MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

PODPORA

Newsletter

Informátor TV-SAT, CCTV, WLAN
Č. 40/2022 (5.12.2022)
Alternativa k satelitní navigaci. Nizozemští vědci vyvinuli systém určování polohy založený na mobilních sítích. Je stabilnější a přesnější než GPS, zejména v městských podmínkách. Prototyp, který byl implementován na speciálně nakonfigurované mobilní síti, dosáhl přesnosti 10 cm. Tato nová technologie je důležitá pro realizaci celé řady pokročilých aplikací založených na určování polohy, včetně autonomních vozidel, kvantové komunikace a mobilních komunikačních systémů nové generace.
Globální družicové navigační systémy (GNSS) se používají pro navigaci a distribuci času, základní informace pro kritickou infrastrukturu, mobilní komunikační systémy a také pro nové technologie, jako jsou autonomní vozidla. Satelitní navigace sice dokáže zajistit přesnost na centimetry, ale je nespolehlivá. To se projevuje zejména ve městech, kde vysoké budovy blokují satelitní signál, takže určení polohy je nepřesné nebo zcela chybí. To představuje významný problém například pro autonomní vozidla. Kromě toho je podmínkou bezpečnosti kritické infrastruktury zajištění záložního systému, který dnes neexistuje.
Výzkumníci vyvinuli pozemní polohový systém nezávislý na GNSS nazvaný SuperGPS. Komunikace s přijímači probíhá prostřednictvím mobilních sítí. Novinkou je zavedení vysoce přesných atomových hodin, které umožňují přenášet zprávy o poloze stejně dobře jako satelity GPS, které používají podobné hodiny. Připojení je realizováno prostřednictvím stávající optické sítě, což zajišťuje nízkou latenci - méně než 1 nanosekundu. To nabízí možnost přesné navigace a otevírá cestu k vytvoření systému pro synchronizaci času generovaného atomovými hodinami pro uživatele prostřednictvím telekomunikačních sítí.

Komunikace s přijímači signálu probíhá podobně jako u mobilních sítí, avšak v rozšířeném frekvenčním rozsahu, který je dále rozdělen do několika užších pásem. To zvyšuje spolehlivost přenosu signálu v oblastech s vysokými budovami. SuperGPS rozšiřuje funkčnost radiotelekomunikačních sítí, které budou poskytovat nejen připojení, ale také časové a polohové služby s bezprecedentní přesností a spolehlivostí.
Funkce DDM ve vložkách SFP. DDM, neboli Digital Diagnostics Monitoring, je sada funkcí, která umožňuje sledovat provoz optických modulů SFP v síťových přepínačích. Když je do přepínače vložena vložka s podporou DDM, získá přístup k následujícím výkonnostním parametrům vložky:
  • Teplota modulu SFP
  • Napájecí napětí
  • Napájecí proud laseru/diod
  • Vysílací výkon na portu Tx
  • Přijatý výkon na portu Rx
Kromě toho je v závislosti na implementaci protokolu v samotném přepínači možné zobrazovat zprávy o problémech s přenosem a úplné ztrátě signálu. DDM v kombinaci s protokolem SNMP (Simple Network Management Protocol) umožňuje efektivnější správu sítě a monitorování jejích parametrů na úrovni fyzické vrstvy. To je mimo jiné umožněno možností definovat úrovně alarmu pro jednotlivé parametry.
Pohled na datové okno DDM v přepínači TP-Link TL-SG3428X s vložkou Ultimode L1430 SFP+
Kroucená dvojlinka kategorie 5e s třídou hořlavosti Cca. Požadavek na použití kabelů s určitou třídou reakce na oheň v konkrétním typu budovy by měl vyplývat z analýzy rizik provedené projektantem teletechnického zařízení nebo z jiných vnitrostátních formálních a právních dokumentů.
Kabel NETSET U/UTP cat.5e E1415_500 splňuje požadavky směrnice CPR a evropské normy EN 50575, která specifikuje požadavky na požární odolnost, zkušební metody a hodnocení kabelů jako stavebních materiálů.
Kabel NETSET U/UTP kategorie 5e Cca s1a,d1,a1 /500m/
Třída hořlavosti kabelu NETSET U/UTP cat. 5e: Cca s1a,d1,a1 E1415_500
Podle pokynů SEP by měl být kabel CPR třídy Cca instalován mimo únikové cesty v budovách:
  • obytné a komunální domy,
  • vysokopodlažní (25 až 55 m) a výškové (více než 55 m) budovy nad úrovní terénu nebo obytné budovy s více než 9 až 18 nadzemními podlažími včetně,
  • mající místnosti určené k současnému ubytování více než 50 osob, které nejsou stálými obyvateli, a které nejsou primárně určeny k užívání osobami se sníženou pohyblivostí,
  • především pro osoby se sníženou pohyblivostí, jako jsou nemocnice, jesle, školky, domovy pro seniory,
  • veřejná prostranství.
Na druhou stranu podle Svazu polských elektrotechniků a normy N SEP-E 007 vydané v Polsku by třída reakce na oheň kabelů a jiných vodičů instalovaných v únikových cestách neměla být nižší než B2ca-s1b, d1, a1. V tomto případě společnost DIPOL doporučuje kabel NETSET U/UTP kategorie 6 B2ca-s1a-d1-a1 E1615_500.
DD 2400 - profesionální měření TV/SAT signálů. Kromě měření jednotlivých parametrů digitálních TV signálů, které mají významný vliv na správnou realizaci a provoz RTV/SAT instalace, bude jedním ze základních kritérií při výběru měřicího přístroje jeho snadná obsluha a funkčnost. Mnohem vhodnějším zařízením bude jistě měřič, který má jeden společný vstup pro signály DVB-T2 a DVB-S/S2. Toto řešení eliminuje problematické přepínání nebo přepojování měřicího kabelu při měření přímo z multipřepínače. Další důležitou vlastností je měření VF signálů ve velmi širokém rozsahu, což eliminuje problém přebuzení jednotlivých komponent instalace i samotného měřiče.
Měřák signálu DVB-T/T2(HEVC 10 bit)/C a DVB-S/S2 DD 2400 s integrovaným spektrálním analyzátorem a kalibračním certifikátem
Měřicí přístroj DD 2400 R10205 umožňuje měřit výkon VF signálu vyjádřený v dBμV v rozsahu 20...120 dBμV. Výše uvedený snímek obrazovky ukazuje měření pro pozemní televizní kanál DVB-T2. Vidíme hlavní parametry: POWER (úroveň RF signálu), šumová rezerva (Noise Margin), modulační chybovost (MER), chyby před Viterbiho korekcí (CBER) a po ní (VBER). Všechna měření se zobrazují na jedné obrazovce.
Jak řešit problémy se vzdáleným přístupem ke službě Hik-Connect na počítači? Pro vzdálené zobrazení videa ze zařízení připojených ke cloudu Hik-Connect na počítači je nutná instalace softwaru CMS, který tuto funkci podporuje, např. iVMS-4200.
Umístění tlačítka pro připojení k Hik-Connect v iVMS-4200
Chcete-li přidat podporu zařízení z cloudu, jednoduše se přihlaste ke svému účtu. Zařízení připojená k účtu budou automaticky přidána do seznamu a budete mít přístup k funkcím podporovaným cloudem, včetně: živého zobrazení (více kanálů současně), ovládání PTZ, digitálního zoomu, odposlechu, přehrávání archivních záznamů a podpory upozornění na alarmy (narušení zóny, překročení linie atd.).
Může se stát, že příslušné tlačítko není v programu viditelné. K tomu dojde, pokud v systému není knihovna .Net Framework nebo pokud počítač nebyl po instalaci knihovny restartován.
Jedny dveře, oboustranně ovládané pomocí DS-K2801. Následující schéma ukazuje jedny dveře, oboustranně ovládané pomocí úsporného ovladače DS-K2801 G75021. U vchodu a východu byly instalovány čtečky vybavené klávesnicí DS-K1107AMK G75662, které pracují ve standardu Mifare (13,56 MHz). Čtečky byly připojeny k řídicí jednotce DS-K2801 prostřednictvím komunikační sběrnice Wiegand. Toto nastavení umožňuje ověření uživatele při vstupu a výstupu pomocí karty, karty a pinu a karty nebo pinu. Kromě toho lze v řídicí jednotce nastavit autorizaci zadáním čísla karty. K řídicí jednotce byla prostřednictvím tlačítka nouzového východu K7PEB(Green) G77194 připojena vratová elektrická závora XS12R G74232. Po stisknutí odchodového tlačítka se přeruší obvod spojující řídicí jednotku s elektrickou závorou dveří, což způsobí otevření dveří. Na dveřích je namontován jazýčkový spínač B-3A G3522, který přenáší informace o stavu dveří do řídicí jednotky. Během procesu konfigurace přidělí instalátor uživatelská práva, jako je způsob autorizace (např. karta, pin), přístupová práva, časový rozvrh atd., aby se uživatelé mohli pohybovat po budově v souladu s přidělenými právy. V řídicí jednotce je také uložena historie událostí.
Schéma obousměrně řízeného průchodu pomocí řídicí jednotky DS-K2801 G75021
Nové produkty:
Anténní napájecí zdroj (impulsní) 12V 300mA - koncovka JACK 3,5 (+)
Impulsní napájecí zdroj 12V/300mA JACK 3,5 (+) D0022 slouží k napájení anténních zesilovačů přes oddělovače napájení C0397. Tento typ obvodu se používá v případě, kdy je třeba zesilovač (zesilovací systém) napájet proudem 12 V a až 300 mA. Standardní napájecí zdroj D0012 může dodávat pouze proud 100 mA.
.
Optický přijímač FTTH OD-012 H TERRA
Optický přijímač FTTH OD-012 H TERRA R81520 se používá v optických instalacích s pozemním přenosem DVB-T2 a rozhlasového signálu FM/DAB. Tento typ technologie se vyznačuje nízkým útlumem, nízkým rušením a především umožňuje realizovat přenos signálu na velké vzdálenosti.
.
Malá skříň Pulsar AWO529WS pro vertikální montáž rekordérů
Kryt Pulsar AWO529WS M5719W slouží k ochraně DVR před neoprávněným přístupem nebo krádeží. Umožňuje montáž ve svislé poloze, např. na stěnu. Díky takové montáži a malé hloubce lze ušetřit místo. Skříň je vhodným řešením tam, kde nelze instalovat hluboké skříně nebo skříně RACK19".
Novinky
Podzimní cyklus školení společnosti DIPOL je u konce. Uspořádali jsme 17 praktických seminářů v 7 městech, během nichž jsme měli to potěšení setkat se s 250 instalatéry. Doufáme, že získané znalosti umožní našim zákazníkům realizovat ambicióznější projekty. Děkujeme za skvělou účast, výměnu zkušeností a mnoho dotazů. Další školení se uskuteční v únoru 2023.
Vybrané snímky z podzimního vzdělávacího cyklu:
Kolektivní instalace TV-SAT
Dahua IP Basic
Svářečka Signa Fire - Kurz svařování optických vláken
TP-Link Omada SDN - workshopy
Vyplatí se přečíst
Barevné jednovidové optické pigtaily. Společnost DIPOL nabízí sady barevných optických pigtailů, které umožňují estetické zakončení optického vedení a snadnou identifikaci jednotlivých vláken ve spínači, spojovacím zásobníku apod.>>>více
Sada s konektory SC/UPC L35511A (barvy: červená, zelená, modrá, žlutá) a příklad použití v minipřepínači L5312 (nutný nákup dvou sad). Použití barev umožňuje identifikovat vlákna, která jsou zodpovědná za jednotlivé přenosy.
FAQ - GSM, DCS, 3G repeatery
Posílení signálu 4G ve vaší domácnosti
 
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU
Osoby mající zájem o zasílání týdenního Newsletter elektronickou poštou, prosímme, uveďte svůj e-mail:
 
 
V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE
ARCHIV NEWSLETTERU
AKČNÍ CENA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI