MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

PODPORA

Newsletter

Informátor TV-SAT, CCTV, WLAN
Č. 10/2023 (6.03.2023)
Budou chytré telefony komunikovat přes satelit? - 5G NTN. Samsung Electronics, jedna z největších technologických společností na světě se sídlem v jihokorejském Soulu, představuje technologii modemu 5G NTN. Technologie neterestrických sítí (NTN) využívá k přenosu dat nejen pozemní infrastrukturu, ale také satelity, drony, balóny a další zařízení umístěná ve vesmíru nebo v atmosféře. Lze ji využít k poskytování přístupu k internetu v oblastech, kde tradiční sítě nemají pokrytí nebo nejsou dostatečně rychlé. Patří sem polární oblasti, hory, pouště nebo hustě zalesněné oblasti. Společnost Samsung plánuje tuto technologii integrovat s modemovými řešeními Exynos, čímž urychlí komercializaci satelitní komunikace 5G.
Pro zajištění vysoce spolehlivé komunikace NTN se satelity pohybujícími se na nízké oběžné dráze (LEO) vyvinula a simulovala společnost Samsung satelitní technologii NTN založenou na technologii 5G s využitím modemu Exynos 5300. Ten dokáže přesně předpovídat polohu satelitů a minimalizovat frekvenční posuny způsobené Dopplerovým efektem. Na základě této technologie budou budoucí modemy Exynos společnosti Samsung podporovat obousměrné zasílání textových zpráv a také sdílení obrázků a videí ve vysokém rozlišení. Díky integrovanému satelitnímu připojení odstraní řešení společnosti Samsung potřebu samostatného čipu s výkonnou bezdrátovou anténou v chytrých telefonech, což poskytne výrobcům mobilních zařízení mnohem větší flexibilitu při navrhování.
Koaxiální kabely RTV/SAT v budovách pro více rodin. Kabely, stejně jako ostatní výrobky používané ve stavebnictví, podléhají posouzení požární odolnosti. Odhaduje se, že 60 % až 80 % z celkového počtu smrtelných požárů je důsledkem otravy, udušení nebo nemožnosti rychlé evakuace z ohroženého prostoru. Požadavkem je, aby materiály použité k vybavení budovy, mimo jiné včetně vodičů, kabelů a dalších součástí spojených s elektrickými a telekomunikačními systémy, správně fungovaly za běžných podmínek užívání budovy i za podmínek mimořádné události - požáru. Jedním z klíčových parametrů, které určují třídu hořlavosti kabelu, je jeho schopnost nevypouštět neprůhledný, korozivní a toxický kouř. To se přímo promítá do větších možností, pokud jde mimo jiné o eliminaci otravy a provedení účinné evakuace při požáru.
Po zavedení celoevropských tříd požární odolnosti mají projektanti a architekti jasné předpisy pro použití vhodného typu kabelu. Tam, kde je potřeba vyšší bezpečnost v případě požáru (výškové a vysokopodlažní obytné budovy), se doporučuje použití kabelů s pláštěm LSZH (LS0H) s bezhalogenovou izolací.
Koaxiální kabel 75 Om TRISET PLUS Dca LSZH <br /> třída A+ 1,13/4,8/6,8 110 dB [100m]
TRISET PLUS E1016_500 - třída reakce na oheň podle CPR - Dca-s2,d1,a1

Pro dosažení vyšší úrovně požární bezpečnosti doporučují výrobci kabelů použití kabelů třídy B2CA v budovách se zvláštním určením (zejména kabely instalované v uzavření únikových cest), které musí splňovat velmi vysoké bezpečnostní požadavky (např. nemocnice, jesle, výškové budovy, kancelářské budovy, domovy důchodců).
Koaxiální kabel TRISET B2CA 120dB (75 ohm) - 500 m
TRISET B2CA E1020_500 - třída reakce na oheň podle CPR - B2ca-s1a,d1,a1.
Koaxiální kabel 75 Om TriSAT B2CA LSZH-FR+ klasa A+ 1,00/4,6/6,9 110 dB [500m]
TRISAT B2CA E1022_500 - Třída reakce na oheň podle CPR - B2ca-s1a,d1,a1.
Automatický restart IP kamer Hikvision. IP kamery Hikvision mají funkci automatického restartu (v softwaru pojmenovanou jako "automatická údržba"). Po přihlášení do kamery je možné nastavit jeden den v týdnu spolu s konkrétním časem, kdy se kamera automaticky vypne a zapne. Chcete-li tuto funkci použít, přejděte po přihlášení do fotoaparátu do nabídky Konfigurace -> Systém -> Údržba a vyberte možnost Automatická údržba povolena. Tuto možnost lze použít, pokud z nějakého důvodu dojde k problémům s komunikací mezi DVR a kamerami v instalaci.
Povolení funkce automatického restartu kamery Hikvision
Síť Wifi s rychlostí 1 Gbit/s a páteřní síť s rychlostí 10 Gbit/s. Páteřní počítačová síť společnosti by měla být co nejefektivnější, protože je zodpovědná za přenos velkého množství dat mezi různými pobočkami společnosti, často mezi různými lokalitami. To má zásadní význam pro efektivní řízení společnosti.
Níže je uveden koncept realizace takové sítě. Příklad využívá přepínač PoE s porty uplink 10 Gb/s a je připojen k měděným portům přístupových bodů, které pracují na standardu 802.11ax (WiFi 6) a podporují bezdrátový přenos rychlostí až 574 Mb/s v pásmu 2,4 GHz a 1201 Mb/s v pásmu 5 GHz. Spojení mezi nimi a přepínačem má rychlost 1 Gb/s. Pro pokročilejší bezdrátová zařízení, například EAP670 N25695, bude vyžadován přepínač s měděnými porty PoE 2,5 Gb/s, například TL-SG3210XHP-M2 N30223.
SFP+ LR Transceiver Ultimode 10Gbps (1310nm, SM, 10km)SFP+ LR Transceiver Ultimode 10Gbps (1310nm, SM, 10km)Bezdrátový přístupový bod TP-Link 802.11ax AX1800 EAP610, PoEPoE switch: TP-Link TL-SG3428XMP 24xGE (24xPoE 802.3af/at)) 4x SFP+ 384W
Síť WiFi postavená na páteřní síti 10 Gb/s.

Co znamená zpráva "Image decoding limit" při náhledu obrazu? IP rekordéry mají kromě záznamu obrazu z kamer zobrazovat obraz na video výstupu. Při nahrávání obrazu se spotřebovává malé množství prostředků, ale dekódování obrazu v "živém" náhledu je již náročné.
Pokud se zobrazí zpráva uvedená v nadpisu, je DVR přetížen dekódováním videa z příliš mnoha kamer. Obvykle není možné zobrazit obraz ze všech kamer v plném rozlišení. Nejčastěji se kamery v náhledové mřížce zobrazují v nižším rozlišení (pomocný stream). Pokud uživatel přepne zobrazení obrazu na hlavní proud s vyšším rozlišením a současně si prohlíží obraz z několika kamer, zobrazí se na obrazovce zpráva: "Video decoding limit", což znamená, že byla překročena hardwarová kapacita daného DVR. Jak tedy zjistit, kde jsou výkonnostní limity daného zařízení? V přehled je uveden seznam DVR Dahua, kde je v závislosti na modelu DVR a rozlišení kamery uvedena hodnota parametru Preview, která říká, kolik kanálů lze zobrazit.
Problém s měřením OTDR? - Zkontrolujte stav konektoru. Reflektometrická měření se provádějí všude tam, kde je potřeba získat kompletní informace o stavu optického spoje. Mluvíme o útlumu celého spoje a jeho jednotlivých komponent: konektorů, splitterů, spojek a samotného vlákna. Reflektometr také poskytuje informace o hodnotě odrazivosti u reflexních jevů (např. konektorů, mechanických spojek).
Základem správného měření je kromě konfigurace samotného reflektometru také čistota měřicího konektoru. Konektor reflektometru i konektor do něj vloženého rozběhového vlákna je třeba vyčistit. Pokud tak neučiníte, může to znemožnit správné měření.
Na obrázku níže je zobrazen nesprávně použitý konektor reflektometru - konektor nebyl pravidelně čištěn nebo byl čištěn neodborně. Konektor nebyl pravidelně čištěn nebo byl čištěn neodborně, což vedlo k hromadění nečistot, které následně přispěly k poškrábání a vzniku důlků na čelní straně konektoru. Výsledkem byl nesprávný impulz na výstupu reflektometru. Poškozený konektor způsobil velký odraz impulzu již na začátku optického vlákna, následovaný několika sekundárními odrazy. To je znázorněno na následujícím reflektogramu.
Znečištěný a poškozený konektor reflektometru
Znečištěný konektor generuje nesprávný impulz. Výkon tohoto impulsu, ačkoli by měl být vysoký, rychle klesá v důsledku příliš velkého odrazu na konektoru měřicího zařízení. V důsledku toho se reflektogram rychle zašumí a výsledky jsou nesprávné.
Montéři provádějící taková měření by si rozhodně měli pořídit nástroj na čištění konektorů optických vláken. Nejlepším, protože nejuniverzálnějším řešením je zde použití tzv. "per". - Například NTT Nanoclean-E3 L59161. Umožňují čištění zásuvek zařízení (nebo např. koncovek konektorů zapojených do adaptérů v rozvaděčích) a zástrček po použití vhodného hrotu.
Nové produkty:
U/UTP 5e vnitřní kabel NETSET Lite [305m], Cu, 0,45 mm
NETSET Lite U/UTP 5e kroucená dvojlinka [305m], Cu, 0,45 mm E1409_305 je kroucená dvojlinka určená pro jednoduché vnitřní instalace. Kroucená dvojlinka má vnější průměr zmenšený na 4,6 mm, což výrazně usnadňuje instalaci do žlabů, průchodek a trubek. Izolace vodičů je vyrobena ze speciálně vybraného materiálu, který usnadňuje použití konektorů RJ-45. Kroucená dvojlinka má měděný vodič o průměru 0,45 mm.
Útlumový článek RTV/SAT 10 dB 5-2400 MHz s průchodem stejnosměrného proudu
Pevný atenuátor RTV/SAT 10 dB 5-2400 MHz s přechodem DC R50112 určený ke snížení úrovně signálu v instalacích RTV/SAT v pásmu 5-2400 MHz. Často se hodí v instalacích s více přepínači a při použití měřičů, kde příliš vysoká úroveň signálu na vstupu způsobuje přebuzení přístroje. Atenuátor se vyznačuje vysokou stabilitou útlumu.
Optický kabel univerzální ZW-NOTKtsdD / U-DQ(ZN)BH LSOH singl-mode 8J (8 vláken G.652D) 2,0 kN
Univerzální optický kabel ZW-NOTKtsdD / U-DQ(ZN)BH LSOH single-mode 8J (8 vláken G.652D) 2,0 kN L77008 je vhodný pro vnitřní i venkovní připojení. Jednovidová vlákna jsou uložena v centrální trubce naplněné gelem. Gel vyplňující trubičku vytváří ochrannou vrstvu pro optická vlákna, tlumí jejich pohyb při pohybech kabelu a chrání vlákna před účinky atmosférických podmínek. Skleněná vlákna použitá v konstrukci kabelu mají chránit centrální trubku s optickými vlákny před mechanickým poškozením a hlodavci.
.
Vyplatí se přečíst
Jak omezit přístup k zařízením CCTV v počítačové síti? Jedním z nejjednodušších způsobů, jak omezit přístup k zařízením v počítačové síti, je filtrování IP a MAC adres. Toto filtrování umožňuje omezit přístup k vybranému zařízení pouze na zařízení s určitou IP adresou nebo adresou fyzické karty MAC. To znamená, že pouze tato zařízení se budou moci připojit k určenému zařízení. Neoprávněná osoba používající zařízení, které není na "bílé listině", tak nebude mít k zařízení přístup, což zvyšuje bezpečnost...>>>více
Instalace optických vláken pro kamery umístěné na sloupech.
SIGNÁLNÍ CCTV BOX
překvapivě prostorný
 
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU
Osoby mající zájem o zasílání týdenního Newsletter elektronickou poštou, prosímme, uveďte svůj e-mail:
 
 
V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE
ARCHIV NEWSLETTERU
AKČNÍ CENA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI