MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

PODPORA

Newsletter

DIPOL Týdenní přehled - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
č. 38/2010 (15.listopadu 2010)
Evropský rozruch kolem DVB-T. Ve vztahu ke stupni vývoje je Evropa pozadu oproti zbytku světa v implementaci moderních televizních technologií. Nutnost rychlého vývoje digitalizace je nesporná. Je to podmínka pro uvedení HD TV a 3DTV.
Jsou dva hlavní faktory, které brání vývoji digitální terrestriální televize (DDT) v Evropě. Prvním je špatna metoda stanovení finálního standardu. Druhým je zákulisní, ale efektivní odolnost evropských televizních monopolů.
Přijetí originálního DVB-T (MPEG2) standardu klade důraz na vývoj digitální TV v standardním rozlišení. To vychází z tvrzení, že omezení frekvenčního spektra umožní větší počet nových programů. Standard byl přijat průkopníky digitalizace - Španělsko, Francie, Německo. Už během implementace se ukázalo, že standard klade omezení na vývoj HD televize.
Ostatní evropské země začaly při pomyšlení na tato omezení budovat své digitální televizní infrastruktury využívající modifikované verze DVB-T with H.264 komprese - vhodnější pro vysílání HD kanálů. Zatím normalizační orgány přijaly za cíl standard DVB-T2 (H.264), který ukazuje rychlé rozšíření trhu v letošním roce.
V roce 2009 dala signál ke startu DVB-T2 Velká Británie. Pozitivní efekt implemetace služeb DVB-T2 v UK (Freeview HD a BBC One HD) vedlo ke zvýšení zájmu o tuto technologii v Evpropě.
V říjmu letošního roku se Itálie stala první zemí na světě, která oficiálna začala vysílat celou sadu kanálů v DVB-T2. 1.října ukázalo Švédsko jak implementovat digitální televizní systémy - od prvního dne uvedení DVB-T2, pokryl signál 70% země, s výhledem pokrytí 90% příští rok. Dosud švédský DVB-T2 balíček obsahuje jen HD kanály (zdarma SVT-1 a SVT-2, placený MTV, National Geographic a Canal +). Stejný je plán ve Finsku na počátku roku 2011.
Pokročilé testování DVB-T2 je v procesu v Rakousku, České Republice, Dánsku a Španělsku- země, které již uvedly digitální TV vysílání s použitím MPEG-2 komprese.
Výhled na implementaci DVB-T2 je nejistý v zemích jako je Polsko, Maděrsko a Porugalsko, kde méně pokročilý standard (DVB-T verze 1)byl kombinován s více výkonnou H.264 metodou komprese.
Na závěr, Evpropani aktuálně používají tři DTT standardy, z nichž je cílem a ten nejlepší DVB-T2, , který je v počáteční fázi implementace. To je důvodem chaosu ve vyšších cenách za přenosové vybavení a přijímače a zpomalení výměny technologie. Nicméně situace je výhodná pro současné poskytovatele vysílání, kteří mají bez nových investic větší zisk z reklamy s omezením konkurence.
Stojí za zmínku,že Čína implementuje svůj vlastní ekvivalent DVB-T2, zvaný DMB-T/H, který je dokonce technologicky mnohem více pokročilý než evropský protějšek.
DTT standards in the world
V čem je DVB-T2 jiný než DVB-T? Oba přenosové standardy používají OFDM modulaci (Orthogonal Frequency Division Multiplex), ale DVB-T2 poskytuje více pokročilé módy - větší počet nosen (dostupné módy 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k, 16k rozšířený, 32k rozšířený) a vyšší modulační účinnost (díky pokročilému 256QAM). Takový rychlý přenos dat v rádio kanálu vyžaduje nové techniky pro korekci chyb. DVB-T2 využívá LDPC (Low Density Parity Check) a BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) algoritmy. Milníkem v oblasti digitální modulace bylo představení (rotačních konstelací (Rotated Constellations) vyvinutých tak, aby poskytovaly větší odolnost proti interferencím.
DVB-T2 nabízí téměř dvounásobnou maximální rychlost ve stejném transponderu (50.34 Mb/s) v porovnání s DVB-T (31.66 Mb/s), který poskytuje vyhlídky pro vývoj HD a 3D TV.

StandardDVB-T2DVB-T
FECLDPC+BCH
1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6
CC+RS
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Constellations
QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAMQPSK, 16QAM, 64QAM
Protection interval
1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/1281/4, 1/8, 1/16, 1/32
Numbers of carriers
1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 16K ext., 32K, 32K ext.2K, 8K
Scattered pilots1%, 2%, 4%, 8% of the total number8% of the total number
Continual pilots0,35% of the total number2.6% of the total number
Bands1.7, 5, 6, 7, 8, 10 MHz5, 6, 7, 8 MHz
Max. bitrate50.34 Mb/s31.66 Mb/s
Phuket, Thajsko.
Hnízdo ztracených proudů...
Řeště obtížné problémy použitím TERRA multiswitchů. Ukazuje se, že komplexnost SMATV systému ne vždy záleží na počtu uživatelských zásuvek. Některé instalace s tuctem zásuvek mohou být více náročné pro navržení a instalaci než teoreticky o dost více komplexní rozsáhlé SMATV systémy s několika tisíci zásuvkami.
Zdroje hlavních promlémů jsou klasicky velké vzdálenosti mezi síťovými elementy (talíř, zesilovač, multiswitch/e) a velké rozdíly ve vzdálenosti od multiswitche/ů k uživatelským zásuvkám.
Problémem je poskytování úrovně signálů ve specifikovaném rozsahu, bez ohledu na různé vzdálenosti. Signály ve vstupu multiswitche nemohou přetížit jeho aktivní komponenty a tunery přijímačů připojené k nejbližším zásuvkám, zatímco nejvzdálenější zásvky musí poskytout signály nad určenou úroveň.
V konkrétním případě jde osportovní stadion, kde SMATV systém zahrnuje dvě budovy vzdálené asi 90 metrů. Střecha stadionu brání instalaci druhého satelitního talíře. Signály musí být přenášeny z jednoho talíře pomocí koaxiálních kabelů.
První multiswitch byl umístěn asi 30 metrů od talíře, zásuvky byly použity v rozsahu 10 až 80 m. Takový systém nezpůsobí problém kvůli velkému počtu zásuvek, ale kvůli jejich topologii vyplývající z rozložení budov.
Schéma systému v programu SatNet
Kvůli značné délce, vvyužívá 5-kabelový balíček gelem-vyplněný koaxiální kabel obalený PE, zajišťující vysoký výkon screeningu - Triset-11 E1017. Připojení mezi multiswitchi a zásuvkami je proveden kabelem Triset-113 E1015. Systém využívá Terra zařízení - MSV multiswitche (R70712 a R70716), SA-501 R70501 amplifier a SS-504 R70515 SAT/TV splitter.
SatNet program umožńoval instalačním technikům analýzu možných problémů (např. ukazuje, že připojení SA-501 amplifieru před SS-504 splitterem není dobré řešení) a ověření nastavení.
Jako příklad, následující schéma představuje charakteristiku frekvencí terestriálních TV signálů v nejokrajovějších zásuvkách. Je jasné, že první schéma (vlevo) ukazuje problémy s terestriálními kanály, ale jen v horní části UHF pásma. Nejvzdálenější zásuvka v druhé budově (druhé schéma) poskytuje řádnou signálovou úroveň v celém TV pásmu.
Úrovně terrestriálních signálů v nejvzdálenějších zásuvkách
Problém, který nastává v prvním schématu byl vyřešen použitím dalšího amplifieru (TERRA HSA-001R6 R82320) ve výstupu multiswitche. Pokud rozsah frekvence amplifieru zahrnuje 87-862 MHz a 950-2400 MHz pásma je to ideální zařízení pro jakýkoliv multiswitchový systém, kde kabel spojující multiswitchový výstup s koncovou zásuvkou je velice dlouhý. Amplifier přenáší DC napájení a DiSEqC signály.

SatNet program vyvinutý společnstí TERRA umžňuje napodobení fungování multiswitchového systému, testování různých konfigurací aktivních a pasivních komponentů sítě a najít optimální nastavení. Obvykle zabere celé zpracování návrhu asi 30min.

Tento freewarový software lze stáhnout z DIPOL ftp serveru.
Designing SMATV systems with SatNet software from TERRA.
Zvýšený potenciál Hikvision/Ultimax DVR. iVMS4500 softwarový balíček umožńuje vzdálený management a monitoring Video systémů založených na DVR Hikvision/Ultimax. Poslední verze, která podporuje operační systém Android byla uvedena na konci října. Takže oblíbené PDA a smartphony se můžou stát součástí monitorovacího systému. Aplikace nabízí různé funkce, v závislosti na platformě. Hlavní vyhody jsou:
  • konfigurace sítě (určení síťových zařízení, konfigurace a uložení síťových nastavení);
  • určení data streamů, rozlišení, kmitočet, kvalita obrazu;
  • nastavení video parametrů;
  • provádění PTZ control;
  • zachycování snímků .
IP Camera ULTICAM DS-852MF-E (2.0 Mpix)
iVMS4500 software integruje všechny populární systémy smartphonů
Software je dostupný pro všechny populární platformy: Symbian 3rd, BlackBerry, iPhone, WindowsMobile, Android. Pro starší telefony s Java podporou existují speciální, zjednodušené verze.
IVMS4500 softwarový balíček je zdarma. Je to dokonalé řešení pro uživatele , kteří chtějí mít maximální kontrolu nad bezpečnostním systémem v jejich domě., pro vlastníky a managery firem, kteří si přejí získat přístup k monitorovacímu systému instalovaného ve svých zařízeních, stejně jako pro personál bezpečnostního dohledu ve vybraných oblastech.
Software spolupracuje s Hikvision/Ultimax DVR následujících typů (řad): M73040, M73080, M73160 (7300); M76080, M76081, M76160, M76161 (8100HDI); M78080, M78160 (8100HFI).
Navíc, software podporuje Ultimax 104 M71040 a 204 M72040 a IP kamery Ulticam K1441.
Vhodný program lze stáhnout na stránkách těchto zařízení www.dipolnet.com.
Sony Effio-E DSP. Zlepšené funkce a kvalitní obraz +++ Procesor v počáteční verzi je nabízen od července 2010. Processor může spolupracovat s CCD obrazovým senzorem s (horizontalně) od 510 do až 960 pixelů (horizontální video rozlišení může přesáhnout 650 TV linek).
Analogové informace z obrazového sensoru vstupují do Analog Front End (CXD4816GG), kde jsou převedeny do digitální podoby a poskytnuty do "Effio" obrazového procesoru. Tento digitální signálový processor (DSP) provádí pokročilé operace včetně analýzy obrazu a obrazové modifikace v závislosti na zvolených funkcích (např. detekce pohybu, soukromí, redukce šumu, HLC, ATR). Processor má analogové výstupy (PAL a NTSC) a digitální výstup shodný s ITU-RBT.625 (protokol pro přenos nekomprimovaných digitálních dat).
Schéma "Effio-E" systému

Hlavní rysy a funkce "Effio":
  • zvyšuje horizontální rozlišení na více než 650 TVL
Zkouška horizontálního rozlišení obrazu z kamery s "Effio",
pprovedená s použitím metody vyvinuté asociací Jeita z Japonska,
ukazuje výsledek, téměř 700 TVL (s 960H obrazovým senzorem)
  • vyšší s/n použitím speciálních filtrů, které zjemní obraz, ale zachovávají ostré okraje
Nový 2D-NR umožňuje zachovat ostré okraje, nový 3D-NR snižuje efekt rozoostření v případě pohybujících se objektů
(horní a dolní snímek vpravo)
Vlevo - obraz s vypnutou redukcí šumu, vprostřed - s konvenčními filtry
  • dokonalá reprodukce barev díky širokému rozsahu vyvážení bílé (v barevné teplotě od1800 K do 10500 K)
Vlevo - snímky z konvenční kamery, vpravo - s "Effio-E" DSP
  • ATR (Adaptive Tone Reproduction) funkce, která snižuje kontrast mezi nejtmavší a nejsvětlejší oblastí a umožňuje vidět tóny a detaily v obou částech obrazu.
Vliv funkce ATR function (vpravo) na čitelnost obrazu
(A - ve světlé oblasti, B - v tmavé oblasti)

Online video z den/noc Sunell SN-BXC5930CDN kamery M11209 (vybavené Sony Effio-E DSP), digitalizováno ACTi TCD-2100 ( K2150 ) video serverem - všimnětě si výkonu kamery v noci.
Krakow, Cieplownicza - test camera
Použití audia ve spojení s CCTV. Více a více kamer je vybaveno audio moduly. V mnoha zemích vyžaduje použití audio monitoringu soudní příkaz, nicméně obvykle nejsou obvykle nejsou žádná omezení přenosu hlasu od operátora systému pro veřejnost nebo veřejné služby. Důležitou výhodou takového komunikačního kanálu je přímé hlasové spojení se specifickou lokací, sledovanou kamerou. Možnost přenosu hlasu je stále více brána v úvahu ve fázi návrhu sledovacího systému. V případě IP technologie není třeba žádných oddělených kabelů.
V případě městských sledovacích systémů by vlastnost šíření hlasu mohla významně zlepšit bezpečnost lidí v oblasti. Takové systémy instalované na parkovištích mohou zjednodušit provoz a řízení dopravy.
V případě strážních míst by měl projektant nastavit kamery na vzájemné sledování a obousměrnou komunikaci.

Příkladem jednoduchého řešení založeného na IP kamerách je audio-video spojení využívající K1530 nebo K1531 kamery. Připojením k počítačům s Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 systémem si může kdokoliv vytvořit linku mezi dvěma lokacemi na světe. K ochraně linky proti nekontrolovanému zachycení dat třetí osobou, může být spojení navíc kódováno a vytvořena sít VPN
Megapixel network camera: PIXORD P606 (2.0 Mpx, H.264, IR)
Wireless megapixel network camera: PIXORD P606W<br /> (2.0 Mpx, H.264, IR)
Megapixelová síťová kamera
PIXORD P606 (2.0 Mpx, H.264)
K1530
Bezdrátová megapixelová síťová kamera
PIXORD P606W (2.0 Mpx, H.264)
K1531
Je možné vybudovat multi-kamerovou video konferenci otevřením dalších oken v prohlížeči. Nastavení připojení vyžaduje jen IP adresy kamer.
Pixord P606 K1530 a P606W K1530 K1531 kamery zajišťují jemné video s mnoha detaily.
Megapixel network camera: PIXORD P606 (2.0 Mpx, H.264, IR)Wireless megapixel network camera: PIXORD P606W<br /> (2.0 Mpx, H.264, IR)
Okno videokonference
ULTIAIR - monitorování parkoviště. Instalace klasického video monitorovacího systému na funkčním parkovišti je drahé a časově náročné. Moderní a bezpečné řešení problému je bezdrátový přenos. Aplikace výkoných a stabilních zařízení ULTIAIR umožňuje instalovat IP monitorovací systém velice rychle. Umístění kamer může být jednoduše měněno na jiná potřebná místa.
Wireless Access Point: ULTIAIR 417SBWireless Access Point: ULTIAIR 323KCIP Speed Dome Day/Night Camera: ACTi CAM-6621 (MPEG-4)IP Speed Dome Day/Night Camera: ACTi CAM-6621 (MPEG-4)Wireless Access Point: ULTIAIR 323KCIP Speed Dome Day/Night Camera: ACTi CAM-6621 (MPEG-4)Wireless Access Point: ULTIAIR 323KC
Monitorování parkoviště např. obchodního centra
Nastavení sítě se zkracuje na naprogramování zařízení, což zabere pár minut a nastavení přenosového výkonu.

Ultiair zařízení
O čem jsme psali:

VoIP 19 mil od pobřeží! ... GSM pokrytí je relativně malé a komunikace je možná jen v blízkosti pobřeží.
Řešením je instalace satelitního telefonu, ale to je příliš drahé pro většinu vlastníků lodí.
Problém byl vyřešen RCS polskou ICT společností použitím TRANS-DATA CDMA DZ10.2 A742020 antény.
Aplikace antény zvětšila oblast CDMA služby (450 MHz) , což umožňuje přístup na Internet...

Rychlá a bezpečná výměna dat - optické linky. Pro hladký tok dat mezi dvěma budovami nemocničního komplexu, vzdálenost mezi nimi je asi 10 km, bylo rozhodnuto vybudovat spolehlivou a bezpečnou linku, která by měla garantovat stabilní přenos dat 1 Gb/s...

Ethernet Media Converter ULTIMODE M-207G 1Gbps<br />(one single-mode fiber up to 20 km)
Vzdálené řízení a reset - IP napájecí switch &watchdog. 9258HP N3410 IP napájecí switch a watchdog (hlídání) umožńuje vzdálené řízení napájení AC napájecích zásuvek (přes síť Internet) - zapnutí a vypnutí až 4 zařízení. IP napájecí switch a watchdog mají schopnost automaticky monitorovat připojená síťová zařízení (monitoring založený na PING funkci) - v případě, že není žádná reakce, připojené zařízení se resetuje. Zařízení může také provádět cykly zapsané v rozvrhu - zapnutí, vypnutí a reset...

Index of published issues
 
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU
Osoby mající zájem o zasílání týdenního Newsletter elektronickou poštou, prosímme, uveďte svůj e-mail:
 
 
V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE
ARCHIV NEWSLETTERU
AKČNÍ CENA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI