MŮJ KOŠÍK
Můj košík je prázdný

PODPORA

Newsletter

Informátor TV-SAT, CCTV, WLAN
Č. 20/2023 (15.05.2023)
Nahradí kyslíko-iontové baterie tradiční baterie? Skupina výzkumníků z Technické univerzity ve Vídni vyvinula nový typ kyslíko-iontové baterie, která by mohla být ideálním řešením pro rozsáhlé systémy skladování elektřiny z obnovitelných zdrojů. Nová myšlenka baterie byla zaregistrována jako patentová přihláška. Lithium-iontové baterie jsou dnes všudypřítomné, od elektromobilů po chytré telefony. To však neznamená, že jsou nejlepším řešením pro všechny oblasti použití. Podle výzkumníků fungují kyslíko-iontové baterie podobně jako lithium-iontové baterie. Ionty, které získávají elektrický náboj přijetím nebo ztrátou elektronů, přeskakují mezi dvěma povrchy a vytvářejí elektrický proud. V případě těchto nových baterií jsou tyto povrchy vyrobeny z keramiky. Kyslíková iontová baterie má několik důležitých výhod. Přestože neumožňuje tak vysokou hustotu energie jako lithium-iontová baterie, její kapacita se časem nenávratně nesnižuje. Lze ji regenerovat, což umožňuje extrémně dlouhou životnost. Kromě toho lze oxido-iontové baterie vyrábět bez vzácných prvků a jsou vyrobeny z nehořlavých materiálů. Problémem mnoha typů baterií je, že v určitém okamžiku se nosiče náboje již nemohou pohybovat. Pak již nejsou vhodné pro generování proudu a kapacita baterie klesá. Po mnoha nabíjecích cyklech se to může stát vážným problémem.
Nová koncepce baterií není určena pro chytré telefony nebo elektromobily, protože kyslíko-iontové baterie dosahují pouze asi třetinové hustoty energie oproti lithium-iontovým bateriím. Kromě toho fungují oxy-iontové baterie při teplotách mezi 200 °C a 400 °C. Tato technologie je však mimořádně zajímavá pro skladování solární nebo větrné energie.
Instalace DVB-T2 vs. rušení LTE. Pásmo 700 MHz se již nepoužívá pro přenos pozemního televizního signálu. Toto pásmo bylo zpřístupněno provozovatelům mobilních sítí pro služby 5G/LTE. V důsledku toho jsou televizní kanály s nejvyššími frekvencemi (kanály nad 40) nejvíce ohroženy rušením z vysílačů LTE. Na televizní obrazovce může dojít k zamrznutí obrazu, mohou se objevit barevné pruhy a čtverce (rámování obrazu). Jak lze takovou diagnózu potvrdit? Nejlepším způsobem je využít služeb instalatéra, který je vybaven profesionálním měřičem.
Diagnostika typu a úrovně signálů často vyžaduje specializované metody. Pomocí nich získané informace tvoří základ pro správnou analýzu a interpretaci provádění změn v zařízení. Jednou z funkcí poskytujících takové údaje je spektrální analyzátor (spektrogram), který zkoumá a analyzuje frekvenční spektrum všech signálů v instalaci v reálném čase. Spektrum signálů je frekvenčně závislé rozložení intenzity požadovaných signálů a rušivých signálů (zejména LTE).

Příklad rozložení spektra pomocí měřiče DD 2400 R10205. V tomto případě jsou ve spektru nad 694 MHz vidět rušivé signály LTE. Ty mohou nepříznivě ovlivnit kvalitu signálu DVB-T2, způsobit rušení a narušit správný příjem digitální pozemní televize. V takovém případě se doporučuje instalace filtru LTE 700: TF005 R81007 (pro vnitřní použití) nebo TF001 R81009 (pro venkovní použití).
Dávková synchronizace času v zařízeních Hikvision. Aplikace iVMS-4200 umožňuje dávkovou synchronizaci času ve všech zařízeních, která byla do aplikace přidána. Nesprávné nastavení času může způsobit mnoho problémů. V případě systémů CCTV může ztížit určení přesného času události a v případě systémů videovrátného může způsobit problémy se správným fungováním značek podle nastaveného plánu. Synchronizaci času lze provést několika způsoby, například při přidání do aplikace nebo při přímém přihlášení do zařízení. Dávkovou aktualizaci času v systému iVMS-4200 provedete na adrese: Dávková synchronizace času: Hlavní nabídka -> Nástroje -> Dávková synchronizace času .
Skupinová synchronizace času pro zařízení Hikvision pomocí iVMS-4200
Různé parametry obrazu pro den a noc u kamer Dahua. Kamery Dahua IP mají 3 pracovní profily týkající se nastavení obrazu: "Hlavní", "Denní" a "Noční". Pro každý z nich lze nezávisle konfigurovat obrazové parametry týkající se expozice (režim a rychlost závěrky, redukce šumu atd.), provozu IR přísvitu (zapnutí a vypnutí), provozu funkcí WDR, HLC a BLC, vyvážení bílé a kompenzace barev a zaostření. Profily "Den" a "Noc" lze přepínat v závislosti na stavu soumrakového senzoru nebo na časovém plánu. Je také možné trvale aktivovat kterýkoli ze 3 profilů.
Přepínání profilů nabízí značné výhody z hlediska lepší přizpůsobivosti podmínkám na staveništi. Lze vytvářet četné vzory přepínání. Například: můžete ručně nastavit rychlost závěrky pro den i noc. K čemu to bude? Ve dne může fotoaparát pracovat s vyšší rychlostí závěrky, protože je více světla a pohybující se objekty budou méně rozmazané. V noci lze tuto rychlost snížit, protože více světla může být důležitější než rozmazání některých snímků nebo jen jejich částí. Např. obličej bude dobře osvětlen a rychle se pohybující ruka bude rozmazaná.
Okno konfigurace expozice pro noční profil ve fotoaparátu
Vylepšená síť 10 Gb/s. Síť 10 Gb/s je počítačová síť, která umožňuje přenos dat rychlostí až 10 gigabitů za sekundu. Tato vysoká šířka pásma se v současné době používá ve velkých podnicích, datových centrech a výzkumných laboratořích. Umožňuje výměnu velkého množství dat v krátkém čase, což je důležité zejména pro aplikace, jako je cloud computing, přenos vysoce kvalitního videa nebo přenos velkého množství vědeckých dat.
Pro páteřní síť byla jako hlavní přenosové médium použita optická vlákna. Důležitým aspektem je, že aktivní zařízení podporují moduly SFP (Small Form-factor Pluggable) s rychlostí 10 Gb/s. Takové porty v zařízeních jsou označeny SFP+ (v mnoha zařízeních sloty SFP+ umožňují také připojení vložek SFP s rychlostí 1 Gb/s).
Níže je zobrazena rozšířená počítačová síť a síť WiFi s páteřní sítí 10 Gb/s pomocí hlavního přepínače SFP+ N30121. Je třeba mít na paměti, že další přepínače by měly být vždy připojeny přímo k němu. Takto navržená síť umožňuje jednodušší správu a konfiguraci funkcí, jako jsou virtuální sítě, při zachování vysokého výkonu.
SFP+ LR Transceiver Ultimode 10Gbps (1310nm, SM, 10km)Managed switch: TP-Link TL-SX3008F 8xSFP + Omada SDNSFP+ LR Transceiver Ultimode 10Gbps (1310nm, SM, 10km)PoE switch: TP-Link TL-SG3428XMP 24xGE (24xPoE 802.3af/at)) 4x SFP+ 384WPoE Switch: TP-Link TL-SG3428X 24xGE 4xSFP+ Omada SDNBezdrátový přístupový bod TP-Link 802.11ax AX1800 EAP610, PoEPoE switch: TP-Link TL-SG3428XMP 24xGE (24xPoE 802.3af/at)) 4x SFP+ 384WBezdrátový přístupový bod TP-Link 802.11ax AX1800 EAP610, PoEPoE Switch: TP-Link TL-SG3428X 24xGE 4xSFP+ Omada SDN
Rozsáhlá počítačová síť a síť WiFi s páteřní sítí 10 Gb/s
Přenosová okna v optických vláknech Přenos dat v optických vláknech probíhá v rámci přenosového okna (oken), které se vybírá ze tří (a v pokročilých systémech ze čtyř nebo pěti) pásem. Ta byla stanovena neúmyslně. Při jejich výběru byly zohledněny charakteristiky útlumu signálu tohoto přenosového média.
Existují tři hlavní příčiny útlumu signálu v optických vláknech:
  • vlnová ztráta - Výsledky z nerovnoměrné, nedokonalé struktury vláken v důsledku omezení výrobního procesu. To se vztahuje na geometrii jádra a nerovnoměrnost indexu lomu v jádru a opláštění;
  • absorpce - absorpce světelné energie částicemi vlákna; to závisí na způsobu dotování jádra ve výrobním procesu a jeho čistotě; zvýšená absorpce je způsobena chromem, medem, železem a atomy zejména OH- iontů (vlhkost);
  • ///Rayleigh rozptyl// - spočívá v rozptylu světelného pulzu ve všech směrech v důsledku nehomogenního indexu lomu v jádře v důsledku malé změny v hustotě nebo složení skla. Rozptyl Rayleigh je nepřímo úměrný čtvrté mocnině vlnové délky.
Výběr přenosových oken je založen na vlastnostech útlumu signálu
v přenosovém médiu způsobeném ztrátami vlnovod, absorpce, a Rayleighova rozptylu.
Jednotlivé přenosové techniky jsou implementovány v některých telekomunikačních oknech, například DWDM multiplexovacia technika využívá především třetí a čtvrté okno. Díky technologickým pokrokem při výrobě optických vláken bylo možné snížit účinek OH-iontů v okolí vlnové délky 1400 nm (G.652D vlákno) a vytvořit další, páté přenosové okno.
Nové produkty:
Skříň RACK 10
Skříň RACK 10" 4U 310x300 R9120071 je určena pro instalaci zařízení se standardní 10" skříní. Je ideálním řešením pro instalace IP CCTV. Do skříně lze umístit i zařízení, která nejsou standardem RACK-19", např. přepínače, zesilovače RTV-SAT, modulátory, rekordéry.
.
Police do RACK skříně 10
Police pro skříň RACK 10" R9120305 je určena pro stojící skříně RACK s hloubkou 300 mm. Umožňuje montáž zařízení, která nejsou vybavena držáky RACK.

Krimpovací nástroj Hanlong HT-580ER RJ-45 (NC konektory - přímé)
Krimpovací stroj Hanlong HT-580ER RJ-45 (NC konektory - přímý průchod) E7912 určený pro krimpování modulárních konektorů s možností odříznutí přebytečných vodičů krouceného páru. Určeno pro konektory typu EZ (s průchozí smyčkou pro jednotlivé vodiče krouceného páru).
Vyplatí se přečíst
Hybridní instalace multipřepínačů dSCR/Unicable. Řada multipřepínačů TERRA dSCR je zařízení využívající jednokabelovou technologii (Unicable), které umožňuje distribuci satelitních signálů DVB-S/S2, pozemní televize DVB-T a analogového/rozhlasového vysílání DAB prostřednictvím jediného koaxiálního kabelu na základě technologie digitálního stohování kanálů pomocí analogově-digitálních převodníků. Komunikace mezi multipřepínačem a satelitními přijímači využívá speciální protokol definovaný v normách EN50494 (Unicable I) a/nebo EN50607 (Unicable II), který využívá příkazy DiSEqC umožňující nezávislé rozdělení signálu po jediném kabelu...>>>více.
Výše uvedený diagram ukazuje rozložení DVB-S/S2 (2 satelitní pozice), pozemní televize DVB-T2 a rozhlasu pomocí dvou optických vláken.
FAQ - GSM, DCS, 3G repeatery
Posílení signálu 4G ve vaší domácnosti
 
PŘIHLÁSIT K ODBĚRU
Osoby mající zájem o zasílání týdenního Newsletter elektronickou poštou, prosímme, uveďte svůj e-mail:
 
 
V PŘEDCHOZÍM ČÍSLE
ARCHIV NEWSLETTERU
AKČNÍ CENA
NOVINKY V KNIHOVNĚ
PŘEČTĚTE SI