MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

PODPORA

Newsletter

DIPOL Týdenní přehled - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
číslo 10/2008 (10.března 2008)
Nové pojetí CEBiT - úspěch? Letošní CEBiT v Hannoveru -největší obchodní veletrh informačních technologií a telekomunikací na světě se konal 4.-9. března. Bylo zde okolo 5900 společností (o 5% méně než loňský rok). Poprvé v historii veletrhu měla Čína největší zastoupení a předčila tak v pořadí předešlého vůdce, Taiwan. Mezi význačnými chybějícími účastníky byli společnosti Sony, Sharp, Philips, Lenovo, Dell a Nokia.
Po několika letech, kdy docházelo ke snižování počtu vystavovatelů se pořadatelé rozhodli zvýšit počet konferencí a přilákat tak odborníky. Veletrh byl zkrácen o jeden den za účelem snížení nákladů vystavovatelů. Hlavním smyslem však patrně bylo formulovat cíl výstavy. Bohužel, organizační úsilí, jak se zdá, k oživení události nepřispělo. Nepodařilo se vyvrátit přesvědčení o nedostatku nových technologií a potřebě zabránit úbytku investicí do Evropských telekomunikací. Během obchodního veletrhu jsme mohli sledovat stálé složky evropského průmyslu-rozšíření byrokracie. Organizátoři prostřednictvím dotací lákají národní vystavovatele, kteří namísto výrobků představují cestovní letáky, a venkovská hnutí- podporující projekty jako Green IT (zelené IT). V této situaci se zdají být nejzajímavějšími trendy na trhu sítí a mobilních řešení pro televize jako rozšíření nabídek telekomunikačních operátorů. Řešení jsou založená na technologii, která zdokonaluje přenos dat, zvláště u těchto mobilních telefonů. Příkladem je LTE technologie presentována společností Sony Ericsson a T-Mobile.

LTE (Long Term Evolution-Dlouhodobá evoluce) je nejnovějším přenosovým systémem pro mobilní využití, rozvíjeném podle 3rd Generation Partnership Project (3GPP- 3.generace projektové spolupráce). Norma schválená v lednu 2008, přijímá teoretickou hranici 326 Mbps (skutečná rychlost dosahuje 100 Mbps).

Reportáž z letošního veletrhu v příštím vydání.
Green IT (zelené IT) na CEBiT
Nový zesilovač ze skupiny Silver Line -AWS-1036. AWS-1036 B11587 zesilovač je konstruován pro použití v individuální a společné anténní instalaci. Zařízení je vybaveno jedním vstupem (který může vyžadovat použití anténního sdružovače ke sloučení přijímaných kanálů), a čtyřmi výstupy se samostatnou regulací hladiny.
Je obzvláště vhodné pro rozdělování signálu ve společenství (MATV) a CATV systémů (díky celému TV pásmu).
Samostatná regulace hladiny umožňuje vyrovnávat signály na výstupech (nebo větvích) v případě rozdílných vzdáleností (vyrovnání zeslabení kabelů). Tento soubor zahrnuje regulovaný AC/DC adaptér (výstup: 12V/250mA, 3.5mm konektor). Zesilovač je možné pohánět přes jeho "D" výstup, pomocí koaxiálního kabelu, užitím RF/DC oddělovače - AZS-
03 C0397 (obsahující zdroj energie). Umožňuje namontovat zesilovač v atice a pohánět jej z místa vstupu do elektrického vedení. Při použití separátoru - musí překonat DC napětí, jako
E2094.
SilverLine je novou generací anténních zesilovačů od AMS společnosti. Moderní vzhled a soustava obvodů, pevné pouzdro z litého kovu (ZnAl), chránící proti vnějším zásahům z něj činí přední Evropský výrobek. Jsou dvě fáze RF zesilovačů s nastavením zesílení zavedeného po první fázi. Tímto způsobem nejsou u vstupu zeslabovány anténní signály a zlepšuje se šumové číslo (NF).

Indoor antenna amplifier: AWS-1036 SilverLine (1 input, 4 adjustable outputs)Subscriber Terminal Outlet (4 dB) BM-100 - ALCADWall Plate EM-200 (for BM outlets) ALCAD
Požadavky na signálový vstup v multipřepínacích systémech. V případě velkých multipřepínacích instalací musíme užít mnoho zesilovacích stupňů, které zvyšují šumné číslo (NF) takového systému. To se bezprostředně přetransformuje do zvýšení BER. Hodnoty BER nad 10-4 (na výstupu) zabrání uživateli příjímání satelitních vysílání (přijímač nebude schopný obnovit výchozí signál). K zajištění spolehlivosti a vysoké kvality dekódování, by BER hodnoty měly být alespoň okolo 10-8 (v LNB výstupech). Signály s nízkým BER jsou zajištěny použitím vhodných talířů, např. 110 cm - A9658. Je rozumné použít velké talíře - celý multipřepínací systém vyžaduje pouze jednu sadu talířů. Vzhledem k malé části z celkových nákladů je rozhodující kvalita vstupů (a výstupů) signálů.
LNB skosené nastavení. Při instalaci satelitního systému je důležité nastavit vhodný (nebo polarizační) kosý úhel LNB. Úhel závisí na satelitním a geografickém umístění stanice. LNB rotační poloha ("skosení") musí být nastavena pod správným úhlem tak, že horizontální a vertikální signály jsou přijímány se stejnou silou. To optimalizuje šikmá polarizační izolace mezi signály vertikální a horizontální polarizace, a má silný vliv na kvalitu digitálního signálu. Izolace by měla být větší než 20 dB. Přesnější postup vyžaduje zvolit si dva rádiové odpovídače, jeden s V polarizací, druhý s H polarizací. Měření provedené pro obě polarizace (s R10811 měřičem) umožní nastavit skosení LNB k dosažení vyrovnaných BER hodnot obou odpovídačů. Bez takového měřiče může laik přibližně docílit stejného využívání vynikajícího silného signálu měřící funkce v přijímači.
Procedura LNB skosené nastavení.
ULTIMAX - CCTV nahrávací zařízení 3. generace. Po uvedení ULTIMAX série na trh není problém s kvalitou video nahrávání v 16.kanálových DVR. Všech 16 kanálů může nahrávat s plným D1 rozlišením (704 x 576), ve 25 fps, naplňující nejvyšší požadavky moderních CCTV systémů. ULTIMAX-716 M77160 používá, až doposud nejvýkonnější H.264 kompresi. Tento typ hloubkové komprese je charakterizován schopností obstarat video dobré kvality ve značně nižší bitové přenosové rychlosti než předešlé standardy. Šetří se tak šířka pásma sítě a místo na disku požadované pro nahrávání dat. DVR operátorovi rovněž umožňuje nahrávat až do 16 audio kanálů a použít obousměrnou zvukovou komunikaci nebo jednosměrné zvukové vysílání (z monitorovacího centra/vzdáleného místa do kamery). ULTIMAX-716 M77160 má obrovský paměťový potenciál - po instalaci osmi HDD s 2000GB (2TB) kapacitou každého, celkové místo na disku činí až 16 TB. To umožňuje vytvořit rozsáhlé archivy. DVR je zaměřený na monitorování sportovních zařízení (stadiony, sportovní haly), železnice, autobusové nádraží, letiště, letecká zařízení, banky, trhy, atd. a hromadné akce. ULTIMAX DVR mohou být zapojeny prostřednictvím IP sítí ve formě velkých systémů kontrolovaných ze vzdálených monitorovacích center (až 16 zařízení). ULTIMAX-716 dokáže získat textové/číselné řetězce pomocí RS-232 nebo síťového portu. Řetězce mohou být vysílány ze zařízení jako je ATM/bankomat, POS automat nebo jiné. DVR mohou vložit řetězce obrazů v reálném čase a nahrávat. Shodné řetězce mohou být použity jako klíče pro hledání nahraných souborů k jejich přehrávání.
Network DVR: ULTIMAX-716 (H.264, 16 channels)
Distribuované monitorování v IP CCTV systémech. IP CCTV technologie, založená na Internetových protokolech, umožňuje vytvořit distribuovaný monitorovací systém, beroucí v úvahu jak množství, tak i rozmístění monitorovacích míst a monitorovacích pozic (monitorovací centra). Konfigurace takového systému závisí na velikosti a účelu. Ekonomické řešení může být založeno na jednom monitorovacím centru, které kontroluje mnoho míst. Software umožňuje integrovat obrazy z vybraných oblastí na jeden nebo několik monitorů. Jiná funkčnost je zapotřebí v městských monitorovacích systémech.
Ve městech je obvykle několik veřejných služeb, které mají zájem o přístup k monitorovacímu systému (policie, technické služby, silniční správa, atd.). Vhodná konfigurace přístupových práv (k obrazům z kamer, k PTZ kontrole) umožňuje vyloučit spory, které by mohly nastat. Příkladem řídícího softwaru pro CCTV systémy je Alnet Netstation K3208, K3216, K3232. Tento software je slučitelný s většinou IP zařízení vyrobených předními výrobci IP CCTV vybavení.

MPEG-4 IP Dome Camera: ACTi ACM-3211MPEG-4 IP Camera: ACTI CAM-5321 (Day/Night)
Vhodná konfigurace přístupových práv (k obrazům z kamery, k PTZ kontrole) umožňuje eliminovat spory, které mohou nastat.
MPEG-4 IP Camera: ACTi ACM-1311 (IR)MPEG-4 IP Dome Camera: ACTi ACM-3211MPEG-4 IP Camera: ACTI CAM-5321 (Day/Night)MPEG-4 IP Camera: ACTi ACM-1431
Sjednocení mnoha monitorovacích míst do monitorovacího systému s jedním monitorovacím centrem umožňující kontrolovat rozsáhlou plochu z jednoho místa.
Proč RTOS (Real Time Operating System)? Operační systém je jádrem každého digitálního nahrávacího zařízení. Určuje celkovou kvalitu a stabilitu zařízení. V průmyslovém využití počítačů rozhoduje operační systém o pořadí a způsobu vykonávání úloh. Pro RTOS je důležité vzít do úvahy časový činitel-příznivý výsledek operací nezávisí pouze na pořadí, ale také na době dokončení. Příkladem je konverze a komprese analogových video signálů. Nahrávání signálů v digitální formě (se souborem parametrů: rozlišení, obnovovací kmitočet, číslo kanálů) je předností a musí být prováděno v reálném čase. Každé zpoždění přivodí ztrátu video dat (např. několika video snímků). V reálném čase algoritmy umožní sytému vykonávat velmi důležité úlohy v přesně vymezených časových intervalech. V praxi - DVR odloží méně důležité operace (např. reprodukci archivů) k zajištění samotného nahrávání videa vypořádaného s požadavky na maximální kvalitu. DVRs, které nejsou vybaveny RTOS systémy pouze snižují nahrávací parametry, např. obnovovací kmitočet, ztrátu některých informací. Na příklad DVR založený na RTOS je ULTIMAX-716 M77160.
Požadavky na vysokou výkonnost - TP-Link IEEE802.11n (draft 2.0). DIPOL zahrnuje do nabídky novou skupinu bezdrátových přístupových zařízení založených na nejnovějším IEEE802.11n standardu (draft 2.0). Výhodou WiFi série je zvýšená rychlost přenosu, až do 300 Mbps, velmi užitečné pro multimediální přenosy.
TP-Link představuje vynalézavou QSS (Quick Secure Setup) technologii, která umožňuje snadno chránit bezdrátovou síť. Série IEEE802.11n zařízení je rovněž podporována CCA (Clean Channel Assessment) procedurami, které systému umožňují najít nejlepší kanál pro nerušený přenos. Při koupi bezdrátových zařízení vyhovujícím n standardu, se vyplatí vědět, že jsou slučitelné s každým jiným pouze od draft 2.0 přesně.
Zařízení rovněž podporují IEEE 802.11g a IEEE 802.11b standardy.
Access Point 802.11n (draft 2.0): TP-Link TL-WR941N <br />(300Mbps, built-in router and 4-port switch)
Wireless PCMCIA Adapter: TP-Link TL-WN910N (802.11n - draft 2.0 - 300Mbps)
Místo připojení TP-Link TL-WR841N (N3251) - 802.11n (draft 2.0)
802.11n (draft 2.0) PCMCIA karta - TP-Link TL-WN910N (N3231)
GSM antény s kabely a SMA R/P konektory. V této oblasti jsou k dispozici GSM antény s SMA R/P zásuvkami, které přímo zapadají do mnoha typů GSM modemů/karet (poslední model-s SMA zásuvkou).
GSM Antenna: ATK 10/850-960MHz (10-element, with 10m cable &SMA R/P)
GSM Antenna: ATK 20/850-960MHz<br />(20-element, 10m cable with SMA R/P)
GSM anténa ATK 10/850-960MHz (10-element, s 10m kabelem &SMA R/P zásuvkou) - A7019
GSM anténa: ATK 20/850-960MHz (20-element, 10m kabel s SMA R/P zásuvkou) - A7029
UMTS Antenna: ATK-16/2GHz (13dBi, outdoor, 10m cable and SMA RP)
GSM/DCS/UMTS/HSDPA Antenna: ATK-LOG (5m cable, SMA/RP plug)
UMTS anténa ATK-16/2GHz (13dBi, venkovní, 10m kabel, SMA RP zásuvka) - A7037
GSM/DCS/UMTS/HSDPA Anténa: ATK-LOG (5m kabel, SMA/RP zásuvka) - A7042


UMTS Antenna: ATK-P1/2GHz (7dBi, 5m cable, SMA R/P socket)
UMTS Antenna: ATK-P1/2GHz (7dBi, outdoor, 5m cable, SMA plug)
UMTS anténa ATK-P1/2GHz (venkovní, 7dBi, 5m kabel, SMA R/P zásuvka) - A7045
UMTS anténa ATK-P1/2GHz (venkovní, 7dBi, 5m kabel, SMA zásuvka) - A7046
Psali jsme o:

TV-Sat bleskojistka. Přijímací zařízení musí být připojena k anténní instalaci a tak jsou vystavena přepětí vyvolanému v dlouhých kabelech. Nemusí se jednat o přímý úder blesku - náboje vyvolané dokonce vzdálenou bouřkou mohou poškodit citlivý elektrický obvod... - archiv DWR 10. prosince 2007


Kamery s Wide Dynamic Range (WDR) senzorem. WDR kamery používají nejnovější generaci senzorů od americké společnosti Pixim. Každý pixel senzoru je samostatnou obdobou k číslicovému převodníku. Každá součást má tak samostatně nastavitelný předváděcí čas, závislý na intenzitě osvětlení. To vylučuje podexponované a přeexponované zóny v obraze... - archiv DWR 17.prosince 2007

Faktory ovlivňující maximální rozsah bezdrátové sítě. Rozsah závisí na vlastnostech užívaných zařízení a prostředí... - archiv DWR 8.října 2007

Index zveřejněných vydání..
IP CCTV - the Systems of Today and Tomorrow - DIPOL at Intertelecom trade fair in Lodz, Poland: April 8 - 10, 2008
DIPOL na Intertelecomu 2008 - shlédněte náš virtuální stánek
 
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU
Osoby mající zájem o zasílání týdenního Newsletter elektronickou poštou, prosímme, uveďte svůj e-mail:
 
 
V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE
ARCHIV NEWSLETTERU
AKČNÍ CENA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI