Informátor TV-SAT, CCTV, WLAN

Č. 12/2024 (18.03.2024)

Komunikace pomocí viditelného světla.

Čínští vědci z univerzity v Nanjingu vyvinuli komunikační systém využívající světlo pro komunikaci ve vzduchu, vodě a vesmíru. Projekt zahrnuje využití různých vlnových délek: 275 nm, 452 nm, 519 nm a 585 nm v závislosti na prostředí. Ty budou tvořit uzel obousměrné sítě nazvané ALCN (All-Light Communication Network). Komunikace v modrém světle (BLC) se používá pro komunikaci pod vodou, zatímco komunikace v bílém světle (WLC) usnadňuje komunikaci na povrchu. Komunikace v ultrafialovém světle (DUVC) a komunikace pomocí laserových diod (LC) podporuje komunikaci ve vzduchu a v kosmu. Jednotky mají vestavěnou podporu Ethernetu, která umožňuje kabelový i bezdrátový přístup k síti a připojení senzorů nebo počítačů.
Výzkumníci představili síť propojující centra, kde byl přenášen obraz z IP kamery s rozlišením 1920 × 1080 při 22 snímcích za sekundu s nízkou latencí do 74 ms a ztrátovostí paketů 5,8 %. Nejkratšího dosahu bylo dosaženo ve vodě (12 m) a ve vzduchu (150 m) s maximální propustností 1,5 Mb/s. Ultrafialová komunikace se ukázala být efektivnější a dosáhla 7,8 Mb/s a LC dokonce 10 Mb/s. Pro zlepšení těchto výsledků vyvíjejí výzkumníci speciální techniky modulace signálu založené na multiplexování s dělením vlnové délky. Začalo se také pracovat na mobilních přístupových uzlech (např. pro pohybující se drony).
Technologie přenosu dat pomocí světelných vln (LiFi) je všeobecně známá a v roce 2023 IEEE stanovila standard pro tato připojení: 802.11bb, který umožňuje integraci do počítačových sítí. Komunikace viditelným světlem jako nosič dat (Visible Light Communications) je v současné době zdokonalována průmyslem, standardizačními skupinami a vládními iniciativami. Využívá se především na místech, kde mohou být tradiční sítě Wi-Fi narušeny nebo nedostačující, jako jsou kanceláře, nemocnice a samoobsluhy. Zajímavé využití by mohlo být ve veřejné dopravě, například ve vlacích a autobusech, kde by poskytovalo internetové připojení pro cestující i přes silné elektromagnetické rušení.

Proč jsou adresy DNS pro síťová zařízení tak důležité?

Služba DNS (Domain Name System) slouží k převodu veřejných (externích) IP adres z číselné podoby na doménovou. To znamená, že si nemusíte pamatovat adresy ve tvaru 62.121.130.38 - stačí si zapamatovat mnohem přívětivější adresu www.dipolnet.cz.
Překlad číselného zápisu na název domény provádí příslušný server DNS, kterému zařízení zašle požadavek na překlad adresy. Po obdržení odpovědi s číselnou adresou naváže hostitel spojení s příslušným serverem.

Při konfiguraci síťových zařízení (ruční zadání IP adresy) se často zapomíná na zadání adresy serveru DNS. Většina síťových zařízení, jako jsou spravovatelné přepínače nebo přístupové body, funguje "téměř" normálně. Problém, který může v tomto případě nastat, je nedostatečná synchronizace času. Je to způsobeno tím, že adresa serveru NTP je obvykle zadávána ve formě domény. Nedostatečná synchronizace času má za následek nesprávný čas v protokolech.
Pokud v zařízeních, jako jsou například videorekordéry, není uvedena adresa serveru DNS, jsou problémy mnohem výraznější. Zpravidla se projeví při prvním pokusu o připojení k DVR z vnější sítě. Pro toto připojení bude nutné správně přeložit adresy serverů spojených s implementací služeb v tzv. cloudu. Bez znalosti serveru DNS to nebude možné, což následně znemožní připojení k DVR.

Ilustrativní schéma komunikace mezi klientem a serverem pomocí adres DNS.

1. jaká je IP adresa www.dipolnet.cz? (dotaz na server DNS 8.8.8.8)
2. www.dipolne.cz je 62.121.130.38.
3. ahoj, 62.121.130.38 ! Pošlete mi své webové stránky WWW.
4. zde jsou mé webové stránky WWW.


Měřicí přístroj AS07STCA-4K společnosti ALPSAT pro měření RTV - jeden konektor pro různé zdroje signálu.

Kromě měření jednotlivých parametrů digitálních televizních signálů, které mají významný vliv na správné provedení a provoz RTV/SAT instalací, je jedním ze základních kritérií při výběru měřicího přístroje snadné použití a funkčnost. Mnohem pohodlnějším přístrojem bude jistě měřič, který má jeden vstup společný pro signály DVB-T2 a DVB-S/S2. Díky tomuto řešení odpadá nepříjemné přepínání nebo přepojování kabelů při měření přímo z multipřepínače. Další důležitou funkcí je měření VF signálů ve velmi širokém rozsahu, což eliminuje problém s přebuzením signálu pro jednotlivé komponenty instalace i pro samotný měřič.
Výše uvedené obrazovky zobrazují měření signálu digitální pozemní televize DVB-T2 a satelitní televize DVB-S2 (satelit HotBird 13.0E, transpondér 11508 V). Vidíme hlavní parametry: POWER (úroveň RF signálu), šumovou rezervu (Noise Margin), modulační chybovost (MER), chyby před Viterbiho korekcí (CBER) a po ní (VBER). Všechna měření jsou prezentována na jedné obrazovce. Analyzátor rozkladu spektra speciálně pro pozemní televizi umožňuje vizualizaci silných rušivých signálů LTE (funkce porovnání v reálném čase), které mohou negativně ovlivnit kvalitu signálu DVB-T2, způsobit rušení a narušit správný příjem digitální pozemní televize..

Rychlé nastavení monitorovacího systému pomocí multifunkčního testeru CCTV.

Proces instalace kamery spočívá v nastavení kamery tak, aby byly v zorném poli viditelné všechny detaily - k tomu je zapotřebí náhled obrazu. V případě IP kamer je navíc nutné zařízení aktivovat, zkontrolovat přenos dat a napájení a nastavit provozní parametry. To se často provádí v situaci, kdy do kamerového bodu ještě není přivedeno napájení. V takové situaci je pro instalatéra optimální použít multifunkční tester CCTV ALPSAT AS33-IPCX M3214.
Tester může napájet různá zařízení pomocí napájecích výstupů 2 x DC 12 V / 3 A, DC 24 V / 2 A, PoE (802.3af/at) a DC 5 V / 2 A (USB).
Pokud je třeba nastavit analogové kamery, je možné použít aplikaci CVBS HD-ACT, která automaticky rozpozná, který systém je připojen (HD-TVI, HD-CVI, AHD nebo CVBS), a umožní rychle získat obraz. Pro IP kamery je k dispozici aplikace IP-Discovery (nebo One-click video), která automaticky přizpůsobí podsíť zjištěným kamerám, aktivuje zařízení a umožní rychle zahájit prohlížení pomocí aplikace Rapid Onvif. Program má historii nastavených hesel, takže je nemusíte pokaždé zadávat. Kromě toho jsou nainstalovány speciální verze aplikací od výrobců určených pro prohlížení a konfiguraci, jako např: Hikvision, Dahua, Uniview, Tp-Link, Tiandy, Xmeye, Ezviz.
Preview video from a Hikvision IP camera using Rapid Onvif – Alpsat AS33-IPCX M3214 tester.
Při konfiguraci DVR, např. v serverovně, lze tester použít jako běžný monitor připojením DVR ke vstupu HDMI.
Zařízení pomůže také s diagnostikou počítačové sítě. Může skenovat IP síť, porty, odesílat pakety ICMP (PING), zobrazit obsazenost IP adres v podsíti nebo pomocí funkce NET-port Blinking zjistit připojený port ve switchi. V případě poruchy pomůže analyzovat síť (rychlost připojení, ztráta paketů, detekce smyčky) a má funkci Cable test - zjišťování připojení, kontinuity, maximální přenosové rychlosti a Cable TDR test - měření délky, zjišťování přenosových párů, přerušení, kvality kabelu.

Stavíte dům? Přemýšlejte o optických vláknech.

Při projektování nebo stavbě domu se hodně mluví o správném plánování kabeláže pro slaboproudé instalace. Často se však zapomíná na včasné položení správných kabelů mimo dům. Kromě elektrických kabelů se zpravidla jedná o kroucenou dvojlinku (např. pro videodohovor, bezpečnostní kamery, prvky systému inteligentního domu atd.).
Ve fázi stavebních prací je také vhodné uvažovat o zakopání optického kabelu do země, který může v budoucnu využívat poskytovatel internetu. Rok od roku se systematicky rozšiřuje infrastruktura optických vláken v méně urbanizovaných oblastech. Jsou vybudovány stovky kilometrů nadzemních sítí, které vlastní jak obce, tak větší i menší provozovatelé. Je velmi pravděpodobné, že pokud ne ihned, tak v blízké budoucnosti bude optická infrastruktura vybudována v blízkosti rozestavěného domu.
Optický sloupek FTTH Distribution Cabinet SSF-1355/295/208Optický zemní kabel Fibertechnic DAC 2J 9/125 G.657A1 2,5 kN
Zemnicí kabel L79302 je levné, spolehlivé a jednoduché řešení. Dvě jednovidová vlákna standardu G.657A1 budou poskytovat internet a další služby.
Uložením kabelu do země a při troše dobré vůle ze strany poskytovatele služeb je možné se vyhnout vedení nadzemního kabelu nad pozemkem, který nejenže kazí celkový estetický dojem, ale na straně domu musí být obvykle snesen - buď podél vnější fasády, nebo již uvnitř budovy. Zakopání optického kabelu do země a jeho přivedení k multimediální skříni, která je místem souběhu celé kabeláže již ve fázi výstavby, se v budoucnu vyplatí.

Napájecí výstupy v IP dveřních vstupních stanicích Hikvision.

Po aktualizaci hardwarové verze IP dveřních vstupních stanic Hikvision DS-KD8003-IME1(B) G73652 a 2-Wire DS-KD8003Y-IME2 G73646 byl přidán napájecí výstup DC 12 V se zatěžovací kapacitou až 0,5 A. Toto řešení umožňuje napájet otvírač dveří přímo z dveřní stanice pomocí vestavěných relé za předpokladu, že je otvírač dveří napájen stejnosměrným napětím a odběr proudu nepřesahuje 500 mA. Pokud je elektrický vrátný napájen střídavým napětím, je nutné použít další napájecí zdroj. Při použití napájecího výstupu doporučujeme použít elektrickou dveřní závoru s nízkou spotřebou proudu, jako např. Bira z řady XS00.
Schéma připojení elektrické dveřní závory Bira XS00U k dveřní stanici Hikvision DS-KD8003-IME1(B)

Nové produkty:

IPTV streamer 4xDVB-T/T2/C-IP sti441C s integrovaným 2xCI a USB portem TERRA
IPTV streamer 4 × DVB-T/T2/C-IP sti441C s vestavěným konektorem 2xCI a portem USB TERRA R81592 je zařízení, které umožňuje distribuci a správu nabídky pozemní a kabelové televize DVB prostřednictvím sítě Ethernet (LAN) s kroucenou dvojlinkou. Jeden panel umožňuje konverzi signálu ze čtyř multiplexů na IP stream umožňující distribuci televizních kanálů s celkovou efektivní přenosovou rychlostí 200 Mb/s. Dostupný výstupní IP stream je přiveden do sítě LAN a doručen ke koncovým přijímačům - obvykle pomocí přepínačů. Technologie multicast používaná v tomto typu systému umožňuje významnou úsporu síťových zdrojů
.
Single-mode patch cord PC-5572-3 FC/UPC - FC/UPC, simplex, G.657.A2, 5m
Jednovidový propojovací kabel PC-5572-5 FC/UPC - FC/UPC, simplex, G.657.A2, 5 m L3215572_5 je 5 metrů dlouhý úsek jednovidového optického kabelu zakončeného konektory FC/UPC. Patchcord je vyroben na bázi jednovidového vlákna podle normy G.657.A2. Tento standard se vyznačuje sníženým poloměrem ohybu. Díky tomu je patchcord mnohem méně náchylný k poškození a zvýšenému útlumu v důsledku nadměrného ohybu.
IP NVR: Sunell SN-NVR3832E2 (III) (32 ch, 160 Mbps, AI, 2 × SATA, VGA, HDMI, H.265)
Sunell SN-NVR3832E2 (III) IP NVR (32 kanálů, 160 Mb/s, 2 × SATA, VGA, HDMI, H.265) K26332 je součástí řady Eco, která zahrnuje spolehlivá a flexibilní řešení pro systémy různých velikostí. NVR podporuje 32 IP kanálů a umožňuje nahrávat video z IP kamer s rozlišením až 12 MP. Zařízení podporuje inteligentní analýzu obrazu, funkce založené na umělé inteligenci a také pokročilá kamerová řešení, jako je ANPR, systémy počítání osob a rozpoznávání obličejů. Dva porty SATA umožňují připojení pevných disků, každý s kapacitou až 12 TB.

Vyplatí se přečíst

DVB-T2/C v optických vláknech. Poskytovatelé přenosu signálu DVB-T2/C po optických vláknech obvykle používají tradiční vysílače a optické přijímače, např. vysílač mo418 R82522 a přijímač OD-005P R81760. Taková spojení používají pouze oddělené kabely s jednovidovými vlákny a rozdělení signálu pro doručení do různých míst se provádí pomocí pasivních optických rozbočovačů...>>>více.
Přenos digitálních pozemních televizních signálů DVB-T2 ze čtyř digitálních multiplexů na vzdálenost 20 km.
pomocí jednovidového optického vlákna.
Měřák signálu DVB-T/T2(HEVC 10 bit)/C/J.83B/ISDB-T a DVB-S/S2 AS07STCA-4K se spektrálním analyzátorem a kalibračním certifikátem
Alpsat - profesionální měření signálů DVB-T2/C/S2