MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

PODPORA

Newsletter

DIPOL Týdenní přehled - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
č. 19/2009 (11.května 2009)
Digitální terestriální televize v Evropě-DVB-T2. Většina evropských zemí pracuje na implementaci digitálního terestriálního televizního vysílání. Času je málo, rok 2013 je konečným datumem pro analogové terestriální televizní vysílání v Evropě. Současné přechodné období je charakterizováno velkým množstvím přenosů, se současně probíhajícími vysílacími TV signály v analogové a digitální formě.
Rovněž na poli digitálního vysílání jsou značné změny. V současné době, jsou k dispozici následující metody digitálního signálového vysílání:
 • DVB-T MPEG-2 - nejpopulárnější standard v Evropě;
 • DVB-T MPEG-4 (H.264) - používaný v testových vysíláních;
 • DVB-T2 MPEG-2;
 • DVB-T2 MPEG-4 (H.264) - cílový digitální TV standard pro Evropu.
V Evropě v současné době dominuje DVB-T/MPEG-2. Některé země zvolili DVB-T MPEG-4 (H.264) - Francie, Litva, Maďarsko, Polsko.
Hlavním standardem v Evropě je DVB-T2 MPEG-4 (H.264). První komerční vysílání v novém standardu by mělo být spuštěno ve Velké Británii na konci roku-tři HD programy. První teritorium, které zcela vstoupí do nového standardu bude Granada (listopad 2009).
Konečný draft DVB-T2 byl schválen na konci roku a osvojení konečného standardu je ohlášeno na červenec tohoto roku.
Terestriální vysoce výkonné vysílače mají smysl v éře satelitního vysílání
- diskutované téma-terestriální digitální vysílání.
Obrázek znázorňuje nejvyšší TV věž na světě - CN Tower v Torontu.
Elektromagnetické zařízení a žijící organismy. Žijící organismy jsou vždy vystaveny přírodnímu elektromagnetickému záření. Až do dvacátého století pocházelo toto záření ze Slunce a magnetického pole naší Země. Rozvoj technologií, zvláště telekomunikačních, způsobil velkou změnu v nárůstu elektromagentického "smetí" ve srovnání s přírodním základem.
Četné výzkumy se snaží potvrdit vliv záření na zdraví živých organismů. Dopad mobilních telefonů na rakovinu mozku je v současné době velmi diskutované téma. Dopad elektromagnetického pole je brán v potaz ve spojení s tzv. CCD fenoménem (Colony Collapse Disorder), zodpovědným za úbytek okolo 50%včelí populace v mnoha zemích v posledních letech. Naštěstí, pro rozvoj telekomunikací je v tomto případě pravděpodobnější vliv chemických látek na zařízení.
Jedna věc je jistá: výzkum pokračuje, zvláště na poli snižování rezistence žijících organismů a možného vlivu na DNA kód.
Příroda se dobře adaptuje moderní technologii-ptačí hnízda na anténních konstrukcích:
mobilní stanice v Birminghamu; Albanii; Španělsku
Snadná instalce velkých SMATV systémů - radiální multiswitche s 32 výstupy. Na satelitním TV trhu je silná poptávka na radiální multiswitche s více výstupy, ale díky technologickým příčinám je jen málo výrobců schopno naplnit náročné požadavky na kvalitu. Čelní představitel trhu v této oblasti je TERRA, která uvedla na trh MSR-932 (32 outlets) and MSR-924 (24 outlets) multiswitche.
Zeslabení anténního kabelu závisí na jeho délce, ale je vyšší při vyšší frekvenci. Kompenzace zeslabení:MSR-9XX multiswitche mají různou signálovou úroveň v jednotlivých výstupech a prekorekci, tj. signály vyšší frekvence mají vyšší úroveň. Tak je zajištěna kompenzace signálových úrovní ve výstupech různé vzdálenosti z multiswitche. Charekteristické vlastnosti MSR-série multiswitchů:
 • malá velikost dovolující vložit zařízení do typických instalačních boxů
 • zabudovaná korekce kabelových ztrát
 • skupiny výstupů s různou výstupní úrovní
 • izolace mezi výstupy lepší než 25dB
 • výkon zvoleného terestriálního TV předzesilovače
 • zabudovaný zdroj energie
 • LNB zásobený prostřednictvím H spojení
9/32 Multiswitch: TERRA MSR-932 (active terrestrial path)
TERRA MSR-932 - 9/32 multiswitch s aktivní terestriální dráhou-R70832
Přenos analogového videa v nelicencovaném pásmu 2,4GHz a 5,8GHz. V mnohých případech, z hlediska ekonomických podmínek kladených na CCTV instalace, je vhodné zvolit analogové kamery a bezdrátový přenos video signálů.
Na instalaci a použití těchto zařízení na přenos obrazu v pásmu 2,4GHz a 5,8GHz není třeba žádných povolení ani licencí, za podmínky, že použité zařízení splňuje parametry kladené na nelicencované spoje ve volném pásmu. Na trhu je nový produkt M1557, bezdrátový přenosový set (vysílač a přijímač) pro přenos analogového obrazu/zvuku v pásmu 5,8GHz (5725 - 5875 MHz). Obě dvě zařízení, vysílač i přijímač, jsou vybaveny přepínačem kanálů, což zabezpečuje optimální výběr pásma pro efektivní přenos (k dispozici je 7 kanálů). Vzhledem k malým rozměrům je možné zařízení instalovat v interiéru i exteriéru v příslušné skříňce při CCTV kamerách.
Na trhu jsou rovněž dostupné zařízení pracující v pásmu 2,4GHz (úplná sestava se skládá z M1525 vysílače a M1528 přijímače). Díky přetížení v 2,4GHz pásmu se stále více populární stávají WiFi zařízení, proto doporučujeme použít 5,8GHz a vyhnout se tak možným problémům s přenosem.

Bezdrátové sestavy jsou vhodné v případech, kde existuje problém s kabelovou instalací, nebo náklady na tuto instalaci by byli nepřijatelnou variantou, např. přenos přes komunikace cest, soukromé pozemky, aj. Další oblastí využití těchto zařízení je monitorování výtahů a tunelů. Systém zobrazený na snímku v aplikaci s mobilním rekordérem DVR Sunell MDR4104, může rovněž dobře posloužit pro monitorování událostí pod širým nebem.


WLAN Panel Antenna: ATK-8/5.5GHz (22 dB; 0.7m cable + SMA/RP)Wireless Transmission System RTR05-s/7<br />(A/V transmission @ 5.8GHz)Outdoor Camera Housing: Marathon MH-806/12Day/Night Lens: COMPUTAR TG4Z2813FCS-IR (2.8-12 mm, DC, F1.3) CCTV 19Mobile DVR MDR4104 (4 channels)WLAN Panel Antenna: ATK-8/5.5GHz (22 dB; 0.7m cable + SMA/RP)Wireless Transmission System RTR05-s/7<br />(A/V transmission @ 5.8GHz)Day/Night Color Camera: SN-468C/W<br />(mechanically switching IR filter, w/o lens)
Bezdrátový přenos videa ze vzdálené CCTV kamery v 5.8 GHz pásmu
Emailová notifikace s přílohou pro detekování pohybu IP kamerou. Většina IP kamer (ACTi, PiXORD) je vybavená funkcí emailové notifikace.
Tato funkce umožňuje zasílat emaily se zvolenou multimediální informací (např. .jpeg , .avi), v závislosti od modelu kamery. Aktivuje ji detekovaný pohyb v obraze za účelem automatického upozorňování obsluhujícího personálu, anebo majitele v případě narušitele.
Pro aktivaci funkce je potřeba nastavit zóny pro detekci pohybu (některé kamery umožňují vytvořit několik takových zón) a úroveň citlivosti, následně zadat údaje SMTP serveru (ze kterého bude email odeslaný) a adresu pro doručení emailové zprávy s touto informací.
Po správné konfiguraci bude kamera zasílat email po detekci pohybu v nadefinované detekční oblasti. Příloha bude obsahovat, např. JPEG obrázek (PiXORD), AVI soubor (PiXORD), nebo MP4 soubor (ACTi) se zaznamenanou událostí.
Funkci je možné dále rozšiřovat o možnosti emailových klientů, jako je SMS notifikace o došlém emailu, což zabezpečuje soustavný dohled nad systémem a včasné odhalení nežádoucí činnosti ze strany narušitele.

Okno nastavení emailu
Oznámení a obrázek (snímky nebo videa z CCTV systemu) lze obdržet na palmtopy nebo mobilní telefony.
Megapixelové monitorování rozlehlých míst. Stále větší popularitě se těší monitorovací systémy založené na megapixelových kamerách. Vycházejí ze skutečnosti, že rozlišení 1,3 Mpix je třikrát vyšší, než v běžných analogových kamerách.
Využívání megapixelových kamer sebou přináší vyšší nároky na přenosové kanály, jako i vyšší objemovou náročnost záznamových zařízení.
V případě kdy na řešení problému se záznamem postačuje vyšší kapacita pevných disků, může však přetrvávat problém s přenos video dat přes síť. Zvlášť kdy jde o síť typu WAN s ohraničenou šířkou pásma. S tímto případem se můžeme setkat v rozlehlých firemních sítích, jako jsou sítě obchodů, kaváren, nebo čerpacích stanic.
Alternativu řešení poskytují síťové rekordéry NUUO K4104, K4108, které umožňují záznam obrazu z kamer dokonce i v megapixelovém rozlišení na lokální úrovni a zpřístupňují vzdálené prohlížení online obrazu a archivu. Na tento účel postačuje zabezpečit instalaci klientské aplikace na PC s potřebou vzdáleného monitorování, která je dodávaná společně s rekordéry NUUO.
Více o funkcích NUUO Network Video Recorders - Bezpečné a efektivní video nahrávání
1.3 Mpix Pan-Tilt IP Camera: ACTi ACM-8211Megapixel IP Camera: IQinvision IQ042 (2.0 Mpix)Outdoor Megapixel IP Camera: ACTi ACM-1231Megapixel IP Camera: ACTi ACM-42011.3 Mpix Dome Camera: ACTi ACM-74111.3 Mpix IP Dome Camera: ACTi ACM-3401Outdoor Megapixel IP Camera: ACTi ACM-1231Megapixel IP Camera: ACTi ACM-42011.3 Mpix IP Dome Camera: ACTi ACM-3401Network Video Recorder: NUUO NV-2040Network Video Recorder: NUUO NV-4080Network Video Recorder: NUUO NV-4080
Místní nahrávání megapixelových obrazů na NUUO K4104 nebo K4108 NVRs
Konfigurace routeru v domácí LAN síti. Router spojuje počítačovou s jinou sítí, např. venkovní s přístupem k Internetu-s lokální tak tvoří most mezi zasílanými informacemi. Nejčastějším případem vybudování sítě je nahrazení počítače pracujícího ve venkovní síti, routrem za účelem vytvoření vlastní LAN sítě.
Na takovou instalaci je ideální router TP-LINK - TL-WR340GD N2951 - který v sobě zahrnuje přístupový bod, širokopásmový router s 4-portovým switchem FastEthernet.
Hlavní oblastí využití tohoto zařízení jsou malé a středně velké firmy, rodinné domy a apartmány. TP-LINK TL-WR340GD TL-WR340GD umožňuje jednoduché a rychlé vytvoření bezdrátové sítě, sdílení internetového připojení na více počítačích a jejich dodatečné zabezpečení, díky funkci firewall.
Nejdůležitější funkce TP-LINK TL-WR340GD N2951 bezdrátového routeru:
 • MAC klónování adresy
 • firewall
 • filtr Internetového přístupu
 • statický / dynamický routing
 • AP v 802.11g/b standardech (až do 54 Mbps)
 • router
 • zabudovaný 4-portový switch
Switch TP-Link TL-SF1008D (8 ports)
Příklad aplikace TL-WR340GD N2951 bezdrátového roteru v interní LAN s přístupem k Internetu.
Monitorování stavenišť. Staveniště jsou často monitorována z mnoha důvodů, např.: ochrana majetku, dokumentace, inspekce práce. Protože charakter těchto míst je přechodný, instalace by měly být mbbilní v jakékoli fázi provozu, stejně tak snadno přenosné na jiné stavěniště.
To je zajištěno použitím IP kamer a bezdrátového přenosu, kamery tak mohou být snadno přemístěny.

Zařízení doporučujeme pro video monitorování stavenišť.
 • Venkovní Megapixel IP Kamera ACTi ACM-1231(1.3 Mpx) - K1511,
 • Bezdrátové AP ULTIAIR 419KC - N2300,
 • Bezdrátové AP ULTIAIR 319KC - N2310,
 • Síťový video rekordér NUUO K4104, K4108 nebo vhodné PC (video nahrávání),
 • PC s Internetovým připojením pro live monitorování a sledování archivů.
Outdoor Megapixel IP Camera: ACTi ACM-1231Wireless Access Point: ULTIAIR 319KCWireless Access Point: ULTIAIR 419KC
IP video monitorování stavenišť
Monitorovací systémy mohou být namontovány během několika hodin.
Řešení je podobné jako Mobilní video monitorovací systém pro přechodné události
Napsali jsme:

Kanceláře, obchody nebo SOHO WLAN. Internetový přístup je v současné době nezbytnou funkcí každé kanceláře,hotelu,obchodního domu nebo malé firmy. Když budova není vybavena drátovou LAN infrastrukturou, rychlým, levným a efektivním způsobem řešení problému je...
- archiv DWR 16. března 2009

1-kabelový, 5-kabelové, nebo 9-kabelové systémy ve víceposchoďových budovách. Základem pro vhodný anténní systém je vysoce kvalitní koaxiální kabeláž.Kabeláž by měla být součástí návrhu budovy. Kabely musí být instalovány do stěn před omítnutím...
- archiv DWR 16.března 2009

Význam konektorů v CCTV systémech . Každý konektor, dokonce ten nejlepší, způsobuje degradaci signálu. Základní zásadou je minimalizace množství spojení v přenosovém kanálu. Obvykle výrobci konektorů zadávají dva důležité parametry popisující ztrátu signálu...
- archiv DWR 6.října 2008

Index publikovaných vydání

Megapixel video surveillance in practice
 
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU
Osoby mající zájem o zasílání týdenního Newsletter elektronickou poštou, prosímme, uveďte svůj e-mail:
 
 
V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE
ARCHIV NEWSLETTERU
AKČNÍ CENA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI