MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

PODPORA

Newsletter

Informátor TV-SAT, CCTV, WLAN
Č. 38/2022 (21.11.2022)
Nahradí polovodičové baterie lithium-iontové baterie? Společnost ProLogium, světový lídr v oblasti inovativních bateriových technologií nové generace pro automobilové, spotřebitelské a průmyslové aplikace, vyvinula polovodičovou baterii s anodou z oxidu křemíku. Taková baterie může výrazně zvýšit dojezd elektromobilů. Společnost ProLogium, partner Mercedesu, na pařížském autosalonu oznámila, že prototyp článku by měl být hotov v příštím čtvrtletí, ale na finální verzi si budeme muset ještě chvíli počkat.
Očekává se, že vysoce stabilní oxidový elektrolyt nahradí hořlavý kapalný polymerní elektrolyt a zabrání tak tepelné nestabilitě nebo ji oddálí. Stabilita elektrolytu umožňuje použití vysoce výkonných katodových a anodových materiálů, což by mělo zajistit vyšší energetickou hustotu článků a nižší výrobní náklady.
V současné době mohou vybrané modely elektromobilů ujet na jedno nabití za příznivých podmínek přibližně 500 km.
Očekává se, že polovodičové baterie tento počet zdvojnásobí.
Konstrukce lithium-iontových baterií i moderních polovodičových baterií je v podstatě stejná. Oba používají katodu, anodu a elektrolyt. V lithium-iontové baterii jsou dvě různé směsi kapalného elektrolytu odděleny tzv. separátorem. V pevnolátkových bateriích se místo kapalného elektrolytu používá pevný elektrolyt, který funguje jako separátor. To však nejsou jediné výhody této technologie. Inovativní řešení také umožní snížit množství lithia na minimum, což bude mít pozitivní dopad na náklady na výrobu baterií. Jinými slovy, v budoucnu budou baterie nejen levnější, ale budou mít také mnohem delší dojezd. V současné době však nevíme, kdy se nová technologie dostane do sériové výroby.
Jaké kabely a konektory se používají k připojení antén k mobilním routerům? Antény používané ke zlepšení signálu mobilního operátora mají impedanci 50 Ohm, takže každý prvek rádiové cesty musí mít tuto hodnotu impedance (není dovoleno používat televizní koaxiální kabel, který má impedanci 75 Ohm). Příkladem kabelu používaného k prodloužení kabelu od antény je Tri-LAN 240 E1171. Co se týče konektorů, anténní kabel je obvykle zakončen konektorem SMA, ke kterému lze připojit další anténní konektor určený pro konkrétní modem.
Při výběru externí antény je třeba zkontrolovat, zda modem podporuje technologii MIMO (dva anténní konektory). Tyto typy modemů vyžadují použití vhodných antén, aby byla zaručena co nejvyšší kapacita přenosového kanálu. Od modemu typu MIMO k anténám je třeba vést dva koaxiální kabely.
ATK-LOG ALP LTE MIMO 2x2 anténa (800-3000MHz, 10m kabely, SMA konektor)
Anténa ATK-LOG ALP LTE se prodává s 5 až 20m kabely s konektorem SMA ( A7054_5, A7054_10, A7054_15, A7054_20).
Nejběžnějšími konektory na modemech jsou konektory SMA - v takovém případě se anténní konektor A7054 hodí přímo. Pokud má modem konektor TS5, je vyžadován konektor E83201, zatímco pro konektor TS9 je vyžadován konektor E83206.
DIPOL SMART HORIZON DVB-T2 antenna – reception parameters proven by field tests. An ideal antenna is the one that has high gain, optimal directivity, relatively small size, and will not require additional power supply. To meet the needs of consumers and installers, DIPOL has introduced SMART series antennas, which have been optimized for the above requirements.
Anténa DIPOL SMART HORIZON A2230 byla před uvedením do provozu podrobena řadě terénních testů, včetně analýzy výkonu v dosahu 10 až 100 km od vysílače o výkonu 100 kW. Testy zahrnovaly měření v místech s různou hustotou zástavby a také srovnávací testy s jinými komerčně dostupnými anténami DVB-T2. Testy ukázaly, že tato anténa je na špičce, pokud jde o možnosti příjmu. Bez větších problémů bylo dosaženo příjmu ve vzdálenosti 94 km od vysílače (100 kW, nízký rozsah pásma UHF, terénní profil bez terénních překážek na trase), přičemž hodnota výkonu signálu v pasivním režimu provozu antény byla v průměru 50 dBμV pro 3 kanály, zatímco hodnota MER byla v průměru 30 dB. Tyto hodnoty by měly být považovány za dostatečné pro příjem 1 přijímačem. Pokud byla požadována větší instalace, bylo v této situaci nutné použít aktivní režim, který zvýšil výkon signálu o 15-20 dB, zatímco hodnotu MER o 2-3 dB.
Použití čísla karty k otevření dveří v řadiči řady DS-K26XXT. V systému kontroly přístupu Hikvision je při použití řadičů, jako je řada DS-K26XXT, možné použít číslo štítku RFID přiřazené uživateli jako kód pro otevření. Kromě toho můžete v sekci přiřazení štítků uživateli místo čísla karty zadat vlastní kód, který po zadání na klávesnici a potvrzení tlačítkem # ověří uživatele a otevře dveře. Systém pak rozpozná ověření jako použití karty. Ve výchozím nastavení je tato možnost vypnuta a musí být aktivována. Chcete-li ji povolit, přejděte po konfiguraci systému řízení přístupu v aplikaci iVMS-4200 do části Řízení přístupu->Rozšířené funkce->Parametry zařízení, vyberte řídicí jednotku a vyberte možnost Zadat číslo karty pomocí klávesnice.
Povolení funkce zadávání čísla karty pomocí klávesnice
Optický měřák výkonu v Signal Fire AI-9. Svářečka optických vláken Signal Fire AI-9 L5875 má zabudovaný optický měřič výkonu pro měření absolutního a relativního výkonu signálu. Absolutní měření je určeno k měření skutečného využitelného výkonu signálu, který dosáhne přijímače. Příkladem může být realizace služby založené na síti GPON, kdy instalatér po přivaření účastnického pigtailu změří signál na vstupu účastnického terminálu (ONT) a ověří, že je v rozmezí -32...-12 dBm (pro systémy GPON třídy C+).
Relativní měření, jinak známé jako referenční měření, je založeno na měření výkonu signálu vzhledem k určité hodnotě - tato hodnota se obvykle určuje při tzv. kalibraci měřiče, která zahrnuje připojení světelného zdroje k měřiči výkonu pomocí patchcordu. Naměřená hodnota (výkon zdroje mínus útlum patchcordu nebo patchcordu) se pak stane referenční hodnotou, podle které můžeme provést měření s ohledem na provedenou optickou cestu. Měřicí přístroj pak zobrazí útlum zájmového úseku.
Ve výše uvedeném příkladu byl ke stanovení útlumu 30m patchcordu SC/PC - SC/APC (černá barva) použit měřič výkonu ve svářečce Signal Fire AI-9. Jako zdroj světla byl použit zdroj L5819. Bílý patchcord je měřicí patchcord, jehož útlum chceme při měření ignorovat.
Proces měření začíná kalibrací - připojením zdroje světla k měřicímu přístroji pomocí měřicího propojovacího kabelu a stanovením referenční hodnoty, která v tomto případě činila -6,4 dBm. Tato hodnota se uloží do paměti měřiče stisknutím tlačítka "UNIT" na krytu svářečky (vpředu). Na obrazovce se objeví zápis "0,0 dB". Od této chvíle měřič zobrazuje útlum prvků, které se nacházejí mezi ním a zdrojem světla a měřicím patchcordem. V tomto konkrétním případě činil útlum patchcordu 0,26 dB. Je třeba si uvědomit, že při tomto způsobu měření měřič zobrazuje pouze útlum konektoru na měřicím patchcordu. Chcete-li získat úplné informace o útlumu propojovacího kabelu, je třeba vyměnit konce měřeného kabelu po stranách. V tomto konkrétním případě by bylo také nutné vyměnit měřicí patchcord (a provést novou kalibraci) kvůli nutnosti přizpůsobit konektor světelnému zdroji.
Měřič výkonu na svářečce AI-9 lze ovládat pomocí tlačítek na krytu svářečky nebo pomocí aplikace v chytrém telefonu, která se používá k nastavení a kalibraci svářečského oblouku.
Stahování záznamů z Hik-Connect. V aplikaci telefonu je nová funkce pro cloudovou službu vzdáleného přístupu Hik-Connect. Doposud nebylo možné stahovat materiály pomocí připojení přes cloud. Tento problém bylo možné "obejít" nahráváním přehrávaného materiálu, což však nebylo vhodné, protože bylo nutné počkat, až bude přehrán celý úsek, který nás zajímal. Nyní byla přidána možnost stahování nahrávek. Umožňuje stáhnout část záznamu o délce 10 až 130 sekund. Záznamy se ukládají do telefonu a lze k nim přistupovat výběrem tlačítka "Více" v hlavní nabídce a poté "Fotografie a videa".
Poznámka: pro fungování této funkce je nutná aktuální verze softwaru rekordéru (starší modely nemusí být podporovány).
Chcete-li stáhnout nahrávky, klikněte na ikonu stahování nahrávek na panelu přehrávání a poté vyberte pasáž, která vás zajímá. Záznamy se ukládají do paměti telefonu - lze je prohlížet a exportovat z úrovně aplikace
.
Nové produkty:
Měřák signálu DVB-T/T2(HEVC 10 bit)/C a DVB-S/S2 DD 2400 s integrovaným spektrálním analyzátorem a kalibračním certifikátem
Měřič signálu DD 2400 s vestavěným analyzátorem rozložení spektra a kalibračním certifikátem R10205 umožňuje měření satelitních signálů DVB-S/DVB-S2 (HD), pozemních televizních signálů DVB-T/T2 (HD) v kompresi HEVC 10 Bit a signálů kabelové televize DVB-C. Nespornou výhodou zařízení je přehledné a snadno použitelné uživatelské rozhraní, které usnadňuje práci na 7" displeji TFT-LCD s vysokým rozlišením, automatickým nastavením jasu a náhledem přijímaného kanálu. Měřič DD 2400 umožňuje měřit parametry, jako je úroveň signálu vyjádřená v dBμV (rozsah měření 20...120 dBμV), MER, šumová mez, CBER, VBER, což umožňuje nastavit jakoukoli pozemní nebo satelitní anténu, vyladit filtry, vybrat zesilovače atd.
Optický přijímač FTTH OD-012 H TERRA R81520 slouží k vytváření instalací pomocí technologie optických vláken. Používá se k vytváření zařízení umožňujících přenos pozemních rozhlasových signálů DVB-T2 a FM/DAB. Tento typ technologie se vyznačuje nízkým útlumem, nízkým rušením a především umožňuje přenos signálu na velké vzdálenosti.
Kryt Pulsar AWO529WS M5719W slouží k ochraně DVR před neoprávněným přístupem nebo krádeží. Umožňuje montáž ve svislé poloze, např. na stěnu. Díky takové montáži a malé hloubce lze ušetřit místo. Skříň je vhodným řešením tam, kde nelze instalovat hluboké skříně nebo skříně RACK19".
Vyplatí se přečíst
Multiswitch instalace TERRA. Multiswitch instalace jsou profesionálním a nejoblíbenějším způsobem poskytování pozemního televizního signálu (FM/DAB a DVB-T2) a satelitního SAT signálu (DVB-S/S2) většímu počtu účastnických zásuvek. Je na koncovém uživateli, aby se rozhodl, jaké programy chce sledovat, a to buď zakoupením vhodného satelitního tuneru, nebo uzavřením individuální smlouvy s některým z provozovatelů digitálních platforem. Výrobky TERRA určené pro instalaci v systémech SMATV/SATV jsou především prvotřídní zařízení, na které se vztahuje čtyřletá záruka. Televizní sítě vyrobené s jejich pomocí zajišťují vynikající příjem signálu po dlouhou dobu ...>>> více
Příklad implementace instalace multswitche.
Tuner DVB-T2 Signal MINI v hotech
 
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU
Osoby mající zájem o zasílání týdenního Newsletter elektronickou poštou, prosímme, uveďte svůj e-mail:
 
 
V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE
ARCHIV NEWSLETTERU
AKČNÍ CENA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI