MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

PODPORA

Newsletter

Informátor TV-SAT, CCTV, WLAN
Č. 12/2023 (20.03.2023)
Přenos 400 Gb/s na vzdálenost 2 400 kilometrů. Standard IEEE 802.3bs-2017 popisující možnosti přenosu dat 400 Gb/s Ethernetu po optických vláknech je již zhruba dva roky dominantním tématem na setkáních operátorů po celém světě. Na konferenci a výstavě Optical Fiber Communication Conference and Exhibition (OFC) 2023, která se konala začátkem března v San Diegu, informoval globální poskytovatel inovativních síťových řešení, společnost Infinera, o rekordním přenosu 400 Gb/s na vzdálenost 2 400 km pomocí vlákna TXF společnosti Corning. Dosah přenosu dosažený při tomto pokusu je dvojnásobný oproti předchozímu rekordu. Za zmínku stojí, že vlákna TXF jsou v souladu se standardem IUT-T G.654E. Od "obyčejných", populárních sing-mode vláken se liší mimo jiné mezní vlnovou délkou 1520 nm (to znamená, že tato vlákna lze použít pouze pro přenos v přenosovém okně III nebo vyšším - vlnové délky 1550 nm a 1625 nm) a mnohem větším průměrem modulového pole (tj. efektivní plochy šíření světla ve vlákně), který zde činí 12,4 μm namísto 9 μm u standardních vláken.
Velmi podobným úspěchem se mohou pochlubit společnosti Cisco a Sipartech. Během testů byl realizován přenos na vzdálenost více než 1 337 km. V tomto případě vedla dálková optická trasa z Paříže do Clermont-Ferrand, poté do Lyonu a zpět do Paříže pomocí smíšených optických vláken.
Měřák DD 2400 pro měření RTV - jeden konektor pro různé zdroje signálu. Kromě měření jednotlivých parametrů digitálních televizních signálů, které mají významný vliv na správnou realizaci a provoz instalace RTV/SAT, je jedním ze základních kritérií při výběru měřiče snadnost použití a funkčnost. Mnohem pohodlnějším přístrojem bude jistě měřič, který má jeden vstup společný pro signály DVB-T2 a DVB-S/S2. Díky tomuto řešení odpadá nepříjemné přepínání nebo přepojování měřicího kabelu při měření přímo z multipřepínače. Další důležitou funkcí je měření VF signálů ve velmi širokém rozsahu, čímž odpadá problém s přebuzením signálů jednotlivých komponent instalace i samotného měřiče.
Měřák signálu DVB-T/T2(HEVC 10 bit)/C a DVB-S/S2 DD 2400 s integrovaným spektrálním analyzátorem a kalibračním certifikátem
Měřič DD 2400 R10205 umožňuje měřit sílu rádiového signálu vyjádřenou v dBμV v rozsahu 20...120 dBμV. Výše uvedený snímek obrazovky ukazuje měření satelitního televizního signálu DVB-S2 (satelit HotBird 13.0E, transpondér 10719 V). Vidíme hlavní parametry: POWER (úroveň RF signálu), šumovou rezervu (Noise Margin), modulační chybovost (MER), chyby před Viterbiho korekcí (CBER) a po ní (VBER). Všechna měření jsou prezentována na jedné obrazovce.
Vyplatí se používat měřáky optických vláken s funkcí reflektometru? Vzhledem ke stále rostoucí oblibě optických vláken nabývá na významu otázka, zda je možné provádět správná měření optické cesty. Montéři se často rozhodují pro nákup nejlevnějších "reflektometrů" nebo měřičů s funkcí reflektometru v domnění, že jim umožní provádět měření rychle a bez problémů a v případě problémů provést úplnou diagnostiku spoje.
Pravda je však někdy bolestivá a ukazuje se, že v tomto případě může být "levné" nepřítelem "dobrého" - i když to samozřejmě není pravidlem. Je však třeba vědět, že o nejlevnějších zařízeních tohoto typu zpravidla rozhodují lidé bez praktických zkušeností a potřebných minimálních teoretických znalostí. Praxe ukazuje, že levnější reflektometry vzhledem k omezeným možnostem prezentace výsledků vyžadují od uživatele větší znalosti, aby je mohl kvalifikovaně interpretovat nebo pochopit, proč některé informace prostě nelze získat.
Následuje příklad měření pomocí levného reflektometru, respektive měřiče s funkcí reflektometru, neboť je na první pohled zřejmé, že tento přístroj neměří odrazivost, k čemuž byl ve skutečnosti určen a na čem je založeno celé jeho fungování.
Snímek obrazovky ze softwaru OTDR Viewer. Mimo jiné je vidět reflektogram a tabulka událostí.
Tabulka událostí
Na výše uvedeném reflektogramu jsou dobře vidět reflexní (odrazové) události - nejčastěji spoje. V tabulce je sloupec, kde by měly být hodnoty tohoto parametru pro jednotlivé události, prázdný. Tím se montážní firma připravuje o informaci o skutečné kvalitě provedených spojů - takový spoj by měl mít nízký útlum a odrážet co nejméně světla. Pokud je tedy součástí objednávky měření prokázání správné odrazivosti pro daný standard konektoru, bude přístroj nepoužitelný. Navíc, jak již bylo zmíněno, absence informace o hodnotě odrazivosti značně omezuje diagnostické možnosti. V popsaném příkladu se jedná o dva konektory - událost č. 5 a událost č. 6, přičemž první z nich má útlum něco málo přes 0,5 dB, druhý něco málo přes 0,9 dB. Obě se skládají ze dvou svarů a konektoru. V případě druhého konektoru je tedy naměřený útlum vyšší, než se obvykle očekává (2x 0,1 dB + (0,3...0,5) dB = 0,5...0,7 dB). Bez informací o odrazivosti nevíme, zda je zvýšený útlum důsledkem horšího spoje nebo slabšího rozpojení. V případě informace o odrazivosti - pokud by byla normální, byla by chyba nejspíše ve spoji, v případě nízké odrazivosti by byl na vině konektor.
Začátek měřeného vlákna
Konec měřeného vlákna (klikněte pro zvětšení)
V daném příkladu bylo použito vlákno s rozběhem 50 m. Šířka pulzu byla nastavena na 50 ns, což je obecně vhodné pro měření úseků o délce několika kilometrů - v tomto příkladu je to asi 4,3 km. Na výše uvedených snímcích obrazovky je vidět, že navzdory použití 50 m vlákna k eliminaci mrtvé zóny mrtvá zóna zasahuje až do druhé události, což brání řádnému měření útlumu prvního konektoru v instalaci. Naměřený útlum byl 0,88 dB, ale protože křivka na grafu nedosáhla správné úrovně před konektorem, je toto měření zkresleno v neprospěch instalatéra (útlum je nadhodnocen). Velikost mrtvé zóny závisí na šířce měřicího impulzu (zde 50 ns), ale také na kvalitě elektroniky a součástek použitých k výrobě zařízení - ty nejlevnější budou v tomto ohledu zjevně horší a budou generovat větší mrtvé zóny na začátku měřené cesty a po každém odrazu.
Řešením tohoto problému (kromě použití kvalitnějšího zařízení a péče o čistotu měřicího spoje) je použití delšího náběhového vlákna nebo zkrácení měřicího impulsu. Menší měřicí impuls znamená z definice menší mrtvé zóny. Bohužel v tomto konkrétním případě je již při pulzu 50 ns zřetelný nárůst šumu v grafu po události č. 5 na 2958 metrech a následujících událostech. Takový šum negativně ovlivňuje přesnost měření a správné rozpoznání událostí reflektometrem. Přítomnost šumu znamená, že použitý impuls (50 ns) byl příliš slabý a bylo by vhodné použít širší impuls (tím se graf vyhladí). To zase negativně ovlivní velikost mrtvých zón a kruh se uzavře.
Posledním problémem je schopnost zařízení rozpoznávat události. Nelze popřít, že ta se může lišit i u těch nejdražších zařízení. Stojí však za to podívat se na daný příklad. Zvětšená část grafu níže jasně ukazuje pokles úrovně zpětně rozptýleného signálu. Jedná se o svar s útlumem přibližně 0,21 dB - určeno ručně pomocí značek po samotném měření. Tuto událost přístroj zcela ignoroval a neuvedl ji v seznamu událostí v tabulce. Poučený uživatel tuto událost vyhledá, ručně změří její vlastnosti a zahrne ji do protokolu o měření. Osoba bez základních znalostí s tím může mít problém.
Událost (svar) viditelná na reflektogramu, ale neuvedená v tabulce událostí.
Jsou tedy nejlevnější přístroje s funkcí reflektometru k ničemu? Rozhodně ne. Popsaný příklad - přestože není proveden zcela správně - mělo by být použito větší náběhové vlákno a širší impuls - poskytuje mnoho informací o optické dráze - vidíme délku vlákna, můžeme lokalizovat většinu událostí a některé z nich změřit. Je to tedy dobrý nástroj pro hledání závad (a podle situace i jejich příčin) v síti - přerušená vlákna, špatné konektory apod. Podrobnější diagnostiku lze provádět, ale s vědomím výše popsaných omezení. Pro plnohodnotná měření se však doporučuje použít zařízení, které dokáže měřit a zaznamenávat hodnotu odrazivosti - například reflektometr Grandway FHO3000 L5828.
Schéma instalace videointerkomu pro rodinný dům s přídavnou IP kamerou. Při budování moderního systému videointerkomu je třeba vzít v úvahu, že videointerkom může ovládat branku a vstupní bránu. K tomu lze použít aplikaci nainstalovanou v chytrém telefonu. Při instalaci dveřní stanice se pohled z vestavěné kamery zaměřuje na volajícího. Pokud má kamera velmi široký úhel záběru, je možné sledovat prostor před vstupní bránou, ale i když dveřní stanice takový prostor pokrývá, je to obvykle nedostatečné.
K systému Hikvision IP video door entry lze připojit další IP kameru, která bude pokrývat oblast vstupní brány nebo vstupní brány a branky. Během příjmu hovoru nebo po něm můžete změnit pohled z hlavní dveřní stanice na přídavnou IP kameru a sledovat oblast před bránou. Díky dálkovému ovládání prostřednictvím chytrého telefonu je možné kdykoli na dálku otevřít a ověřit, zda je vstupní brána otevřená nebo zavřená.
Níže je uvedeno schéma IP video dveřního vstupního systému pro rodinný dům. Instalace byla založena na jednosubvenční dveřní stanici IP Villa DS-KV8113-WME1(B) G73639 s vestavěnou kamerou a 2 relé pro ovládání brány a vstupní branky. Uvnitř budovy byl instalován monitor DS-KH6320-WTE1 G74001 vybavený rozhraním Wi-Fi. Pozorování prostoru u vstupní brány bylo realizováno pomocí IP kamery Hikvision DS-2CD1023G0E-I(C) K17662. Napájení stanice u brány, monitoru a IP kamery zajišťoval přepínač Ultipower N299781 vybavený 4 porty PoE ve standardu 802.3af/at. Systém byl připojen k internetové síti pomocí směrovače Mercusys AC12G N2933. Branka byla osazena symetrickou dveřní závorou Bira S12U z řady Hartte G74220 s nastavitelnou čelistí do 4 mm, která je vhodná pro provoz na 12 V DC nebo AC. K jejímu buzení byl použit stejnosměrný zdroj 12 V M1820.
Compact IP Camera: Hikvision Hikvision DS-2CD1023G0E-I (2 MP, 2.8 mm, 0,01 lx, IR up to 30m, H.265/H.264)Switch PoE ULTIPOWER PRO0064afat 802.3af/at 65W 6x RJ45 (4xPoE), PoE Auto CheckS12U Elektrozamek HARTTE symetrické ze série S 12V AC/DC BiraOK-P2 Krátká plochá lišta pro série ES1, S, XS, SHD, XSHD BiraIP Intercom Station: Hikvision DS-KV8113-WME1/Flush Villa 2nd gen (1-subscriber, RFID, WiFi, flush mounted)Rain shield: Hikvision DS-KABV8113-RS/Flush for Villa 2 gen. flush gate/door stations Napájecí zdroj ZI-2000 12V/2A (pro CCTV kamery)
Schéma instalace IP video interkomu Hikvision s další IP kamerou
Oblíbená anténa pro GSM. Anténa Yagi-Uda, známá také jako anténa Yagi, je jedním z nejoblíbenějších typů antén. Vyznačuje se poměrně jednoduchou konstrukcí a vysokým ziskem, který obvykle přesahuje 10 dBi. Tyto antény se používají v systémech pracujících v kmitočtových pásmech od KV do UHF, tj. od přibližně 3 MHz do přibližně 3 GHz, ačkoli pracovní šířka pásma Yagiho antény je obvykle malá.
Anténu Yagi vyvinul Šintaro Uda v roce 1926 v Japonsku. Výsledky práce byly publikovány v japonštině. Návrh v angličtině poprvé představil profesor Yagi, který odcestoval do Spojených států a významně přispěl k rozšíření vyvinuté antény.
Základní geometrie Yagiho antény je znázorněna na obrázku níže. Skládá se z jednoho aktivního prvku, nazývaného vibrátor (W), který je realizován jako přímý nebo smyčkový dipól. Jedná se o jediný napájený prvek antény. Ostatní prvky jsou pasivní prvky, které umožňují zvýšit směrovost antény. Vibrátor je obvykle předposledním prvkem antény, jehož rozměry se volí tak, aby byla zajištěna rezonance na požadovaném pracovním kmitočtu za přítomnosti ostatních prvků (potřebná délka přímého dipólu se pohybuje mezi 0,45 a 0,48 vlnové délky).

Geometrie antény Yagi-Uda.
Součástka umístěná za vibrátorem (obrázek výše) je reflektor (R). Jeho délka je o něco větší než délka vibrátoru. Obvykle se používá jeden reflektor, protože zvýšení počtu reflektorů nevede k výraznému zlepšení výkonu antény. Přítomnost reflektoru snižuje relativní úroveň zadního laloku vyzařovacího diagramu antény, čímž snižuje množství výkonu vyzářeného v opačném směru a zároveň zvyšuje zisk antény. Větší délka reflektoru vzhledem k vibrátoru přináší dvě výhody. Za prvé, delší prvek zajišťuje účinnější odraz vlny, čímž se zvyšuje zisk antény. Kromě toho, je-li reflektor delší než vibrátor v rezonanci, je impedance reflektoru induktivní (napětí podél reflektoru fázově předchází proud).
Anténa GSM ATK 10 800-980 A7025 MHz je desetiprvková směrová venkovní anténa určená k přenosu signálů mobilní telefonie. Anténa má zisk až 12,8 dBi pro frekvence 800 až 970 MHz, takže je ideální pro připojení k internetovým modemům. Anténa je zkratovaná na stejnosměrný proud.
Anténa ATK 10/850-960MHz 10-elementová pro GSM
Desetiprvková anténa GSM ATK 10 A7015
Funkce automatické aktualizace v kamerách a videorekordérech Dahua. Ve většině případů se aktualizace softwaru doporučuje z důvodu zabezpečení a opravy chyb. Ruční aktualizace vyžaduje vyhledání příslušných souborů na serveru výrobce*****www.dahuasecurity.com/*****. To je méně pohodlné než funkce automatického vyhledávání aktualizací. Zde systém sám zjistí potřebu aktualizace a informuje vás, kdy je možné aktualizaci nainstalovat, nebo ji dokonce nainstaluje automaticky. Aktualizace s sebou nesou riziko problémů - např. odpojení kamer, proto je lepší instalovat aktualizace pod kontrolou uživatele.
Zpráva o nalezení nové verze softwaru v DVR Dahua
Nové produkty:
Akumulátor Securbox TS-12-7-AA (12V, 7,2 Ah, AGM)
Baterie Securbox TS-12-7-AA (12V, 7,2 Ah, AGM) M18813 je bezúdržbová olověná baterie (VRLA). Jedná se o uzavřený akumulátor, ve kterém se plyny uvolňující se při nabíjení rekombinují za vzniku vody, čímž odpadá nutnost doplňování. Je vyrobena technologií AGM (Absorbed Glass Mat), kdy je elektrolyt obsažen v separátorech ze skleněných vláken. Absence kapalného elektrolytu umožňuje umístění baterie téměř v jakékoli poloze.
Punkt dostępowy Ubiquiti U6-PRO UniFi WiFi 6
Přístupový bod Ubiquiti U6-PRO UniFi WiFi 6 N2579 je kompletní řešení pro budování sítí WLAN v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz. Zařízení je kompatibilní se standardem 802.11ax MIMO 4x4. Díky použití jedinečných řešení nabízí Unifi UAP výkon, který je u takto kompaktních zařízení nevídaný. Rychlost Wifi dosahuje až 5 400 Mb/s.
Optický kabel univerzální ZW-NOTKtsdD / U-DQ(ZN)BH LSOH multimode 12G (12 vláken OM3) 2,0 kN
Univerzální optický kabel ZW-NOTKtsdD / U-DQ(ZN)BH LSOH multi-mode 12G (12 vláken OM3) 2,0 kN+ L78112 lze použít pro vnitřní i venkovní připojení. Multimódová vlákna jsou uložena v centrální trubce vyplněné gelem. Gel vyplňující trubičku vytváří ochrannou vrstvu pro optická vlákna, tlumí jejich pohyb při pohybu kabelu a chrání vlákna před účinky atmosférických podmínek. Skleněná vlákna použitá v konstrukci kabelu jsou určena k ochraně centrální trubice s optickými vlákny před mechanickým poškozením a hlodavci.
Vyplatí se přečíst
Vzdálené napájení přepínače PoE. Přepínač ULTIPOWER 352SFP PoE N299707 má funkci PD (Powered Device), která umožňuje jeho napájení připojením k jinému přepínači PoE. Tato funkce je mimořádně užitečná v případě, kdy je do místa, kde je přepínač umístěn (a do kamer, pokud jsou kamery namontovány na stejném místě, např. na sloupu), přiveden pouze jeden kabel s kroucenou dvojlinkou...>>>více
Příklad instalace přepínače PoE s funkcí PD
Měřák optického výkonu Ultimode OPM-2 (VFL, tester RJ45, latarka LED)
Ultimode měřák OPM-2
Praktické zařízení 3 v 1
 
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU
Osoby mající zájem o zasílání týdenního Newsletter elektronickou poštou, prosímme, uveďte svůj e-mail:
 
 
V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE
ARCHIV NEWSLETTERU
AKČNÍ CENA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI