MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

PODPORA

Newsletter

DIPOL Týdenní přehled - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
Č. 15/2010 (12.dubna 2010)
TV s nulami a jedničkami. Rozhovor s Lukaszem Bukowskim, specialistou v oboru satelitní TV.

Digitalizace TV - co to znamená pro zákazníky?

Digitální televize umožňuje: rozšířit nabídku (zvýšit počet kanálů a kvalitu), rozšířit pokrytí, poskytovat mnoho tak zvaných "chytrých řešení" jako je interaktivita. Díky digitální technologii se TV vysílání stává druhem telekomunikačních služeb. Triple Play balíček (telefon, TV a Internet) se stává moderním standardem. Uvědomme si, že jsme teprve v počáteční fázi této technologie, jeho skutečný potenciál je stále uzavřen v mysli IT profesionálů, kteří budou v příštích letech připravovat inteligentní aplikace.

A co pokroky v implementaci digitální televize?

Internetová TV je přímo představována v digitálních formátech. Internetová televize rozšiřuje možnosti vysílání do celého světa, stejně jako vytváří nový kulturní fenomén jako je YouTube. Heslo "YouTube - Broadcast Yourself" nejlépe vystihuje průlom, kterým je výsledek digitalizace, od státního monopolu k universálnímu přístupu, včetně vysílání. "Klasické" vysílání televize v digitální formě zvláště vzkvétá v satelitní technologii, hladký přechod zaujal své místo i v případě kabelových TV sítí; největší problémy jsou s terestriální TV.

Jaké jsou problémy s ditigální terestriální televizí?

Pokračující EU akce zaměřená na hromadné přepnutí na digitální terestriální vysílání v Evropě stále přináší jen slabé výsledky. Před několika lety se diskutovalo o tom co je více důležité pro zákazníka: počet dostupných kanálů nebo jejich kvalita (rozlišení). Odpovědné osoby EU rozhodly o prioritě, na rozdíl od USA a Asie, o uvedení digitální TV ve standardním rozlišení. Lídři tohoto procesu (Španělsko, Francie, Německo) se ocitli ve složité situaci, protože požadavky zákazníků a vývoj technologie rozhodli o vítězství HDTV - bohužel budou muset nahradit vybavení.
Digitální terestriální vysílací systémy ve světě (zdroj: wikipedia.org)
Pokud všichni budou vědět, že budoucnost patří HDTV, bylo by uvedení DTT jednodušší ...

Ne nezbytně. Je pravda, že technologie vysílání se mění včetně, mimo jiných, uvedení MPEG-4 více vhodné pro HDTV, ale toto není lavinový vývoj. Poskytovatelé na trhu nespěchají se změnou technologie, protože to znamená náklady a negarantuje to vyšší zisk. Co je horší, uvolněné spektrum může být využito novými konkurenty. Na druhé straně, zákazníci nejsou dostatečně nuceni, protože mohou mít široký výběr programů ze satelitů.

Co by mohlo být průlomem, který urychlí trvání analogového terestriálního vysílání?

Takže, největším tlakem na změnu technologie je tak zvané datum "vypnutí analogu". 26 EU zemí se rozhodlo eliminovat analogový přenos do konce 2012. Vyjímkou je Polsko, které tak učiní "ne později než v roce 2015."
Ale skutečné urychlení může být způsobeno rostoucí popularitou nového vybavení (HD televize), poptávka po TV příjmu v mobilních zařízeních, zájem o 3D. Bohužel, současné evropské standardy nedrží rychlost s tímto vývojem video technologie.

Co tím myslíte?

V případě terestriálních vysílacích standardů je současně nejmodernějším čínský DMB-T / H (DTMB), značně napřed oproti evropskému DVB-T2. Skutečné budoucí systémy kombinují satelitní a terestriální vysílací technologie. Příkladem je CMMB - čínský ekvivalent evropského DVB-SH. CMMB má pár milionů uživatelů, zatímco evropské řešení je stále v testovací fázi. Silnou podporu ve výrobě zařízení mají korejské standardy, T-DMB a S-DMB. MediaFLO, americký mobilní standard vstupuje na britský trh - to je optimistická skutečnost, že i přes preference vlastních standardů je evropská zěme otevřená i jiným řešením.

A co distribuce digitální televize do domácnosti?

Anténové a kabelové instalace v budovách se budou měnit. V případě SMATV systémů jsou ta nejperspektivnější řešení založena na multiswitchích. IPTV a kabelové TV sítě půjdou přirozeně vstříc optickým systémům.
Minér udělá chybu jen jednou... Instalace antén je nebezpečná práce (strmé a klouzavé střechy atd.). Někdy technici instalace riskují příliš mnoho.
Zveme vás k účasti na soutěži "Poutavě o anténách". Snímky je možné odesílat od 1.června, nicméně fotit můžete již během roku!
Engagingly about Antennas - IX DIPOL Holiday Photo Contest 2010
Engagingly about Antennas - IX DIPOL Holiday Photo Contest 2010
"Anténa za každou cenu"
Marek Bednarski
"Musíš to udělat"
Jacek Majzer
SMATV během několika minut - nové funkce SatNetu od TERRA. SatNet program si získává zvýšenou popularitu mezi instalačními techniky, kteří navrhují rozšířené multiswitchové systémy.
Současně je dostupná verze 2.1 , která přináší dvě důležité inovace:
 • automatická kalkulace nastavení aktivních zařízení (multiswitchů,amplifierů)tak, aby signály ve všech zásuvkách splńovaly požadavky designera,
 • navigační talčítko pro jednoduchou práci s rozsáhlejšími návrhy.
Příklad návrhu multiswitchového systému se 72 zásuvkami, představený SatNet programem.
Nastavení aktivních zařízení je kalkulováno automaticky.
Automatické nastavení funkcí umožňuje spustit jedním kliknutím algoritmus, který nastaví úrovně satelitních a terestriálních signálů, vezme v úvahu útlum kabelů a poskytne optimální zisk a nastavení sklonu.
To date, the correction of all the settings had to be preceded by a thorough analysis of the whole network, and although the SatNet program was saving a great amount of time in designing the distribution network and carrying out power budget, only the current version is reducing the effort to an absolute minimum.
Amplifier for 9-input Multiswitches: Terra SA-901
Korekce vlastností kabelu amplifierem SA-901 R70901. Rozdíl v signálových úrovních v celém pásmu byl redukován z 10 dB na 5 dB.
Amplifier pro 9-vstupové multiswitche - Terra SA-901 R70901 - pro rozsáhlejší multiswitchové systémy
Nová verze také představila nový algoritmus pro kalkulaci útlumu koaxiálních kabelů a jejich kompenzaci.
Všichni, kteří se zajímají o aplikaci SatNet by měli číst tento článek, který vysvětluje detailně možnosti programu: Navrhování SMATV systémů SatNet softwarem od TERRA.
SatNet - stáhnout tento zip soubor (13.1 MB).
Anténové zásuvky pro PVR Twin přijímače v multiswitchových systémech. Twin přijímače mohou přijímat dva různý satelitní signály, takže je potřebují nezávisle připojit přes dva kabely (např. TRISET-113 E1015).
R694140 zásuvky umožňují přivádět dva satelitní signály. Její první vstup filtruje složený signál z multiswitche do SAT1, TV a R signálů. Další signál z multiswitche je přímo přiváděn do SAT2 výstupu.
Reception of digital satellite platform throughout the house using only one smart card
Aplikace R694140 uživatelské terminálové zásuvky
Megapixelové objektivy. Klíčovým problémem v CCTC systémech je rozlišení obrazu. Tento parametr je přímo určen rozlišením kamer. Megapixelové kamery tvoří nové standardy kvality - jejich snímky mohou mít digitálně zvětšenou očekávanou kvalitu. Jedno-megapixelová kamera (1Mpix - 1,000,000 pixelů) poskytuje dvakrát více pixelů než standardní PAL kamera (704 x 576 = 405 504 pixelů). 5Mpix kamery nabízí 2592 x 1944 rozlišení (12.5 x více pixelů než PAL a 2.5 x více než HDTV obraz).
Tak vysoké rozlišení sensorů požaduje využití odpovídajícího objektivu. Nízko-kvalitní objektivy by zničily výsledný obraz.
Pro megapixelové kamery jsou použity speciálně označené "megapixelové" objektivy. Tyto vysoce kvalitní objektivy vykazují podstatnou redukci geometrických deformací světelných vln, které prochází přes jejich optické čočky. Deformaci popisuje parametr MTF - Modulation Transfer Function. Tento parametr je základní pro ostrost snímků rozhodujících o schopnosti identifikace megapixelových CCTV systémů. Při výběru objektivu je potřeba zvážit jejich přesnou specifikaci pro danou skupinu megapixelových kamer (např. až 2Mpix atd.).


Megapixelové objektivy
CCTV Lens: Tokina 3.3-8 mm F1.4
Megapixel Lens: Tokina 4.5 - 13 mm F1.8
Tokina 3.3-8 mm
1.3 Mpix M2301
Tokina 4.5-13 mm
3.0 Mpix M2235
Monitorování stavby. Každodenní činnost na stavbě je zajímavá jak pro investora/developera tak i pro stavitele.
Využití IP CCTV, zlepšuje ochranu zdraví a bezpoečnost, může dokumentovat průběh práce, dohled nad sub-dodavateli, analyzovat možné prostoje. Investor/developer může monitorovat rychlost, organizaci a plnění.
Kvůli dočasnému charakteru stavby by měli být instalace "mobilní" v jakékoliv fázi procesu. Kamery by mělo být možné jednoduše přemístit. To je umožněno použití bezdrátového přenosu na vzdálenost až 10km. Jsou zde využity sady fixních PTZ a megapixelových IP kamer.
Obraz z kamer ve vysokém rozlišení (stejně jako zvuk a řídící signály) by měl být přenášen přes vysoce kapacitní Wi-Fi access pointy.

Ultiair - zařízení pro bezdrátový video přenos
Wireless Access Point: ULTIAIR 417SBWireless Access Point: ULTIAIR 423KCWireless Access Point: ULTIAIR 423KCWireless Access Point: ULTIAIR 423KCOutdoor Megapixel IP Camera: ACTi ACM-1231IP Speed Dome Camera: ACTi CAM-6630 MPEG-4 IP Camera: ACTi ACM-1431ULTISYSTEM - integration of analog cameras and IP devices <br />into one system
Bezdrátový monitorovací systém silnic založený na ULTISYSTEM a ULTIAIR komponentech
Redbeam - kamery s profesionálními IR iluminátory pro noční sledování. Redbeam den/noc kamery s IR iluminátory - IC40 M1130 a IC35 M1131 jsou vybaveny Sony Super HAD sensory, které jsou známé pro svou výbornou kvalitu obrazu. Kamery jsou integrovány s IR iluminátory založenými na LED matricích s očekávanou životností okolo 50000 hodin. To znamená, že mohou pracovat více než 10 let (12/24 cyklů)! Během této celé periody fungování udržují iluminátory stejné iluminační parametry, oproti klasickým IR LED.
IR iluminátory instalované do kamer (ne integrované v kameře) mají výhodu oproti kompaktním řešením, že nepřesvětlují objekty přímo před kamerou. Nemají problém se sněhem, deštěm, hmyzem atd. v blízkosti kamery.
M1131 kamera může monitorovat oblast na vzdálenost až 40 m pod úhlem 30o. M1130 kamera má dvojitý iluminátor s dosahem až 40 m a šířkou paprsku polovičního výkonu 45o. Kamery jsou doporučeny k sledování stavenišť , parkovišť a dalších prostor vyžadujících spolehlivý monitoring v jakýchkoliv podmínkách počasí a osvětlení.
Day/Night Camera Redbeam IC40 (w. double IR illuminator)
Day/Night Camera Redbeam IC35 (w. IR illuminator)
Redbeam IC40
M1130
Redbeam IC35
M1131
Najdete jinou takovou kameru - 550 TVL, SONY Super HAD II CCD, 2.8-12 mm lens. Vysoce kvalitní SONY Super HAD II sensor, 550 TVL, 0.01 lx a velice zajímavá cena - dělají z CAM 508 kamery (M10738) hit na trhu.
Kamera je dodávána s korejským vestavěným objektivem s nastavitelnou ohniskovou vzdáleností od 2.8 do 12 mm, což je velice vhodné pro nastavení optimálního zorného pole. Zobrazovaný úhel může být měněn od 87o do 16o. Kamera poskytuje přirozené barvy zobrazované originální scény a díky vysokému rozlišení videa (550 TVL) je možné popsat jemné detaily. Kamera funguje velice dobře v podmínkách špatného osvětlení - vysoká citlivost zajišťuje dobrý barevný obraz bez šumu.
Kameru lze uchytit jak na strop tak na zeď a uchycení umožňuje skrytí kabelů. Kamera je určena pro vnitřní aplikace.
CAM 508 M10738 je vybavena koaxiálním kabelem se standartním BNC konektorem (video) a napájecím konektorem (2.1/5.5).


Color CCTV Camera: CAM 508 (2.8-12 mm)
Najdete jinou takovou kameru - 550 TVL, SONY Super HAD II CCD, 2.8-12 mm objektiv
M10738
Ochrana nákupního centra WestEnd v Budapešťi - Hikvision/ULTIMAX DVR. WestEnd City Center je nákupní molo umístěné na nádraží Budapešť západ. Navíc k funkci obchodního a zábavního centra, jde o místo protínání autobusových linek, metra a taxi. Každý den tento gigantický prostor o rozloze 186,000 m2 navštíví stovky nakupujících a cestujících..
WestEnd City Center v Budapešti
TK zajištění bezpečnosti tak obrovského komplexu musí mít bezpečnostní personál k dispozici pokročilý sledovací video systém, který umožňuje rychlé a efektivní rozpoznání ohrožení.
Prioritou bylo vytvořit centrální monitorovací systém, který koordinuje cíle obecného sledování a ochranu jednotlivých obchodů. Navíc význačným faktorem, který ovlivňuje výběr CCTV vybavení byla schopnost jednoduchého přístupu k záznamům- v případě událostí vyžadujících využití archivovaný materiál.
Monitorovací centrum je vybaveno PC, které využívají operátoři pro monitorování a přístup k 16-kanálovému HIKVISION DVR, který zaznamenává video ze 192 fixních a PTZ kamer. PTZ kamery hlídají určené trasy - v případě ohrožení je lze manuálně ovládat operátorem.
DVR záznam videa s D1 (720 x 576) rozlišením 25 fps. V místech, kde taková kvalita nehraje výraznou roli (sledování davu) umožńují rekordéry nastavení nižších paramatrů (CIF, QCIF, 2CIF). Někteří vlastníci obchodů se rozhodli vytvořit privátní zóny.
Každý DVR má schopnost instalovat až 8 pevných disků, každý s kapacitou 2 TB, což zajišťuje video stopáž okolo 45 dnů (v maximální poskytované úrovni).
Vlastníci centra prověřili mnoho nabídek CCTV systémů. HIKVISION prokázal, že poskytuje nejsilnější a nejkomplexnější řešení.
Network DVR: HIKVISION/ULTIMAX DS-8116HFI-S H.264 (16-ch.)
Více technických informací o této Adacs kartě můžete najít v katalogu M8340
System Control Unit DS-1003
DS-8116HFI-S DVR
M78160
Jednotka řízení systému DS-1003
M77920
Vzdálené řízení a reset - IP napájecí switch &watchdog. 9258HP N3410 IP napájecí switch a watchdog (hlídání) umožńuje vzdálené řízení napájení AC napájecích zásuvek (přes síť Internet) - zapnutí a vypnutí až 4 zařízení. IP napájecí switch a watchdog mají schopnost automaticky monitorovat připojená síťová zařízení (monitoring založený na PING funkci) - v případě, že není žádná reakce, připojené zařízení se resetuje. Zařízení může také provádět cykly zapsané v rozvrhu - zapnutí, vypnutí a reset.
IP Power Switch &Watchdog (4-ch): Aviosys 9258HP
IP napájecí Switch &Watchdog (4-kanálový) Aviosys 9258HP
N3410
Popis vlastností zařízení N3410:
 • Configuration via web browser, telnet, or RS232;
 • Control of up to 4 devices;
 • Built-in web server and editor;
 • Built-in multi-event scheduler (dates and times of switching on/off or reset of each connected device);
 • Periodical switching off and on of a device (at a time of day, on a day of week, every several days);
 • Automatic monitoring of the connected network devices, using PING function - in the absence of a response the device is turned off or reset;
 • Support for HTTP CGI commands and Telnet commands;
 • Action delay (switching on/off);
 • Action alerts (alarms) - beep;
 • Action alerts (alarms) - by e-mail;
 • Configuration of startup default values (outputs on or off);
 • Log memory;
 • Hardware Watchdog;
 • IP Blacklist capability to block unwanted IP addresses;
 • 64-bit password protection;
 • MAC address changer;
 • DHCP client;
 • PPPoE support;
 • NTP client;
 • DDNS support;
 • Total output current (all four power sockets): 15 A / 110 VAC or 10 A / 240 VAC''; max load of a single output: 6 A;
 • Supplying voltage: 90-240 VAC.
Klasická aplikace IP Power 9258HP N3410:
 • Zapnutí/vypnutí světla, el. zařízení;
 • Otevírání vrat, zapnutí/vypnutí kamer, IR iluminátorů atd.;
 • Zapnutí/vypnutí různého vybavení po určitou dobu;
 • Vzdálená rekonfigurace/ reboot síťového vybavení.
IP Power Switch &Watchdog (4-ch): Aviosys 9258HP
Příklad aplikace
V příkladu výše uvedeném zařízení řídí osvětlení, topení, zahradní stínidla a zavlažovače - z jakéhokoliv místa na světě, přes internet. Podobné řešení umožńuje řídit a ovládat jakákoliv zařízení připojená k IP Power Switchi a Watchdog. Také systémoví administrátoři a síťoví manažeři mohou bezpečně monitorovat a ovládat všechny jejich servery, routery, switche a další síťová zařízení.

We have written about:

Megapixel surveillance technology in Hortpark, Singapore. IP technology, more and more popular in video surveillance systems, has practically monopolized monitoring of dispersed locations, where it is impossible to build cable systems.
An example can be extensive park or other open area. In Hortpark in Singapore such a system is based on wireless IP network and high resolution cameras. The cameras employed in the system - ACTi ACM-1231 (K1511)...
How to choose the components of a headend? TERRA headend is used for redistribution of TV programs, received both from satellites and terrestrial transmitters. It can also distribute audio/video signals from CCTV cameras, computers, DVD players etc. The RF modulator of each module can operate on any channel from the whole 110-862 MHz band (channels S1-69). Therefore, the subscribes do not need any additional equipment - they can use regular TV sets. In the case of large distribution systems (above 100 outlets) as well as in hotels, boardinghouses etc., the headend is usually housed in a 19" RACK cabinet. The VSB modulators in the modules are capable of working on adjacent channels, with output levels up to 102 dBuV, which allows to connect approximately 60 outlets without using additional amplifiers...

Building blocks of the network - SFP transceivers. FTTH solutions should ensure flexibility for possible future changes, usually extensions of the system due to growing number of subscribers. In such situations the best hardware solutions are provided by media converters with SFP slots allowing to use a variety of SFP modules/transceivers. An example is the media converter ULTIMODE M-100G/SFP L1301 with SFP slot for optical modules compliant with IEEE 802.3z 1000Base-FX standard. In the case of expansion of the network - including topology change and even involving different power budget of the optical interconnection system - it is enough to replace the SFP module only, and not the entire device...

Index of published issues
 
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU
Osoby mající zájem o zasílání týdenního Newsletter elektronickou poštou, prosímme, uveďte svůj e-mail:
 
 
V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE
ARCHIV NEWSLETTERU
AKČNÍ CENA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI