MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

PODPORA

Newsletter

Informátor TV-SAT, CCTV, WLAN
Č. 23/2022 (6.06.2022)
Energie z bakterií pomocí 3D tisku. Když přemýšlíme o možnostech "zelené" energie, obvykle nás napadne fotovoltaika, vibrační a piezoelektrické snímače, větrné a vodní turbíny. Tým vědců z univerzity v Cambridge ve Velké Británii prokázal využití bakterií a fotosyntézy k výrobě elektřiny.
Výzkumníci využili sluneční energii a bakterie k výrobě malého, ale užitečného množství elektřiny. K vytvoření speciálních elektrod použili technologii tryskového tisku s nanočásticemi oxidu india a cínu. Výsledné elektrody mají vynikající vlastnosti propustnosti světla.
Vytištěné elektrody s optimalizovanou výškou a roztečí byly naplněny fotocitlivými bakteriemi.
Elektrody v mikroměřítku připomínají skleněné mrakodrapy. Jakmile se do nich dostaly samoorganizující se sinice, zjistilo se, že tato kombinace poskytuje mnohem vyšší výtěžnost energie než jiné známé bioenergetické technologie. Jiné výzkumné týmy samozřejmě získávají energii z fotosyntetických bakterií, ale vědci z Cambridge zdůrazňují, že když jim poskytnou správný "domov", zvýší se množství energie, kterou mohou zpracovat, o více než řád.
Je překvapivé, že použité fotosyntetické bakterie nejsou vzácným "druhem". Tyto sinice jsou volně žijící bakterie, které se samy obnovují a patří mezi nejrozšířenější formy života na Zemi. Získanou elektřinu by bylo možné v budoucnu využít například k napájení drobné elektroniky.
Jak optimalizovat dobu provozu UPS? Doba provozu UPS se může lišit v závislosti na stáří baterie, úrovni nabití, výkonu připojených zátěží, prostředí a dalších proměnných. Abyste zabránili zkrácení doby provozu UPS a využili baterie na maximum, je nutné mít baterie v dobrém stavu. Technologie správy baterií a pravidelná údržba pomáhají udržovat provozuschopnost UPS.
Displej na UPS
CD-ROM with software

Baterie se časem opotřebovávají, což vede ke zkrácení provozní doby. Pro kontrolu stavu baterií je nutné provádět pravidelné testování a údržbu. U UPS Cyberpower můžete k otestování baterie a zjištění jejího stavu použít displej LCD na UPS nebo software pro správu powerPanel. Test baterie by se měl obecně provádět každých 6-12 měsíců a bezprostředně po výměně baterie.
Vyměnitelné
baterie
Režimy nabíjení SMB
s teplotní kompenzací
Vysoké a nízké teploty ovlivňují nabíjecí napětí baterie, což může urychlit její degradaci. UPS Cyberpower mají na základní desce zabudovanou technologii Smart Battery Management (SBM), která zlepšuje a prodlužuje životnost baterií UPS a snižuje nadměrné zahřívání během pracovních cyklů pomocí třícyklového procesu nabíjení. Neméně důležitá je správa úrovně nabití jednotlivých článků. Přebíjení nebo nedostatečné nabíjení způsobuje rozdíly v životnosti článků. Napětí každé baterie je vyrovnané, což zajišťuje podobnou životnost.
Ultra-selektivní kanálový zesilovač TERRA. Společnost TERRA uvedla na trh programovatelný vícepásmový kanálový zesilovač PA321TP TERRA R82513.
Zesilovač má 2 programovatelné vstupy pro pásmo VHF (174-240 MHz)/UHF (470-694 MHz) a 1 vstup pro pásmo FM (87-108 MHz). Zařízení má dvacet nezávislých zesilovacích cest. Každá z cest je zodpovědná za zesílení jednoho multiplexu digitální pozemní televize DVB-T/T2. To také znamená, že jedno zařízení může zesílit dvacet digitálních multiplexů.
Každý z 20 zesilovačů je vybaven automatickou regulací zesílení (AGC) a ultra-selektivním filtrem SAW (Surface Acoustic Wave) - 30 dB na 1 MHz od hranice kanálu.
Kanálový zesilovač TWIN Terra at420 (UHF, analog TV & DVB-T, AGC)
Kanálový zesilovač PA321TP TERRA R82513, digitálně programovatelný prostřednictvím jakéhokoli mobilního zařízení vybaveného systémem Android nebo počítačem se systémem Windows.
Automatické ovládání zisku zabezpečuje:
  • automatické vyrovnávání úrovně signálu pro všechny kanály bez ohledu na jejich úroveň na vstupu zařízení (při zachování minimální úrovně signálu potřebné pro fungování systému) ve výši 113 dBμV (pro 6 MUXů),
    =
  • Přizpůsobení úrovně zesílení periodickým změnám signálu na vstupu systému
    .
Skupiny zařízení v aplikaci iVMS-4200. Po přidání DVR do aplikace iVMS-4200 se může stát, že kamery podporované DVR nejsou v hlavním okně zobrazení viditelné. Tato situace může nastat, pokud při přidávání DVR není zaškrtnuta volba Importovat do skupiny. Řešením je přidat zařízení znovu s touto možností nebo vytvořit skupinu na kartě /// Správa zařízení -> Skupina//. Na této kartě je možné ručně vytvořit skupinu a importovat oprávnění vybraná uživatelem nebo vytvořit skupinu podle názvu zařízení s automatickým importem dostupných funkcí. Vytvořenou skupinu lze také upravovat, tj. v případě monitorovacího systému lze přidávat nebo odebírat kódovací kanály (kamery).
Zobrazení okna umožňujícího upravovat, importovat a vytvářet skupiny
Optické vlákno: lze používat multimodová zařízení s jednovidovou kabeláží a naopak? Lidé s malými zkušenostmi s instalacemi optických vláken si často kladou otázku týkající se míchání zařízení a kabelů a patchcordů určených pro jednovidové nebo multimodové instalace. Běžným a naprosto správným tvrzením je, že by se v rámci jedné instalace neměly kombinovat prvky různých typů, tj. v případě kabelů s jednovidovými vlákny by se měla používat vyhrazená zařízení a jednovidové patchcordy, podobně jako u vícevidových kabelů.
Z čistě praktického hlediska je však přípustné (i když se rozhodně nedoporučuje) používat jednovidová zařízení a patchcordy s mnohovidovou kabeláží. To je možné díky samotné konstrukci multimodových vláken - mají 5krát silnější jádro, které je schopno přijmout veškeré laserové světlo vycházející z aktivního zařízení. Takové světlo se do kabelu dostává bez větších ztrát, ale šíří se dál jiným způsobem než v jednovidovém vlákně (větší jádro, jiná struktura jádra, jiné dopování). Proto je maximální přenosová vzdálenost v takové aplikaci značně omezená. Obecně lze předpokládat, že tato vzdálenost je obvykle několik set metrů - v závislosti na výkonu vysílače: 200 až 500 m.
Struktura optického vlákna.
Při propojování různých typů vláken je klíčové jádro uvnitř.
V jednovidové kabeláži není dovoleno používat multimodová zařízení nebo patchcordy. Vložení i 0,5m patchcordu do takové instalace způsobí úplnou ztrátu signálu na přijímací straně. Je to zřejmě důsledek již popsaného rozdílu v průměru jader obou vláken - světlo z laseru nebo LED určené k zavedení do 50mikrometrového jádra (multimodové vlákno) bude při spojení s 9mikrometrovým jádrem (jednovidové vlákno) většinou zeslabeno/ztraceno.
Anténa LTE s dlouhým dosahem. Služby bezdrátového přístupu k internetu poskytované operátory mobilních sítí jsou stále oblíbenějším způsobem přístupu, který si účastníci volí. V závislosti na vysílači a mobilním operátorovi mohou být služby bezdrátového přístupu poskytovány na základě různých technik přenosu dat.
Při výběru antény je důležité získat informace o umístění nejbližších vysílačů, které vysílají signály v určitém standardu. Po získání informací o umístění a podporovaných pásmech je třeba změřit vzdálenost k vysílači, zkontrolovat rozmístění konektorů zařízení (modem/směrovač s vestavěným modemem) a zda směrovač agreguje pásma. Informace o agregaci pásem naleznete v návodu k obsluze/specifikaci modemu nebo směrovače.
Pokud základnová stanice podporuje více pásem, např. LTE800, LTE180, LTE2100, a směrovač má agregační funkci, je třeba použít širokopásmovou anténu (takovou anténu obvykle doporučuje DIPOL pro příjem sítě LTE v Polsku - téměř 100%). Pokud je vzdálenost od vysílače větší než 6 km, doporučujeme použít anténu TRANS-DATA LTE KYZ 10/10 A741024 (jedná se o nejlepší anténu v nabídce společnosti DIPOL pro sítě LTE).
TRANS-DATA LTE KYZ 10/10 Anténa MIMO + kabel 10 m s konektorem SMA
Anténa TRANS-DATA LTE KYZ 10/10 A741024
Nové produkty:
Managed switch: TP-Link TL-SX3016F 16xSFP+
Řízený přepínač TP-Link TL-SX3016F 16xSFP N30122 je pokročilé zařízení, které umožňuje správu síťového provozu prostřednictvím: rozhraní příkazového řádku (CLI), relace telnet, SNMP a webový prohlížeč. Gigabitové řízené přepínače poskytují velmi vysokou stabilitu a výkon - základní vlastnosti potřebné pro správu sítě. Spolehlivý provoz sítě podporuje také protokol spanning tree, služba QoS a rozsáhlé funkce zabezpečení přenosu.
Optický kabel ZTT DAC 24J 9/125 G.652D 1,5 kN
Venkovní optický kabel ZTT DAC 24J 9/125 G.652D 1,5 kN L79324 je určen pro pokládku přímo do země. Kabel má plášť z PE s vysokou odolností proti rozdrcení (1500 N). Kabely v tomto plášti jsou také odolné vůči nízkým teplotám. Používají se jak při realizaci poslední míle sítí FTTH, tak i při všech instalacích, kde je nutné provést přípojky pod zemí bez možnosti položení dodatečné ochrany v podobě ochranných trubek.
Optická sada SAT-IF & DVB-T TRIAX OTX 1310
Optická SAT/RTV souprava OTX 1310 KIT TRIAX A9860 slouží k vytváření instalací pomocí optické technologie. Na základě jejích produktů vytváříme zařízení umožňující přenos satelitního SAT, pozemního DVB-T2 a FM/DAB rozhlasového signálu. Tento typ technologie se vyznačuje nízkým útlumem, nízkým rušením a především umožňuje realizovat přenos signálu na velké vzdálenosti.
Vyplatí se přečíst
Distribuce signálů DVB-T2 a DVB-S/S2 prostřednictvím optických vláken. Majitel velkého hotelového komplexu si objednal instalaci pozemních televizních signálů v nové normě DVB-T2 a satelitních signálů DVB-S/S2. Instalace se měla týkat 5 zařízení. Televizní zařízení by šířilo signál v novém standardu DVB-T2 z místního vysílače a 15 satelitních kanálů FTA ve formě digitálního signálu DVB-T. Pro tento účel bylo zvoleno řešení na zařízení TERRA ...>>>více
Schéma opticko-měděné instalace pro 5 hotelových zařízení s distribucí signálu DVB-T2
(4 digitální pozemní multiplexy a 8 multiplexů z vysílače tdx-480 R81621)
Průvodce optickými kabely
 
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU
Osoby mající zájem o zasílání týdenního Newsletter elektronickou poštou, prosímme, uveďte svůj e-mail:
 
 
V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE
ARCHIV NEWSLETTERU
AKČNÍ CENA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI