MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

PODPORA

Newsletter

DIPOL týdenní přehled - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
č. 14/2011 ( 4 dubna, 2011)
Interaktivní televize - ITV. Koncem března CEO firmy YouView ze společné iniciativy vedoucích představitelů britského televizního trhu (BBC, ITV, Channel 4, Channel Five, TalkTalk, BT, Arqiva), oznámil, že 14. února konsorcium odstartuje interaktivní televizi ve Velké Británii.
Je to důležitá iniciativa, která může mít značný vliv na televizní byznys.

YouView je interaktivní platforma, která kombinuje televizi a internet. Diváci budou mít přístup k novým službám, jako je video na vyžádání (VoD), interaktivní hry, elektronické noviny, videa z YouTube, fotoalba. Budou také moci sledovat všechny seriály vysílané v minulém týdnu. Výběr televizních programů a nové služby budou možné prostřednictvím tematických portálů (např. na internetu), které nabízejí větší možnosti, než je aktuální výběr televizních kanálů. ITV mění tradiční, pasivní model poskytování obsahu do situace, kdy divák rozhodne o aktuálním programu.

Britská koncepce je podobná jako kontinentální iniciativa HbbTV , ale má širší rozměr. Po spuštění budou její interaktivní funkce k dispozici jako pro programy vysílané prostřednictvím satelitu (freesat) tak pro pozemní (Freewiew). Jednoduše řečeno, vyšší stupeň digitalizace na TV trhu v UK umožňuje pokročilejší řešení.
Třeba doufat, že tentokrát 14. února bude skutečný datum zahájení, protože YouView se setkal s mnoha překážkami v jeho vývoji. Byli protesty Sky a Virgin Media, kteří si v loňském roce stěžovali a chtěli pozastavit YouView kvůli anti-konkurenčním důvodem, Google zhodnotil název YouView jako porušení jejich práv z Youtube . Konsorcium také muselo řešit řadu technických problémů a dohodnout technické normy.

Video představující funkce interaktivní televize
Základní otázkou týkající se interaktivní televize je vhodný software. Existuje několik norem pro propojení televize a internetu. Nejdůležitější jsou MHP (GEM) (Multimedia Home Platform), MHEG (multimediální a hypermediální Experts Group), OpenTV, OCAP (OpenCable Application Platform), ACAP (Advanced Common Application Platform), DAVIC, MediaHighway.

YouView bude používat MHEG, otevřený standard, který popisuje rozhraní pro programování aplikací (API) určené k tomu, aby subjekty televizního vysílání poskytování interaktivních / hybridních služeb, včetně tradičního vysílání audio-video obsahu. MHEG byl vyvinut společností ISO multimedia a Hypermédia information coding expert group (MHEG) a Digital Audio Video Council (DAVIC).
Rostoucí popularita tohoto standardu je připisována Velké Británii, která se stala průkopníkem v zavádění nových řešení v oblasti pozemního televizního vysílání. Norma byla přijata v britské televizní platformě DVB-T a přizpůsobená pro hybridní aplikace. Tento profil je také standardizovaný (ETSI ES 202 184 V1.1.1, 2004 MHEG-5 Broadcast Profile) a stal se prototypem všech profilů MHEG-5 v současnosti používaných ve světě, např.. v Hong Kongu (TVB) a Německu (TechniSat).
Mnohé země čelí dilema, zda použít platební standardy (likeMHP), které zvýší cenu set-top boxů, nebo jeden z otevřených standardů.

Antény ve "zlatém trojúhelníku". "Zlatý trojúhelník" je populární termín pro jednu z hlavních oblastí výroby opia na světě s rozlohou 350 tisíc km2, který se nachází v hornatém terénu. Tato oblast je řídce osídlena a satelitní vysílání je k dispozici v pásmu C (3.4 až 4.2 GHz).
Bohužel, obyvatelé země s sat. talíři viditelnými na obrázku musí využívat služeb zahraničních provozovatelů, signály jsou relativně slabé, vyžadující instalaci velkých sat. talířů.
O které zemi hovoříme? Odpověď je na konci tohoto vydání.

Satelitní talíře ve "Zlatém trojúhelníku"
Optický uzel Terra OD-003 pro FTTH systémy. Moderní, prostorný byt a kancelářské budovy, nebo sportovní zařízení s velkými vzdálenostmi mezi body distribuce signálu, vyžadují použití optických vláken.


Obvykle je útlum optických vláken 4000 krát nižšími než u kvalitních koaxiálních kabelů.
Optical transmitter TERRA MOS-211AOptical Node TERRA OD-003 (FTTH receiver)
Aplikace optického vysílače Terra MOS-211A R81720 a FTTH přijímače Terra OD-003 R81728 .
Toto řešení bylo použito výrobcem spotřební elektroniky na test DVB-T přijímačů.
Díky použití několika optických vláken systém zahrnuje dvě zkušební místnosti s několika výstupy.
Až do nedávné doby, kvůli vysokým nákladům složek FTTH systémů určených pro televizi, problém velké vzdálenosti byl řešen využitím jako silných tak i drahých měděných kabelů a kaskád zesilovačů RF. Dnes takové řešení není ani moderní, ani rentabilní.
Optical Node TERRA OD-003 (FTTH receiver)
Optický uzel Terra OD-003 R81728 je ideální přijímač pro předplatitele FTTH systémy. Maximální RF výstupní úroveň 80 dBuV je vhodná pro distribuci kanálů přes pasivní komponenty v celém bytě, v kanceláři nebo rodinném domě.
Mini HD rekordér Protect 701. Bezpečnostní agentura se rozhodla zavést systém videozáznamu do svých hlídkových vozů. Projekt je založen na rekordéru 710 M70701 .
Protect - Portable DVR Cameras
Obsluha rekordéru je jednoduchá, audio-video záznam může automaticky spustit po zapnutí napájení. Přístroj je vybaven 800 mAh baterií, což umožňuje nepřetržité nahrávání po vypnutí napájení, nebo při selhání.
Zaznamenané video má vodoznak s aktuálním datem a časem. Díky objektivu s pozorovacím úhlem 120 °, rozlišením 1280 x 720 pixelů a počtem snímků 25 fps, rekordér poskytuje detailní pokrytí trasy.

Po návratu na základnu je každý řidič povinen archivovat data z celého dne. Původně jsou data uložena na populárních, odolných proti nárazům a vibracím, a snadno vyměnitelných paměťových kartách (SD / SDHC / MMC). Ty lze přečíst pomocí čtečky paměťových karet nebo připojením rekordéru k počítači pomocí USB kabelu.
Data archivovány na vyhrazeném počítači jsou analyzovány správcem databází. Nahrávky dokumentují práci hlídkových skupin, což umožňuje rekonstrukci průběhu událostí, stejně jako jakékoli srážky v silničním provozu.

Vyvážení bílé v kamerách s procesorem Sony Effie DSP. Funkce vyvážení bílé (WB) je zodpovědná za proces nastavení barvy snímků zachycených obrazovým snímačem na aktuální barvy.
Automatické vyvážení bílé (AWB) je automatické přizpůsobení barev provedené kamerou. Další korekce parametrů vyvážení bílé pro konkrétní světelné podmínky je obvykle možné v OSD menu.

ATW menu v kameře se Sony Effie DSP
Režimy vyvážení bílé:
 • ATW: Automatické vyvážení bílé - nastavení vyvážení bílé na aktuální světelné podmínky. Kamera monitoruje a upravuje barevnou stupnici na okolní osvětlení. Rozsah teploty barev je 2500. .. 8500 K.
  • SPEED: perioda provádění nastavení vyvážení bílé. Čím menší hodnota, tím častěji je vyvážení bílé upravováno. Příliš nízká hodnota může mít za následek oscilace barev.
  • DELAY CNT: počáteční zpoždění zpracování vyvážení bílé.
  • ATW Frame: nastavení rozsahu teploty barev. Hodnota větší než x1 zvyšuje rozsah teploty barev.
  • ENVIRONMENT: optimální vyvážení bílé pro prostředí, ve kterém kamera pracuje: OUTDOOR (vysoká teplota barev - sluneční světlo) nebo INDOOR (nízká teplota barev - umělé osvětlení).
 • PUSH: automatické vyvážení bílé pro širší rozsah teploty barev (1800 K...10500 K). Tento režim by měl být použit při barevné teplotě světelného zdroje, která nespadá do působnosti ATW, například v případě halogenových žárovek. Neměl by být použit pro scény s jednotnými barvami, protože existuje riziko zkreslení.
 • USER1, USER2: individuální nastavení vyvážení bílé; B GAIN - blue component gain, R GAIN - red component gain.
 • ANTI CR (Anti-color rolling): fukce redukující problém barevného kolísání ve světle žárovky.
 • MANUAL: manuální nastavení vyvážení bílé.
 • PUSH LOCK: nastavení vzoru bílé (nasměrováním kamery na bílý objekt, jako kus papíru, který se stane bílým základem. Vyvážení bílé je nastaveno pouze při stisknutí středního tlačítka menu.
Kamera "rybí oko". Panoramatická IP kamera PIXORD PD636E K1560 vybavena fish-eye objektivem poskytuje náhled na celou místnost, aniž by museli být připojeny další kamery.
Panorama IP Camera: PIXORD PD636E (2MP, H.264, Fish-Eye)
Kamera K1560
Obraz je hardwarově upravený, takže kamera nespotřebovává výpočtové zdroje řídícího serveru.
Pixord 360° Camera
Podívejte se na video, aby jste viděli kameru v akci
Hlavní rysy kamery:
 • Ceiling/wall mounted
 • H.264 / MJPEG codecs
 • 360-degree "Fish-Eye" lens
 • Motion detection
 • Day/night function with mechanical IR cut filter
 • 11 image layouts
 • Advanced e-PTZ
 • Two-way audio
 • Micro SD interface for local archiving
 • PoE
PIXORD PD636E K1560 může být ovládána pomocí IP CCTV softwaru, např.. NUUO nebo Digifort , čímž se výrazně zvyšuje monitorovací potenciál kamery.
Kamera K1560 je ideální pro sledování kanceláře, obchodů, barů, restaurací, hotelů atd.


Blesky - ochrana RF zařízení - 1. část . Mnoho antén chrání ve smyslu spolupracujících vysílačů (APS, GSM repeater) proti atmosférickým výbojům. Tyto antény jsou s krátkým obvodem (např. ATK-16/2.4GHz A7124 ). Avšak to není dostatečným řešením v případě přímého úderu blesku. Dobrým řešením je montáž antény pod vrcholem stožáru / věže, na základnu, která je připojena k hromosvodu a uzemněna (doporučený průřez z měděného kabelu je minimálně 16 mm 2), nebo pomocí dalšího stožáru s jeho prodloužení nad anténu. V případě přímého úderu blesku je elektrický náboj odváděn do země.
Základní ochrana antény před bleskem
Nicméně, k ochraně elektronických obvodů proti přepětí způsobenému elektromagnetickými impulsy z blesku (LEMP) byste měli připojit mezi anténu a AP nebo mobilní repeater vhodnou přepěťovou ochranu. Ochrana proti blesku musí být uzemněna přes svorky nízko impedančním drátem. Aby nedocházelo k přepětí, měla by být ochrana připojena k nízko odporovému uzemnění (pod 4 ohm), otáčením nebo pájením. Vzhledem k uzemnění není dovoleno používat žádné hromosvody / přepětí nebo plynové potrubí!
RF Surge Protector: TRANS-DATA 900-2500MHz
RF Surge Protector TRANS-DATA 900-2500MHz
Laos. "Zlatý trojúhelník" zahrnuje části Barmy, Vietnamu, Laosu, Thajska a některé oblasti čínské provincie Yunnan. Laos obývá asi 6 milionů lidí, z nichž většina žije v údolí Mekongu a jeho přítoků. Hlavní město: Vientiane (180 tisíc obyvatel).
Podle CIA Factbook, obyvatelé Laosu používají asi 130 000 telefonních pevných linek a více než 3 miliony mobilních telefonů.

Pha That Luang ve Vientiane, hlavní městě Laosu
Novinky ve formě DIPOL:
Web Smart Switch: TP-LINK TL-SL2428WEB 24+4G 2xSFP
POS Terminal Antenna: TRANS-DATA DW5 (GSM/DCS/UMTS)
Gigabit Ethernet Media Converter: TP-LINK MC220L SFP
CDMA 450 Antenna: ATK-10 (15m cable + FME)
Web Smart Switch
N29951
POS terminal
antenna A741005
Media konvertor
SFP
L1311
Anténa CDMA
A6912_15
Vyplatí se vrátit k..

Levná domácí bezdrátová n síť. Velmi populárním bezdrátovým routerem je TP-LINK TL-WR740N N3252 , s následujícími vlastnostmi ...
Wireless USB Adapter: TP-Link TL-WN721N (802.11n, 150Mb/s)Access Point: TP-Link TL-WR740N (w. router, 4p-switch, 150Mb/s 802.11n) Wireless USB Adapter: TP-Link TL-WN721N (802.11n, 150Mb/s)
Wi-Fi síť pro domácí a SOHO aplikace
Odbočovač se stupňovaným útlumem umožňujícím kompenzovat různé vzdálenosti. Úroveň signálu jakéhokoliv televizního kanálu v každé účastnické zásuvce by měla být mezi 62 až 80 dBuV. Slabší signály způsobí viditelný "šum" na obraze, silnější může být důvodem přetížení přijímacího zařízení a interferencí...
8-way Tap: Signal O-8 (5-1000 MHz)
8-směrový odbočovač Signal R6028 s odstupňovaným utlmovačem
Správné uzemnění CCTV vybavení. Nesprávné uzemněny CCTV zařízení mohou způsobovat brum v obraze, který je způsoben naindukovaním šumu 50 (60) Hz do smyčky, která takto vznikne. Zemní body (kryt každého kusu vybavení) by měly být spojeny v jednom bodě, např.. na spínači, v místě připojení DV rekordéru, ale ne v místě připojení kamer. Důležité je také nepoužívat stínění koaxiálních kabelů jako zemnící vodič!
Problém se zemními smyčkami a interferencemi, často vyskytujících se v rozsáhlých systémech, může být eliminován použitím Video separátoru SV-1000 M1711...

Příklad použití separátoru SV-1000 M1711
DVB-T Receiver Signal HD-507 (MPEG-2/4, PVR Ready)
 
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU
Osoby mající zájem o zasílání týdenního Newsletter elektronickou poštou, prosímme, uveďte svůj e-mail:
 
 
V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE
ARCHIV NEWSLETTERU
AKČNÍ CENA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI