MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

PODPORA

Newsletter

Informátor TV-SAT, CCTV, WLAN
Č. 42/2022 (19.12.2022)
Optické vlákno, satelit, dron? Má Afrika šanci na přístup k internetu 21. století? V listopadu letošního roku Paratus Zambia, poskytovatel síťových služeb s vlastní síťovou infrastrukturou v několika afrických zemích, oznámil, že společně s Meta - americkým technologickým konglomerátem, který vlastní mimo jiné Facebook, Instagram a WhatsApp - vybuduje do konce roku 2023 optickou síť o délce 900 km v 10 městech Zambie.
Poptávka po připojení v Africe již několik let zcela zjevně roste. Krize COVID-19 v letech 2020-2021 však pokrok v zavádění zpomalila a penetrace širokopásmového připojení zůstává na regionální úrovni velmi nízká. V roce 2022 je k pevnému internetu připojeno méně než 5 % domácností a pouze 1 % z celkového počtu využívá k tomuto účelu optické připojení. Přesto se množí iniciativy, jejichž cílem je připojit k síti větší část africké populace. Odhaduje se, že počet uživatelů FTTx se do roku 2027 téměř zdvojnásobí, zatímco počet připojení založených na měděných "telefonních" kabelech zůstane stejný nebo se dokonce sníží. Připomeňme, že xDSL je skupina standardů, z nichž první byly zavedeny již počátkem 80. let. Z nich největší potenciál z hlediska propustnosti nabízejí ADSL a VDSL s přenosovými rychlostmi od 1,5 do přibližně 10 Mbit/s. Je však třeba mít na paměti omezení vyplývající z délky a stavu měděné kabeláže.
Subsaharská Afrika - telekomunikační operátoři s největší optickou sítí
V subsaharské Africe se internetové připojení rozvíjí dvěma způsoby. Na jedné straně se v nejrozvinutějších zemích optické připojení již dostalo do většiny připojených domácností. Tak je tomu například v Keni, kde je 53 % připojení založeno na optických přístupových technikách a pouze 5 % na technologii xDSL. Velký podíl zde mají také techniky bezdrátového přístupu. V Jihoafrické republice vypadá rozložení o něco hůře: 33 % "trvale připojených" používá optická vlákna a 4 % xDSL. Na druhou stranu ve většině zemí zůstává xDSL hlavním typem připojení, které přináší internet do afrických domácností. V roce 2022 bude v Burundi 94 % přípojek tvořit xDSL a pouze 1 % optické přípojky. V Kongu je to 35 % účastníků xDSL oproti 18 % účastníků optických sítí. Odhaduje se, že do roku 2027 dojde ve většině zemí, kde xDSL převládá, k přechodu mezi účastníky xDSL a optických sítí.
Provozovatelé sítí postupují v celé Africe podobně: první instalace optických vláken se provádějí v největších městech, obvykle v hlavních městech, a poté následují další menší města. Tato strategie je vysvětlována silnějším tržním potenciálem v těchto oblastech, ale také snadnou instalací a nižšími náklady. Například po spuštění optické služby CanalBox v Ouagadougou v Burkině Faso v červnu 2021 rozšířila společnost Vivendi Africa Group (GVA) v květnu 2022 svou síť do druhého města v zemi, Bobo-Dioulasso. Stejný model proběhl v Gabonu, kde společnost GVA spustila nabídku optických sítí v Libreville v říjnu 2017 a následně v Port-Gentil v červnu 2022.
Dalším krokem bude rozšíření těchto služeb do venkovských oblastí, kde žije většina africké populace (58 %), která je stále velmi špatně připojena k širokopásmovému připojení. Kdy k tomu dojde? Stane se to vůbec? Není známo. V Evropě byl problém vyřešen směrnicemi EU, které nařizují pokrýt v určitém časovém horizontu takzvaná "bílá místa", tedy oblasti bez vysokorychlostního přístupu k internetu. Finanční prostředky EU na provádění těchto ustanovení plynou členským státům již několik let. Není důvod si namlouvat, že to někdo v Africe udělá stoprocentně charitativně. Ve prospěch Afriky však může hrát skutečnost, že optická infrastruktura je rok od roku levnější a že i přes nutnost provádět rozsáhlé analýzy rentability dané investice většina operátorů vidí ve výstavbě vlastní optické infrastruktury v širším horizontu obrovskou příležitost. Menší operátoři dokonce spojují své síly, aby byli schopni konkurovat největším operátorům v závodě o budování optických linek. Stále to však není v takovém měřítku, abychom mohli hovořit o všeobecně dostupném internetu téměř v celé Africe.
Současný stav a prognózy rozvoje služeb optických vláken a xDSL v Jihoafrické republice
Aby se vypořádaly s nedostatkem infrastruktury a vysokými náklady na instalaci, některé společnosti se chystají va banque. Příkladem je společnost StarLink, kterou založil Elon Musk, rodák z Jihoafrické republiky, a která provozuje síť satelitů pro poskytování internetu v oblastech, kde je nemožné nebo neekonomické poskytovat internet jinými metodami. Společnost StarLink zahájila komerční prodej a nabízí sadu vysílače za 99 USD (v USA je cena 599 USD). I když je tato částka pro většinu obyvatel země stále velmi vysoká, ukazuje ochotu a touhu světových gigantů rozvíjet Afriku v souvislosti s vysokorychlostním přístupem k internetu. Společnost se nehodlá zastavit, protože v roce 2021 získala licenci v Jihoafrické republice a v roce 2022 v Mozambiku a Malawi.
Starlink není první společností, která zkouší nové metody připojení většího počtu Afričanů k internetu. Loon, dceřiná společnost Alphabetu, mateřské společnosti Googlu, v roce 2021 upustila od projektu stratosférických balónů vznášejících se nad Keňou, které měly obyvatelstvu poskytovat 4G. Nyní se této myšlenky ujala společnost World Mobile, která získala licenci na Zanzibaru a v Tanzanii a očekává, že ji získá i v Keni. Existoval také projekt Aquila společnosti Meta zmíněný v prvním odstavci, který měl využívat drony operující ve velkých výškách, ale ten byl v roce 2018 ukončen.
Optické vlákno se však jeví jako nejperspektivnější médium, které není považováno za experiment. Při správné vůli a řízení budou ekonomické vyhlídky, které nabízí připojení s otevřeným přístupem, nepochybně podněcovat iniciativy provozovatelů, kteří si dobře uvědomují skrytý potenciál tohoto regionu.
Anténa pro zesílení GPRS. GPRS je technika související s paketovým přenosem dat v sítích GSM. Maximální rychlost stahování je 115 kb/s, ale v praxi dosahuje rychlosti 30-80 kb/s. GPRS umožňuje přenos telemetrických dat na internet.
Síť GSM i přenos GPRS se často používají pro oznámení/odečty z měřidel a komunikačních modulů ústředen. Pokud je základnová stanice operátora od takového zařízení vzdálená, mohou nastat problémy s dostatečnou silou signálu. Pro zlepšení je třeba připojit vhodnou anténu. Níže je uvedena nejoblíbenější anténa v nabídce společnosti Dipol pro tento účel.
Anténa ATK 20/850-960MHz 20-elementová pro GSM
Anténa GSM 20-elementowa ATK-20 A7025
Který mechanický spojovací nůž? Mechanické spojování pro spojování optických vláken je stále oblíbeným řešením používaným instalatéry, kteří příležitostně provádějí instalace založené na optické kabeláži. Častou otázkou, která vyvstává při prvním nákupu mechanického spojovacího příslušenství, je volba řezačky vláken.
Řezačka vláken je bez ohledu na verzi nejdražší součástí stavebnice, takže se vyplatí věnovat jí trochu více pozornosti. Na výběr jsou 2 typy nožů:
Precizní lámačka optických vláken F1-6000
Přesná řezačka vláken F1-6000 L5801
Lámačka pro lámání optických vláken Signal Fire S-06
Signal Fire S-06 řezačka optických vláken L5882
Řezačka L5882 se používá při svařování vláken pomocí svářečky optických vláken. Zaručuje velmi dobrou kvalitu a opakovatelnost řezů. Přesto se použití tohoto typu nože pro mechanické spojování nezdá být dobrým nápadem. Při použití gilotiny se svářečkou dostane montážní firma zpětnou vazbu, že nůž špatně řeže v důsledku rozladění nebo otupení ostří. Může se také stát, že nůž nebude řezat vůbec. Poté je nutné nůž správně nastavit. To však není možné bez svářečky a ověření účinků korekce nastavení na obrazovce svářečky. Proto při použití L5882 při mechanickém svařování hrozí riziko nevědomého provedení špatných řezů, které mohou mít skutečný dopad na kvalitu spoje.
Naproti tomu nůž L5801 nevyžaduje žádné nastavení. Její počáteční kvalita řezu je horší než u modelu L5882, ale pro mechanické svařování je přijatelná. Řezy nejsou tak reprodukovatelné, některé z nich by mohly být odmítnuty tepelnou svářečkou, ale v naprosté většině případů je kvalita řezu zcela dostatečná pro realizaci mechanického spoje.
Hromadná instalace RTV/SAT v budově pro více rodin.Multiswitchové instalace, které jsou zodpovědné za dodávku digitální pozemní televize DVB-T2 a satelitní televize DVB-S/S2 do bytů, jsou vynikajícím doplňkem a alternativou kabelových instalací v obytných budovách pro více rodin. Použití optických vláken v těchto systémech může přinést mnoho výhod, a to jak z technického, tak i finančního hlediska. Pokud se zvolí typické optické kabely, mohou být náklady na vybudování sběrnice s více přepínači několikanásobně i vícekrát nižší než u měděné sběrnice. Důvodem je jednak skutečnost, že jednotková cena optického kabelu může být nižší než cena kvalitního koaxiálního kabelu, jednak to, že je třeba položit méně kabelů.https://tools.dipolnet.cz/edoc_lang/edit.php?id=56872#
Na obrázku výše je zobrazen RACK namontovaný v samostatné telekomunikační místnosti pro společnou instalaci opticko-měděného multipřepínače. Satelitní a pozemní televizní signály jsou vedeny jednovidovým optickým vláknem (1 vlákno na 1 optický vysílač) do dvou optických přijímačů QUATRO ORH-2500CW A9812 SIGNAL. Toto řešení lze použít ve velkých budovách, kde jsou vzdálenosti mezi schodišti větší než několik desítek metrů, nebo když chceme chránit multipřepínače a účastnická zařízení před možnými přepětími způsobenými bleskovými výboji v blízkosti anténní soupravy. QUATRO ORH-2500CW A9812 SIGNÁL Optické přijímače provádějí zpětnou konverzi média. Za přijímači jsou umístěny zesilovač SA-91L R70901 a multipřepínače MV-924L R70824, ke kterým je připojena účastnická kabeláž..
Funkce E-PTZ u kamer Dahua. Funkce E-PTZ je k dispozici u panoramatických kamer. Jedná se o odvozenou funkci kamery PTZ, která je však realizována "elektronicky". Standardní kamery PTZ umožňují ovládat polohu kamery (tj. mají možnost pohybu nahoru i dolů) a její optický zoom. To znamená, že operátor může kameru namířit na libovolný bod a přiblížit jej. Pokud má kamera navíc funkci automatického sledování, je možné sledovat objekt v pohybu - zařízení může samostatně sledovat vybraný cíl. Poté objekt přiblíží a posune tak, aby byl dobře viditelný. Sledování může být spuštěno automaticky při detekci objektu, poplachové akci i události z inteligentní analýzy obrazu (např. překročení virtuální čáry) nebo může být spuštěno ručně.
Funkce E-PTZ v kamerách Dahua
Fotoaparáty s funkcí E-PTZ jsou obvykle panoramatické fotoaparáty, tj. mají velmi široké zorné pole (obvykle 180^^o^ horizontálně). Nemají otočnou hlavu, ale funkce zoomu a sledování objektu je realizována elektronicky. Kromě panoramatického snímku lze zadat 1, 3 nebo 5 oblastí E-PTZ. Ty jsou viditelné v živém náhledu snímku. Každá z nich umožňuje digitální přiblížení (se snížením kvality obrazu - opak kamery PTZ) části panoramatického obrazu. Kromě toho mohou provádět ořezávání a další zvětšování a sledování detekovaného objektu.
Kamery Dahua s funkcí E-PTZ:
  • IP dome kamera IPC-HDBW3441R-AS-P-0210B Q123441H
  • Dahua IP dome kamera IPC-HFW3441T-AS-P-0210B Q123441K
IP dohledový systém Hikvision založený na DS-9632NI-I8. Níže uvedené schéma ukazuje dohledový systém založený na nejmodernějším 32kanálovém IP DVR Hikvision DS-9632NI-I8 K22362 a kamerách AcuSense. DVR má 8 portů SATA, z nichž každý může pracovat s pevnými disky o kapacitě až 10 TB. Podpora RAID (0, 1, 5, 6, 10) umožňuje systému chránit se před ztrátou záznamů v případě selhání disku. Systém využívá kamery AcuSense řady EasyIP 4.0,DS-2CD2046G2-I K03141 s rozlišením 4 Mpix a DS-2CD2086G2-I K03185 s rozlišením 8 Mpix. Fotoaparáty jsou vybaveny objektivy s pevnou ohniskovou vzdáleností 2,8 mm a širokým úhlem záběru. Technologie AcuSense umožňuje filtrování objektů člověk/vozidlo, a tím snižuje počet falešných poplachů. Kamery byly připojeny k 24portovému přepínači PoE Ultipower 2224af s celkovým příkonem 370 W.
Kamera IP kompaktní Hikvision DS-2CD2046G2-I (4 MPix, 2,8 mm, 0,003 lx, IR do 30m, WDR, H.265, AcuSense)Kamera IP kompaktní Hikvision DS-2CD2046G2-I (4 MPix, 2,8 mm, 0,003 lx, IR do 30m, WDR, H.265, AcuSense)Kamera IP kompaktní Hikvision DS-2CD2046G2-I (4 MPix, 2,8 mm, 0,003 lx, IR do 30m, WDR, H.265, AcuSense)Kamera IP kompaktní Hikvision DS-2CD2046G2-I (4 MPix, 2,8 mm, 0,003 lx, IR do 30m, WDR, H.265, AcuSense)HDD Western Digital PURPLE WD82PURZ 8TB (3.5Záznamové zařízení IP 4k NVR Hikvision DS-9632NI-I8 (32 kanálů, 320 Mb/s, 8xSATA, 2xVGA, 2xHDMI, RAID)PoE switch ULTIPOWER 2224af (24xRJ45/PoE-802.3af, 2xRJ45-GbE/2xSFP) managedKamera IP kompaktní Hikvision DS-2CD2086G2-I (8 MPix, 2,8 mm, 0,014 lx, IR do 30m, WDR, H.265, AcuSense)Kamera IP kompaktní Hikvision DS-2CD2086G2-I (8 MPix, 2,8 mm, 0,014 lx, IR do 30m, WDR, H.265, AcuSense)Kamera IP kompaktní Hikvision DS-2CD2086G2-I (8 MPix, 2,8 mm, 0,014 lx, IR do 30m, WDR, H.265, AcuSense)Kamera IP kompaktní Hikvision DS-2CD2086G2-I (8 MPix, 2,8 mm, 0,014 lx, IR do 30m, WDR, H.265, AcuSense)Kamera IP kompaktní Hikvision DS-2CD2086G2-I (8 MPix, 2,8 mm, 0,014 lx, IR do 30m, WDR, H.265, AcuSense)Kamera IP kompaktní Hikvision DS-2CD2086G2-I (8 MPix, 2,8 mm, 0,014 lx, IR do 30m, WDR, H.265, AcuSense)Kamera IP kompaktní Hikvision DS-2CD2086G2-I (8 MPix, 2,8 mm, 0,014 lx, IR do 30m, WDR, H.265, AcuSense)
IP dohledový systém Hikvision založený na DVR DS-9632NI-I8 K22362
Nové produkty:
Anténa TRANS-DATA 5G KPZ 8/9/8
Anténa TRANS-DATA 5G KPZ 8/9/8 A741026 je směrová panelová anténa MIMO určená pro venkovní instalaci. Je určen pro příjem a vysílání signálů modemů LTE/5G. Anténa má zisk 8 až 9 dBi (v závislosti na pásmu). Je určen pro použití s modemy 5G (vybavenými dvěma anténními konektory), telefony nebo modemy: GSM, DCS, 3G.
.
Patchcord UTP [kat.6] 0,25 m modrý
Patchcord UTP [cat.6] 0,25 m modrý J21100 slouží k připojení počítačů a dalších zařízení k síti LAN.
Patchcord UTP [kat.6] 10 m modrý
Patchcord UTP [cat.6] 10 m blue+ J21161 se používá k připojení počítačů a dalších zařízení k síti LAN.
.
Worth reading
TERRA kanálové zesilovače - kdy je použít? Jedním z hlavních problémů při výstavbě a uvádění do provozu komunitní anténní instalace jsou velké rozdíly v úrovních signálu mezi jednotlivými multiplexy. Zatímco u menších instalací DVB-T2 to nepředstavuje zásadní problém (vzhledem k malým vzdálenostem od antény k přijímači a malému počtu zásuvek), v případě rozsáhlejších instalací jsou tyto rozdíly zásadní pro správnou funkci celého systému. Hlavním důvodem rozdílných úrovní signálu pro jednotlivé multiplexy DVB-T2 je nerovnoměrný útlum frekvencí v různých prostředích, např. ve vzduchu, koaxiálním kabelu atd...>>>více
Kanálové zesilovače PA321TP R82513 nebo PA420T R82516 od společnosti TERRA umožňují příjem signálů DVB-T2.
ze dvou různých vysílačů a s různým výkonem.
15 let záruky na kabely Triset a Netset
 
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU
Osoby mající zájem o zasílání týdenního Newsletter elektronickou poštou, prosímme, uveďte svůj e-mail:
 
 
V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE
ARCHIV NEWSLETTERU
AKČNÍ CENA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI