • za ARTR - systém automatického rozpoznávání státních poznávacích značek - společnost SPRINT Sp. z o.o. z Gdaňska
 • za RH5000 DVR - společnosti GV POLSKA z Nadarzyn
 • za 5 Mpix CCTV kameru - společnosti Dipol Szydlowski i Wspolnicy Sp.J. z Krakova
5 mega-pixelová IP CCTV kamera distribuovaná společností DIPOL, oceněná Medailí ALARM Kielce. Přednášky o navrhování moderních městských monitorovacích systémů a široká nabídka IP CCTV zařízení prezentovaná naší společností získaly uznání organizátorů i návštěvníků.
Nástavce dálkového ovládání - dobré a špatné stránky různých řešení. Na trhu existují dva druhy nástavců: bezdrátový - R94116 a pevně zapojený (využívající anténní instalaci) - R93109. V obou případech mohou uživatelé uplatnit přídavné IR přijímače/RF vysílače R94117 nebo R93112, které jim umožní ovládat jakékoli IR-řízené zařízení z jiné místnosti.
Řešení s pevným zapojením (fungující až ve 100m) nelze použít v případě, že je v domácí instalaci použit RF zesilovač. Bezdrátové řešení funguje až v 50m. Praxe dokazuje, že jedno podlaží nebrání jeho řádnému provozu.

Offset Satellite Dish: 90cm, galv. paint. A-EFull Band LNB: Golden Interstar GI-201 (0.3 dB) Universal bracket for second LNBDISEQC 2.0 Switch: EMP-CENTAURI P.162-IW (2/1)TV/Sat Combiner (Diplexer) DC-009 TerraTV/SAT Wall Plate: Signal R-TV-SAT (terminal)TV Modulator: Signal Digital Classic (ch.21-69, K - 6.5 MHz)Wireless Remote Control Extension 2079T/RVHF TV Antenna: DIPOL 7/6-12 (7-element)Anodized FM Antenna: Dipol 1RUZ A (omnidirectional)UHF TV antenna: DIPOL 19/21-69 DIGITALOutdoor Antenna Quadplexer (F) MM-406 ALCAD (UHF-BIII-BI-FM)Broadband TV Combiner - ST 1-60E1015VHF/UHF Amplifier - Terra HS-013(1-input / 2-output, 12V)VHF/UHF Amplifier - Terra HS-013A (1-input / 2-output)3-Way TV/FM Splitter R-3 SignalTV Modulator: Signal Digital Classic (ch.21-69, K - 6.5 MHz)Outdoor Color CCTV Camera with Lens: n-cam 115 IRSubscriber Terminal Outlet (4 dB) BM-100 - ALCADWall Plate EM-200 (for BM outlets) ALCADSurface Frame SB-003 (for subscriber outlets) - ALCAD
Grafické znázornění instalace v rodinném domě. Instalace umožňuje uživatelům přijímat z každé zdířky kterýkoli pozemní signál a jeden (aktuální) satelitní program. Satelitní program lze měnit z kterékoli místnosti, kde byl umístěn nástavec dálkového ovládání. Instalaci lze dále rozvíjet (např. připojením dalších satelitních přijímačů), nebo ponechat jako jednoduchý monitorovací systém (blikající součástky).
Výstavba rozsáhlých multiswitch instalací se stává snazší. Nejflexibilnější multiswitch instalace jsou založeny na 9-kabelové směrnici (signály ze dvou Quatro konvertorů + pozemní televize). Nyní jsou dostupné také satelitní odbočovače SS-515 R70517 (nová položka), SS-510 R70516 a satelitní rozbočovač SS-504 R70515, které umožňují formovat jakoukoli síť v souladu s potřebami. Takové řešení umožňuje instalátorovi rozmístit prakticky neomezené množství zdířek, poněvadž multipřepínače jsou umístěny právě v bytě, a systém může být rozšířen přidáním dalších průchozích multiswitchů, nebo případně zesilovačů.
Amplifier for 9-input Multiswitches: Terra SA-901SAT/TV TAP: Terra SS-510SAT/TV Splitter: Terra SS-504Switched-mode Power Supply for multisw. Terra MS-554, 18V 800mA, F-con.Amplifier for 9-input Multiswitches: Terra SA-9119-input Cascadable Multiswitch: TERRA MS-9519-input Multiswitch: TERRA MS-952
Ukázka multiswitch instalace s větvícím se hlavním obvodem.
Tenké čáry představují napájecí kabely.

SS-504 R70515 rozbočovač je vybaven DC-přechodovým switchem, který v pozici "ON" rozvádí proud skrze "H" obvody k oběma větvím. V pozici "OFF" je to možné pouze v rámci jednoho obvodu.
SS-510 R70516 odbočovač je také vybaven DC-přechodovým switchem, který v pozici "ON" rozvádí proud skrze "H" obvody ke smyčkovému obvodu a jedné větvi. V pozici "OFF" je to možné pouze v rámci jednoho obvodu (větve). Stejně tak switch v SA-9xx zesilovačích nastavený v pozici "ON" umožňuje DC přechod od "H" vstupů k "H" výstupům.
Signály v celé instalaci jsou zesilovány SA-901 R70901 zařízením. Nutnost distribuce signálů ke dvoum dalším vzdáleným schodišťům je důvodem pro použití zesilovačů SA-911 R70911 ve stupňovitém zapojení. Jeden ze zesilovačů je poháněn ze SA-901 zesilovače. Druhý musí být napájen z dodatečného zdroje energie (aby se nepřetížil AC/DC adaptér zabudovaný v SA-901 zařízení).

Nejčastější chyby v městském monitorování. Nevhodně navržený městský video monitorovací systém doléhá nejen na nedostatek vyhlídek organizátorů, ale také zvyšuje nadbytečné náklady. Níže uvádíme seznam několika častých chyb:

 • Nevhodné rozmístění kamer. Než se rozhodneme, je třeba provést analýzu oblasti z hlediska jejího ohrožení. Výsledkem by měla být mapa, která bude základem pro plánování umístění kamer.
 • Nepřipravené monitorovací centrum. Nedostatek opatření týkajících se spolupráce censtra s policií, městskou policií atd. (problém "oficiální kapacity") a problém spojený s nedostatečným počtem pracovníků.
 • Kvůli předpisům omezujícím dobu práce s monitory musí být v jedné směně zaměstnáni alespoň dva lidé. Celodenní provoz tedy vyžaduje minimálně 6 lidí na jednom pozorovacím stanovišti. Pokud dostupné zdroje nepostačují pro všechny zaměstnance, je potřeba náhradních organizačních forem.
 • Problémy s komunikačním systémem. Nedostatek koordinované komunikace s policejními vozy a policejní stanicí v oblastech s rozmístěnými CCTV kamerami.
 • Nevhodné vybavení. Časté chyby:
  • nevhodná citlivost kamer,
  • malé osvětlení,
  • použití kamer, které nejsou zcela připravené pro venkovní provoz,
  • nahrávací systém, který nechává velké intervaly mezi zaznamenanými snímky.

Když se navrhuje systém, je třeba se rozhodnout, které kamery jsou určené pro identifikaci osob a které pouze pro signalizaci přítomnosti osob a celkový odhad situace. V prvním případě je pro řádnou identifikaci člověka třeba více než 120% výšky obrazovky monitoru, v druhém případě stačí 50%.
Kamery před UK budovou Parlamentu
Snapshot Utility - způsob umístění CCTV obrazu na internetovou stránku. Řadě ACTi přibyla nová funkce, výrobce vyvinul nový uživatelský program - Snapshot Utility. Ten umožňuje automaticky přenášet obrazy z kamer a lokálně je uložit na FTP server nebo je zaslat na vybranou e-mailovou adresu. Program umožňuje správci konfigurovat až 16 zařízení. Díky režimu přepisování je snadné přidat k internetové stránce link, jako např. "Aktuální pohled". Obraz lze obnovovat jak každých pár sekund, tak každých pár dní. Programu je dostupný zde.
Snímek ze Snapshot Utility
Bezdrátové IP CCTV kamery od PiXORD. PiXORD kamery P400W K1132 a P405W K1134 jsou vybaveny dvěma síťovými rozhraními - LAN a WiFi, které umožňují připojení kamery v souladu s potřebami. Obě kamery vyhovují IEEE 802.11b standardu, navíc P405W také IEEE 802.11g standardu.
Každé zařízení používá vyhledávač bezdrátových sítí a režim infrastruktury (pokud je připojeno k access pointu). P405W může pracovat také v režimu Ad-Hoc (připojeno přímo k počítači).
Kamery jsou schopné šifrování dat. Používají 64 nebo 128-bitové kódování. Kamera P405W, díky IEEE 802.11g rozhraní, může používat také WPA-PSK kódování v režimu TKIP nebo AES. Kamery jsou vybaveny mikrofony a audio přenosovými zařízeními.

Okno pro nastavení P405W kamery
Video detekce pohybu a pohybové senzory. Prakticky každý moderní DVR je vybaven video detekcí pohybu. Tato "hardware" detekce vyhledává každou změnu v obrazu jako poplašnou událost, která spíná funkci nahrávání.
Je třeba si pamatovat, že takový alarm může být spuštěn nejenom vetřelcem v monitorované oblasti, ale také jinými pohybujícími se objekty, např. stromy (vítr) nebo malými zvířaty. Samozřejmě, počet falešných poplachů lze snížit vhodným výběrem oblastí detekce a její citlivostí.
DVR CPD-560/501/503/505/507 jsou vybaveny pokročilými algoritmy video detekce pohybu, které mohou v určitých oblastech analyzovat velikost a rychlost pohybujících se předmětů.
CPD rekordéry mají jednu významnější funkci spojenou s detekcí pohybu - R.E.T.R. Tato funkce umožňuje systému vytvořit další kopii nahrávky na externím počítači pracujícím v síti.
Existují situace, kdy jakákoli konfigurace oblastí neodstraní pohybující se předměty, např. prostor, ve kterém se pohybují dveře, pohybující se auta na ulici, podél oplocení chodníku (pohybující se lidé) atd.
V takových případech mohou být senzory alarmu (PIR) připojené ke vstupům alarmu užitečnější než video detekce pohybu. Tyto senzory zjišťují rozdíly v teplotě mezi objektem a okolím, takže nejsou citlivé na pohyb takových objektů jako jsou větve stromů. Také eliminují falešné poplachy způsobené dešťovými nebo sněhovými srážkami, stejně jako "sněžením" u barevných kamer pracujících při nízkém osvětlení.

Směrová anténa ATK-16/2GHz se FME zdířkou. ATK-16/2GHz A7036 anténa je navržena pro použití ve UMTS systémech pracujících v pásmu 1.9 - 2.1 GHz. Eliminuje problémy s nestálými připojeními způsobenými nízkou úrovní signálu. Anténa disponuje 11 dBi ziskem a může pracovat s H/V polarizací.
UMTS anténa ATK-16/2 GHz A7036 je vybavena 10m kabelem s FME koncovkou (znázorněno na stránce katalogu)
Výrobek roku. Tato prestižní cena SatKrak 2007 (18.-20. října, Krakov, Polsko) v kategorii "Nejlepší příslušenství" byla udělena společnosti DIPOL za řadu TRISET koaxiálních kabelů.
 
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU
Osoby mající zájem o zasílání týdenního Newsletter elektronickou poštou, prosímme, uveďte svůj e-mail:
 
 
V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE
ARCHIV NEWSLETTERU
AKČNÍ CENA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI