Informátor TV-SAT, CCTV, WLAN

Č. 6/2024 (5.02.2024)

Supravodivý materiál s revolučním potenciálem.

Čínským vědcům se podařil průlomový objev v oblasti supravodičů. Vědci z Ústavu fyzikálních věd v Hefei a Čínské akademie věd identifikovali nový supravodivý materiál s unikátní mřížkovou strukturou (InSe2)xNbSe2. Sulfidový supravodič přechodných kovů je typ supravodivého materiálu složeného z přechodných kovů (prvky uprostřed periodické tabulky) a atomů síry. Tyto materiály vykazují supravodivé vlastnosti pod určitou teplotou. Nově objevený materiál má rekordní teplotu supravodivého přechodu 11,6 K a mimořádně vysokou kritickou proudovou hustotu (míra maximální proudové hustoty, kterou může supravodič vést, než ztratí své supravodivé vlastnosti).
Jev supravodivosti byl objeven před více než sto lety. Supravodiče jsou materiály, které mohou vést elektrický proud bez jakéhokoli odporu. Tato vlastnost umožňuje efektivní přenos elektřiny a má potenciální využití v různých oblastech. Supravodiče nacházejí velmi široké uplatnění při skladování energie, katalytických procesech nebo výrobě integrovaných obvodů. Jediným omezením jsou zatím relativně nízké teploty přechodu supravodivých materiálů, zejména sulfidů přechodných kovů.
Teplota přechodu materiálu (InSe2)xNbSe2 dosahuje 11,6 K, což z něj činí supravodič z přechodného sulfidu kovu s nejvyšší teplotou přechodu. Kromě toho materiál vykazuje kritickou proudovou hustotu 8×105 A/cm2^, která je nejvyšší mezi všemi supravodiči z dichalkogenidu přechodných kovů. Tato kritická proudová hustota je srovnatelná s vysokoteplotními supravodiči, jako jsou sloučeniny mědi a železa, což naznačuje jeho vysoký potenciál pro praktické aplikace. Objev tohoto nového supravodivého materiálu otevírá možnosti pro další výzkum jevů supravodivosti a vývoj vysokoteplotních supravodičů s lepším výkonem..

Koaxiální kabel a kroucená dvojlinka třídy hořlavosti B2ca.

V Evropské unii jsou všechny instalační kabely v budovách považovány za stavební výrobky podléhající předpisům. Směrnice CPR ukládá výrobcům povinnost vypracovat a zpřístupnit prohlášení o vlastnostech (DoP) a označit výrobky, na které se norma vztahuje, příslušným označením CE. Evropská norma EN50575 specifikuje požadavky na: požární odolnost, zkušební metody a hodnocení silových, řídicích a telekomunikačních kabelů používaných ve stavbách se specifickou třídou požární odolnosti. Po zavedení celoevropských tříd požární odolnosti mají projektanti a architekti jasná pravidla pro výběr kabelů. V zájmu dosažení vyšší úrovně požární bezpečnosti doporučují předpisy používat kabely třídy B2ca v budovách pro zvláštní účely, které musí splňovat velmi vysoké bezpečnostní požadavky (např. nemocnice, jesle, výškové budovy, kancelářské budovy, domy s pečovatelskou službou).
Kabely značek TRSIET a NETSET splňují velmi přísné požadavky na kvalitu, takže si zachovávají své jmenovité parametry, které zaručují správný přenos signálu. Na každý koaxiální kabel značky TRISET se vztahuje pětiletá záruka výrobce a na kroucenou dvojlinku značky NETSET se vztahuje patnáctiletá záruka zohledňující přirozený proces stárnutí kabelů.
Koaxiální kabel TRISET B2CA 120dB (75 ohm) - 500 m
TRISET B2CA 75 ohmů koaxiální kabel třídy hořlavosti B2ca-s1a,d1,a1 E1020_500 splňuje zákonem požadované normy třídy hořlavosti. Má také velmi dobré přenosové parametry a používá se v systémech pozemní, kabelové a satelitní televize.
Kabel NETSET U/UTP kategorii 6 B2ca-s1a-d1-a1 /500m/
NETSET U/UTP kabel E1615_500 kategorie 6 třídy hořlavosti B2ca-s1a-d1-a1 splňuje zákonem požadované normy třídy nehořlavosti. Úspěšně se používá v systémech strukturované kabeláže pro LAN, IP CCTV atd.

Sunell CCTV: HTML5 pro ovládání dohledu přes prohlížeč.

Zařízení od Sunell umožňují pohodlné sledování a ovládání přes webový prohlížeč pomocí HTML5. To umožňuje zobrazovat video bez nutnosti instalace dalších zásuvných modulů nebo rozšíření, čímž se liší od tradičních řešení, která vyžadují prohlížeč Internet Explorer. Použití standardu HTML5 znamená, že se uživatelé mohou bezpečně a snadno připojit ke svým zařízením pomocí oblíbených prohlížečů, jako jsou Opera, Firefox, Edge nebo Chrome. S jejich pomocí lze parametry kamery i DVR plně přizpůsobit prostřednictvím webového prohlížeče. Pohodlí používání zvyšuje možnost plně konfigurovat kamery z DVR (lokálně i vzdáleně).

Normy pro multimodová vlákna v aplikacích Ethernetu.

Vývoj norem pro multimodová vlákna je zaměřen především na jejich použití v datových centrech. Možnost realizace vysokorychlostních přenosů na krátké vzdálenosti a techniky vlnového multiplexu (SWDM) v kombinaci s relativně nízkou cenou laserů VCSEL určují velkou oblibu multimodových vláken právě v tomto segmentu trhu.
Přesto není neobvyklé, že investoři budující sítě LAN nebo IP dohledové systémy volí multimode vlákna. Tato rozhodnutí mohou být motivována ekonomicky nebo vyplývat například ze zvyklostí projektanta. Následující tabulka shrnuje rozsahy standardů mnohovidových vláken (OM1 až OM5) v kontextu jejich použití v populárních ethernetových aplikacích (1 Gbit/s, 10 Gbit/s a 40/100 Gbit/s).
  1000BASE-SX 10GBASE-SR 40/100GBASE-SR4 SWDM
OM1 275 m 33 m    
OM2 550 m 82 m    
OM3   300 m 100 m  
OM4   400 m 150 m  
OM5   400 m 150 m TAK
Z analýzy výše uvedené tabulky je zřejmé, proč jsou hlavní oblastí použití multimodových vláken výše zmíněná datová centra. Přenosová kapacita (vzdálenost) tohoto typu vlákna je relativně malá, ale dostatečná pro jeho využití například při propojování rozvaděčů v rámci serverovny. Za zmínku stojí, že pouze standard OM3 překonává možnosti měděných kroucených párů i nejvyšších kategorií. OM5 a OM4 se neliší z hlediska přenosového rozsahu, ale OM5 umožňuje snížit počet použitých vláken díky použití techniky multiplexování s dělením vlnové délky (SWDM).

Technologie SWDM zahrnuje multiplexování čtyř signálů na čtyřech světelných vlnových délkách: V tomto případě se jedná o multiplexy o vlnových délkách 850, 880, 910 a 940 nm, které se přenášejí v jediném přenosovém médiu. Implementace technologie SWDM v optické síti je možná pouze tehdy, pokud je síťová infrastruktura založena na širokopásmových vláknech OM5. Pak máme možnost zčtyřnásobit propustnost sítě nebo výrazně zjednodušit její architekturu a snížit hustotu kabeláže.
Propojovací kabel Multimode ULTIMODE PC-355D (2xLC-2xLC, duplex, OM3, 1.5m)
Patchcordy a pigtaily s mnohovidovými vlákny OM3 a OM4 mají výraznou tyrkysovou barvu (známou také jako "aqua"). Standard OM5, který je v typických systémech LAN méně obvyklý, se vyznačuje limetkově zelenou barvou..

Montáž kamery pro rozpoznávání SPZ

Pro maximální účinnost rozpoznávání SPZ by měla být kamera podporující tuto funkci, např. iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(C) (2,8 - 12 mm) K05911 nebo iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(C) (8 - 32 mm) K05913, nainstalována tak, aby byl správně zachycen obraz SPZ jedoucího vozidla. Před výběrem místa instalace je třeba vzít v úvahu zásady, které je třeba dodržet: vhodný úhel pohledu na přední část vozidla, počet pixelů na jednu SPZ v záběru a vzdálenost, v níž by měla být kamera namontována vzhledem k oblasti detekce. Základní požadavky na instalaci, které je třeba splnit při instalaci kamery Hikvision pro identifikaci registračních značek, jsou uvedeny níže:
 • šířka poznávací značky by měla v obrázku zabírat 130...300 px (optimálně 150...250 px),
 • vertikální náklon kamery by neměl překročit 30°,
 • horizontální náklon kamery od směru pohybu vozidla by neměl překročit 30°.
 • náklon tabulky v obraze by neměl překročit +/- 5°,

Nejsilnější anténa LTE v nabídce.

V mnoha případech, kdy je základnová stanice daleko od mobilního zařízení, nastávají problémy s dostatečnou silou signálu. Pro její zlepšení je obvykle nutné připojit k modemu vhodnou externí anténu. Existují však případy, kdy použití externí antény nesouvisí s potřebou zlepšit signál LTE, ale například s vynucením přenosu dat mezi konkrétní základnovou stanicí a modemem. Je třeba mít na paměti, že anténa LTE by měla být širokopásmová - to souvisí s provozem sítí LTE na více frekvencích a jejich agregací.
Anténa TRANS-DATA LTE KYZ 10/10 A741024 je logaritmická směrová anténa MIMO pro venkovní montáž, určená pro příjem a vysílání signálů modemů LTE/GSM/3G. Anténa má zisk 10 dBi. Je určena pro použití s modemy LTE (vybavenými dvěma anténními konektory).
Charakteristické vlastnosti antény TRANS-DATA LTE KYZ 10/10 A741024:
 • Vnější, logaritmická, směrová,
 • MIMO 2x2 ,
 • Nulové pásmo: 698-960, 1700-2700 MHz,
 • Práce v sítích: GSM, DCS, UMTS, WLAN, LTE,
 • Zisk:
  • 9,5 dBi (698-960 MHz),
  • 10 dBi (1710-2700 MHz),
 • Přímoproudá (DC) zkratovaná anténa,
 • 10 m kabel zakončený zástrčkou SMA,
 • Kryt z plastu ABS odolného vůči UV záření a povětrnostním vlivům,
 • Upevnění na stožár pomocí svorek,
 • Možnost montáže na svislou nebo vodorovnou trubku.
TRANS-DATA LTE KYZ 10/10 Anténa MIMO + kabel 10 m s konektorem SMA
TRANS-DATA LTE KYZ 10/10 MIMO anténa + 10 m kabel s konektorem SMA A741024

Nové produkty:

TP-Link 100M L1441 SFP+ modul umožňuje připojit ethernetový port (10/2,5/1/0,1G) k rozhraní SFP+.

Vnitřní účastnická zásuvka FTTH 2HP pro povrchovou montáž NEXT
Vnitřní povrchová montáž FTTH 2HP Účastnická zásuvka L5303 je určena k montáži na stěnu. Používá se v sítích FTTH pro ukončení účastnických vedení. Zásuvka NEXT má prostor pro volitelnou montáž až 2 adaptérů ve standardu SC simplex (ve verzi bez příruby SC/APC L4224) a vyhrazená pole pro max. 4 spojovací kryty. Zásuvka je chráněna proti náhodnému otevření.

Multi-system Dome Camera: ColorVu Hikvision DS-2CE72HFT-F28 (5 MP, 2.8 mm, 0.0005 lx, white light up to do 20 m) HD-TVI, AHD, HD-CVI, CVBS
Vícesystémová kopulová kamera ColorVu Hikvision DS-2CE72HFT-F28 (5 MP, 2,8 mm, 0,0005 lx, bílé světlo do 20 m) HD-TVI, AHD, HD-CVI, CVBS M75270 je určena pro použití v monitorovacích systémech založených na HD-TVI DVR. Uživatel si může vybrat požadovaný video standard z HD-TVI, HD-CVI, AHD nebo staršího standardu CVBS (ANALOG). Volba standardu se provádí pomocí mikrospínače umístěného na kabelu. Kamera generuje vysoce kvalitní 5 MP obraz s vysokou čistotou, jasem a živými barvami. Díky vysoké citlivosti 0,0005 lx a vestavěnému přísvitu bílého světla s dosahem až 20 m má výsledný obraz vysokou kvalitu a dobrý výkon i za špatných nebo žádných světelných podmínek.

Vyplatí se přečíst

Terra: pozemní TV, rozhlas a signál ze 2 satelitů v 1 optickém vlákně. Systém optického přenosu TV signálu Terra nabízí možnost použití dvou různých vysílačů v rámci jedné instalace. Tyto vysílače mají stejnou funkci (převod televizního signálu z koaxiálního kabelu na optické vlákno), přičemž jeden vysílač generuje signál na vlnové délce 1310 nm ( A3031) a druhý na vlnové délce 1550 nm ( A3055). Použití dvou různých vysílačů umožňuje kombinovat jimi generované signály do jednoho vlákna. Ke spojení signálů (a k jejich oddělení na druhé straně vlákna) se používá takzvaný WDM coupler L383521. Tento prvek funguje podobně jako klasická televizní křížová spojka...>>>více
Satelitní TV (2 satelitní pozice), pozemní TV, rádio - rozvod v 1 optickém vlákně. Signál rozdělen do 2 optických cest.
FAQ - GSM, DCS, 3G repeatery
Posílení signálu 4G ve vaší domácnosti