MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

PODPORA

Newsletter

DIPOL Týdenní přehled - TV a Sat TV, CCTV, WLAN
č. 12/2008 (31.března 2008)
Více RFID, méně soukromí. Rozsáhlejší zavádění RFID technologií vyvolává protesty občanských sdružení a hnutí proti možným zásahům do lidských životů. RFID řešení umožňuje kontrolovat nejen určité zóny nebo plochy (např. hraniční zóny, letiště), ale rovněž dává možnost vzdáleného snímání uložených a dynamických dat, získáním přístupu k informaci o lidech a jejich přestěhování a je schopen obstarat kontrolu oprávnění ( ve smyslu přístupových práv k určitým zónám, atd.). Mnoho zemí plánuje zavést průkazy totožnosti, cestovní pasy a registrace automobilů s RFID etiketami. Dokonce tohoto roku chce Čína pro své občany vydat přibližně bilión takových identifikačních karet. Americké cestovní pasy vydané po 6. říjnu 2006 jsou rovněž vybaveny RFID etiketami. Uložená data (včetně digitální fotografie) mohou být čtena dokonce přes vzdálenost 20m. Bojovníci za občanské svobody kritizují testování proti krádežového systému založeného na drobných RFID čipech v Tesco obchodních domech v Cambridge. Kdokoli chytl Gillette Mach3 žiletky v obchodu, spustil CCTV kameru a byl vyfotografován. Druhý snímek byl pořízen u pokladny za účelem srovnání obrázků zákazníka.

Expanze RFID technologie. RFID (Radio Frequency IDentification) systémy umožňují přenos dat prostřednictvím mobilních zařízení, zvaných etikety, které jsou čteny RFID čtečkami. Data jsou poté zpracovány podle potřeby konkrétní aplikace. Používá se několik typických frekvenčních pásem: 125 - 134 kHz (LF), 13.56 MHz (HF), a nejpopulárnější - 865-952 MHz (UHF) a 2.4 GHz (mikrovlna). Aplikační zóny zahrnují transport, management zásobovacího řetězce, identifikaci lidí a zvířat.
Jak bylo řečeno, RFID systém se skládá z identifikátorů (etikety), čtečky/čteček a řídícího (hlavního) počítače. Užívají se dva druhy etiket: aktivní a pasivní. První musí být poháněna baterií atd., druhá - bere potřebnou energii pro provoz přímo ze čtečky (jako část elektromagnetické energie vydávané její anténou).


Aktivní etiketa vybavená baterií, upevněnou na SPZ vozidla, umožňuje čtení dat automobilu a jeho majitele dokonce přes vzdálenost 500m.
Evropský šampionát fotografovaných antén. Každý rok zveme každého k účasti na foto soutěži "Poutavě o anténách". Mimo tuto webovou stránku, byla soutěž ohlášena v bulletinu: Heti Hírmondó, TV-SAT, CCTV, WLAN a ..........Snímky mohou být odevzdávány od 1.června 2008 do 30. září 2008.
První cena - SAT HDTV přijímač - Ferguson HF 8800 HD.


Pravidla účasti.

Snímky 2007.

"Dnešní" čápi tvoří svá hnízda na této obrovské anténě blízko Madridu.
Příjem sousedních kanálů v anténních instalacích - úsporné kanálové konvertory. V minulém bulletinu jsme psali o přijímaní sousedních kanálů v rozsáhlých anténních systémech, se značným množstvím odběratelů. V tomto případě jsou obvykle použita profesionální řešení založená na kanálových konvertorech a zesilovačích od ALCAD.
V menších instalacích je úspornějším řešením užití TV kanálového konvertoru R87205, který se skládá z demodulátoru a DSB modulátoru. DSB modulátory vyžadují použití jedno kanálového otvoru pod aktivním kanálem. Signál z přijímacích antén musí být rozdělen do dvou okruhů. Jedním okruhem zeslabíme (filtrujeme) silnější ze dvou sousedních kanálů a zpracujeme druhý kanál (v kanálovém konvertoru), posunutím do jiné pozice. Nový kanál sloučíme se silnějším (z druhého okruhu). Obvykle není potřeba dalšího filtrování, AWS-1036 B11686 zesilovač užívá pro distribuci sloučené signály.

UHF TV Antenna: DIPOL 44/21-69 Tri Digital2-Way TV/FM Splitter R-2 SignalFourfold Tuned Filter FR-413 ALCADTV Channel Converter: Mixpol PTM-5002-Way TV/FM Splitter R-2 SignalIndoor antenna amplifier AWS-1144 47-862MHz 4-out 13/15dB
Aplikace R87205 kanálového konvertoru pro eliminaci rušení ze silnějšího sousedního kanálů
MSR Multiswitche od Terra - moderní pojetí multiswitch systémů. Nejflexibilnější multiswitch instalace ve více patrových budovách jsou založeny na 9-kabelovém systému (signály z dvou Quatro LNB a pozemních TV antén). Na každém patře použijeme separátor signálu do multiswitchů. To umožní ovlivňovat síť podle aktuálních požadavků-můžeme prakticky rozmístit neomezené množství výstupů. TV/Sat odbočovač Terra SS-510 R70516 je užíván pro připojení "větví" k hlavnímu vedení. Takové multiswitch hlavní vedení, převádějící signály z jednoho Quatro LNB, je složeno ze čtyř koaxiálních kabelů. Navíc, odbočovač rovněž distribuuje pozemní TV signály. Odbočovač je vybaven DC- přechodovým switchem, který v "ON" pozici projíždí současně "H"okruhy k oběma větvím. V "OFF" pozici je to možné pouze v jednom okruhu. Nová série 9 - vstupových Terra MSR-9XX multiswitchů je určena jak pro domácí instalace, tak pro vícepatrové budovy-jako poschoďová zařízení. Důležitou vlastností těchto multiswitchů je diverzifikace signálových úrovní v různých výstupech, která umožňuje instalátorovi kompenzovat ztráty v kabelech různých délek, které jsou v takových systémech nevyhnutelné. Navíc, multiswitche jsou vybaveny korekcí kabelových charakteristik, tj. signálová úroveň je zvyšována přiměřeně k růstu kabelového zeslabení pro vyšší frekvence.


SAT/TV TAP: Terra SS-510SAT/TV TAP: Terra SS-510SAT/TV TAP: Terra SS-510SAT/TV TAP: Terra SS-5109/16 Multiswitch: Terra MSR-916 (active terrestrial path)9/12 Multiswitch: Terra MSR-912 (active terrestrial path)
Aplikace MSR-912 multiswitchů v 9-kabelových systémech
Připojení IP kamer k místní síti. IP CCTV zařízení mají IP adresy přidělené výrobním podnikem, odlišně pro výrobky jiných výrobců. Obvykle nejsou adresy vhodné pro destinaci sítě. Je chybou překonfigurovat síťové rozhraní karet do IP adres uložených v IP kamerách. Každé IP CCTV zařízení by mělo být vybaveno specializovaným softwarem (obvykle na CD-ROM) umožňujícím uživateli určit a změnit jeho IP adresu. Tímto způsobem může být zařízení přizpůsobeno síti. Tyto jsou obvykle patentovanými programy včetně vybavení
-např. IQinVision poskytuje IQ Finder, ACTi - IP Utility, PiXORD - IP Installer.

Obrazový snímek od PiXORD IP Installer
ACTi IP Utility
Detekce pohybu - úprava postupu. Profesionální CCTV zařízení navržená pro operace v IP sítích mají detekční schopnosti. To znamená, že informují systém o všech událostech v případě, kdy detekují jakýkoli pohyb. V jednoduchých systémech zpracovává řídící jednotka (počítač, DVR) všechna data, které mohou snadno zahltit procesor. Pokrokovější systémy využívají kamery, které jsou schopné samostatně zpracovat obraz, který uvolní hlavní procesor těchto základních operací.
Nejpokrokovější algoritmy detekce pohybu dokonce nepovolí instalátorovi/operátorovi experimentálně zřízení některých parametrů. Cílem je minimalizovat plané poplachy a zajistit efektivní detekci při skutečném ohrožení. Nejčastěji upravovaným parametrem je citlivost detekce pohybu, měřená procentem pixelů ( v aktivní zóně), která musí změnit spouštění alarmu. Jiné parametry včetně SAD (the Sum of Absolute Differences) - množství modifikovaných pixelů a pohybový vektor.

Příklad okna (nastavení citlivosti detekce pohybu) z ACTi kamery
Multi-funkční CCTV Tester - TOMEK-8. Tester čoček, kamer, monitorů a CCTV signálového měřiče "Tomek-8" je univerzální zařízení zajišťující neocenitelnou službu po dobu, co jsou do chodu uváděny nové CCTV systémy, stejně jako udržování a opravování systému stávajících. Tester má následující funkce:
 • Měření síly napětí.
 • Označení nevhodné polarity dodávaného napětí.
 • Měření šumění.
 • Měření video signálu.
 • PAL generátor.
 • Kontrola čoček ZOOM.
 • Kontrola čoček FOCUS.
 • Otevírání a zavírání clony v čočkách s automatickou kontrolou apertury.
PAL generátor je schopen vytvářet rozmanité modely:
 • "Mříž" (černá nebo černobílá). P1 mřížový model umožňuje odhadnout monitorovou linearitu, jinými slovy, deformaci zobrazování. P2 mřížový model dává možnost stanovení úrovně odrazu, jestli že se vyskytne. Odraz je způsoben nevhodným spojením přijímače (zatížení) a elektrického vedení a obvykle je patrný při delším elektrickém vedení. Na obrazovce, na pravé straně lze pozorovat hranice mezi světlými a tmavými objekty (a obráceně).
 • "Svislé pruhy". Svislé pruhy s odstupňovanou úrovní luminace umožňují ověřit a přizpůsobit vhodné úrovně kontrastu a jasu v monitoru. Všechny pruhy by měly být dobře rozlišeny. Jestliže nějaké (ve většině případů nejokrajovější) vypadají identicky, znamená to, že obrazové parametry nejsou vhodně nastaveny a je třeba nějaká korekce. To je podstatné pro samotné pozorování detailů v obrazech z kamer.
 • "Bílé pozadí" a "černé pozadí" dovolují stanovit množství poškozených pixelů, zvláště na LCD monitorech.
 • "Šedé pozadí". Šedé pozadí je vhodné pro výše uvedené účely a může být užito rovněž pro testování úrovně magnetizace barevných obrazovek. Magnetizace může být způsobena kterýmkoli uzavřeným zařízením vytvářejícím silná magnetická pole, jako transformátory, elektromagnety, reproduktory. Výsledek vypadá jako ne významné zabarvení, hlavně blízko vnějších krajů obrazovky. Zařízením užívaným pro demagnetizaci je vnější elektromagnet se vzduchovým jádrem-demagnetizovací cívka. V běžných situacích, kdy není úroveň magnetizace vysoká, je dostačující použít vnitřní demagnetizační obvod, ve většině případů přítomný v barevných monitorech. Šedé pozadí je rovněž vhodné pro zjištění takových efektů jako vypálené plochy v obrazovce, vyvolané statickými obrázky. Často může být zaznamenáno např. v QUAD aplikacích, kde tmavé křížení přichází do centra obrázku.
Šedé pozadí vytvořeno Tomek-8 M2508 je vhodný pro identifikaci špatných pixelů, vypálených ploch nebo zmagnetizovaných CRTs
Ratifikace 802.11n standardu odložena. Standardizační snahy jsou ve vývoji od roku 2004 a konečná dohoda je dosud předmětem ratifikace, pravděpodobně až do poloviny roku 2009 (na místo začátku roku 2008). Schválení skupiny dohod nazvaných Draft 2.00 (v lednu 2007) posunulo stále více populární bezdrátovou síťovou technologii o krok dál. Výrobci i zákazníci jsou utěšováni, že změna ke konečnému standardu nebude podstatná a Draft 2.0 výbava bude kooperovat s konečnou verzí. 802.11n zařízení používají MIMO technologii - použití mnohočetných antén, jak ve vysílači, tak v přijímači zdokonaluje komunikační provoz. Zařízení mohou provozovat několik kanálů, které násobí jejich přenosové kapacity. Výrobci se rádi chlubí maximálními přenosovými rychlostmi, které nabízejí, rovněž však zaručují, že minimální výkon je nejméně100 Mbps (jako Fast Ethernet). Taková rychlost je dostatečná pro účinný bezdrátový přenos multimedia.
K dispozici jsou "n" (draft 2.0) zařízení. TP-Link nabízí AP integrovaný s routerem a switch - TL-WR841N N3251 a PCMCIA kartou - TL-WN910N N3231. Umožňují datový přenos až k 300 Mbps (čistá rychlost přenosu dat), slučitelný s 802.11b a 802.11g zařízeními.

Současné 802.11 standardy

Standard

Rychlost přenosu dat

Pásmo

Vydáno:

802.11

2 Mbps

2.4 GHz

1997 (nyní označovaný jako 802.11y)

802.11a

54 Mbps

5 GHz

1999 (hardware k dispozici od 2001)

802.11b

11 Mbps

2.4 GHz

1999

802.11g

54 Mbps

2.4 GHz

2003

802.11n

250-500 Mbps

nyní 2.4 GHz
(možných 5 GHz )

pod standardizací

Wireless PCMCIA Adapter: TP-Link TL-WN910N (802.11n - draft 2.0 - 300Mbps)Access Point 802.11n (draft 2.0): TP-Link TL-WR941N <br />(300Mbps, built-in router and 4-port switch)
TP-Link zařízení umožňují dosáhnout rychlosti přenosu dat až k 300 Mbps
DIPOL knihovna. Na našich webových stránkách je vám k dispozici naše Knihovna, kde naleznete různé články a příručky. Krátké přehledy nebo vyhledávač umožní uživatelům vyhledat to, co je zajímá.
Psali jsme o:

Video monitorovací systém v obci Myslenice nedaleko Krakowa. Vražda majitele směnárny a jeho syna, spáchaná před rokem, šokovala obyvatelé obce Myslenice. Několik dnů po útoku zorganizovali tichý pochod jako protest proti násilí a této tragické zbytečné smrti...
- archiv DWR 18.února 2008

Je skutečně poruchové?- 1.část. Existuje mnoho případů, kdy WLAN zařízení končí v servisních centrech s následujícím popisem: "To nefunguje, žádný přístup k zařízení, nemohu se přihlásit, nulový ping, žádný LAN...atd." Okolo 1/3 WLAN zařízení je v dokonalém provozním stavu, avšak nesprávně konfigurovaných...
- archiv DWR 4.února 2008

ULTIMAX - vůdce na trhu v digitálním CCTV nahrávání. ULTIMAX je sérií třetí generace digitálních video rekordérů, s implementovanou doposud nejvýkonnější H.264 kompresí. Tento typ hluboké komprese je charakterizován schopností zajištění dobré video kvality v podstatně nižší přenosové rychlosti než předchozí standardy...
- Knihovna

Index zveřejněných vydání.

ULTIMAX - the market leader in digital CCTV recording
CeBIT 2008 - was the new concept a success?
CeBIT 2008 - was the new concept a success?
 
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU
Osoby mající zájem o zasílání týdenního Newsletter elektronickou poštou, prosímme, uveďte svůj e-mail:
 
 
V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE
ARCHIV NEWSLETTERU
AKČNÍ CENA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI
DOPLNIT