MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

PODPORA

Newsletter

DIPOL týdenní přehled - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
Č. 19/2008 (19. května 2008))
IFSEC 2008 v Birminghamu - nová revoluce. Mezinárodní veletrh zaměřený na bezpečnostní technologie (IFSEC) v Birminghamu, který skončil minulý týden, potvrdil revoluční změny v hlavních ideách video monitorování.
Hlavními pilíři se zdají být: používání megapixelových kamer, implementace
MPEG-4 komprese s H.264 kodekem, analýza obrazu.
Výsledkem uplatnění těchto nových technologií je především snížení počtu zaměstnanců monitorovacích pracovišť, ale také možnost využívání profesionálního monitorovacího centra pro více míst a automatizace postupů v případě poplachu.
To vše představuje konec éry speed dome kamer. Ty totiž vyžadují individuální dohled, jejich spolupráce se softwarem obrazové analýzy je velmi obtížná a v režimu zoom ze sledované oblasti "vypouští" mnoho informací (obvykle je to hlavním nedostatkem).
Megapixelové kamery jsou výše uvedených nevýhod zbaveny. Vhodná systémová architektura, funkce obousměrného proudění a lepší přenosové parametry (díky použití H.264 komprese) umožňují vyřešit problém distribuce objemných toků dat, které jsou pro megapixelové kamery typické.
Popularita IP kamer vytváří nové možnosti pro programátory. Ti pracují na implementacích systémů odolných vůči různým interferencím (způsobujícím falešné poplachy), schopných detekce opuštěných předmětů, sledování pohybujících se objektů, rozpoznávání osob, identifikace státních poznávacích značek, analýzy osob/objektů, které jsou po dlouhou dobu v zorném poli, detekce požáru, sčítání osob, analýzy dopravního proudu, analýzy činnosti (rvačky atd.), monitorování proudění davu lidí (na stadiónech atd.), analýzy chování lidí pozorujících objekt (expozice, výkladní skříň atd.).

Sony razí cestu: Go Mega
Někteří pozorovatelé veletrhu reálnou prosperitu v průmyslu založeného na počtu hostesky obsluhující událost. Přijetím tohoto kritéria musí přiznat, že bezpečnostní průmysl rozvíjí.
++Tranzitní stav ve vývoji televizního vysílání.+++ Digitální televizní vysílání nahrazuje analogové systémy. V případě satelitních vysílání byl proces ukončen, nyní se migrace týká pozemních televizních systémů.
Mělo by se zdůraznit, že digitální televizní vysílání samo o sobě neznamená vysoké rozlišení (HD). U satelitních vysílání je k dispozici velké množství programů v PAL rozlišení, avšak velmi málo HD programů. V případě pozemního televizního vysílání, jen několik evropských zemí vyvinulo strategie pro implementaci HD platformy. Vůdčími zeměmi jsou Francie, Velká Británie, Estonsko. V červnu již bude znám polský časový program přeměny z analogového televizního vysílání na digitální televizní vysílání, který oznámí telekomunikační regulační orgán (UKE).
Co digitalizace představuje v praxi? Analogové signály snadno podléhají různým interferencím. Tyto interference na digitální přenos nepůsobí. Mimo jiné to znamená odstranění "duchů", které se objevují u analogových televizních vysílání objevují jako následek odrazu signálů od kopců, budov atd. Digitální signály jsou k těmto odrazům prakticky lhostejné.
Digitální přenos disponuje mechanismem opravy chyb. Některé chyby lze odstranit v přijímači, díky redundantnímu kódování signálu.
Pro digitální vysílání audio-video signálu, musí být tento signál digitalizován a komprimován. Prvním a stále nejdůležitějším koprimačním standardem používaným v satelitním vysílání je MPEG-2. Toky dat jsou přijímány a dekódovány typickými satelitními přijímači, jako např. FERGUSON 6600 A99235. Novější MPEG-4 se používá jako základní standard pro HD přenosy (např. polská platforma "n").
Důležitým problémem je také druh použité modulace. Většina satelitních vysílání využívá QPSK modulaci, zmíněná "n" platforma používá 8PSK ("n"), také se předpokládá implementace 16PS. Efektivnější modulace s vyššími přenosovými rychlostmi vyžadují dostatečně vysoký C/N poměr.

Efektivnější kodeky a modulace umožňují na stejném kanálu vysílat více informací, což představuje možnost zlepšení rozlišení - volný prostor pro HD přenosy.

V roce 2005 představilo JVC první HDTV 1080p televizi. V roce 2006 se na trhu objevilo více jak deset výrobců takových televizí, včetně společnosti Samsung. Bude však trvat ještě hodně času, zvláště v Evropě, než budeme mít možnost přijímat Full HD vysílání. 1080p (postupné řádkování) je HDTV standard poskytující mnohem lepší obrazovou kvalitu než 1080i (prokládané - střídavé zobrazování lichých a sudých řádků).

SATakademy - moje znalosti o satelitním zařízení.
PiXORD P463DW - IP speed dome kamera pro kanceláře, obchody atd.
IP Speed Dome Camera: PiXORD P463DW
IP speed dome kamera PiXORD P463DW K1236
ULTIMAX - DVR pro náročné zákazníky - konfigurování detekce pohybu pomocí programu Vzdáleného klienta (Remote Client). Konfiguraci utility detekce pohybu u ULTIMAX DVR lze provést přímo prostřednictvím klávesnice DVR nebo pomocí programu Vzdáleného klienta, obsaženého u každého DVR. Tento program se instaluje do počítače operujícího systém Windows XP. To umožňuje uživateli nastavit parametry detekce krok za krokem:
 • zvolit kameru, která má být konfigurována,
 • označit oblast detekce pohybu,
 • nastavit úroveň citlivosti,
 • nastavit časový program nahrávání (časové periody, kdy detekce pohybu aktivuje nahrávání),
 • uložit kanály (kamery), které mají být nahrávány,
 • uložit výstupy alarmu, které mají být aktivovány,
 • aktivovat OSD info a volání Vzdáleného klienta.
Nastavení oblastí detekce pohybu.
ULTIMAX program Remote Client.

Nastavení časového programu detekce pohybu.
ULTIMAX program Remote Client.

Linka detekce pohybu - ukládání kanálů, které mají být zaznamenávány a výstupy alarmu, které mají být aktivovány.
ULTIMAX program Remote Client.

Výhoda SATA oproti IDE. Nejdostupnější DVR na trhu jsou upraveny pro spolupráci s IDE hard disky. Nejnovější modely jsou však vybaveny SATA rozhraními. SATA rozhraní poskytuje:
 • vyšší maximální přenosy dat: SATA2 - 3000 Mbps, IDE - 1064 Mbps (133 MB/s),
 • možnost použití Hot-Swap disků (ideální pro zálohování, bez přerušení provozu soustavy),
 • lepší větrání uvnitř DVR (SATA kabel je užší a lze jej snadno uklidit).
SATA drive má lepší mechanismus vyhledávání chyb a korekce. Díky monopolnímu postavení SATA HDD pro větší kapacitu, uvádí výrobci DVR na trh nové modely se SATA rozhraními.
ULTIMAX DVR série 700 a 500 a model 316 jsou vybaveny SATA II sběrnicemi. Modely 304 a 308 budou brzy také dostupné se SATA II rozhraním.
Provozní požadavky na CCTV systémy - 1. část. Britský Home Office vydal několik článků o CCTV systémech jako o důležitém nástroji vládní strategie v boji proti zločinnosti. Spojené království je obecně považováno za hlavního uživatele CCTV pro bezpečnostní účely a pro vyšetřování zločinů. Byl vyvinut soubor funkčních požadavků pro použití CCTV záznamů jako průkazných materiálů v soustavě trestního soudnictví (CJS) a pro potřeby soustavy soudů. Důležitou součástí těchto požadavků jsou technické standardy a veškeré aspekty výběru vybavení.Jaké je optimální rozlišení? Jaká komprese by měla být zvolena pro přenos a zaznamenávání obrazu? Jaká je dostačující rychlost záznamu (obnovovací kmitočet)? To záleží na funkčních požadavcích:
 • Oblasti zájmu - co má být monitorováno, s jakým rozlišením, a s jakým vybavením (kamery, objektivy, osvětlení).
 • Požadovaná kvalita zaznamenávaného obrazu (výběr DVR).
 • Časová synchronizace všech systémových komponent.
 • Kapacita paměti (jak dlouho je video zachováno v systému, než se přepíše; prioritou je stále požadovaná úroveň kvality - kapacita musí být přizpůsobena retenční době).
DHCP server se používá pro automatické přidělování IP adres a jejich konfiguraci pro lokální síť. Díky této službě jsou takové parametry jako: IP počítače, maska pomocné sítě, default gateway a DNS do NIC nastavení přiřazeny bez jakéhokoli zásahu uživatele. Služba DHCP je velmi praktická v domácí, kancelářské či jakékoli IP síti - zařízení lze do sítě přidat s minimálními nebo žádnými manuálními konfiguracemi. Routery obvykle podporují DHCP protokoly automaticky. Lokální počítače by po nastavení režimu DHCP měly být automaticky připojeny k síti. DHCP server lze také konfigurovat v souladu se specifickými požadavky:
 • delší nebo kratší čas pronájmu adresy,
 • začátek a konec IP adresy,
 • přidělění stálých IP adres pro některá zařízení,
 • seznam povolených/zakázaných MAC adres atd.

V případě routerů TP-Link lze tuto funkci nalézt v sekci DHCP >> DHCP Settings.
Příklad konfigurace DHCP serveru

Psali jsme o:

9-kabelový systém - multiswitch instalace. Nejpružnější multiswitch instalace ve více patrových budovách jsou založeny na 9- kabelovém systému (signály z dvou Quatro LNB a pozemních TV antén). Na každém poschodí použijeme separátor zajišťující signály do multiswitchů. To umožňuje vytvořit síť podle aktuálních požadavků - můžeme rozmístit prakticky neomezený počet výstupů...
- archiv DWR 14. ledna 2008

Vzdálené monitorování prostřednictvím Internetu. Snadný přístup k Internetu umožňuje umístit na Web jak živé, tak archivní video. Mnoho uživatelů má přístup přes ADSL připojení, bez stálých IP adres. V případě provozování video serverů je nezbytné použít DDNS službu...
- archiv DWR 14. ledna 2008

Jak pracuje DDNS? Uživatelé ADSL služeb (např. Neostrada v Polsku) nemají stálou IP - ta je měněna periodicky. S tímto typem spojení není možné server spustit, protože současná IP adresa je neznámá...
- archiv DWR 17. prosince 2007

Index publikovaných vydání

24-hodinový štafetový závod. Jako každý rok, se DIPOL bude aktivně podílet na Květinovém běhu (internetová stránka v polštině). "Rozkvět běhu" je závodem pro každého, kdo se chce zhostit náročného úkolu v běhu Polskem (podél vysílačů nebo - ve stejné vzdálenosti - Blonie Parkem v Krakově). Akce se koná koncem května a na začátku června a je pravděpodobně největší štafetou na světě (pomineme-li Olympijskou pochodeň).
 
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU
Osoby mající zájem o zasílání týdenního Newsletter elektronickou poštou, prosímme, uveďte svůj e-mail:
 
 
V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE
ARCHIV NEWSLETTERU
AKČNÍ CENA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI