MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

PODPORA

Newsletter

DIPOL týdenní přehled - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
No. 38/2008 (Nov. 17, 2008)
Vyhlídky pro IPTV. IPTV (Internet Protocol Television) je technologie umožňující přenos televizních/obrazových signálů v IP sítích. Její popularita roste s průchodností a přenosovou kapacitou Internetu.
IPTV vysílání v současné době představují přibližně 3% z celkové distribuce placených televizních kanálů, předpovědi však říkají, že v roce 2013 se tento podíl zvýší na přibližně 14%. Nyní je televizní vysílání prostřednictvím Webu dostupné 15.5 miliónům odběratelů; v roce 2013 se očekává zvýšení tohoto počtu na 90-120 miliónů.
Největší počet uživatelů je v USA - 2.5 miliónů, v Evropě - 1.74 miliónu, v Číně - 1.55 miliónu (v Polsku - 57 tisíc).
V rámci popularity je favoritem Hong Kong, s 46.7% placených televizních vysílání distribuovaných prostřednictvím Net (41% prostřednictvím televizních sítí, 12.3% prostřednictvím satelitů).
Standardním kompresním schématem v IPTV se stává MPEG-4 (H.264). Pro přenos SDTV kanálu (se standardním PAL rozlišením) je potřeba přibližně 1.6 Mbps, v případě HDTV kanálu - až 6 Mbps.
Jelikož typická domácnost má 2-3 televizory, stejně tak jako domácí síť musí zajišťovat stálý přístup k Internetu, hlasovému přenosu atd., doporučovaná průchodnost (rychlost stahování) je 10-25 Mbps.

Pro zásobovíní většího počtu zákazníků by IPTV sítě měly být založeny na 10 Gigabitovém Ethernetu. Jedná se o hnací motor v rozvoji FTTH technologie (Fiber To The Home).
Kde se tato věž nachází? Orientální perlová televizní věž o výšce 468 m byla vybudována v roce 1994. Jedná se o třetí nejvyšší věž na světě, po CN Tower v Torontu a televizní věži Ostankino v Moskvě. Dvě velké koule o průměru 50 a 45 m jsou spojeny pomocí trubek o průměru 9 m. Ve výšce 267 m je rotační plošina s restaurací. Nejvyšší patro pro pozorování je ve výšce 350 m. Mezi dvěma velkými koulemi je 20-pokojový Space Hotel. Od roku 1995 tato věž vysílá 9 televizních a 10 rádiových kanálů.
Kde se tato věž nachází? - Odpověď je na konci tohoto vydání.

Tato televizní věž není nejvyšší budovou ve městě. Od letošního roku byla předehnána téměř 492-metrovou (101-poschoďovou) budovou - Světové finanční centrum (Shanghai World Financial Center).
Multipřepínací instalace - topologie sítí. Nejflexibilnější multipřepínací instalace ve vícepodlažních budovách jsou založeny na 9-kabelovém systému. Na každém poschodí je rozbočovač dodávající signály do multipřepínačů. To umožňuje formovat síť v souladu s aktuálními požadavky - je možno rozmístit prakticky neomezené množství vývodek. Druh a počet multipřepínačů závisí na potřebách obyvatel.
Moderní satelitní PVR přijímače jsou vybaveny dvěma RF tunery, jedním pro živé prohlížení a druhým poskytujícím data pro záznam. Každý RF vstup musí být připojen k nezávislému výstupu multipřepínače (není dovoleno používat satelitní rozbočovače nebo smyčková spojení). Tyto přijímače tedy vyžadují přístup ke dvěma výstupům multipřepínače.
Dalším důvodem potřeby dodatečného výstupu je očekávaná poptávka po vícekanálových satelitních přijímačích v jednom domě. Projektant SMATV systému by měl počítat dokonce i s budoucími potřebami obyvatel.


Více informací o topologiích multipřepínacích instalací můžete nalézt v článku: "Profesionální multiswitch systémy"..
SAT/TV TAP: Terra SS-510SAT/TV TAP: Terra SS-510SAT/TV TAP: Terra SS-510SAT/TV TAP: Terra SS-5109/16 Multiswitch: Terra MSR-916 (active terrestrial path)9/12 Multiswitch: Terra MSR-912 (active terrestrial path)
How to deliver high quality TV reception in difficult areas? The problem of poor reception from terrestrial TV antennas can be solved by using satellite broadcasts that often duplicate terrestrial channels. Distribution of TV channels received via satellite ensures ideal reception without ghosts and/or noise.
The existing small MATV/SMATV systems can also be enriched with additional programs received via cheap, regular satellite receiver/s (instead of considerably more expensive professional headend). Such solutions can be especially attractive for small housing cooperatives. Below we show a diagram of such an installation, with the use of A99055 receivers and ZG channel amplifiers that guarantee high output levels.
V tomto schématu jsou dva satelitní kanály zpracovány A99055 přijímači a převedeny na PAL (pomocí MT-21p R871721 modulátorů), poté jsou zesíleny pomocí ZG-401 (R90517) a distribuovány ve SMATV síti. Tyto kanály lze přijímat na každém televizoru, bez použití satelitního přijímače - odběratel si může zvolit jeden z nich, podobně jako u pozemních programů.
9-input Cascadable Multiswitch: TERRA MS-9519-input Cascadable Multiswitch: TERRA MS-9519-input Cascadable Multiswitch: TERRA MS-9519-input Multiswitch: TERRA MS-952Switched-mode Power Supply for multisw. Terra MS-554, 18V 800mA, F-con.Subscriber Terminal Outlet: ALCAD BS-110 (Sat/TV/FM)Wall Plate EM-202 (for BS-100 outlets) - ALCADSurface Frame SB-003 (for subscriber outlets) - ALCAD3-way SAT / TV / FM Splitter 1>3F SignalDVB-S Receiver: TechniSat DIGIT S2 (built-in Conax SIM)TV Modulator: Terra MT-21P (G,K: ch.21-69, with AC/DC adapter)
Hybridní SMATV systém založený na multipřepínačích a standardních satelitních přijímačích
(namísto profesionálních hlavních stanic)

Spolupráce megapixelových IP kamer s digitálními videorekordéry. IP CCTV zařízení jsou obvykle dodávány s bezplatným síťovým řídícím softwarem. Tento klientský software digitálních videorekordérů ULTIMAX umožňuje včlenit do jednoho video monitorovacího systému nejenom digitální videorekordéry, ale také IP kamery a megapixelové IP kamery ULTICAM. Software umožňuje operátorovi konfigurovat všechna CCTV zařízení, monitorovat a zaznamenávat obrazové/zvukové kanály. Tento klientský program umožňuje provádět digitální zoom obrazů z megapixelových kamer, při souběžném zaznamenávání jejich plného obsahu. Rovněž dokáže synchronizovat registrační hodiny digitálních videorekordérů s externím časovým serverem. Nejnovější verze umožňuje informovat příslušné osoby o poplachu (prostřednictvím emailu).
Nejnovější síťový klientský software je obsažený u digitálních videorekordérů ULTIMAX, např. M75160, kamer ULTICAM a video serverů ULTINET. Tento software je rovněž dostupný na této adrese. Zařízení ULTIMAX, ULTICAM a ULTINET lze sjednotit do jednoho systému se zařízeními pocházejícími od většiny výrobců - pomocí softwaru ULTISYSTEM. Tato programová sada spojuje moderní městské monitorovací systémy s lokálními CCTV instalacemi.
Digitální videorekordéry ULTIMAX oceněné Zlatou medailí Intertelecom 2008 bezvadně spolupracují se softwarem ULTISYSTEM, navrženým pro městské systémy.
Konfigurace kamer
Konfigurace hlavního menu DVR
LAN a WLAN pro IP video monitorování - základní pravidla. Každá etapa navrhování a implementace IP CCTV systému by měla vyhovovat odpovídajícím standardům/kódům a následujícím základním normám.

Typickými výsledky nedostatečného LAN vedení a kapacity jsou:
  • Nízké obnovovací kmitočty, nižší než ty, které jsou nastaveny v kamerách,
  • Nesprávné dekódování obrazů na počítači nebo transkodéru,
  • Ztráta spojení.

Jednou ze základních podmínek pro optimální výkon systému je stabilní napájení proudem. Mnoho selhání nebo poruch vybabení - jako ztráta spojení, problémy s kamerami, nedostatek kontroly nad PTZ zařízeními - je způsobeno "špatným napájením" (poklesy napětí, skoky, cyklování, výboje atd.). Před instalací IP zařízení musí být dostupný zdroj energie důkladně testován, např. pomocí zapisovače napětí (24h). Ten může ušetřit hodně času i peněz vynaložených za opravu celého systému. Doporučeným řešením je použití profesionálního UPS.
Komprese obrazu v CCTV systémech. Rozvoj kompresních metod umožňuje získat uspokojivé výsledky (detailní obrazy) s podstatně nižšími rychlostmi přenosu dat.
Prvním standardem stojícím za zmínku je MJPEG (Motion JPEG). Jedná se o docela jednoduchý způsob komprese jednotlivých po sobě jdoucích snímků jako JPEG obrazů. Tato komprese se používá jak u jednoduchých kamer (kvůli jednoduchosti komprese), stejně tak i u megapixelových kamer - IQinVision K1412, K1422, K1433 - kvůli dosažení vysoké kvality obrazu.
Druhým populárním standardem je MPEG-4. Má několik verzí: SP (Simple Profile) K1502, SH (Short Header) K1132, ASP (Advanced Simple Profile) K1115. Jedná se o interframe kompresi, kde většina výstupních dat představuje rozdíly mezi po sobě jdoucími snímky.
Nejnovějším a nejefektivnějším kodekem je H.264 (MPEG-4 AVC). Základní vlastností tohoto kodeku je rozdělení obrazu do oblastí o různých velikostech a komprese závisí na změnách v rámci těchto oblastí. Zařízení založená na této kompresi jsou novými výrobky na trhu, které produkují technologicky nejvyspělejší výrobci. Všechny digitální videorekordéry **ULTIMAX***www.dipol.com.pl/eshop/items.php?category=1073&group=1075&subgroup=2344*** a kamera ULTICAM K1140 používají tento druh komprese.

H.264 IP Camera: ULTICAM DS-2CD892PF
ULTICAM K1140 používá H.264 kompresi
Módy Access pointu (vzorové zařízení: TP-Link TL-WA501G) - 2.část. Access Point je zařízení, které připojuje bezdrátovou síť k pevně zapojenému systému. Musí proto mít alespoň dvě rozhraní: bezdrátové - WLAN - používající 802.11 standard, a pevně zapojené - LAN - používající 802.3 standard.
V posledním vydání jsme představili mód Access Point. Níže popíšeme následující módy: Access Point Client a Repeater.
Access Point Client - v tomto režimu zařízení pracuje podobně jako bezdrátová karta/adaptér používaná klienty. Tento mód musí být používán v případě, že je potřeba připojení několika LAN uživatelů v domě, kanceláři, budově - prostřednictvím bezdrátového spoje. Access Point může spolupracovat s přepínačem (v níže uvedeném grafickém schématu není zachycen) poskytujícím odpovídající počet LAN spojení.


Access Point: TP-Link TL-WA501G <br />(AP/APC/WDS 2.4GHz, eXtended Range)
Mód Access Point Client (APC)
Repeater (regenerátor) - tento mód se používá pro rozšíření bezdrátové sítě. Zařízení přijímá požadovaný tok dat a posílá jej dál. Tento režim se často používá ve větších budovách pro zajištění lepšího pokrytí. Kvůli tomuto způsobu práce je maximální průchod Access Pointu snížen o 50%.
Znázornění módu Repeater
V další části se budeme zabývat módy Bridge (Point to Point) a Bridge (Point to Point) s Access Pointem.
Ochrana WLAN - 1.část. Při instalaci bezdrátových zařízení musí uživatel pamatovat na správnou konfiguraci, která chrání síť proti nabourávání do systému, vyzvídání dat atd.


Existuje několik způsobů ochrany sítě:
  • SSID krytí
  • Filtrování MAC adres
  • Filtrování IP adres
  • Ochrana heslem (doporučovaný WPA2 protokol)
Níže uvedený snímek obrazovky zachycuje jak vypnout SSID vysílání
(u TP-LINK TL-WR542G N2950).

Pohled na menu bezdrátového nastavení u zařízení TP-Link TL-WR542G N2955
V dalším vydání uvedeme filtrování MAC adres.
Shanghai. Orientální perlová televizní věž byla vybudována v Shanghai, tedy největším městě Číny na základě počtu obyvatel (přibližně 9 miliónů). Toto město soupeří s Hong Kongem o hospodářské centrum Číny.
Psali jsme o:

Problémy s implementací LAN? - Vybudujte si WLAN. Internetový přístup je v současné době nezbytnou funkcí každé administrativní budovy, hotelu nebo skladu. Pokud budova není vybavena pevně zapojenou LAN infrastrukturou, rychlým, levným a efektivním způsobem řešení tohoto problému je bezdrátová síť...
- archiv DWR 17. září 2007


DiSEqC - odpojování satelitních signálů. Potřeba přepínání satelitního signálu z požadovaného LNB do přijímače je důvodem pro rozvoj příslušných řešení...
- archiv DWR 20. srpna 2007


Bezeztrátové dělení signálu kabelové televize u vícepokojových televizních/obrazových instalací.
- archiv DWR 15. října 2007


Index publikovaných vydání.
ULTISYSTEM - integration of analog cameras and IP devices <br />into one system
 
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU
Osoby mající zájem o zasílání týdenního Newsletter elektronickou poštou, prosímme, uveďte svůj e-mail:
 
 
V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE
ARCHIV NEWSLETTERU
AKČNÍ CENA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI