MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

PODPORA

Newsletter

DIPOL Týdenní přehled - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
č. 16/2009 (20.dubna 2009)
WiMAX - existují nějaké naděje na úspěch? Vše nasvědčuje tomu, že tento rok bude rozhodující pro výběr technologie 4G bezdrátové systémy.
Bezdrátové sítě čtvrté generace by měly poskytnout mobilní přenos dat při rychlosti 100 Mbps - rychle se pohybující terminály, a 1 Gbps v případě relativně stálých pozic terminálů. V současně době jde vývoj mobilních technologií pro 4G dvěmi cestami, WiMAX a LTE.
WiMAX technologie je modernější z hlediska implementace. Nicméně postrádá většinový marketingový úspěch, který by přesvědčil výrobce ke startu v produkci nových levnějších zařízení.
Koncept budování všech amerických 4G sítí založený na WiMAX - poprvé tlačen společností Sprint, poté se rozvíjel společně jako projekt s Clearwire - stále čelí potížím. Navzdory výdajům ve výši třech biliónů dolarů byla tato služba doposud uvedena na trh pouze v Baltimoru a Portlandu. V tomto roceje předpoklad rozšíření o 10 měst. Na konci loňského roku rezignovala z technologie WiMAX společnost Alcatel-Lucent, v lednu upustila od vývoje mobilních zařízení WiMAX i společnost Nokia. Podle názoru viceprezidenta Nokie Anssi Vanjoki, má technologie LTE světlejší budoucnost. LTE-je rozšířením systému telefonní mobilní komunikace s předpokládanou propostností 100 Mb/s. Standart byl přijatý jako základ pro rozvoj 4G sítí společnostmi: AT&T, Telstra, Vodafone, China Telecom, T-Mobile a Verizon.
V lednu tohoto roku byla podepsaná dohoda mezi Ericssonem a TeliaSonera o provozování komerční sítě ve Štokholmu. Na začátku února, společnost Motorola spustila ve Swindone ve Velké Británii testovací provoz telekomunikační sítě v technologii LTE (4G).

Na veletrhu CeBIT 2009 byl jedním z exponátů prezentujících technologii LTE
Kvalita obrazu v HDTV vysílání. Základními parametry, které ovlivňují kvalitu obrazu v televizním vysílání jsou: rozlišení, počet snímků zobrazovaných za sekundu a zobrazovací metoda. Standardní televize (SDTV) ve formátu PAL zobrazuje obraz pomocí 625 řádků, z čehož je 576 řádků aktivních (viditelných), zatím co NTSC: 525 a 480.
Existují dva způsoby zobrazení (skenování) obrazu na obrazovce: "i" interlaced (propletený), a "p"-progresivní. Při "i"způsobu zobrazování je obrazové pole složené ze sudých řádků (např. 2,4,6 atd.), a další pole z lichých řádků (1,3,5 atd.). Při "p" způsobu jsou všechny řádky zobrazovány postupně jeden za druhým.
PAL je charakterizovaný jako 576i50 (576 zobrazených řádků, způsob zobrazení "i", frekvence 50 Hz). V průběhu 1/50 sekundy se zobrazují sudé řádky a v následující 1/50 sekundy liché řádky. Tímto způsobem se v průběhu jedné sekundy zobrazuje 25 snímků. HDTV poskytuje dvě v praxi využívané rozlišení vysílacího signálu: 720p a 1080i nebo rozlišení budoucnosti 1080p (verze 1080p/24 využívaná v Blu-ray). Z uvedených dvou typů poskytuje vyšší kvalitu rozlišení 720p, zatímco1080i je marketingovým tahem. V skutečnosti je rozlišení 1080i je vytvořeno dvěmi snímky po 540 řádcích, zobrazených střídavě-nejdříve sudé a následně liché, což je dohromady 1080 řádků. V systému 720p se zobrazuje v průběhu jedné sekundy 50 snímků v celkové hodnotě 720 řádků.
Všeobecně panuje tendence přechodu na standard "p", vzhledem k vyšší kvalitě obrazu.
Obraz v rozlišení SDTV je vysílaný ve dvou poměrech stran 4:3, i 16:9 (panoramatická perspektiva). Na přenos HDTV byl přijatý za standard poměr stran 16:9.

Kvalita multiswitchů-izolace mezi vstupy. izolace mezi vstupy multiswitche je jedním z rozhodujících parametrů, který ovlivňuje jeho kvalitu. To je faktor, který rozlišuje třídu multiswitche. Dobrá izolace (>30 dB) zajišťuje, že interference přícházející z jiných vstupů neovlivňují použité signály. V případě špatné izolace, interference způsobují zvýšení BER a mohou blokovat příjem signálů nižší úrovně. Některé retranslátory mohou přijímat správně, ale jiné mohou být nedostupné-displej ukáže informaci jako "no signal".

Vůdce trhu na tomto poli je TERRA, s jejími top-class multiswitchy. Výrobce zaručuje izolaci ne méně než 30dB, ale naměřené hodnoty dosahují 40 dB. Díky vysoké kvalitě komponent a speciálnímu designu dovolují tyto multiswitche vybudovat obrovské instalace. Ty povolují použít vstupy vysoké úrovně-např. 80 dBuV od Quatro LNB. S 40 dB izolací budou interference sníženy 40 dBuV (80 dBuV - 40 dB = 40 dBuV). To neovlivní kvalitu příjmu, sensitivita obvyklého přijímače je 45 dBuV.

TERRA multiswitche MSV řady dovolují vybudovat SMATV systemy s 200 - 300 výstupy. Bez ohledu na vynikající izolaci, jsou multiswitche vybaveny korekcí kabelových ztrát. Tato korekce upozorňuje na rozdílný signál (v závislosti na frekvenci), vyrovnává signálové úrovně v rámci celého frekvenčního pásma.

TERRA multiswitche
Professionalní multiswitchový systém
Idea korekce kabelové ztráty
ULTIMAX - monitorování bank. Jedna z největších bank v Iránu Bank Tejarat se rozhodla pro investici do monitorovacího systému s využitím rekordérů lídra komprese H.264, firmy HikVision.
Na evropském trhu se tyto rekordéry prodávají pod
ULTIMAX.
Jak se vyjádřil jeden z představitelů banky Tejarat, tyto rekordéry byly vybrané na základě splnění všech požadavků klienta. Rozhodovala vysoká kvalita zaznamenávaného obrazu (rozlišení 4CIF), vysoká stabilita provozu a spolehlivost zařízení. Nejnovější druh použité komprese H.264 ACE (Advanced Code Efficiency) a signálový procesor DSP renomované značky Texas Instruments poskytli vzdálenou správu a on-line náhled všech pracovišť banky.
Nejdůležitějším prvkem při výběru byla možnost vzdáleného přístupu, protože banka disponuje více než 2000 pobočkami v několika velkoměstech, jako Masha, Rasht, Esfehan a Shiraz, kde je vzdálený on-line přístup nevyhnutelný. Rovněž s ohledem na bezpečnost pracovníků banky, uložených prostředků s snaze poskytovat klientům nejvyšší úroveň služeb. Vzdálený on-line monitoring umožnil vytvořit oddělení, které je zodpovědné za monitorování aktuální situace a rychle rozhodnout v případě alarmové události. Monitorování se uskutečňuje v monitorovacím centru za pomoci několika serverů.V aktuální verzi softwaru síťového klienta dokáže jeden server obsluhovat až 50 rekordérů.
Jedna z poboček Tejarat Banky v Iránu
Výkonný přenos video a audio toků-použití režimu multicast ve VPN tunelu. Zvýšený zájem o vysílání videa na Internetu vnáší vysoké požadavky na kapacitu spojení, Multicast může být základem pro rozvoj výkonných, distribuovaných aplikací, kde je přenos vykonán z jednoho zasilatele několika příjemcům (klientům).
Multicast dovoluje zaslat jednotlivý tok dat skupině klientů, bez nutnosti provést separaci toku pro každého klienta. Tímto způsobem se zvyšuje množství klientů, avšak šířka pásma zůstává stejná.
Hlavní překážkou k rozšířenému použití výhod multicastu je chybějící podpora v síťových routrech. V současné době je multicast prakticky omezen na místní sítě.
Omezení mohou být eliminovány vybudováním Internet VPN tunelu, který dovoluje vytvořit privátní sítě spojující všechny lokace, kde je potřeba monitorování vysílaného videa.
Tímto způsobem je tok přenášen přes Internet, bez ohledu na množství připojených klientů. To redukuje náklady služby, protože nevyžaduje zajištění vysoké propustnosti. Ve stejném čase lze zvýšit kvalitu obrazu, protože jednotlivý tok může být upraven kapacitě spojení.
Podmínkou pro multicast je podpora IGMP (Internet Group Management Protocol) routing protokolu zasilatelem (např. IP kamera) a mezilehlé switche a routery. Tato funkce je dostupná v ACTi IP kamerách a video serverech, ULTICAM IP kamerách, ULTINET video serverech, a ULTIMAX DVR.
Rozdíly v přenosových signálech s Unicast a Multicast routing
Použití multicast a VPN tunelu k přenosu video toků na Internetu
Barevné nastavení v ACTi kamerách. Vyvážení bílé (WB) je funkce zodpovědná za zobrazení všech barev v kameře ve vztahu k odstínu bílé barvy. Kamery Acti poskytují 6 režimů vyvážené bílé (AUTO, INDOOR 1, INDOOR 2, OUTDOOR 1, OUTDOOR 2, HOLD CURRENT, MANUAL).
V automatickém režimu (AUTO) odpovídá bílá barva nejjasnějšími bodu obrazu a v mnohých případech je využití tohoto režimu plně dostačující. Dochází však k případům, kdy je snímaný obraz z kamery zbavený této barvy a pak může dojít k nesprávnému zobrazení celé škály barev. Za tímto účelem existuje možnost paměti správného nastavení ve speciálním režimu (HOLD CURRENT). Toto je možné udělat tak, že "naučíme" kameru jak vypadá bílá barva.
Nejpřesnější (ale zároveň nejtěžší) je možné nastavit barvy pomocí režimu (MANUAL), ve kterém je potřebné vybrat úroveň červené a modré barvy v poměru k zelené barvě. Rovněž máme k dispozici předdefinované nastavení vyvážení bílé v interiéru (INDOOR 1, 2 ) nebo přirozenému světlu (OUTDOOR 1, 2).

Správné nastavení vyvážení bílé
Nesprávné nastavení vyvážení bílé
Jak zvýšit výkonnost bezdrátových spojení - paketová agregace v ULTIAIR zařízeních.. Standard 802.11 protokol nezaručuje účinnou práci s velkým množstvím paket. To je znatelné především ve velkých sítích.
V tomto případě je řešením "paketování" paket. Tento proces je obvykle nazýván paketovou agregací. Ta se skládá z kombinace velkého množství malých paket do větších jednotek, za účelem zvýšení výkonnosti celého spojení. Agregace paket dovoluje zvýšit výkon kanálu dokonce až k 5 MBps. Doposud byla tato funkce dostupná v malé skupině moderních zařízení, např. TSUNAMI.
ULTIAIR zařízení jsou rovněž vybaveny touto technologií. Standartně není tato funkce aktivní, uživatel si ji může přepnout v nastavení jeho zařízení.
POZNÁMKA! K získání správného přenosu, musí být funkce paketové agregace aktivována na obou zařízeních pracujících dohromady jako spojení Point to Point.
Wireless Access Point: ULTIAIR 423KCWireless Access Point: ULTIAIR 323KCMPEG-4 IP Camera: ACTI CAM-5321 (Day/Night)IP Speed Dome Camera: ACTi CAM-6630 ULTIAIR
Diagram znázorňuje použití ULTIAIR zařízení v městském monitorovacím systému. Díky speciálním vlastnostem popsaným výše, je systém schopný hladkého přenosu video toků z IP kamer do vzdáleného monitorovacího centra.
Bezdrátový přenos dat na dlouhou vzdálenost použitím ULTIAIR zařízení. Většinovým problémem v konstrukci spojení na dlouhé vzdálenosti je překážka ve vysoké rychlosti dat. V point-to-point spojení je možné dosáhnout rychlosti až 23 Mbps v každém směru. Nicméně, s rostoucí vzdáleností úroveň signálu klesá a omezuje rychlost přenosu. Řešením tohoto problému by mohlo být použití mezilehlých bodů, prostřednictvím kterých je celková vzdálenost rozdělena do několika menších vzdáleností. Použití kratších spojení umožňuje dosáhnout vyšší přenosové rychlosti.
Wireless Access Point: ULTIAIR 423KCWireless Access Point: ULTIAIR 323KCWireless Access Point: ULTIAIR 423KCWireless Access Point: ULTIAIR 323KCWireless Access Point: ULTIAIR 423KCWireless Access Point: ULTIAIR 323KCULTIAIR
Příklad bezdrátového spojení s mezilehlými body a zařízení ULTIAIR.
Na diagramu výše: aplikace mezilehlých bodů dovoluje překlenout plochu, kde budovy mohou být překážkou radiovým vlnám.
Faktory ovlivňující kapacitu spojení s mezilehlými body:
  • provoz jiných bezdrátových sítí (rušení způsobené sousedícími kanály),
  • povětrnostní podmínky,zvláště vlhkost,
  • dohlednost plochy jednotlivých uzlů,
  • jiné faktory ovlivňující šíření elektromagnetických vln.
Psali jsme o:

Slabý GSM signál uvnitř budovy?-Užijte GSM zesilovač. GSM zesilovače dovolují použití celulárních telefonů v lokacích, kde je škála celulární sítě dostačující pro venkovní provoz, ale signál je nízký pro spojení uvnitř budov...
- archiv DWR 9.března 2009

Nahrávání silniční dopravy s použitím ULTIAIR zařízení a IP CCTV kamer od ACTi. Nedodržíme-li pravidla silničního provozu v případě, kdy na semaforu svítí červená, může to být důvodem kolizí či nehod. Často je těžké prokázat chybu na straně řidiče, který kolizi způsobil, zvláště když nejsou k dispozici žádní svědci.Tyto problémy může vyřešit IP video monitorovací systém, jež využívá technologii bezdrátového přenosu. Ta dovoluje rozmístit kamery kdekoli ve městě...
- archiv DWR 23.února 2009

Optimální kabelová řešení (S/MATV) pro bytové domy. Kabeláž je součástí systému distribuujícího signál v budově, která je extrémně obtížná na výměnu. V praxi ji často nelze snadno upravit, dokonce i když jsou kabely zabudovány do trubek. Proto je důležité navrhnout kabeláž takovým způsobem, který by umožňoval možné rozšíření rozvodného systému, aniž by bylo potřeba upravovat rozložení kabelové sítě.
Pokud, z ekonomických důvodů, první stupeň zahrnuje pouze MATV distribuční systém, kabeláž by měla být připravena pro budoucí zavedení satelitních signálů...
- archiv DWR 13.října 2008

Index publikovaných vydání
ULTISYSTEM - integration of analog cameras and IP devices <br />into one system
 
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU
Osoby mající zájem o zasílání týdenního Newsletter elektronickou poštou, prosímme, uveďte svůj e-mail:
 
 
V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE
ARCHIV NEWSLETTERU
AKČNÍ CENA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI