MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

PODPORA

Newsletter

DIPOL Týdenní přehled - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
Č. 35/2009 (26.října 2009)
TERRA - F1 mezi multiswitchi. Na výstavě SatKrak byly uděleny výroční ceny nejlepším produktům roku. Volba zahrnovala hlasy i Internetových uživatelů. Tento rok se Nejlepším produktem v kategorii multiswitchů stala řada radiálních multiswitchů TERRA.
TERRA multiswitche jsou produkty na profesionální úrovni. Jsou konstruovány pro rozsáhlé a komplexní instalace v bytových výstavbách stějně jako pro individuální poptávky uživatelů (ve větších rodinných domech nebo jiných stavbách). Kvůli vysoké kvalitě, spohlehlivosti, jednoduché instalaci a bezúdržbovému fungování to jsou skutečně skvélé protukty. Multiswitche jsou široce používány v SMATV systémech až do 1000 výstupů!

Charakteristické vlastnosti:
 • nejlepší na trhu a stabilní MER /modulation error rate/ pro SAT signály,
 • dokonalá izolace mezi vstupy a výstupy (min. 30 dB, typ. 45 dB),
 • flexibilní volby napájení - verze s vestavěným zdrojem napájení nebo pro napájení z centrálního zdroje,
 • nízká energetická spotřeba nevytváří mnoho tepla, což neškodí životnímu prostřední,
 • výrobce nabízí zdarma SatNet program, který umožňuje navrhovat více komplexních instalací.
TERRA - F1 among multiswitches
Jak jsme vytvořili F1 vůz mezi TERRA multiswitchi
Co zahrnuje nabídka TERRA multiswitchů?
DIPOL prodává široké spektrum takových zařízení, jak v případě kaskádovitých tak radiálních multiswitchů. Umožňují přijímat vysílání z 1, 2, 3 nebo 4 satelitů. Dostupné jsou pasivní a aktivní modely s lokálním nebo dálkovým zdrojem napájení. Nabízíme použití dalšího vybavení (splittery), konstruktéři mohou vytvořit pokročilé a flexibilní multipointy SMATV systemů.
2009 Nobelovu cenu za fyziku za objev CCD snímačů. Královská Švédská akademie věd udělila tento rok Nobelovu cenu za fyziku třem lidem, mezi nimi cenu obdrželi Willard Sterling Boyle a George Elwood Smith z USA - "za objev zobrazovacího polovodičového obvodu - CCD snímače".
Vědecký svět v 60-tých letech hledal nový způsob záznamu obrazu pro použití v astronomii k pozorování kosmu. Toho bylo dosaženo v roce 1969, kdy v tomto roce držitelé Nobelovy ceny, pracující v Bellových Telefonních Laboratořích, sestavili první CCD součástku podílející se na videotelefoních projekcích.
První zařízení mělo jen 9 elementů sestavených v řadě a nemohlo snímat světlo. Byla to miniaturní sada kondenzátorů (podél polovodiče) připojenyých tak, že bylo možné přesunout náboj nahromaděný v jednotlivém prvku do jednoho sousedícího a potom přeměnit tento elektrický náboj na konci řetězce do elektrického napětí jednoduše přeměnitelného na digitální hodnoty.
CCD byl původně pojat jako pamětové zařízení, ale vývojáři si uvědomili, že elektronický obraz může být vytvořen prostřednictvím fotoelektrického efektu, což publikovali následující rok.
Do té doby byli Bellovy výzkumníci schopni zachytit obraz jednoduchými lineárními zařízeními.
Společnost Fairchild byla první, která v roce 1974 vyvinula komerční CCD zařízení (lineární 500-elementové zařízení a 2-D 100 x 100 pixelovou matrici).
Typická struktura CCD snímače (zdroj: micro.magnet.fsu.edu)
Dnes je CCD technologie používána kdekoliv, kde je potřeba zachycení obrazu. Zvláště užitečná je v případě digitální fotografie, video kamer, teleskopů (astronomie) a CCTV kamer. CCTV CCD kamery jsou hlavní skupinou používanou při video snímání, i přestože CMOS-typy obrazů byly objeveny dříve. Již roky CCD snímače nabízí vyšší kvalitu a lepší zobrazení detailů. V současnosti jsou prakticky všechny analogové kamery a IP kamery se standartním rozlišením vybaveny CCD snímači.
Megapixelové kamery obvykle využívají CMOS snímače, i když kvůli postupujícímu vývoji CCD technologie se tento poměr může změnit - na letošní IFSEC výstavě v Birminghamu byly megapixelové kamery s CCD snímači obrazu prezentovány většinou známých technicky vyspělých společností.
Snímače obrazu používané v CCTV jsou jsou charakteristické rozlišením do několika megapixelů, ale specialní zařízení pro astronomický výzkum mohou dosahovat až 100 Mpx.
CCD snímač v moderní kameře
Pearl River Tower. Stavba televizní věže, na obrázcích níže, ještě není dokončena. Po spuštění provozu bude 610 metrů vysoká, bude nejvyšší věží a druhou nejvyšší volně stojící budovou na světě (po Burj Dubai). Unikátní hyperboloidní tvar ji dělá jednou z nejhezčích budov v architektuře výškových budov. Pravděpodobně nebude postavena vyšší televizní budova než je tato (v současnosti je v Tokyu stavěna jedna věž stejné výšky). V rozlehlých krajinách jsou televizní věže stavěny v místech s nízkou populační hustotou (Rusko, Kanada, Kazachstán, některé oblasti Číny). Změna v technologii - digitalizace vysílání - umožní používat levnější a méně výkonné transmitery.
Kde je nejvyšší TV věž na světě? - Odpověď je na konci vydání.
Po spuštění provozu bude 610 metrů vysoká a bude tou nejvyšší věží na světě.
Kde je tato věž? Odpověď bude na konci vydání.
MAC vrstva - několik slov k WiFi - část 9. Stanice, která chce začít přenos musí první zkontrolovat zda je kanál volný, jestliže ano, po DIFS čase začne přenos. Jestliže ne (kanál je zanprázdněn) stanice musí počkat do konce vysílání a potom náhodně vygeneruje čas zpoždění přístupu TB, potom může opět spustit přenos. TB perioda je dána rovnicí:
TB = Random(0, CW)*délka mezery
  - TB - je vyjádřen počtem mezer
  - délka mezery - je konstantou charakteristikou pro specifickou fyzickou vrstvu. Délka mezery zahrnuje maximální zpoždění šíření, čas přepínání transmiteru a času potřebného pro kontrolu, zda je nebo není kanál volný.
  - Random(0, CW) - náhodně generované celé číslo od (0, CW) intervalu. CW - Contention Window - počet od CWmin , CWmax intervalu. CWmin a CWmax jsou konstaty charakteristické pro specifické fyzické vrstvy (např. pro 802.11a: CWmin = 15, CWmax = 1023, pro 802.11b: CWmin = 31, CWmax = 1023).
Počáteční šířka Contention Window je nastavena na minimální hodnotu CWmin; každý neúspěšný přenos (ztráta packetu, kolize) zvyšuje CW podle poměru: 2*CW-1, do CWmax. Hodnota je resetována na CWmin po správném přenosu.
Algoritmus TB je znám jako BEB (Binary Exponential Back-off).
Jestliže během odpočtu počítadla je kanál zaneprázdněn znamená to, že počítadlo jiné stanice se vynulovalo. V takové situaci ostatní stanice zastaví svá počítadla a čekají na další periodu klidu v kanálu, DIFS čas. Pokud se to nestane stanice pokračují v odpočtu počítadel. Stanice jejíž počítadlo se první vynuluje má přístup k přenosovému médiu. Jestliže se ve stejný okamžik vynulují dvě nebo více stanic , začnou všechny zároveň vysílat a jejich rámce spolu kolidují navzájem. Potom, každá z těchto stanic zvyšuje svou CW hodnotu a generuje novou TB periodu, což omezuje pravděpodobnost následné kolize.
V další části budeme pokračovat v popisu přístupového algoritmu k médiu.
Antény pro příjem digitální terestriální televize. Je známo, že příjem DVB-T signálů je možný s anténami navrženými pro analogové TV. Nicméně, stojí za zmínku, že DVB-T multiplexy mohou být šířeny dokonce na kanálu 69 (konec UHF pásma), kdy většina současných užívaných antén byla navržena pro kanály 21-60.


Antény fungující do 69. kanálu
UHF TV Antenna: DIPOL 16/21-69 DVB-T
UHF TV antenna: DIPOL 19/21-69 DIGITAL
UHF TV Antenna: DIPOL 44/21-69 Tri Digit
UHF TV Anténa
DIPOL 16/21-69 DVB-T
A1610
UHF TV Anténa
DIPOL 19/21-69
A1911
UHF TV Anténa
DIPOL 44/21-69 Tri Digit
A2670
ULTIMODE otické adaptéry. Adaptéry umožňují připojit optické kabely zakončené optickými konektory. Adaptéry jsou obvykle používány v kombinaci s patchcordy a pigtaily v optických sdružovačích atd.

Nabízené adaptéry mohou být charakterizovány podle:
Multimode Adapter ULTIMODE A-011S (SC to SC)Multimode Adapter ULTIMODE A-011S (SC to SC)
Single-mode Adapter ULTIMODE A-511S (SC to SC)Single-mode Adapter ULTIMODE A-511S (SC to SC)
Multimód adaptér (SC do SC)
ULTIMODE A-011S
L4011
Single-mód Adaptér (SC do SC)
ULTIMODE A-511S
L4211
Zpětné přehrávání nahrávek z CCTV DVR na různých zařízeních. Častým problémem spojeným s použitím nahraných záznamů je fakt, že není možnost přehrát je na universálních zařízeních (např. PC).
ULTIMAX rekordéry, stejně jako většina DVR, umožňují kopírovat nahraný materiál. Nicméně, zvláštní vlastností ULTIMAX řady je všechny nahrávky mohou být přeneseny v originále v nězměněné formě. Během kopírování nejsou soubory překomprimovány a jsou ponechány v origiálním formátu (mp4 přípona). Proto si kopie ponechávají všechny vlastnosti originálu. Kvalita přehrávaného materiálu závisí jen na přednastvených prametrech nahrávání.
Nahrávky mohou být přehrávány Windows Media Playerem po instalaci počítačových filtrů dostupných na Download section.
12 otázek pro ty, kdo plánují instalaci CCTV - část 2. V předchozím vydání jsme představili 12 otázek , které by měly být zodpovězeny investorem spolu s konstruktérem systému před začátkem projektu. Byly načrtnuty hlavní kategorie CCTV systemů, které závisí na obecném účelu.

Dalším krokem ve specifikace CCTV systemů je určení monitorované oblasti a cíl sledování.
2. Jaká oblast bude monitorována?
Po návštěvě místa je potřebné stanovit na mapě oblasti, které mají být monitorovány. To umožní návrháři vybrat počet kamer, jejich umístění a dále určit velikost sledované oblasti s výběrem odpovídajícího objektivu.
CCTV Lens: Tokina 2.7-12.5 mm F1.4 DC A/I
CCTV Lens: Tokina 6-60 mm F1.6 DC
CCTV Lens: Tokina 10-120 mm F1.6 DC A/I
Tokina objektivy: 2.7 - 12.5 mm, 6 - 60 mm, 10 - 120 mm
3. Jaký je cíl monitorování individuálních oblastí?
Jak bude použit nahraný materiál? Je provoz kamery určen k poskytnutí obecného pohledu na oblast nebo je snad nezbytné identifikovat procházející osoby? Protože není žádné optimální řešení pro každý bod, mělo by být rozhodnuto individuálně podle odpovídajících požadavků. V některých případech je řešením aplikace megapixelové kamery, v některých je účelné použití standartního zařízení. Proto, aby bylo dosaženo těch nejlepších výsledků, systém obvykle vyžaduje kombinaci obou druhů kamer. Vyspělejší vlastnosti některých kamer umožní předdefinovat použití alarmu.
IP Day/Night Camera: ACTi ACM-5711
IP Camera ULTICAM DS-852MF-E (2.0 Mpix)
IP Speed Dome Day/Night Camera: ACTi CAM-6621 (MPEG-4)
Fixed D1 kamera
pro obecké monitorování
K1502
Megapixelová kamera
pro detailní monitorování
K1441
Kopulovitá kamera pro
monitorování rozlehlých prostor
K1215
Záložní linka ULTIAIR zařízení. Spolehlivost propojení je jedním ze základních požadavků pro přenosové systémy. Nejběžnějším důvodem ztráty komunikace je selhání radiových modulů způsobené elektrickými výboji. Řešením takového problému je kabelová nebo bezkabelová záložní linka , která je aktivována pokud selže hlavní spojení.
Ideální vybavení pro vytvoření bezdrátové záložní linky jsou ULTIAIR zařízení vybavená RouterBordy provozovaných Mikrotik systémem. Zařízení podporují OSPF protokol (Open Shortest Path First), kde v případě problémů s hlavním spojením bude přenos pokračovat záložní linkou.
Wireless Access Point: ULTIAIR 423KCWireless Access Point: ULTIAIR 423KCWireless Access Point: ULTIAIR 323KCWireless Access Point: ULTIAIR 323KCRouterBoard 433 (MikroTik license level 4)RouterBoard 433 (MikroTik license level 4)
Přenos přes hlavní linku
RouterBoard 433 (MikroTik license level 4)RouterBoard 433 (MikroTik license level 4)Wireless Access Point: ULTIAIR 423KCWireless Access Point: ULTIAIR 423KCWireless Access Point: ULTIAIR 323KCWireless Access Point: ULTIAIR 323KC
Přenos záložní linkou
N24334 zařízení jsou odpovědná za přesměrování v případě ztráty spojení na hlavní lince. N2301 a N2311 zařízení jsou odpovědná za bezdrátový přenos dat.
Záložní linka by měla použít jiné přenosové médium než hlavní linka. Obvykle bezdrátové spojení provozuje kabelovou zálohu jako jsouoptická vlákna .
Vyplatí se věnovat pozornost parametrům WLAN konektorů. Role konektoru jako prvku přenosového spojení je často podceňena. Nízká kvalita konektorů dokonce i na kabelech té nejvyšší kvality může destabilizovat fungování spojení.

Existují dva nejdůležitější parametry RF konektorů:
 • VSWR (Voltage standing wave ratio) indikující jaká síla signálu se odráží zpět ke zdroji signálu. Parametr by neměl přesáhnout 1.5 (což znamená, že se cca 4% síly signálu vrací zpět k jeho zdroji).
 • Vložný útlum (Insertion loss) - indikující útlum výkonu uvnitř konektoru. Tento parametr by neměl přesáhnout 0.2 dB.
Jestliže prodejce nespecifikuje parametry prodávaných konektorů existuje vysoké riziko, že nesplňují odpovídající kritéria, což může způsobit problémy během instalace a fungování.

N-plug for Tri-Lan 240/H-155 cable (6 GHz)
N-socket for Tri-Lan 240/H-155 cable (6 GHz)
TNC Male/Plug for Tri-Lan 240/H-155 Cable (6 GHz)
SMA/RP male connector for Tri-Lan 240/H-155 cable (6 GHz)
SMA/RP female connector for Tri-Lan 240/H-155 cable (6 GHz)
E84130
N-plug pro
Tri-Lan 240/H-155
kabel
E84135
N-socket pro
Tri-Lan 240/H-155
kabel
E84140
TNC Male/Plug pro
Tri-Lan 240/H-155
kabel
E84150
SMA/RP male
pro Tri-Lan 240/H-155
kabel
E84155
SMA/RP female pro Tri-Lan 240/H-155
kabel
Konektory používané ve venkovním prostředí musí být ochráněny proti působení vody. Je to velice důležité protože dokonce i kapka vody by zvýšila VSWR dokonce o několik desetin procenta.K tomuto účelu doporučujeme použít speciální samosmršťovací SCAPA pásku.

Canton. Velké město v jižní části Čínské lidové republiky. Populace města je kolem 5 milionů a třikrát více je populace celé obydlené oblasti.
Od roku 1957, Čína exportuje nabídku představenou na veletrnu China Export Commodities Fair, populárním a známém jako Canton Fair - jde o největší světovou veletržní událost. Je to setkání zástupců Čínských podnikatelů se svými partnery a prodejci z celého světa. Veletrh se koná dvakrát do roka, na jaře a na podzim a trvá dva týdny. Současně se chystá 106. ročník.
Kromě televizní věže a veletrnu Chine Export Commodities Fair je čína známá svým trhem tradiční čínské medicíny. Na obrázcích: mořští koníci, hadi a škorpióni.
O čem jsme psali

Řetězec hotelů Focus modernizuje systém TV antén. Důležité sportovní události mohou motivovat hotelový management zvýšit kvalitu TV příjmu. Před OH v Pekingu 2008 se řetězec hotelů Focus rozhodl zvýšit pohodlí hostů a zvýšit počet přijímaných probramů a jejich kvalitu....
- archiv DWR 1. září 2008
TERRA předávací stanice a sada ZG kanálových zesilovačů instalovaných v hotelu Focus
Jak spojit dva SAT signály v jednom kabelu - TWINSENDER. obecným omylem dělaným při zapojení vedení v domech a bytech (nebo při instalování satelitních TV systémů) je položení jen tolika kabelů kolik je potřeba v daný moment. Věršina satelitních antén je instalováno jednotlivými LNB, každý spojen se satelitním přijímačem přes jednotlivý koaxiální kabel. Nicméně moderní sat přijímače s funkcí nahrávání (PVR) mají dva tunery, který vyžadují dva nezávislé signály...
- archiv DWR 12.ledna 2009

Záznam dopravní situace ULTIAIR zařízeními a IP CCTV kamerami z ACTi. Nedodržování dopravních předpisů, jízda na červenou na křižovatce jsou hlavní příčiny kolizí a nehod ve velkých městech. Často je složité dokázat chybu řidiče, který kolizi způsobil...
- archiv DWR 23. února 2009

Seznam publikovaných vydání
 
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU
Osoby mající zájem o zasílání týdenního Newsletter elektronickou poštou, prosímme, uveďte svůj e-mail:
 
 
V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE
ARCHIV NEWSLETTERU
AKČNÍ CENA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI