MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

PODPORA

Newsletter

DIPOL týdenní přehled - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
č. 36/2009 (2.listopadu 2009)
2009 Nobelova cena za fyziku za průlomové objevy v oblasti přenosu světla ve vláknech pro optickou komunikaci.Královská Švédská Akademie Věd udělila polovinu letošní Nobelovy ceny za fyziku profesoru Charlesi K. Kao "za průlomové úspěchy v oblasti přenosu světla ve vláknech pro optickou komunikaci", druhou polovinu si rozdělili Willard S. Boyle a George E. Smith za objev CCD snímače (více informací v minulém vydání).
Výzkum řízený čínským fyzikem umožnil rychlý vývoj v technologii optických vláken. První experimenty s paprsky světla vedenými skleněnými vlákny byly provedeny již v roce 1870. Díky tomuto fenoménu úplného vnitřního odrazu paprsku byl propagován přenos prostřednictvím vlákna, ale ten byl možný jen na krátké vzdálenosti. To vyplívalo z vysokého útlumu světelných vln, který dosahovat až 100 dB /km (současně je útlum moderních optických vláken okolo 0.2 dB/km).
Situace se radikálně změnila v roce 1966 když Charles Kao vydal výsledky jeho výzkumu a poukázal na příčiny vysokého útlumu. Prokázal, že znečištění skelných vláken ionty hydroxidů a ionty částic jako železo, měď a kobalt byly hlavním důvodem tohoto fenoménu. Studie prokázala, že dalším důvodem útlumu bylo rozptýlení energie , které se odehrává v struktuře skla kvůli jeho nehomogennosti. Díky tomuto publikování profesora Ch. Kao již v roce 1970 byli následovníci schopni získat první čisté skleněné vlákno bez nečistot.
V současnosti propojují sítě optických vláken celý svět a jsou prostředkem komunikace a přenosů obrovského množství dat mezi všemi oblastmi světové informační infrastruktury.
V dnešní době jsou instalace z optických vláken konkurenceschopné, srovnatelné s tradičními instalacemi a mají mnohem větší přenosovu kapacitu. To je důvodem, že se začínají uplatňovat i u konečného uživatele (FTTH - Fiber To The Home).
Příklad FTTH (Fiber To The Home) projektu
začleňující Internetový přístup, telefonní služby a TV založeného na 10 Gigabitovém Ethernetu
Když infrastruktura nestačí - Shanghai. Rozvoj Čínské ekonomiky je velmi působivý. Velká města této země jsou vedoucí silou na pozadí vývoje a Shanghai je ve vedení této síly. Tato rozlehlá čínská městská aglomerace se rychle stává nejbohatším městem světa. Majestátní mrakodrapy v obchodní části Pudong prokazují potenciál čínského stavebního průmyslu, nicméně...
Panorama s televizní věží v části Pudong
- TV věž v noci a seskupení satelitních talířů u výškových budov
... ve spěchu je těžké si všímat detailů kolem, ale někdy můžou zaujmout pozornost třeba takovéto dočasné instalace:
Improvizovaná úprava na hlavní ulici v Shanghai - Nankin Road.
Jaká fantazie!
MAC vrstva - několi slov k WiFi - část 10. V 802.11 standardu jestliže rámec přesahuje maximální délku může být odeslán po fragmentech. Po odeslání první dávky rámce stanice uvolní kanál a čeká na potvrzení (ACK) z cílové stanice. Pokud obdrží potvrzení tak po čase SIFS stanice odešle další fragment.
Příklad fragentace rámce
Hlavička rámce obsahuje pole informující ostatní stanice o tom jak dlouho bude přenos zaneprázdňovat kanál k přenosu rámce.
Tento čas vezme v úvahu čas potřebný pro přenos a čas nezbytný pro potvrzení z přijímací stanice. Čas zaneprázdnění kanálu je zván Network Allocation Vector (NAV). Po přečtení hlavičky rámce jsou ostaní stanice kromě příjemce rámce nektivní (zaneprázdnění virtuálního kanálu).
použití NAV mechanismu
802.11 standard používá také RTS/CTS ((Request To Send / Clear To Send) mechanismy aby zajistil řádný přenos v případě skrytých stanic. RTS/CTS rámce zajišťují určitou nadbytečnost (RTS - 20 bytů, CTS -14 bytů) z toho důvodu je použití tohoto mechanismu zvláště užitečné v případě odesílání dlouhých rámců. V případě odesílání krátkých data rámců se podíl kontrolních rámců k datovým rámcům stává příliš velký. Což znatelně omezuje efektivitu síťových zdrojů. Proto se RTS/CTS mechanismus zaměřuje na rámce, které překročí určitou délku.
Pokud je RTS/CTS mechanismus nedostupný musí stanice, které získaly přístup k médiu, před odesláním datového rámce, odeslat RTS rámec. Potom cílová stanice oznámí tento fakt odesláním CTS rámce. To zajišťuje, že všechny stanice, které nejsou zapojené do přenosu zůstanou neaktivní po dobu specifikovanou v RTS a CTS rámcích.
Přenos rámce použitím RTS/CTS mechanismu
V další části představíme PCF mode.
Multiswitche pro profesionální instalace. Technické parametry znatelně lepší než ty u obdobných zařízení na trhu, spolehlivost, rozšířená škála modelů vyhovujících požadavkům investorů, záruka 24 měsíců, dostupnost rychlého servisu - jsou kritéria umožňující zahrnout některá zařízení do skupiny těch profesionálních. TERRA multiswitche splňují tyto požadavky a podle názorů pracovníků instalace a pracovníků redakce "SatKurier" to jsou nejlepší produkty na trhu.
Společnost TERRA poskytuje dva druhy těchto zařízení : kaskádové multiswitche (MS řady) a radiální multiswitche (MSR a MSV řady - ty druhé můžou být ovládány vzdáleně. TERRA multiswitche umožnují vybudovat SMATV systém až do 1000 výstupů. Každý ze série je rozdělen do dvou skupin: 5 vstupů (pro jeden satelit a terestriální TV a 9-vstupů (pro dva satelity a terestriální TV).
SérieMSMSRMSV
počet vstupů5 or 95 or 95 or 9
počet výstupů44. 8. 12. 16. 24. 324. 8. 12. 16. 24. 32
max počet výstupů v jednom systému40321000
aktivní terestriální  TV
NOYESYES
SAT zisk nastaveníNOYES - one satellite
YES - L and H bands of both satellites
napájenífrom amplifier or end multiswitchlocal (built-in power supply)from amplifier or local power supply (18V)
TV/SAT Wall Plate: Signal R-TV-SAT (terminal)SAT/TV Splitter: Terra SS-5049/16 Multiswitch: TERRA MSV-916 (active terrestrial path)9/16 Multiswitch: Terra MSR-916 (active terrestrial path)
Schéma představuje příklad instalace s MSR a MSV multiswitchi. Červená linka označuje terestriální cestu. Zvolením "ON" pozice DC switche spliterů SS-504 je možné napájet MSV multiswitch ze zdroje napájení vestavěného v MSR multiswitchi (přes "H" linku). Jestliže systém používá více MSR multiswitchů musí být stejnosměrně izolovány v rozdělovačích (spliterech).
ULTIMODE optické atenuátory (zeslabovače). ULTIMODE vybavení zahrnuje zařízení s optickými vlákny a příslušenství nezbytné pro zavedení do optické sítě. Příslušenství, které obsahuje patchcordy, pigtaily a adaptéry také zahrnuje kvalitní optické zeslabovače (atenuátory):
 • ULTIMODE T-12 L4512 (zeslabení o 2 dB);
 • ULTIMODE T-15 L4515 (zeslabení o 5 dB).
ULTIMODE optické atenuátory (zeslabovače) (SC female do SC male) mohou spolupracovat jak se jednovidovými tak s mnohavidovými optickými vlákny v mnoha přenosových oknech. Použitím optických zařízení na krátké vzdálenost se můžeme přesvědčit ,že síla signálu ve vstupu přijímače nepoškodí zařízení. Atenuátor by měl být připojen přímo do vstupu přijímače.

Optical Attenuator ULTIMODE T-12 (SC, 2 dB)Optical Attenuator ULTIMODE T-12 (SC, 2 dB)
Optický atenuátor (zeslabovač) ULTIMODE T-12 (SC, 2 dB) L4512.
Optický atenuátor (zeslabovač) ULTIMODE T-15 (SC, 5 dB) L4515.
Co znamená " dobrý DVR"? Kvalita (a cena) CCTV DVRzávisí hlavně na typuDSP (Digital Signal Processor), operačním systému a softwarových možnostech. Tyto faktory překládají funkční výhody zařízení , zejména:
 • maximální rozlišení záznamu,
 • maximální počet fps (jednotlivý kanál, specifikované rozlišení),
 • kompresní metoda,
 • počet zaznamenávaných audio kanálů,
 • úroveň maximální kapacity podporovaných pevných disků,
 • možné pracovní módy, specifický multitasking (např. pentaplex, triplex atd.),
 • podpora síťových funkcí, v závislosti na potřebách,
 • konfigurační volby.
Ze všech výše uvedených parametrů je jeden zvláště důležitý: maximum zaznamenaných snímků za sekundu (fps) v maximálním rozlišení .
Například informace o 16-ti kanálovém DVR, že zaznamená 400 fps bez udání zda se tento parametr týká CIF nebo 4 CIF rozlišení, je obecným marketingovým chytákem používaným výrobci levných DVRs. Stejně tak v případě 4-kanálového DVR často uvádí o záznamu 25 snímků v rozlišení 4 CIF bez uvedení, zda se to týká všech kanálů nebo každého kanálu. Další chybějící informací je udání parametrů živého monitorování místo záznamu.
12 otázek pro ty, kdo plánují vybudovat CCTV instalaci - část 3. Po určení umístění kamer, je dalším důležitým krokem stanovit řídící strukturu systému. To zahrnuje kontrolu, řízení, záznam.
4. Jaká je požadovaná úroveň automatizace?
Lze očekávat maximální úroveň automatizace systému, protože systémy řízené člověkem jsou drahé a v případě slouhého spuštění jsou méně spolehlivé. Systém by měl poskytovat řešení, která pomohou operátorovi řídit hlavní funkce od PTZ ovládání po analýzu snímaného obrazu.
Proto můžeme vidět vzrůstající důležitost softwaru známého jako IVS (Intelligent Video Software), který umožňuje:
 • Advanced Motion Detection - odolnost vůči rušení jako jsou změny světla nebo počasí, stíny atd.,
 • Left Object Detection,
 • Motion Tracking - zachycení pohybujících se objektů,,
 • Facial Detection - rozpoznání osob,
 • Vehicle Identification - identifikace poznávacích značek ,
 • Object Persistence - analýzy osob/objektů, které jsou delší dobu v zorném poli,
 • Fire Detection (detekce požáru),
 • People Counting (počet osob),
 • Traffic Flow (provoz),
 • Action Analysis - pouliční potyčky atd,,
 • Flow Control - davy lidí (stadiony atd),
 • Attention Control - analýza doby, po kterou osoby sledují objekt ( výstavy, výlohy obchodů atd.).
Software pro video ostrahu
ULTISYSTEM
Údržba-zdarma NVR
NUUO
5. Jaká by měla být reakce systému v případě narušení sledované oblasti ?
Moderní CCTV systémy umožňují přes výstupy DVR přímou reakci na různé skutečnosti (např. detekce světla, otevření/zavření dveří atd.), stejně jako nepřímé reakce prostřednictvím zaslaných signálů do ostatních bezpečnostních systémů. Reakce na vniknutí do zóny může záviset na spolupráci s ostatními systémy:
 • systém alarmů ohlašujících přepadení a krádež,
 • systém požární ochrany,
 • systém kontroly vstupu.
Alarmové signály mohou například zapnout záznam určité kamery po otevření brány nebo při detekci požáru stejně tak jako mohou spustit více komplexních operací: záznam, odeslání snímku a aktivování výstupů.
IP Camera ULTICAM DS-852MF-E (2.0 Mpix)
Zadní panel ULTICAM K1441 kamery s alarmovým vstupem/výstupem pro spolupráci s ostatními systémy
Megapixelové zvětšovací sklo. Megapixelové kamery mohou být použity ve výrobních linkách - ke kontrole kvality v operačních místnostech - k archivačním a k vyukovým účelům při vzdělávání a školení - jako ukázky podrobností a detailů velké skupině účastníků.
Následující snímky byly pořízeny během školícího kurzu. K ukázce detailů displeje mobilního telefonu účastníkům byla použita megapixelová kamera ULTICAM K1441 s Tokina objektivy M2235. Set umožňuje dosáhnout velmi kvalitní 2 Mpx obraz a objektiv s 4.5-13 mm ohniskovou vzáleností je vhodný pro zachycení oblast objektu z velice malé vzdálenosti.
Kamera K1441 zaostřena na displej mobilního telefonu a obraz zachycený a zobrazený projektorem
Zařízení označená ULTIAIR rodina. ULTIAIR je řada profesionálních Access Pointů, konstruovaných pro výkonné a dlouhotrvající venkovní fungování. ULTIAIR zařízení jsou charakterizována krátkými zpožděními a vysokou kapacitou. Jsou doporučovány pro vytváření efektivních bezdrátových IP CCTV a ISP sítí. Mohou být řízena přes WinBox nebo telnet. Fungují v nekoncesovaném 5GHz pásmu - bez zvláštního povolení. Zařízení mohou fungovat jako zákaznické nebo základní stanice. Níže uvádíme zařízení označená ULTIAIR rodina.
ULTIAIR 419KC
Mikrotik license levelAntenna gainAntenna directivityIntended use
3, 417, 19, 23K, S, DC, N , B
 3  3rd level 17  17 dBi K  Directional C  Client
 4  4th level 19  19 dBi S  Sector N  Nstream
 23  23 dBi D  Omnidirectional  B  Base station
The difference consists in the number of supported protocols and modes of work. It is shown in the table above (License levels).Higher gain enables transmission over longer distance
The exact angles are available in specifications of every ULTIAIR device.

C  For P2P connections.
N  Very efficient transmission.
B  For base stations.

 • N2300 - Wireless Access Point ULTIAIR 419KC
 • N2301 - Wireless Access Point ULTIAIR 423KC
 • N2310 - Wireless Access Point ULTIAIR 319KC
 • N2311 - Wireless Access Point ULTIAIR 323KC
 • N2312 - Wireless Access Point ULTIAIR 319KC 166AG
 • N2313 - Wireless Access Point ULTIAIR 323KC 166AG
 • N2320 - Wireless Access Point ULTIAIR 423KN
 • N2330 - Wireless Access Point ULTIAIR 417SB
 • N2335 - Professional HotSpot 2.4GHz ULTIAIR 415SB
Wireless Access Point: ULTIAIR 323KCWireless Access Point: ULTIAIR 423KCWireless Access Point: ULTIAIR 423KCWireless Access Point: ULTIAIR 323KCULTIAIR
Příklad bezdrátového připojení s mezilehlým uzlem založeným na ULTIAIR zařízeních
Nastavitelný LCD/plasma držák pro náročné zákazníky - Monako DP107. DP107 řada LCD/plasma držáků je konstruována pro uchycení moderních bytových obrazovek na stěny. Držáky jsou vyráběny ve třech modelech pro TV/monitory různých rozměrů (úhlopříčky) a váhy:
 • 30"-50", do 60 kg - E9621,
 • 32"-60", do 80 kg - E9622,
 • 42"-70", do 100 kg - E9623.
Držáky umožňují jednoduché nastavení sklonu (bez dalšího nářadí) v rozsahu od -5 do 15 stupňů. Je také možné natočit panel +/- 40 stupňů a nastavit vzdálenost od stěny (v závislosti na použití konektorů na zadní stěně panelu nebo některých přístupech). Celá konstrukce je založena na silném ramenu, které umožňuje pohybovat s panelem od stěny do vzdálenosti až do 25.4 cm (10").
Plně nastavitelné Monako držáky v řadě DP107
umožnují optimální nastavení pozice uchyceného LCD/plasma panelu
"ULTImonitoring." To je název integrované nabídky DIPOLu, obsahující CCTV zařízení, software a přenosové prostředky pro městské video monitorovací systémy. Koncept bude prezentován na 10té konferenci Alarm Video Surveillance Conference a výstavě v Kielce, v Polsku od 4.-5. listopadu 2009. Budeme prezentovat moderní profesionální IP CCTV systémy v chodu a nové vybavení pro optický přenos. Zveme na přednášku k ULTImonitoringu 5.listopadu v 11:15 a také k našemu stánku během veletrhu.
ULTImonitoring at Alarm Kielce, Nov. 4-5, 2009
Ti, kteří nás nemohou navštívit v Kielce mohou nahlédnout do Virtual stand představující ULTImonitoring koncept.
O čem jsme psali:

Kabel odolný vůči vlhkosti - TRISET-11 PE Total Cu. TRISET rodina má nového člena - TRISET-11 PE Total Cu E1029. Vnitřní vodič, obal i opletení je vyrobeno z mědi, což umožňuje použít koaxiální kabel ve vlhkém prostředí - není zde riziko koroze kvůli přítomnosti vody, typické pro hliník. Kabel je chráněn PE (polyethylenovým) obalem...
- archive DWR 3.prosince 2007

ULTISYSTEM pro školy. V noci CCTV systemy ve školách často fungují bez operátorů - snímky z venkovních kamer nemohou být analyzovány v reálném čase (vnitřní kamery/systémy mají obvykle automatickou funkci alarmu)...
- archive DWR of 24. listopadu 2008

Modulová předávací stanice TERRA MMH-3000. předávací stanice nebo hlavní stanice je set profesionálních satelitních(a často DVB-T) příjímačů vybavených RF modulátory. Každý modul přijímá různý program. To znemoňuje šíření digitálních satelitních a terestriálních programů, přemodulovaných na analogový formát pro zobrazení na existujících televizorech....
- Knihovna
Seznam publikovaných vydání na
ULTImonitoring at Alarm Kielce, Nov. 4-5, 2009
 
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU
Osoby mající zájem o zasílání týdenního Newsletter elektronickou poštou, prosímme, uveďte svůj e-mail:
 
 
V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE
ARCHIV NEWSLETTERU
AKČNÍ CENA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI