MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

PODPORA

Newsletter

DIPOL týdenní přehled - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
Č. 29/2008 (15. září 2008)
SAT KRAK 2008 in Krakově. Tato akce se bude konat od 16. do 18. října 2008.
Budou zde prezentovány nové výrobky a technologie, stejně tak jako nabídky satelitních televizních platforem. Poprvé budou vystavovatelé moci předvést své stánky a výrobky internetovým uživatelům, a to díky rozhovorům a reportážím, o které se postarali zaměstnanci časopisu SAT Kurier. Účast na této výstavě ohlásilo velké množství společností z Polska, Korei, Číny, České republiky, Portugalska, Německa, Itálie, Španělska, Velké Británie a dalších zemí. Hlavní nabídky budou obsahovat digitální televizní přijímací vybavení pro spotřební trh a kabelové televizní operátory. Každým rokem počet účastníků roste, SAT KRAK 2008 bude pravděpodobně opět rekordní.


DIPOL na SAT KRAK 2008
Kurzy pro instalátory vedené společností DIPOL
Kolize civilizací ve světě antén - foto soutěž. Výhodou bezdrátové komunikace je možnost jejího použití na místech bez žádné další infrastruktury. Existuje mnoho regionů, kde jsou antény umožňující spojení se světem přednější než vodovodní síť nebo dokonce elektrická síť. Pro zajištění konektivity stačí použít baterii, zpravidla solární, nebo generátor elektrické energie. RF signály, zvláště ty přenášené prostřednictvím satelitů, jsou závislé na přírodních nebo administrativních překážkách. Mnoho snímků zaslaných do soutěže "Poutavě o anténách" tyto kolize zachycuje - byly pořízeny na místech, kde se satelitní a bezdrátová komunikace zdá být jediným společným jmenovatelem pro rozvinutější regiony světa a místa s ojedinělými známkami 21. století.

Příspěvky do soutěže "Poutavě o anténách 2008"
Mongolské pastviny - tradiční kočovný styl života, prakticky nezměněný po několik tisíc let. Lidé si vystačí bez většiny technických vymožeností moderního světa, avšak .... ne bez satelitního televizního vysílání.

Vzdálená konfigurace hlavních stanic. Přeprogramování hlavní stanice je obvykle obtížný úkol, který si vyžaduje najmutí technika a zaplacení za tuto službu. Tato potřeba může být vyvolána jak úmyslnou změnou programu/kanálu, tak nucenou reakcí na modifikaci nabídky učiněné satelitním vysílačem.
Moderní MMH-3000 hlavní stanice (R81716) vyrobená společností Terra Electronics - vedoucí v televizní a satelitní televizní technologii - přichystala obrovský rozdíl. Samozřejmě, že ji lze stále programovat lokálně (pomocí příruční řídící jednotky PC100 R81702, přenosného počítače nebo PCS-200 R81716 konzoly), avšak jednou z jejích výhod je schopnost vzdálené konfigurace. Pro tento účel se používá výše uvedená PCS-200 konzola, která je vybavena síťovým rozhraním. Umožňuje operátorovi řídit hlavní stanici jak prostřednictvím LAN, tak pomocí Internetu, s klasickým osobním počítačem. Prakticky jediný zásah bude potřeba ve výjimečném případě výměny kabelu přicházejícího z LNB. Může to být obvykle provedeno někým ze zaměstnanců (např. v hotelu).

Na trhu neexistuje žádná jiná hlavní stanice, která by poskytovala vysoce pokročilá řešení za tuto konkurenční cenu, mezi instalátory a investory se tedy stává velmi populární.

Více informací o hlavní stanici můžete nalézt v těchto článcích:
Modulární hlavní stanice TERRA MMH-3000
Krátký průvodce po MMH-3000 TERRA návrhu
Modular Headend TERRA MMH-3000
CCTV kabely. Kabely používané v CCTV systémech musí být často poměrně dlouhé, jak v případě přenosu obrazu, tak u elektrovodu.
S dálkovým přenosem obrazu není velký problém. Naše testy prokázaly, že kabel CAMSET 50 75-0.59/3.7 M6050 může přenášet obraz až do 300-400 metrů, bez zřejmé ztráty kvality. Pouze když tato vzdálenost přesáhne 400 m je potřeba další vybavení (např. M1840 zesilovače).

Problémy spojené s dlouhými vzdálenostmi se především týkají zásobování energií. Testovali jsme desítku různých kamer a stanovili, že by napětí ve vývodech kamery nemělo klesnout pod 11V. Většina kamer nefunguje při 10.5V. Při méně než 11V CCTV kamery ztrácejí barvy nebo mají problémy se zapínáním. Po dalších úvahách jsme nakonec vypočítali, že 1V je maximální přípustný pokles napětí u napájecího kabelu.
S použitím Ohmova zákona - kameru se spotřebou 245 mA lze napájet prostřednitvím CAMSET 50 M6050 kabelu na vzdálenost přibližně 60 m. Při použití CAMSET 100 M6100 se vzdálenost zdvojnásobuje na zhruba 120 m. V případě použití venkovní soupravy vytvořené z u-cam 110 M1128 kamery a Marathon MH-806/12 M5406 krytu, bude její spotřeba proudu okolo 900 mA. Maximální vzdálenost pro CAMSET 50 M6050 je pak 17 m, avšak pro CAMSET 100 M6100 - dvakrát tolik, tj. 34 m.

CCTV cable: CAMSET 100 75-0.59/3.7+2x1.0 [1m]<br />(92% braid coverage, 2 power wires up to 230V AC)
CAMSET 100 M6100 umožňuje zdvojnásobit maximální vzdálenost pro zásobování energií ve srovnání s klasickým vedením o 0.5 mm2 průřezu
Barevné denní/noční kamery Sunell SN-486C/W M11206 - Externí režim. Zajímavým řešením uvedeným v Sunell denních/nočních kamerách je možnost volby ze čtyř režimů provozu. Kromě Denního režimu (vždy barevně), Nočního režimu (vždy černobíle) a Auto režimu (kamera přepíná mezi prvními dvěma režimy v závislosti na nastavitelné úrovni světla) zde máme k dispozici další - Externí režim.
Tento naposledy zmíněný režim by měl být vybrán v případě, že je použit IR iluminátor ovládaný světelným senzorem. Kamery jsou vybaveny speciálními NO vstupy, které se používají pro synchronizaci s IR iluminátory. V momentě, kdy se zapne IR iluminátor, se kamera přepíná do černobílého režimu.
Světelné (šero) senzory mají obvykle hladké nastavení spínacího bodu a vyznačují se přiměřenou hysterezní smyčkou a časovou prodlevou, která soupravu chrání proti nestabilitě v případě krátkodobých změn v osvětlení (např. blesk, přední světla projíždějících automobilů). Instalace kamery nezpůsobuje další potíže - výrobce ji vybavil připraveným terminálem (konektor s malým kouskem kabelu).

Day/Night Color Camera: SN-468C/W<br />(mechanically switching IR filter, w/o lens)
Ovládání kamery Sunell a IR iluminátor se světelným senzorem
IP video monitorování - živé monitorování a ovládání prostřednictvím Firefox. Donedávna byla nedostatkem IP CCTV systémů nemožnost použití jiných prohlížečů než Microsoft Internet Explorer.
Výrobci IP CCTV zařízení vyvíjejí převážně software používající technologie ActiveX, které jsou podporovány pouze prohlížečem IE. Nedávno však byl zveřejněn nový plug pro Mozillu Firefox 3.x, IE TAB, umožňující prohlížet všechny stránky, které byly dříve vyhrazeny pouze pro IE. Po nainstalování tohoto plugu jsou stránky dostupné také prostřednictvím MF. Bohužel se však v operačním systému stále vyskytuje bariéra - tento plug není vhodný pro systémy Linux.
IE TAB umožňuje uživatelům se přihlásit do všech IP CCTV zařízení používajících Mozillu Firefox.
Tento plug je dostupný na IE Tab.

Konfigurace PTZ kamer. RS485 sériové rozhraní je odpovědné za komunikaci konzoly (řídící jednotky) nebo digitálního video rekordéru s PTZ kamerou (kamerami). Pro zajištění správného provozu kamery je potřeba nastavit vhodné přenosové parametry. V praxi má většina PTZ kamer pevné parametry sériového portu, takže konfigurace spočívá v nastavení protokolu (např. Pelco P), přenosové rychlosti (např. 9600) a ID kamery (např. 1).
V případě, že má kamera pokročilejší konfigurační menu, by měly být nastaveny také takové parametry jako: množství datových bitů v paketu, paritní bit (oprava chyb), koncový bit (konec paketu). Ovládání PTZ kamery bude správně fungovat, když bude jak kamera, tak řídící zařízení nakonfigurováno stejným způsobem.

Speed Dome Camera: T2-SB36
System Control Unit: KB-2000-3A
Speed dome kamera
Eyeview
M1224

Systémová řídící jednotka
K9152

Základní parametry ADSL služeb v Polsku. Služba ADSL vyžaduje správnou konfiguraci několika parametrů, jako VPI/VCI (odpovědný za identifikaci připojení a kanálu), zapouzdření, multiplexování.
Implicitní heslo tedy nemusí pro založení Internetového připojení stačit. Níže uvedená tabulka zachycuje správné parametry nejpopulárnějších služeb. V případě kteréhokoli operátora by tyto parametry měly být předány odběrateli.

Parametry ADSL Annex A
(linky Telekomunikacja Polska SA)

Operátor

Název služby

Zapouzdření

VPI

VCI

Multiplexování

TPSA

Neostrada

PPPoA

0

35

VC/MUX

GTS Energis

Multimo

PPPoE

0

35

LLC

Netia

Net24

PPPoA

0

35

VC/MUX

Dialog

DialNet

PPPoE

0

35

LLC

Tele2

Tele2

PPPoE

0

35

LLC

Parametry potřebné pro správnou konfiguraci ADSL služeb poskytovaných předními operátory (Annex A)
Parametry ADSL Annex B services
(linky Dialog a Netia)

Operátor

Název služby

Zapouzdření

VPI

VCI

Multiplexování

Netia

Net24

RFC2516 PPPoE

8

35

LLC

Dialog

DialNet

RFC1483 Bridge

1

32

LLC

Parametry potřebné pro správnou konfiguraci ADSL služeb poskytovaných předními operátory (Annex B)
Minimalizování WLAN bezpečnostních hrozeb pomocí WPA protokolu. Nejdřívější WEP protokol nezaručuje zabezpečení bezdrátové sítě - lze ji snadno narušit pomocí programů, které jsou dostupné na Internetu.
WPA protokol poskytuje mnohem silnější ochranu, avšak jeho komplikovaná konfigurace tvoří překážku pro méně zkušené uživatele domácích Wi-Fi sítí. Aby se tato záležitost zjednodušila, TP-Link v jeho zařízeních představil WPA-PSK (Pre Shared Key) protokol. Umožňuje rychlou a snadnou konfiguraci TP-Link Access Pointů.

WLAN Router: TP-Link TL-WR642G (4-port switch, eXtended Range, 108 Mbps)Wireless Router: TP-Link TL-WR542G - eXtended Range<br />(with 4-port switch)WLAN CardBus Adapter: TP-Link TL-WN610G (108 Mbps)Wireless CardBus Adapter: TP-Link TL-WN510G (2.4GHz 54Mbps, eXtended Range)Wireless USB Adapter: TP-Link TL-WN321G (2.4GHz 54Mbps)Wireless PCI Adapter: TP-Link TL-WN651G (eXtended Range, 108 Mbps)Wireless PCI Adapter (eXtended Range): TL-WN551GWLAN USB Adapter: TP-Link TL-WN620G (108 Mbps) - CLEARANCE SALE!
Grafické schéma ilustrující problém se zabezpečením WLAN
DIPOL internetový obchod - moderní obchodní platforma. Koncepce a aplikace softwaru pro internetový obchod se liší od tradičních řešení kvůli účelu použití - spolupráce s velkoobchodníky.
Moderní obchodování je založeno na moderních prostředcích zajišťujících rychlou odezvu, proto si mnoho společností cení nejnovějších řešení implementovaných v DIPOL e-Store: on-line potvrzení dostupnosti položky, přístup k velkoobchodním cenám (pro zaregistrované uživatele), informace o nákladech na dopravu, možnost zadávání komplexních objednávek přímo v expedičním oddělení.
Kromě toho se mohou registrované společnosti obchodující s TV, SAT TV, WLAN nebo CCTV vybavením účastnit Programu partnerské spolupráce, který Spoluúčastníkům umožňuje stát se naším Autorizovaným partnerem a využívat náš patentovaný B2B software a další nástroje, stejně tak jako zahájit společnou nabídku a vytvořit tak silnou distribuční síť. To zahrnuje přístup k velkoobchodním cenám, možnost nákupu vybraných produktů za Zvláštní ceny, technickou podporu a marketingovou propagaci - dodávání katalogů, plakátů, transparentů atd. stejně tak jako rozvíjení společných propagačních kampaní.


Rádi bychom povzbudili společnosti, aby se zapsaly do Programu partnerské spolupráce..
Psali jsme o:

Proč RTOS (Real Time Operating System)? ... Nahrávání signálů v digitální formě (se souborem parametrů: rozlišení, obnovovací kmitočet, číslo kanálů) je předností a musí být prováděno v reálném čase. Každé zpoždění přivodí ztrátu video dat (např. několika video snímků)...
- archiv DWR 10. března 2008


Jak zvolit držák pro LCD televize? MIS (Mounting Interface Standard) nebo FDMI (Flat Display Mounting Interface) standardy instalace plochých panelů (LCD/plasma monitory a televize) jsou vyvíjeny asociací VESA (Video Electronics Standards Association)...
- archiv DWR 14. ledna 2008


CCTV zařízení pro ochranu proti přepětí. Efektivní metodou ochrany CCTV zařízení proti výbojům blesku je aplikace bleskojistek, např. OPV-4 M17014. Zařízení chrání všechny čtyři BNC vstupy...
- archiv DWR 17. března 2008


Index publikovaných vydání
 
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU
Osoby mající zájem o zasílání týdenního Newsletter elektronickou poštou, prosímme, uveďte svůj e-mail:
 
 
V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE
ARCHIV NEWSLETTERU
AKČNÍ CENA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI