MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

PODPORA

Newsletter

Informátor TV-SAT, CCTV, WLAN
Č. 31/2022 (3.10.2022)
Tepelné senzory v autonomních vozech. Francouzské společnosti: Společnosti Lynred a Umicore spojily své síly při vývoji systému tepelných senzorů, který má zlepšit schopnosti systému autonomního nouzového brzdění (AEB - Autonomous Emergency Braking) při detekci chodců za nepříznivých světelných podmínek.
Současná řešení detekce chodců (kamery, radary) mají značná omezení pro provoz za ztížených světelných podmínek, jako je noc nebo oslňující slunce. Další tepelné senzory mohou detekovat teplo živých bytostí za snížené viditelnosti. Důležité je, že tepelné senzory nejsou omezeny dosahem světlometů vozidla, což zvyšuje detekční vzdálenost a poskytuje více času na zabrzdění vozidla.
Autonomní vozidla se budou muset v budoucnu bezpečně pohybovat ve dne i v noci za všech povětrnostních podmínek bez ohledu na tzv. úroveň automatizace. Od druhé úrovně bude nutné nové řešení detekce chodců pomocí tepelných čidel:
  • Úroveň 5 - plná automatizace - není potřeba žádný ovladač.
  • Úroveň 4 - je vysoká automatizace - na této úrovni je systém vozidla plně schopen sledovat jízdní prostředí a ovládat všechny jízdní funkce na běžných trasách a za určitých podmínek. Vozidlo může řidiče upozornit, že se blíží ke svým provozním limitům - například v případě, že existují podmínky prostředí, které vyžadují lidskou kontrolu, jako je sněžení. Pokud řidič nereaguje, systém automaticky zajistí vozidlo.
    .
  • Úroveň 3 - podmíněná automatizace. Za určitých podmínek může vůz řídit sám, např. na dálnici.
  • Úroveň 2 - částečná automatizace, tj. rozšíření úrovně 1, např. asistent při dopravní zácpě, automatický parkovací systém.
  • Úroveň 1 - základní asistenční systém řidiče, např. aktivní tempomat, systém udržování v jízdním pruhu. Elektronika může jemně měnit trajektorii vozidla (např. vyhýbání se překážce) a také upravovat rychlost (zrychlení, brzdění). Současně však může provádět pouze jednu z těchto činností. Vůz stále ovládá řidič.
  • Úroveň 0 - žádné funkce automatizace řízení. Vše je v rukou a pod kontrolou řidiče.
Projekt Heliaus (tHErmaL vIsion AUgmented awarenesS) financovaný EU je zaměřen na vývoj inteligentních systémů složených z tepelných senzorů, které detekují dlouhovlnné infračervené záření (LWIR) pro monitorování cestujících v kabině a monitorování prostředí automobilu. Společnost Lynred v současné době vyvíjí produkt založený na stávající technologii 12 µm, který by mohl být montován do automobilů uvedených na trh v letech 2024-2025. Cílem projektu Heliaus je však vyvinout novou generaci produktů založených na senzorech 8,5 µm, které budou uvedeny na trh po roce 2027. Výsledkem projektu Heliaus bude prototyp kamery, která bude integrovat senzory a optické technologie vyvinuté v rámci projektu. Projekt Heliaus lze využít v dalších vysoce automatizovaných systémech, jako je průmysl, robotika, internet věcí nebo zdravotnictví.
Aplikace TerrNet - rychlé a intuitivní programování kanálových zesilovačů TERRA. Kanálové zesilovače TERRA PA320TP R82513 a PA420T R82516 lze používat samostatně - jako součást multipřepínačové instalace nebo hlavní stanice. Zesilovače TERRA jsou určeny pro příjem rádiových signálů v obtížných podmínkách. Jsou vhodné pro místa se signály různých úrovní, vysílanými z jednoho nebo více směrů. Každá z 20 zesilovacích cest je vybavena automatickým řízením zesílení (AGC) a ultra-selektivním filtrem SAW (Surface Acoustic Wave). Kanálové zesilovače TERRA PA320TP R82513 a PA420T R82516 jsou digitálně programovatelné pomocí mobilního zařízení any vybaveného systémem Android nebo PC s Windows (aplikace TERRnet). Konektor pro ovládání (zásuvka micro USB) slouží k připojení zařízení pro programování zesilovače . Když je zesilovač připojen k napájení, bliká současně zelená a červená LED dioda, které indikují jeho konfiguraci.
Anodiovaná FM Anténa Dipol 1RUZ PM A (všesměrovál H+V)Anténa rádiová DIPOL-4/DABTelevizní anténa DIPOL SMART CITY DVB-T2Televizní anténa DIPOL SMART HORIZON DVB-T2Kanálový zesilovač PA420T FM+UHF+2xVHF/UHF TERRA s digitálně naprogramovaným AGC2-Way TV/FM Splitter R-2 Signal8-směrný TV odbočovač O-8 (5-1000MHz) signál
Příklad schématu instalace televizoru pomocí kanálového zesilovače TERRA PA420T R82516.
Možnosti použití a konfigurace kanálových zesilovačů Terra: PA321TP R82513 a PA420T R82516

.jsou podrobně ukázány ve výše uvedeném videu.
Jak nastavit plán upozornění v mobilní aplikaci Dahua DMSS? Klíčovým úkolem dohledového systému je informovat vás o událostech, které se odehrávají ve sledované oblasti. Pomocí služby P2P a bezplatné mobilní aplikace můžete dostávat push oznámení o událostech. Co když se tato oznámení mají generovat pouze v určitou dobu (např. když jsou majitelé domů v práci)?
Řešením problému je konfigurace plánu oznámení v klientské aplikaci. Můžete zadat časové intervaly, ve kterých se mají oznámení spouštět. Je to lepší řešení než změna plánu funkce, od které dostáváte oznámení (např. detekce pohybu) - záznamy detekce pohybu uložené na pevném disku mohou být užitečné.
Konfigurace plánu oznámení je možná výběrem tlačítka "Podrobnosti o zařízení" a přechodem na kartu
"Předplatné vícekanálových upozornění".
Instalace optických vláken pro kamery instalované na sloupech. Přívod samostatného kabelu ke každému sloupu (stožáru, sloupu veřejného osvětlení), kde mají být kamery instalovány, je nejuniverzálnějším a nejméně pracným řešením při zvažování svařování a upevňování optických vláken. Vyžaduje však více práce při pokládání kabelů a více prostoru podél kabelové trasy.
V této topologii je konstrukce samotného kabelu, tj. způsob, jakým jsou v něm vlákna upevněna, málo důležitá. Samozřejmě se předpokládá, že má všechny parametry potřebné pro správnou funkci v daných podmínkách prostředí a že je dostatečně odolný proti přetržení při zatažení kabelu do kanalizace.
Volba hvězdicové topologie také šetří místo na samotném sloupu - optický kabel může být veden přímo do krabice, kde budou instalována zařízení, jako je media konvertor, PoE switch, video konvertor, napájecí zdroj atd. Optický kabel musí být samozřejmě řádně zakončen pigtailem a samotné spojení (splice) musí být zajištěno na splice vaničce nebo ve speciálním boxu pro optická vlákna. Poté je třeba zapojit pigtail do optického adaptéru a propojit jej se zařízením, které je zodpovědné za převod signálu, pomocí patchcordu. Nezapojujte kabel přímo do zařízení! Při provádění servisních nebo údržbářských prací bude v budoucnu montážní firma riskovat pouze poškození patchcordu, nikoli kabelu, což by znamenalo nutnost svařování vláken zpět k sobě.
Hermetická skříň SIGNAL CCTV 210/230/145 IP66
Příklad použití skříňky SIGNAL CCTV R90601.

Vzduchotěsná skříň SIGNAL CCTV 210/230/145 mm R90601 je určena pro montáž na stožár, stožár nebo na stěnu. Uvnitř skříně se nachází montážní deska, kterou lze snadno odejmout, a dvě lišty DIN, které usnadňují instalaci komponent, jako jsou přepínače, napájecí zdroje, převodníky médií nebo miniaturní optické přepínače. Skříň má navíc ochranné kabely, které lze připojit k aktivním zařízením.
Do skříně lze pohodlně umístit mimo jiné průmyslový přepínač, napájecí zdroj, hlavní vypínač a minipřepínač nebo optický box při realizaci systémů založených na optické kabeláži (v tomto případě doporučujeme použít minipřepínač ODF-DIN L5312). Všechny tyto komponenty lze namontovat na lišty DIN nebo na hliníkovou montážní desku. Díky vhodnému počtu a velikosti kabelových vstupů je možné pohodlně zavést a vyvést kabeláž: napájení, optická vlákna, kroucená dvojlinka - pro připojení až 4 sledovacích kamer.
Připojení čtečky DS-K1104MK k řídicí jednotce DS-K2604T pomocí sběrnice RS-485. Pomocí řídicí jednotky DS-K2604T G75018 je možné dohlížet až na 4 jednostranně nebo oboustranně ovládané vchody. Sběrnice RS-485 určená pro připojení čteček je vyvedena přímo z hlavní desky na svorkovnici uvnitř krytu řídicí jednotky. Sběrnice byla na svorkovnici označena jako RS485+ (přímo na hlavní desce RS485A+), RS485-// (přímo na hlavní desce RS485A-) spolu se zemí GND a napájením +12V///. Aby mohla být čtečka podporována řídicí jednotkou a přiřazena ke konkrétním dveřím, musí být správně připojena k řídicí jednotce a adresována pomocí přepínačů na zadní straně čtečky. V následující tabulce je uvedeno, podle čeho se mají oslovit čtečky v závislosti na tom, které dveře mají obsluhovat, a schéma připojení ke svorkovnici řídicí jednotky.
DIP SwitchAccess control pointReader
1000 0000Door 1Input reader 1
0100 0000Output reader 2
1100 0000Door 2Input reader 3
0010 0000Output reader 4
1010 0000Door 3Input reader 5
0110 0000Output reader 6
1110 0000Door 4Input reader 7
0001 0000Output reader 8
Adresování čteček pomocí přepínačů DIP
Schéma připojení čtečky DS-K1104MK G75659 ke svorkovnici řídicí jednotky DS-K2604T G75018.
Optický kabel třídy hořlavosti B2ca. Od 1. července 2017 jsou v EU všechny instalační kabely v budovách považovány za regulované stavební výrobky. Směrnice CPR vyžaduje, aby výrobci vypracovali a zpřístupnili prohlášení o vlastnostech (DoP) a označili výrobky, na které se norma vztahuje, příslušným označením CE. Evropská norma EN50575 specifikuje požadavky na: požární odolnost, zkušební metody a hodnocení silových, řídicích a telekomunikačních kabelů používaných ve stavbách se specifickou třídou požární odolnosti. Po zavedení celoevropských tříd reakce na oheň mají projektanti a architekti jasná pravidla pro výběr kabelů. Pro dosažení vyšší úrovně požární bezpečnosti doporučují předpisy používat kabely třídy B2CA v budovách zvláštního určení, které musí splňovat velmi vysoké bezpečnostní požadavky (např. nemocnice, jesle, výškové budovy, kancelářské budovy, domy s pečovatelskou službou).
Optická vnitřní kabel Prysmian IC-ROUND 02J7A2 2E 9/125 B2ca (2 vlákna G.657A2) 1000 m
Prysmian IC-ROUND 02J7A2 2E třída B2ca L7002_1000 vnitřní kabel
2 jednovidová vlákna ve standardu G.657A2.
Optický kabel Prysmian IC-ROUND 02J7A2 L7002_1000 splňuje zákonem požadované normy třídy nehořlavosti. Má plášť LSOH (bezhalogenová izolace). V případě požáru tyto kabely nešíří plameny, emise kouře jsou velmi nízké a vznikající plyny nejsou korozivní. Díky 2 vláknům standardu G.657A2 je ideální pro použití v obytných aplikacích.
Nové produkty:
Domovní zesilovač HA-216R65 TERRA
+++Zesilovač HA-216R65 TERRA++ R82216 je profesionální zařízení, které se používá v komunálních a kabelových zpětných kanálech. Integrovaný obvod zesilovače HA-216R65 v předposledním zesilovacím stupni je vyroben z křemíko-germaniových nanostruktur SiGe (křemíko-germaniový čip). Toto řešení umožňuje výrazně snížit nelineární zkreslení, zejména pokud jde o zkreslení druhého řádu. Na druhé straně byl poslední stupeň vratného obvodu vyroben z arsenidu galia (GaAs).
Stožárový zesilovač AM-346 FM/VHF-UHF-UHF ALCAD
+++Stožárový zesilovač AM-346 FM/VHF-UHF ALCAD++ R903046 je zařízení určené pro individuální instalace nebo malé komunitní instalace s několika desítkami zásuvek. Jeho hlavním úkolem je zesílit signál na takovou úroveň, aby byl možný příjem v několika nebo několika desítkách přijímačů. Zesilovač má vstupy: FM+VHF pásmo (88-108 MHz+160-260 MHz) a 2xUHF pásmo (470-862 MHz). Zesílení v pásmech FM+VHF je 0...20 dB, zatímco v pásmu UHF je 16...32 dB.
Satelitní anténa DIPOL DPL-120 [světle šedá, RAL7035]
Satelitní anténa DIPOL DPL-120 + zez [světle šedá, RAL7035] A9682 je profesionální ocelová satelitní anténa určená k budování komunitních anténních instalací v budovách pro více rodin a všude tam, kde je vyžadována vysoká úroveň a dobrá kvalita signálu na vstupu instalace. Souprava obsahuje speciální držák pro druhý konvertor, který umožňuje příjem satelitních signálů ze dvou satelitních pozic.
Vyplatí se přečíst
I Zlepšení pokrytí mobilní telefonní sítí v domácnostech. V důsledku vysokého útlumu stěn a oken je signál mobilního telefonu v domácnostech často příliš slabý na to, aby bylo možné pohodlně telefonovat.

Řešením tohoto problému může být zařízení GDW-505 A6777, které slouží k zesílení signálu GSM, DCS, 3G, LTE a jeho přivedení do vnitřních prostor. Zesilovač by měl být připojen k externí anténě směřující k základnové stanici operátora a k interní anténě, která bude distribuovat signál zesílený zesilovačem.>>>více.
Instalace jednotky v rodinném domě.
 
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU
Osoby mající zájem o zasílání týdenního Newsletter elektronickou poštou, prosímme, uveďte svůj e-mail:
 
 
V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE
ARCHIV NEWSLETTERU
AKČNÍ CENA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI