MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

PODPORA

Newsletter

DIPOL týdenní přehled
Č. 31/2008 (29. září 2008)
Megapixelová revoluce v oblasti CCTV. Vývoj IP CCTV technologie byl doposud relativně pomalý. Příčinou tohoto vývoje bylo to, že digitální videorekordéry se síťovými funkcemi (někdy pokročilejšími než u některých IP kamer) podporované levnými analogovými kamerami byly atraktivní alternativou IP CCTV systémů.
Analogové CCTV (PAL, NTSC) je však limitováno v rozlišení obrazů (PAL: 720 x 576). Tato omezení u IP CCTV systémů vybavených megapixelovými kamerami neexistují.
Analýzu výhod megapixelových kamer lze uskutečnit za předpokladu, že optimální monitorování vyžaduje přibližně 130 pixely na jeden metr sledovaného objektu. Pro 50-metrovou scénu by analogový systém (720 pixelů) vyžadoval použití 9 kamer. V případě kamery s 1.3 Mpix rozlišením (1280 x 1024) lze počet snížit na 5 takových kamer, pro 2 Mpix kamery - pouze 4 kamery vykonají stejnou práci.
Menší počet kamer má i další výhody. Především snižuje náklady a čas na instalaci a údržbu. Také snižuje provozní náklady - je snazší řídit monitorování s menším počtem bodů.
Megapixelové kamery mají samozřejmě i jinou alternativu - velmi populární speed dome/PTZ kamery. S odpovídajícím objektivem je dokonce možné pokrýt výše zmiňovanou oblast pomocí jediné PTZ kamery. Takové řešení má však mnoho nevýhod. Především lze kameru nastavit pouze jedním ze dvou způsobů. První způsob poskytuje celkový pohled, bez možnosti rozpoznávání některých důležitých detailů, např. číslo státní poznávací značky vozidla. Druhý způsob, používající optický zoom, zvyšuje schopnost identifikace detailů, avšak na úkor ztráty zbytku scény.
Navíc PTZ kamera musí být ovládána operátorem, který musí rozhodnout, co je v aktuální situaci zajímavé a zaměřit se na tuto oblast. V případě fixních megapixelových kamer je vždy k dispozici kompletní obraz, se všemi událostmi zaznamenanými systémem. Díky velmi vysokému rozlišení těchto kamer lze detaily zobrazit pomocí digitálního zoomu.


Megapixelové video monitorování v praxi
Obraz z megapixelové kamery s Tokina 185° objektivem (M2236). Megapixelové kamery s širokoúhlým objektivem budou městským monitorovacím systémům dominovat.
Multipřepínač - co je uvnitř? Multipřepínač je elektronické zařízení umožňující připojení jakéhokoli výstupu ke každému vstupu (nezávisle, každý nesoucí různý soubor satelitních signálů). Jednoduše - jedná se o druh přepínače pracujícího v pásmu od 950 do 2150 MHz.
Navíc obvykle umožňuje připojení pozemních televizních signálů (46 až 862 MHz) nebo podobných signálů distribuovaných kabelovou televizní sítí. Separace dvou druhů signálu se provádí ve vývodce odběratele.
Pro satelitní přijímač používaný odběratelem se multipřepínač jeví jako LNB, který poskytuje soubor signálů požadované kombinace pásma a polarizace.
To znamená, že multipřepínače musí poskytovat simultánní a nezávislý přístup k pásmům a polarizacím. Od té doby, co existují dvě pásma (Nízké: 10.700 - 11.700 MHz a Vysoké:11.700 - 12.750 MHz) a dvě polarizace (Vertikální a Horizontální), mají 4 (jeden satelit) nebo 8 (dva satelity) SAT IF vstupy. Také jsou vybaveny výše zmíněným vstupem pro distribuci pozemních vysílání - to činí 5 vstupů jednoho multipřepínače používaného pro jeden satelit a 9 vstupů u multipřepínačů přijímajících signály ze dvou satelitů. Řídící systém multipřepínače přijímá 14/18 V a 0 / 22 kHz příkazy (stejné, které ovládají celopásmový LNB) a připojuje odpovídající vstup k multipřepínači, v souladu s úrovní napětí (14/18 V - vertikální a horizontální polarizace) a 0 / 22 kHz signál (nízké a vysoké pásmo) s odpovídajícím výstupem.

Universal QUATRO LNB: Golden Interstar 0.2dB
1 - rozbočovač se 4 výstupy
2 - TV/SAT diplexor
3 - SAT přijímače
4 - řídící systém
5 - odbočovač

Pásma a polarizace u LNB a multipřepínačů. Typická značení umožňují správné spojení výstupů Quatro LNB a vstupů multipřepínače:


 • Nízké pásmo (Nízké 10 700 MHz - 11 700 MHz):
 • - Vertikální polarizace - V/L
  - Horizontální polarizace - H/L
 • Vysoké pásmo (Vysoké 11 700 - 12 750 MHz):
 • - Vertikální polarizace - V/H
  - Horizontální polarizace - H/H
 • Nízké pásmo (Nízké 10 700 MHz - 11 700 MHz):
 • - Vertikální polarizace - V/Lo nebo 14V/0kHz
  - Horizontální polarizace - H/Lo nebo 18V/0kHz
 • Vysoké pásmo (Vysoké 11 700 - 12 750 MHz):
 • - Vertikální polarizace - V/Hi nebo 14V/22kHz
  - Horizontální polarizace - H/Hi nebo 18V/22kHz
Typická označení konektorů Quatro LNB a multipřepínačů
ULTIMAX - digitální videorekordéry pro náročné zákazníky - aktualizace programového vybavení. Při výběru digitálního rekordéru je důležité věnovat pozornost možnosti aktualizací programového vybavení. Výměnou programu uživatel získá nové vlastnosti, nové jazyky atd. Časté aktualizace umožňují odstranit vady z předešlých verzí.
Velké množství digitálních videorekordérů umožňuje aktualizaci pouze prostřednictvím USB rozhraní nebo DVD mechaniky. Oba tyto případy vyžadují návštěvu instalátora nebo převoz do servisního centra. Moderní digitální videorekordéry umožňují aktualizovat jejich software pomocí sítě. Toto řešení eliminuje přepravní náklady a šetří čas.
ULTIMAX digitální videorekordéry umožňují vzdálenou aktualizaci programového vybavení, stejně tak jako přenos současných konfiguračních nastavení.

ULTIMAX - digital video recorder for demanding customers
Okno pro vzdálenou konfiguraci ULTIMAX digitálních videorekordérů
Monitorování řetězce obchodů. V decentralizovaných CCTV systémech je důležité mít nepřetržitý přístup k obrazům a vysokou spolehlivost nahrávání všech událostí. Tyto systémy by měly být schopné nahrávat obrazy lokálně a přenášet je do požadovaných vzdálených lokalit prostřednictvím celosvětové sítě (dual streaming).
Zařízením, které uspokojuje tyto podmínky je PiXORD P4504 K2132, což je video server schopný lokálního nahrávání na pevný disk.
Zařízení může spolupracovat se čtyřmi analogovými CCTV kamerami. Tok obrazových dat, zkomprimovaný do MPEG-4 formátu, může být přenášen do monitorovacího centra a zpřístupněn prostřednictvím Internetu. Lokální nahrávání toku dat umožňuje chránit tato data v případě přenosových potíží.
V monitorovacím centru lze obrazy prohlížet pomocí NUUO softwaru. Tento software uživatelům také umožňuje nahrávat obraz z kamer připojených ke vzdáleným video serverům a ovládat PTZ kamery (pokud jsou takové kamery k serverům připojeny).

IP CCTV zařízení PIXORD
Blokové schéma pro jednu lokalitu
Decentralizovaný systém umožňující vzdálené monitorování v monitorovacím centru a lokální nahrávání v pobočkách, řetězci obchodů atd.
Detail obrazu ve video monitorování. Pravděpodobně každý, kdo se zabývá monitorování se zajímá o otázku zorného úhlu a detailu obrazu. Nebo, jak velkou oblast lze sledovat pomocí jedné kamery a kolik detailů lze rozpoznat.
Především to závisí na rozlišením kamery. Rozlišení, obvykle udávané v pixelech/Megapixelech (Mpix), popisuje počet nejmenším prvků obrazu. IP CCTV kamery lze dělit na zařízení se standardním rozlišením, např. K1132, se zvýšeným rozlišením (1.3 Mpix, např. K1512) a s vysokým/velmi vysokým rozlišením, např. K1412, K1422, K1433.
Druhým rozhodujícím komponentem je objektiv používaný společně s kamerou. Ovlivňuje zorný úhel (nebo šířku scény) a také má silný vliv na celkovou kvalitu a úroveň deformace. Existuje speciální skupina objektivů se zvýšenou kvalitou, navržená pro použití s megapixelovými kamerami. Tyto megapixelové objektivy zahrnují např. M2236 objektiv s ohniskovou vzdáleností 1.4 mm (zorný úhel 185°) a M2235, s ohniskovou vzdáleností nastavitelnou od 4.5 do 13 mm.
Níže jsou uvedeny části obrazů z oblasti monitorované při různých rozlišeních. Prakticky existují tři definované úrovně přesnosti:

 • hrubá (66 pixelů/metr) - provoz, ulice, nákupní střediska;
 • optimální (131 pixelů/metr) - školy, letiště, banky;
 • detailní (262 pixelů/metr) - kasina, pokladny, kontroly.
Srovnání detailu obrazu: a) hrubý, b) optimální, c) detailní
Níže uvedená tabulka zachycuje šířku oblasti monitorované megapixelovou kamerou i s detaily obrazu.

Megapixelové kamery

Rozlišení [Mpix]

Pixely

Délka/šířka monitorované oblasti (s požadovanou úrovní přesnosti)  [m]

horizontálně

vertikálně

hrubá

optimální

detailní

0.4

720

576

12

6

3

1.3

1280

1024

19

10

5

2

1600

1200

24

12

6

3

2048

1536

31

15

8

5

2560

1920

39

19

10

Šířka monitorované oblasti jako funkce rozlišení kamery
Jaké WLAN antény by měly být používány v budovách? Rozmístění antén a access pointů (AP) v budově je často záležitostí zkoušení a omylů, abychom experimentálně dosáhli nejlepších výsledků. Jeden AP se klasicky instaluje někam do středu budovy.
Kvůli potřebě pokrytí celého poschodí budovy, použitá anténa by měla vysílat ve všech směrech. Tato podmínka je obvykle splněna klasickými bar anténami obsaženými v access pointech.
Velmi často, pokud je budova velká a anténa neposkytuje plné pokrytí, někteří uživatelé zkoušejí použít anténu s vyšším ziskem. Problém je ten, že výsledek může být právě opačný. Antény s vyšším ziskem mají směrovější charakteristiky, mající za následek zlepšení přenosu v hlavním směru a zhoršení v dalších směrech. Tudíž jsou jedinými dalšími anténami, které lze použít v budovách pro zlepšení přenosových parametrů uvnitř budov všesměrová zařízení. Taková anténa poskytuje dobré výsledky na jednom poschodí, avšak obvykle neřeší problémy na dalších patrech, dokonce ani i v těch sousedících. Obecně musí být každé poschodí vybaveno samostatným AP, který bude umístěn způsobem zajišťujícím nejdelší možné vzdálenosti jeden od druhého.
Pro tyto instalace operující při 2.4 GHz doporučujeme indoor antény TP-Link TL-ANT2405C A72713 (s 5 dBi ziskem). V případě silnějších zdí a větších prostor bude lepších výsledků dosaženo použitím antén ProEter A72621, s 10 dB ziskem a paprskem polovičního výkonu 23 stupňů (svislá rovina). Oba typy antén pracují s vertikální polarizací.

Příklad rozmíštění access pointů ve velké administrativní budově s železobetonovými stropy a optimálními podobami anténních charakteristik
+++Resetování Access Pointů TP-LINK.
Stává se, že uživatel musí obnovit implicitní nastavení. Nejjednodušším způsobem je použití odpovídajícího tlačítka obvykle umístěného na zadní straně zařízení. Proces resetování zařízení TP-LINK poskytuje dodatečnou ochranu proti nechtěnému úkonu.

Access Point: TP-Link TL-WA501G <br />(AP/APC/WDS 2.4GHz, eXtended Range)
Postup resetování se skládá ze čtyř kroků:
 • odpojení napájení (vytažení DC adaptéru),
 • stlačení tlačítka Reset,
 • připojení napájení,
 • uvolnění tlačítka Reset po 10s od okamžiku zapnutí napájení
Po uplynutí krátké chvíle bude zařízení pracovat ve standardních nastaveních.
+++SAT Krak, 16.-18. října 2008 - obchodní veletrh mění svou tvář. Před několika lety byl výlet na veletrh tou nejrychlejší formou spojení s posledními novinkami. Na velkých veletrzích společnosti především propagovaly jejich nové výrobky. Avšak v současné době tato funkce ztratila svůj význam. Větší důraz se klade na možnost osobního kontaktu s předními dodavateli na jednom místě a také na možnost obchodních vyjednávání. Pro návštěvníky je stále více důležitější, aby se účastnili výcvikových kurzů (školení) a konferencí organizovaných během konání veletrhu.

V rámci výstavy SAT Krak zvou zaměstnanci marketingového oddělení společnosti DIPOL každého, kdo by měl zájem o spolupráci, jednání o ceně, výcvikové kurzy. Vodítkem DIPOL expozice na výstavě SatKrak 2008 je "Multimediální domov" - zaměříme se na součásti satelitních systémů.

Výcvikové kurzy a konference na výstavě SAT Krak
DIPOL stánek

DIPOL e-obchod - moderní obchodní platforma. Moderní obchodování je založeno na moderních médiích zajišťjících rychlou odezvu, proto mnoho společností oceňuje nejnovější řešení implementovaná v DIPOL e-obchodě: on-line potvrzení dostupnosti položky, přístup k velkoobchodním cenám (pro zaregistrované uživatele), informace o nákladech na dopravu, možnost zadání komplexních objednávek přímo v expedičním oddělení.

Zveme společnosti obchodující s TV, SAT TV, CCTV a WLAN vybavením, aby se zaregistrovaly v e-Obchodě.
Psali jsme o:

PoE adaptér s vedením pro LAN sítě. Sada PoE N9205 zahrnuje dvě pasivní zařízení, které jsou zachycené na obrázku...
- archiv DWR 17. září 2007


Přímé připojení k telefonní lince a sdílení linky.Sdílení internetového připojení poskytovaného xDSL technologií (např. Neostrada v Polsku) je velmi populárním způsobem, jak z domova připojit několik počítačů k Internetu...
- archiv DWR 27. srpna 2007


TRISET kabely bez halogenu. Nové kabely z řady TRISET - TRISET-113 HF E1019 a TRISET-11HF E1029 jsou vyrobeny pomocí HF (halogen free) technologie. Pokud dojde k hoření, nevypouštějí se toxické plyny...
- archiv DWR 2. června 2008


Index publikovaných vydání
 
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU
Osoby mající zájem o zasílání týdenního Newsletter elektronickou poštou, prosímme, uveďte svůj e-mail:
 
 
V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE
ARCHIV NEWSLETTERU
AKČNÍ CENA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI