MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

PODPORA

Newsletter

DIPOL Týdenní přehled - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
No. 32/2009 (Oct. 5, 2009)
Výsledky fotosoutěže "Poutavě o anténách". 8.ročník soutěže organizované společností DIPOL se přiblížil k závěru. Jako každý rok snímky posoudil známý fotograf z Krakowa Paweł Zechenter, který rozhodl o vítězi na 1. a 2. místě. Ostatní ceny byly uděleny odbornou sekcí společnosti DIPOL.
 • 1. místo:
Cyklus: Okno do světa
Wojciech Brozonowicz
 • 2.místo:
Prádlo...?
Jaroslaw Stefanski
 • Ocenění odborné sekce:
Jiná dimenze antény...
Darek Moszczynski
Další oceněné snímky jsou dostupné na stránce věnované soutěži. Gratulujeme vítězům a děkujeme soutěžícím za jejich zaslané snímky.
OFDM - Několik slov o WiFi - část 6. Poslední popisovanou fyzickou vrstvou IEEE 802.11 standardu je OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing). Místo přenosu jednotlivého kompaktního datového toku za použití jednotlivé nosny je možné rozdělit data do většího počtu menších datových toků, které jsou modulovány jednotlivými nosnými vlnami. Hloubka modulace každé nosny je tak nízká, že vliv mezisymbolového rušení je patrný jen málo v počáteční části modulace.
V klasickém systému paralelního přenosu (FDM) je kompletní vlnový rozsah rozdělen do N částí, vzájemně oddělených, jedna pro každý subkanál. Každý z nich je oddělený modulovaným signálem a N sub-kanály jsou multipexovány ve frekvenčním spektru. Izolace mezi vlnovými pásmy (spektry) jednotlivých subkanálů (frekvenční separace) je efektivní způsob jak se vyhnout mezikanálovému rušení. Bohužel to způsobuje neefektivní využití dostupného vlnového rozsahu. Proto byly vyvinuty systémy, kde se vlnová pásma jednotlivých kanálů překrývají. Aby bylo dosaženo překrytí vlnových pásem bylo nezbytné zredukovat rušení na přijatelnou úroveň, např. dosáhnout ortogonality mezi nosnami. Porovnání spektra systému klasického paralelního přenosu a OFDM systému je znázorněno na následujícím vyobrazení.
Porovnání spektra systému klasického paralelního přenosu (a) a systému OFDM (b)
Je možnost takového výběru nosných frekvencí, že se jednotlivá vlnová pásma překrývají a ještě mohou být přijímána bez rušení. Tato situace nastává když jsou nosny matematicky ortogonální, například jejich vzdálenost je násobkém celého čísla 1/T. T je ortogonální interval, který je částí ochraného intervalu, ve kterém jsou nosné signály vzájemně ortogonální. Následující vyobrazení ukazuje spektrum jednotlivého nosného signálu a několika vzájemných ortogonálních subnosných signálů.
Spektrum jednotlivého nosného signálu a několika vzájemných ortogonálních subnosných signálů.
Je třeba uvést, že v místech, kde spektrální hustota každé nosny dosahuje svého maxima, ostatní nosny mají hodnoty rovné nule. Proto může demodulace OFDM signálu přesně v těchto místech zcela eliminovat mezikanálové rušení.
OFDM signál je souhrn subnosen modulovaných PSK (Phase Shift Keying) nebo QAM (Quadrature Amplitude Modulation). Níže je blokový diagram vysvětlující funkci OFDM modulátoru:
Blokový diagram vysvětlující funkci OFDM modulátoru
Příklad tvaru OFMD signálu v časové oblasti:
OFMD signál v časové oblasti
Na závěr, datový tok v systému OFDM je rozdělen na mnoho oddělených částí, které modulují ortogonální subnosné vlny. Tato ortogonalita eliminuje mezikanálové rušení. Datová rychlost každé subnosny je malou částí přenosové rychlosti zařízení. Trvání jakéhokoliv bitu modulujícího subnosnu je o delší než trvání bitu originální zprávy a mnohem delší než rozptýlení přenosového zpoždění způsobeného vícečetným signálovým šířením. Hlavní výhodou OFDM je jeho schopnost vyrovnat se s takovými podmínkami, například s úzkopásmovým rušením a frekvenční selektivní slábnutí způsobené násobenými odrazy - jen u části přenášených přenášených datových toků dochází k jejich znehodhodnocení. Aby bylo dosaženo kompromisu mezi efektivní vysokou modulací (vyjádřenou v bitech/Hz) a odolností vůči rušení, jsou subnosny modulovány v různých schématech v závislosti na směrodatných podmínkách kanálu. Zařízení mají mechanismy , které analyzují a vybírají odpovídající modulaci.
DVB přijímače pro příjem bezplatných TVP programů (Polish public TV). Od 15.září 2009, TVP spouští svou vlastní digitální satelitní platformu. Programy jsou vysílány z 59.transponderu ASTRY 1KR (19.2E). Současná progamová nabídka zahrnuje následující otevřené kanály: TVP1, TVP2, TVP Info, TVP HD, TVP Sport, TVP Puls (TV), a následující radio kanály: Parliament, PR 1, PR 2, PR 3, PR Euro a PR pro cizince. V blízké budoucnosti bude rozšířena o TVP Seriál a TVP Parlament.
Naše společnost dostává vzrůstající počet dotazů vztahujících se k modifikaci existujících anténových systémů, abychom byli schopni přijímat výše uvedený balíček. Za předpokladu, že instalace má jen jeden satelit LNB pro Hotbidr, jsou dvě volby:
 • Použít další samostatný LNB (např. A9825) umístěný paralelně s tím již existujícím LNB (A9891 or A9892, závislý na rameni) The LNB musí být zapojen do přepínače DiseqC R85250.
 • Výměna samostatného LNB s monoblokem LNB A98255 s vestavěným přepínačem DiseqC.
Pro řádný příjem obou satelitů by satelitní anténa měla mít nejméně 80 cm průměr.
V případě řádné instalace antény je další záležitost, vhodný přijímač DVB- S/S. Signály z TVP transpondéru jsou komprimovány v MPEG-4 standardu. DVB přijímače které podporují jen MPEG-2 kompresi nepřijmou požadované kanály. Všechny HD přijímače podporující MPEG-4 kompresi nabízené DIPOLem jsou uvedeny na stránkách.
Od prosince bude TVP platforma rozšířena o placené kanály kodované v NDS Videoguard systému. V tomto okamžiku nejsou na trhu žádné certifikované přjímače od TVP. DIPOL tuto situaci sleduje a jakékoliv změny budou zobrazeny v nabídce a v týdenním přehledu společnosti DIPOL.
Rozsáhlé monitorovací systémy založené na optických vláknech. Již během navrhování rozsáhlých monitorovacích systémů je problém s integrací snímků ze všech kamer v místě řízení. Tento problém vzrůstá při instalacích založených na koaxiálních kabelech již s délkou okolo 100m a je viditelný bez barev, s nižším kontrastem a ostrostí. Toto může být řešeno použitím systémů s optickými kabely. Příkladem určené řady zařízení s optyckými vlákny jeULTIMODE. S pokročilou technologií WDM použité v ULTIMODE video konvertory mohou přenášet snímky z CCTV kamer na vzdálenost do 20km, za použití jen jednoduchého optického vlákna. Snímky jsou zasílány v reálném čase bez ztráty kvality. Takové vzdálenosti jsou možné díky použití video konvertorů založených na laserových diodách s rezonátory od Fabry-Perot a optických vláknech s velmi nízkým tlumením:
 • pro 850 nm: < 1.5 dB/km
 • pro 1310 nm: < 0.4 dB/km
 • pro 1550 nm: < 0.2 dB/km
Příklad takového rozsáhlého monitorovacího systému uvádíme níže:
Fiber Optic Video Converter ULTIMODE V-208D<br />(WDM, 8 x video, 1 x data)Fiber Optic Video Converter ULTIMODE V-201D<br />(WDM, 1 x video, 1 x data)Fiber Optic Video Converter ULTIMODE V-201D<br />(WDM, 1 x video, 1 x data)Outdoor Color CCTV Camera: n-cam 210 + IRNetwork DVR: ULTIMAX-708 (H.264, 8 channels)CCTV 19Day/Night Speed Dome Camera TPOWER-S2Day/Night Speed Dome Camera TPOWER-S2Day/Night Speed Dome Camera TPOWER-S2Vandal Proof CCTV Camera: V-CAM 515 + IRFiber Optic Video Converter ULTIMODE V-204D<br />(WDM, 4 x video, 1 x data)
Příklad instalace při použití ULTIMODE sady video konvertorů
  1 - Monitorovací centrum
  2 - Hlavní uzel
  3 - Školní monitorovací systém
  4 - Městský monitorovací systém
ULTIMAX mini DVR /digitální záznamové zařízení/- fungování v síti. Jednou z hlavních výhod ULTIMAXu-104 M71040 a ULTIMAXu-204 M72040 DVR je fungování v síti. Díky H.264 kompresi mohou být video data efektivně přenášena prostřednictvím sítí s užším vlnovým rozsahem než v případě ostatních DVR. Navíc může být pásmo nastaveno pro každý kanál nezávisle. Souběžný vzdálený přístup do DVR je limitován vlnovým rozsahem spojení. Monitorování několika DVR může být prováděno prostřednictvím Internet Exploreru nebo klientským softwarem ("Net Video Application"), který je bezplatným doplňkem k DVR. Navíc k těmto výhodám záznamové zařízení vlastní další důležitou vlastnost - schopnost určit dva různé proudy pro každý kanál odděleně - jeden zaznamenávaný lokální síti a druhý zasílaný do světa prostřednictvím Internet. Tato funkce je extrémně důležitá pokud rychlost internetového přístupu je poměrně nízká. Nižší kvalita snímků přenášených přes síť bude poskytovat větší jemnost videa zatímco vyšší záznamové prametry umožňují lepší identifikace a analýzu archivovaných dat.
Network DVR: ULTIMAX-104 (H.264, 4 channels)Network DVR: ULTIMAX-104 (H.264, 4 channels)Network DVR: ULTIMAX-204 (H.264, 4 channels)Network DVR: ULTIMAX-204 (H.264, 4 channels)Network DVR: ULTIMAX-204 (H.264, 4 channels)Network DVR: ULTIMAX-204 (H.264, 4 channels)
ULTIMAX 104 a 204 DVR - zapojení na Internet
Megapixelový sledovací video systém s ACTi kamerami v Krakowě. Nové náměstí v Krakowě je turisticky frekventované místo a místo velice oblíbené pro společenský život. Taková popularita má někdy své nevýhody, které zahrnují porušování zákona. Za tímto účelem se správa v tomto regionu rozhodla namonotovat CCTV kamery. ***
Tento systém využívá 5 megapixelových kamer ACTI ACM 5611 K1512 a dvě 1.3 Mpx Dome kamery /kopulovité kamery/ ACTI ACM 7411 K1313
Kvůli specifickým podmínkám jsou video data z některých kamer přenášeny bezdrátově v 5 GHz pásmu. Tento systém přispívá ke zvýšení bezpečnosti v oblasti. To již zaznamenala i městská policie. V budoucnosti budou další kamery instalované na speciálních stojanech okolo rotundy, umožňující využít plnou kapacitu megapixelových kamer.
Záběry z monitorovacího systému na Novém náměstí ve čtvrti Kazimierz v Krakowě
Školení navrhování ACTi IP kamer a CCTV systémů. Poslední školení CCTV bylo zaměřeno na navrhování konfigurací IP kamer a systémů. Kurz navštívila zástupkyně ACTi - Anna Tsai, která v závěru kurzu testovala znalosti účastníků. Děkujeme všem za jejich účast a buďte vítáni na dalších školeních a kurzech.
ACTi školení vedené panem M. Włodarczykem a paní A. Tsai

Velká citlivost a síla - SparkLAN WMIA-123AG 802.11a/b/g. Bezdrátová síťová karta SparkLAN WMIA-123AG 802.11a/b/g N2717 může fungovat ve všech standardech - IEEE802.11a/b/g. To umožňuje propojení počítačů v lokální síti (LAN). Mini-PCI SparkLAN WMIA-123AG karta je vhodná pro notebooky a RouterBoard kartu spuštěná v Mikrotik systému.
Rozpoznávací vlastnosti:
 • podpora pro 802.11a, 802.11b, a 802.11g standardy,
 • podpora pro Super AG (přenosová rychlost do 108 Mbit/s),
 • mini-PCI typ III B interface,
 • podpora pro 64/128/152 WEP; AES,
 • hlavní aplikace: bezdrátový modul pro hlavní desku RouterBoard (Mikrotik OS).
Wireless network card SparkLAN WMIA-123AG 802.11a/b/g
Bezdrátová síťová karta SparkLAN WMIA-123AG 802.11a/b/g
N2717
SparkLAN WMIA-123AG karta je optimální bezdrátový modul pro navazující hlavní desky RouterBoard:
Vkusné a moderní držáky Monako. Monako široké řady sad držáků pro uchycení LCD monitorů a plasma TV na stěnu nebo strop. Aplikace významně zvyšuje pohodlí a prostor v obývané místnosti. Monako podpěry řeší problém uchycení TV, projektorů nebo monitorů na strop nebo stěnu a umožňuje přizpůsobit polohu potřebám uživatele.
Každá sada obsahuje celou řadu šroubů, matiček, podložek, a mezikusy pro jednoduchou instalaci držáků.
Držáky projektorů
Projector Ceiling Mount: PD102
LCD wall arm: DL104 (13-30 inches, tilt &swivel)
Stropový držák projektoru PD102 E9655
Rameno k uchycení LCD na zeď (13-30 palců, sklápěcí &otočné)
DL104 E9645
O čem jsme psali:

9-ti kabelový systém - multiswitchové instalace. Nejflexibilnější multiswitchové instalace ve vícepodlažních budovách jsou založeny na 9-ti kabelovém systému (signály ze dvou Quatro LNB a terestriální TV Anterny). Na každém patře využíváme rozbočovač poskytující signály do multiswitchů. To umožňuje utvářet síť v návaznosti na aktuální požadavky - můžeme rozmístit prakticky neomezený počet výstupů...
- archiv DWR 14.ledna 2008

Jak použít bezdrátové připojení k vytvoření sítě doma nebo v kanceláři. Internetový přístup může být jednoduše rozšířen mezi mnoho uživatelů prostřednictvím bezdrátových zařízení. Představujeme řešení založená na TP-LINK zařízeních ...
- archiv DWR 8.září 2008

Jak využít bezdrátového připojení k rozšíření sítě. Internetový přístup je v současnosti nepostradatelný v jakékoliv kanceláři, obchodě nebo hotelu. Může být jednoduše rozšířen mezi mnoho uživatelů prostřednictvím bezdrátových zařízení. Graf níže ukazuje příklad připojení prostřednictvím...
- archiv DWR 19. ledna 2009

Seznam publikovaných vydání
DIPOL at SatKrak 2009 - welcome
 
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU
Osoby mající zájem o zasílání týdenního Newsletter elektronickou poštou, prosímme, uveďte svůj e-mail:
 
 
V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE
ARCHIV NEWSLETTERU
AKČNÍ CENA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI