MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

PODPORA

Newsletter

DIPOL týdenní přehled - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
Č. 33/2008 (13. října 2008)
V oblasti zabezpečení žádná krize nenastala - Security Essen 2008. Mezinárodní obchodní výstava bezpečnostní a požární ochrany se konala v Essenu mezi 7. a 10 říjnem. Zúčastnilo se téměř 1000 společností, ze kterých bylo přibližně 600 z Německa. V době výstavní krize a finančních a ekonomických nepokojů se jedná o působivé číslo.
Výstava v Essenu je druhou nejprestižnější událostí evropského bezpečnostního průmyslu - za obchodní veletrh číslo 1 je považován IFSEC v Birminghamu, který se koná na jaře.
Obchodní výstava v Essenu potvrdila trendy z Birminghamu: intenzivní zvětšení trhu megapixelových kamer, používání populárního H.264 kodeku a velký rozvoj softwaru pro analýzu obrazu.
Novou záležitostí je zavedení IP kamer s H.264 kodekem - Arecont, Hikvision (doposud se výrobci soustředili převážně na digitální videorekordéry). Mezi další nové výrobky patří hybridní rekordéry, poskytující analogové a digitální kanály, až 16 + 16.
Síťové videorekordéry (NVR) se ukázaly jako nezávislá, avšak plně funkční zařízení, takže existuje šance, že v budoucnu nahradí počítače v IP CCTV aplikacích specializovaná zařízení.
Počet softwarových společností se také rapidně zvýšil. Různé potřeby zákazníků, stejně tak jako nedostatek standardů v IP CCTV, si vynucují vytvoření softwaru dokonce i pro individuální výrobky.
Tato situace se však může změnit. Iniciativa pojatá na jaře tohoto roku společností Axis, Bosch a Sony - Open Initiative Network Video Interface Forum (ONVIF) směřuje ke sjednocení vývoje standardů pro video monitorovací systémy. Organizace prezentující tento nápad v Essenu povzbudila další výrobce, aby se k této iniciativě připojili.

IP megapixelové kamery ACTi, s H.264 kodekem
NAS (Network-attached storage) podporuje zaznamenávání obrazu
Město 100,000 soch - kde se tato věž nachází? Město s televizní věží, kterou můžete vidět na snímku, bylo založeno v XI. Století před naším letopočtem. Nejprve se stalo hlavním městem v roce 770 př. n. l. a zůstávalo hlavním městem (s krátkými přestávkami) dalších 500 let. V roce 68 našeho letopočtu zde byl vybudován první buddhistický chrám Číny - Chrám bílého koně.
Po přestávce trvající více než 200 let se toto město znovu stalo hlavním městem Číny, a to v roce 493 n. l. To bylo v době, kdy mnozí lidé již začali s budováním jeskyní Longmen, které pojímají přes 100,000 soch Buddhy.
Ve kterém městě se tato věž nachází? - Odpověď můžete nalézt na konci tohoto vydání.

Město 100,000 soch - místo, kde se nachází tato věž
Požadavek na vstupní signál v multipřepínacích systémech. Rozsáhlé multipřepínací systémy vyžadují použití mnoha zesilovacích fází, které představují další šum. Zvýšení šumu snižuje S/N (C/N) poměr, který přímo ovlivňuje BER. Jeho hodnota 10-4 (v odběratelské vývodce) představuje ztrátu příjmu, a to kvůli nemožnosti regenerace původního signálu, navzdory použitému redundantnímu kódování.
Aby se předešlo jakýmkoli potížím, měla by být úroveň BER na výstupu LNB přibližně 10-8. Správné úrovně BER lze dosáhnout pomocí použití velkých satelitních parabol, např. 110 cm A9658. Toto je nejlepší a nejlevnější způsob, jak zajistit kvalitní signál - jednoduše je zde pouze jedna parabola jeden satelit.

Nevodivé oddělení domácích přijímačů od kabelové televizní sítě. Reziduální proudy jsou často příčinou nežádoucích vlivů v přijímačích připojených ke kabelové televizní síti. Tyto vlivy zahrnují hučení nebo neočekávané odpojení zdroje energie z důvodu vypnutí proudového chrániče (RCD, RCCB, GFCI, GFI, ALCI atd.). Vypínací proud je způsoben rozdílem potenciálů mezi stíněním koaxiálního kabelu a středním vodičem elektrického vedení, typickým pro rozsáhlé sítě. Perfektním řešením tohoto problému je použití galvanického izolátoru R48605. Má velmi nízký útlum signálu - 1.5 dB.
Galvanic Isolator: Signal (5-2400 MHz)
Galvanický izolátor
R48605
Optimální kabelová řešení (S/MATV) pro bytové domy. Kabeláž je součástí systému distribuujícího signál v budově, která je extrémně obtížná na výměnu. V praxi ji často nelze snadno upravit, dokonce i když jsou kabely zabudovány do trubek. Proto je důležité navrhnout kabeláž takovým způsobem, který by umožňoval možné rozšíření rozvodného systému, aniž by bylo potřeba upravovat rozložení kabelové sítě.
Pokud, z ekonomických důvodů, první stupeň zahrnuje pouze MATV distribuční systém, kabeláž by měla být připravena pro budoucí zavedení satelitních signálů.
Nejflexibilnější multipřepínací instalace v bytových domech jsou založeny na 9-kabelovém systému. Níže je uveden příklad použití takové kabeláže v multipřepínacím systému.
Samozřejmě, na začátku může být kabeláž použita pouze pro distribuci pozemních signálů, bez zapojení multipřepínačů. Na tomto stupni jsou potřeba pouze Rozbočovače a odbočovače signálu a jeden z devíti kabelů.
Kabely pro multipřepínací systémy by měly zajišťovat velmi dobré stínění (třída A) a impedanční přizpůsobení. My doporučujeme TRISETkabely.


SAT/TV TAP: Terra SS-510
Propojovací kabeláž vyžaduje vysoce kvalitní TRISET-11 E1027 kabel.
CCTV obrazy ve S/MATV a kabelových televizních systémech. Při použití dual-sideband (DSB) modulátorů, např. MT-21P R871721 je pro každý aktivní CCTV kanál potřeba zajistit čtyři sousední kanály. Dva nejvzdálenější kanály zajišťují prázdnou mezeru pro televizní kanály, zatímco další kanál musí zůstat pro obrazový signál (signál postranního pásma).
Níže uvedené grafické schéma zachycuje rozvržení kanálů. Užitečný přenos se provádí pouze v pásmu označeném "modulovaný signál".
Tak široké mezery jsou vyžadovány kvůli sklonu charakteristik vstupních obvodů televizních souprav. Z toho důvodu sousední kanály nemohou nést rušení vysoké úrovně - musí být volné nebo musí zajišťovat velmi přísné normy jako ty v sítích kabelové televize. Jinak by způsobily viditelná rušení, a to v každém případě, kdy by úroveň signálu sousedního kanálu přesáhla užitečný signál o více než 3 dB.
V případě SSB modulátorů MT-30A R871731 nebo MT-30C R871733 bude přenos vyžadovat vyhrazení pouze tří kanálů, jelikož byl obrazový kanál potlačen.

Přenos CCTV signálu v kanálu označeném "modulovaný signál"
Přenos televizního signálu do vzdálenosti až 400 m. Zvukové a obrazové signály lze přenášet prostřednictvím UTP/FTP kabelu s použitím TR2P+2AU vysílače/přijímače M1662. Souprava dvou takových zařízení může být použita např. pro přenášení A/V signálů z video rekordéru, digitálního videorekordéru atd. do televizní soupravy umístěné v jiné místnosti, stejně tak jako pro přenášení IR signálu ovládajícího zdrojové zařízení (pomocí nástavce IR dálkového ovládání Signal-Link R93109, prohlédněte si níže uvedené schéma).
Maximální vzdálenost (bez znatelné ztráty kvality) je 400 m. Přenosová trasa zahrnuje dva double audio-video transformátory spojené pomocí krouceného kabelu a Signal-Link soupravy. Audio a video signály jsou přenášeny ze zdrojového zařízení do televizoru, řídící signál se pohybuje opačným směrem.

UTP Transmitter / Receiver:TR-2P+2AU (double audio-video transformer)UTP Transmitter / Receiver:TR-2P+2AU (double audio-video transformer)IR Remote Control Extender POWER-LINK (using existing ant. install.)IR Remote Control Extender POWER-LINK (using existing ant. install.)
Přenos televizních a řídících signálů do vzdálenosti až 400 m
Pár tipů ohledně infračerveného osvětlení. Infračervené osvětlovače se používají v CCTV systémech, které musí zastávat schopnost monitorování i v úplné tmě. Infračervené lampy, stejně tak jako zdroje viditelného světla, mají různé úhly a intenzitu záření. Tyto parametry přímo ovlivňují rozsah provozu.
Délky infračervených vln jsou v rámci rozmezí 700-1000 nm. Se zvyšující se délkou vln je světlo zářící lampy nebo infračervené LED diody méně viditelné lidským okem, avšak také se snižuje citlivost kamery. Tyto lampy mají vestavěné infračervené filtry: 750 nm (světlo je ještě viditelné), 830 nm (téměř neviditelné), 950 nm (pro lidské oko zcela neviditelné).
Infračervené osvětlovače se vyrábí jako LED diody nebo halogenové lampy. LED diody jsou trvalejší, mají však určité výkonové limity.
K dispozici jsou také objektivy speciálně připravené pro spolupráci s infračervenými osvětlovači. Vyznačují se infračervenou korekcí umožňující přesné zobrazování (např. M2136, M2137, M2139, M2157). Jako vždy by objektivy měly mít nejnižší možné clonové číslo.

Infrared LED Illuminator IR-150
Infračervený osvětlovač IR-150 M1650
(850 nm, maximální rozsah 100-150 m)

Monitorování oddělených výrobních provozů. Video monitorování výrobních provozů založené na pevně zapojeném CCTV systému může být složité na implementaci, a to kvůli velikosti oblasti a potížím s instalací kabelů v operujícím průmyslovém provozu.
Ideálním řešením se zdá být aplikace IP kamer umožňujících snadnou instalaci decentralizovaných monitorovacích systémů. V průmyslovém prostředí může být páteří systému WLAN operující v 5 GHz pásmu. Bezdrátová síť může být založena na vysoce výkonných zařízeních Aphelion a/nebo Raptor. V nejobtížnějších průmyslových podmínkách lze použít kamery P412 K1331, P428 K1136, P463DW K1236, zatímco v kancelářích a na méně znečištěných místech - kamery P400 K1131.

IP Speed Dome Camera: PiXORD P463DWAccess Point: Aphelion 3300AG (3 transceivers)Vandal-Proof IP Camera: PIXORD P412WLAN Panel Antenna: TetraAnt (5GHz; 23dBi)MPEG4 IP Camera: Pixord P400PoEOutdoor IP Camera: PiXORD P428 Access Point: Aphelion 500AGAccess Point: Linksys WAP54G (54 Mbps 802.11g)Wireless Network Camera: Pixord P400W (MJPEG/MPEG4)
Blokové schéma IP CCTV systému pro průmyslový provoz
Poloviční šířka anténního svazku. Poloviční šířka svazku je úhel mezi polovičními (-3 dB) body hlavního laloku, vztahující se k vrcholovému výkonu laloku (v hlavní ose, pro analyzovanou rovinu).
Obvykle se chybně předpokládá, že záření mimo tento úhel můžeme zanedbat. Například, v případě dvou klientských stanic v úhlové vzdálenosti 30 stupňů, instalátor obvykle hledá anténu s poloviční šířkou svazku hodně nad touto hodnotou, zatímco by stačilo použít zařízení se šířkou svazku přibližně 30 stupňů.
V praxi je důležité znát modely antén, aby se bezdrátová síť optimalizovala. Různé typy antén mohou mít identický poloviční úhel (např. 28 stupňů), avšak jiný tvar, takže mohou v systému fungovat různě. Například jedna anténa může mít -6 dB bodů v úhlové vzdálenosti 64 stupňů, druhá anténa může mít 36 stupňů. První anténa tedy pokrývá širší oblast. Někdy je to příznivé (v případě základní stanice) a někdy bychom se tomu měli vyhnout (jako klientská anténa by byla citlivější vůči rušení).

Pokročilá nastavení TP-LINK TD-W8910G N2901 Access Pointu. Nakonfigurovat optimální nastavení tohoto Access Pointu může uživatel v Wireless >> Advanced menu:
  • Změna bezdrátového standardu AP,
  • Změna pracovního kanálu,
  • Zapnutí QoS pro WLAN rozhraní,
  • Změna pokročilých nastavení AP. Některá nastavení jsou možná pouze v případě inkompatibility přenášených dat.

Atmosférické výboje - ochrana bezdrátových sítí - část 1. Mnoho antén svým způsobem chrání spolupracující transceivery (Access Pointy) proti atmosférickým výbojům. Tyto antény jsou DC zkratované. V případě přímého úderu blesku se však jedná o nedostačující řešení.
Dobrým řešením je upevnění antény na stožář/věž - tedy základ, který je připojený k hromosvodu a uzemňovací soustavě. Navíc tento stožár/věž musí být prodloužený do větší výšky než je anténa (nebo by anténa měla být upevněna hodně pod vrcholem stožáru/věže). V případě přímého úderu blesku nese elektrický náboj do uzemnění.

Mezi Access Pointem a anténou by měla být nainstalována bleskojistka:

  • pro 2.4 GHz systém - N6015, pracující mezi 2.3 a 2.6 GHz,
  • pro 5 GHz systém - N6016, pracující mezi 5.4 a 5.8 GHz.
Snímek z kamery IQinVision
Bleskojistka musí být definitivně uzemněna prostřednictvím svorky a specifického měděného drátu.
Lightning protector 2.4 GHz
Lightning Protector (for 5.4-5.8 GHz)
Bleskojistka
2.3 - 2.6 GHz
N6015

Bleskojistka
5.4 - 5.8 GHz
N6016

Luoyang. Toto město bylo oficiálně hlavním městem až do desátého století, avšak od sedmého století se jeho významnost ztrácela v přízni druhého hlavního města - Chang'an.
Jeskyně Longmen jsou do skály vysekané Buddhistické sochy. Výklenky se rozkládají na více než jednom kilometru. Tento komplex byl zaevidován organizací UNESCO na Seznam světového dědictví v listopadu roku 2000.

Jeskyně Grottoes poblíž Luoyang
Psali jsme o:

Anténový systém měření. Znalost signálových parametrů, mezi jinými - odlišnosti v úrovních dobrých signálů, signálové úrovně v odběratelských výstupech, BER, úroveň šumu a rušení, umožňuje připravit ideální design a ověřit si aktuální výsledky...
- archiv DWR 19. listopadu 2007


Domácí a podnikové Wi-Fi sítě - aplikace řady TP-Link. ... Pokud chceme používat bezdrátové Internetové připojení, potřebujeme zařízení podporující WISP režim...
- Knihovna


Monitorování rozptýlených míst - jak snížit náklady na kabeláž. (Použití UTP kabelu pro přenos obrazu). Pokud jsou vzdálenosti mezi kamerami a monitorovacím centrem dlouhé, náklady na kabeláž tvoří podstatnou část celkových nákladů celého závazku. Jako příklad můžeme uvést přenos obrazu ze čtyř kamer, umístěných 300 m od centra, kdy koaxiální kabel bude stát...
- archiv DWR 10. září 2007


Index publikovaných vydání
Subscriber Terminal Flush Outlet: Signal TV-FM-SAT / RJ-45 / RJ-11
 
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU
Osoby mající zájem o zasílání týdenního Newsletter elektronickou poštou, prosímme, uveďte svůj e-mail:
 
 
V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE
ARCHIV NEWSLETTERU
AKČNÍ CENA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI