Informátor TV-SAT, CCTV, WLAN

Č. 20/2024 (13.05.2024)

Bude laserová komunikace fungovat i v budoucích vesmírných misích?

NASA testuje pokročilou laserovou komunikační technologii nazvanou Deep Space Optical Communication (DSOC), která kóduje data ve fotonech pro komunikaci mezi sondou v hlubokém vesmíru a Zemí. V současné době se sonda Psyche nachází ve vzdálenosti 226 milionů kilometrů od Země a obvykle používá antény pracující na rádiových frekvencích mezi 3 Hz a 3 THz. Naproti tomu pracovní frekvence laseru v blízké infračervené oblasti dosahuje 300 THz. Díky tomu může být přenos prostřednictvím laserové komunikace až 100krát rychlejší. To je významný pokrok.
Fungování tohoto systému však přináší určité problémy. Je třeba brát v úvahu atmosférické jevy (včetně vesmírného prachu), překážky a překážky ve vesmíru, jako jsou úlomky nebo nebeská tělesa, které mohou rušit přenos signálu. Kromě toho jsou důležité časové prodlevy a zpoždění přenosu, tj. doba, kterou potřebují signály na cestě mezi kosmickou lodí a pozemními stanicemi, a možná zpoždění způsobená zpracováním signálu nebo atmosférickými podmínkami. Laserové paprsky vyžadují přesné sladění se specifickými přijímači na vzdálenost milionů kilometrů, což vyžaduje pečlivé výpočty. Země i kosmická loď jsou navíc v neustálém pohybu, což celý proces dále komplikuje. I přes tyto dynamické pohyby je nutné provádět neustálé úpravy, aby bylo zajištěno přesné zaměření laserového paprsku. Sonda používá dalekohled o průměru 8,6 palce (22 cm) vybavený fotonovým přijímačem a subsystémem pro autonomní skenování a uzamčení vysoce výkonného laseru v blízké infračervené oblasti. Naproti tomu Haleův teleskop na Palomaru (USA) používá kryogenně chlazený supravodivý detektor jednotlivých fotonů. Vzhledem k obrovské vzdálenosti, kterou musí laser urazit, musí oba konce systému kompenzovat změnu polohy Země a Psyché při cestě signálu na vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem.
Dosavadní rekord v přenosové vzdálenosti z 11. prosince 2023, kdy se sonda nacházela ve vzdálenosti 31 milionů kilometrů od Země a přenášela data rychlostí 267 megabitů za sekundu (Mbps), byl nyní vylepšen. Během testu 8. dubna 2024 dokázala sonda přenášet testovací data maximální rychlostí 25 Mb/s ze vzdálenosti více než 226 milionů kilometrů, což je 1,5násobek vzdálenosti mezi Zemí a Sluncem, a výrazně tak překonala minimální cíl projektu, který je 1 Mb/s. Navzdory velkým výzvám je tato technologie natolik slibná, že NASA využívá příležitosti otestovat vyvíjená řešení při letu mimo soustavu Země-Měsíc.
13. října 2023 vyslala NASA ke stejnojmennému asteroidu sondu Psyche, jejíž studium by mohlo přinést nové informace o vzniku Sluneční soustavy a složení planetárních jader. Objekt patří mezi planetky typu M - má vysokou hustotu a je bohatý na kovy včetně železa (30 až 60 % objemu). Původ planetky není jasný. V minulosti mohla Psyche tvořit jádro planetky, být potenciálním jádrem planety. Jedná se o velké těleso o rozměrech 280x232 kilometrů..

Kdy si pořídit anténu pro 5G?

Jedním z hlavních faktorů určujících potřebu instalace antény jsou parametry signálu přijímaného modemem. Výkon signálu 5G se může lišit v závislosti na konkrétních podmínkách prostředí, vzdálenosti od vysílače, používaných frekvencích a konfiguraci sítě.
Zde je několik klíčových parametrů, které je třeba vyčíst z modemu nebo směrovače 5G, pokud uvažujete o instalaci externí antény:
 • Indikátor síly signálu (RSSI): síla signálu (Received Signal Strength Indicator) měří sílu signálu 5G přijímaného zařízením. Čím vyšší je hodnota RSSI, tím silnější je signál. RSSI měří celkovou sílu signálu přijímaného zařízením, aniž by rozlišoval mezi signálem přicházejícím z cílové základnové stanice (BS) a signály na pozadí, jako je šum a rušení. Hodnota se může lišit v závislosti na konkrétních podmínkách prostředí, ale typické limity pro RSSI v sítích 5G se mohou pohybovat od -50 dBm do -120 dBm.
 • Výkon signálu (RSRP): Výkon signálu (Referenční výkon přijímaného signálu) je měřítkem výkonu signálu 5G přijímaného zařízením. Je to jeden z klíčových ukazatelů, který určuje kvalitu připojení. RSRP odráží sílu aktuálního signálu, což je signál, který se používá k synchronizaci a měření v mobilní síti.
 • RSRP se zaměřuje na sílu signálu přicházejícího přímo ze základnové stanice, přičemž ignoruje ostatní rušení a šum v kanálu. Čím vyšší je hodnota RSRP, tím silnější je signál. Limity RSRP se mohou pohybovat od -44 dBm do -140 dBm.
 • SINR (Signal-to-Interference plus Noise Ratio//): SINR měří poměr použitelného signálu a šumu v rádiovém kanálu. Vyšší hodnota SINR znamená lepší kvalitu signálu. Typické limity pro SINR v sítích 5G jsou přibližně od 0 dB do 25 dB.
 • CQI (Channel Quality Indicator///): CQI je ukazatel kvality kanálu a udává možnou propustnost kanálu. Čím vyšší je hodnota CQI, tím lepší je kvalita kanálu. Hodnoty CQI se obvykle pohybují v rozmezí od 1 do 15, přičemž vyšší hodnoty znamenají lepší kvalitu kanálu.
 • Propustnost: Propustnost je množství dat, které lze v síti přenést za jednotku času. V případě 5G může být propustnost velmi vysoká a dosahovat gigabitových přenosových rychlostí.
 • Zpoždění: je doba potřebná k přenosu dat mezi zařízením a serverem. V sítích 5G může být tato doba mnohem kratší než v předchozích generacích sítí, což je důležité zejména u aplikací, které vyžadují rychlou odezvu, jako jsou například online hry nebo vzdálené lékařské operace.
Lze předpokládat, že při horších parametrech, než jsou uvedeny níže, by měla být použita externí anténa:
 • RSSI méně než -100 dBm
 • RSRP méně než -110 dBm
 • SINR méně než 10 dB
TRANS-DATA 5G KYZ 10/10 anténa + 5 m kabel + SMA [698-960, 1710-2700, 3300-3800 MHz].
Anténa TRANS-DATA 5G KYZ 10/10 A741027_5 (2x5 kabelů), A741027_10 (2x10m kabel). Anténa má konektory SMA.

Schéma instalace videointerkomu pro rodinný dům s přídavnou IP kamerou.

Při budování moderního systému videointerkomu je třeba vzít v úvahu, že videointerkom může ovládat branku a vstupní bránu. K tomu lze použít aplikaci nainstalovanou v chytrém telefonu. Ve vybavené dveřní stanici se pohled z vestavěné kamery zaměřuje na volajícího. Pokud má kamera velmi široký úhel záběru, je možné sledovat prostor před vstupní bránou, ale i když bránová stanice takový prostor pokrývá, je to obvykle nedostatečné.
K systému Hikvision IP video door entry lze připojit další IP kameru, která bude pokrývat oblast vstupní brány nebo vstupní brány a branky. Během příjmu hovoru nebo po něm můžete změnit pohled z hlavní dveřní stanice na přídavnou IP kameru a sledovat oblast před bránou. Díky dálkovému ovládání prostřednictvím chytrého telefonu je možné kdykoli na dálku otevřít a ověřit, zda je vstupní brána otevřená nebo zavřená.
Níže je uvedeno schéma IP video dveřního vstupního systému pro rodinný dům. Instalace byla založena na jednosubvenční dveřní stanici IP Villa DS-KV8113-WME1(C) G73632 s vestavěnou kamerou a dvěma relé pro ovládání brány a vstupní branky. Uvnitř budovy byl instalován monitor DS-KH6320-WTE1 G74001 vybavený rozhraním Wi-Fi. Pozorování prostoru u vstupní brány bylo realizováno pomocí IP kamery Hikvision DS-2CD2043G2-I K03207. K napájení dveřní stanice, monitoru a IP kamery byl použit přepínač Ultipower N299781 vybavený 4 porty PoE ve standardu 802.3af/at. Systém byl připojen k internetové síti pomocí směrovače Mercusys AC12G N2933. Branka byla osazena symetrickou dveřní závorou Bira S12U z řady Hartte G74220 s nastavitelnou čelistí do 4 mm, která je vhodná pro provoz na 12 V DC nebo AC. K jejímu buzení byl použit stejnosměrný zdroj 12 V M1820.
S12U Elektrozamek HARTTE symetrické ze série S 12V AC/DC BiraOK-P6 Dlouhá plochá lišta pro série EL1, ELP, ES1, S, XS, SHD, XSHD BiraRain shield: Hikvision DS-KABV8113-RS/Surface for Villa 2 gen. flush gate/door stationsNapájecí zdroj ZI-2000 12V/2A (pro CCTV kamery)Compact IP Camera: Hikvision Hikvision DS-2CD2043G2-I (4 MP, 2.8mm, 0,005lx, IR up to 40, WDR H.265, AcuSense)Switch PoE ULTIPOWER PRO0064afat 802.3af/at 65W 6x RJ45 (4xPoE), PoE Auto Check
Schéma instalace IP video interkomu Hikvision s další IP kamerou

Fungují produkty Sunell se zařízeními jiných výrobců?

IP kamery a DVR od stejného výrobce poskytují nejvyšší záruku výkonu, protože všechny komponenty jsou optimalizovány pro interoperabilitu a funkčnost. Pokud je však nutné kombinovat systémy od různých výrobců, podpora protokolu ONVIF (Open Network Video Interface Forum) poskytuje možnost integrace a komunikace mezi různými zařízeními. Společnost Sunell je členem organizace ONVIF, což svědčí o profesionální úrovni integrace a souladu s požadavky odvětví. Zařízení podporují profily S/T/G/M kompatibilní s ONVIF:
 • Profil S: specifikuje požadavky na přenos obrazu a zvuku, způsoby ovládání PTZ, metadata a reléové vstupy a výstupy.
 • Profil T: zaměřuje se na pokročilé funkce analýzy videa, jako je detekce pohybu, analýza obrazu atd.
 • Profil G: zaměřuje se na konfiguraci nahrávání a vyhledávání a přehrávání DVR.
 • Profil M: pokrývá požadavky na speciální aplikace, včetně mobilních zařízení.
Podle našich testů, pokud použijete protokol ONVIF pro připojení různých výrobců, pak:
 • obvykle je nutné na těchto zařízeních povolit protokol ONVIF
 • kamery jsou automaticky detekovány zařízením NVR a jejich přidání vyžaduje pouze zadání hesla
 • NVR umožňuje konfiguraci základních parametrů obrazu kamery, jako je jas, kontrast a sytost, zatímco pokročilejší funkce, jako je. expozice nebo WDR, vyžadují přímou konfiguraci na úrovni kamery
 • NVR může konfigurovat detekci pohybu a přijímat události z této funkce, ale pokročilé funkce, jako je inteligentní detekce pohybu nebo inteligentní události (překročení linie, vstup do zóny), nejsou podporovány
 • funguje pro ovládání kamer PTZ a objektivů motozoomu

Disperzní jev v optickém přenosu.

Jedním z jevů, který má zásadní vliv na omezení kapacity optických kabelů, je disperze. Zhoršuje poměr signálu k šumu přenášeného signálu a zvyšuje chyby přenosu. Existuje několik typů disperze:
Modální disperze - vyskytuje se pouze při přenosu v mnohovidových vláknech. Je důsledkem toho, že každý mod putující jinou cestou ve vlákně dorazí k přijímači v trochu jiném čase, což v konečném důsledku vede k rozmazání přenášeného impulsu. To si vynucuje zvětšení rozestupů mezi vysílanými impulsy, což následně výrazně snižuje šířku datového pásma. Modální disperze má nepříznivý vliv na maximální přenosovou vzdálenost.
Modální disperze v multimode vlákně
Polarizační disperze - vyskytuje se u jednovidových vláken. Je důsledkem eliptického (nikoliv ideálně kruhového) tvaru jádra, takže se jím vertikální a horizontální polarizace modulu šíří různou rychlostí. Tento jev rovněž omezuje přenosový rozsah.
Polarizační disperze v single-mode vlákně

Chromatická disperze - je důsledkem rozdílné doby, za kterou vlny různých vlnových délek projdou přenosovou cestou, a představuje hlavní problém při použití technik CDWM a DWDM založených na přenosu signálu o více vlnových délkách. Složky chromatické disperze se skládají z materiálové disperze (změna indexu lomu v závislosti na vlnové délce) a vlnovodové disperze (nehomogenita indexu lomu v jádře).
Chromatická disperze v single-mode vlákně
Vzhledem k tomu, že složky chromatické disperze se přes rozsah vlnových délek liší znaky, je možné určit vlnovou délku nulové chromatické disperze (ve výše uvedeném příkladu: 1300 nm). Výrobci mohou také měnit komponenty ve výrobním procesu, pohybem oblasti s nulovou disperzí do oblasti používané danou přenosovou technikou.

Anténa DIPOL SMART HORIZON DVB-T2 - parametry příjmu potvrzené provozními testy.

Ideální anténa je taková, která má vysoký zisk, optimální směrovost, relativně malé rozměry a nevyžaduje další napájení. Antény řady SMART byly optimalizovány tak, aby splňovaly výše uvedené požadavky.
Anterna DIPOL SMART HORIZON A2230 prošla řadou terénních testů, včetně analýzy výkonu v dosahu 10 až 100 km od vysílače o výkonu 100 kW. Testy zahrnovaly měření v lokalitách s různou hustotou zástavby a také srovnávací testy s jinými anténami DVB-T2 dostupnými na trhu. Testy ukázaly, že anténa je z hlediska příjmových možností na špičce. Bez větších problémů bylo možné přijímat signály DVB-T ve vzdálenosti 94 km od vysílače (100 kW, nízké pásmo UHF, profil terénu bez překážek na trase), přičemž síla signálu v pasivním režimu antény dosahovala v průměru 50 dBμV pro 3 kanály a hodnota MER byla v průměru 30 dB. Tyto hodnoty by měly být považovány za dostatečné pro příjem 1 přijímačem. V případě většího systému by měl být použit aktivní režim, který zvyšuje sílu signálu o 15-20 dB a hodnotu MER o 2-3 dB..

Nové produkty:

IP PTZ camera: Hikvision DS-2DE4225IW-DE(T5) (2 MP, 4.8-120 mm, optical zoom: x25, IR up to 100 m, AcuSense, PoE)
Hikvision DS-2DE4225IW-DE(T5) IP PTZ kamera (2 MP, 4,8-120 mm, optický zoom: x25, IR až 100 m, AcuSense, PoE) K17913 je IP PTZ kamera Hikvision s 1/2,8" snímačem s rozlišením 2 MP a maximální snímkovou frekvencí 25 fps. Kamera je vybavena technologií AcuSense založenou na algoritmu hlubokého učení, který jí umožňuje filtrovat lidské objekty a objekty vozidel, což vede k vyšší efektivitě provozu a snížení počtu falešných poplachů. Díky pokročilým funkcím analýzy obrazu, 25násobnému optickému zoomu a infračervenému přísvitu s dosahem až 100 m lze kameru úspěšně používat ke sledování různých typů objektů, jako jsou silnice, parky, řeky, železniční tratě atd.
Kamera je vybavena také funkcí pro sledování objektů, jako jsou například silnice, parky, řeky, železniční tratě atd.
IP PTZ camera: Hikvision DS-2DE4215IW-DE(T5) (2 MP, 5-75 mm, optical zoom: x15, IR up to 100 m, AcuSense, PoE)
Hikvision DS-2DE4215IW-DE(T5) IP PTZ kamera (2 MP, 5-75 mm, optický zoom: x15, IR až 100 m, AcuSense, PoE) K17912 je IP PTZ kamera Hikvision s 1/2,8" snímačem s rozlišením 2 MP a maximální snímkovou frekvencí 25 fps. Kamera je vybavena technologií AcuSense založenou na algoritmu hlubokého učení, který jí umožňuje filtrovat lidské objekty a objekty vozidel, což vede k vyšší efektivitě provozu a snížení počtu falešných poplachů. Díky pokročilým funkcím analýzy obrazu, 15násobnému optickému zoomu, infračervenému přísvitu s dosahem až 100 m lze kameru úspěšně používat pro monitorování různých typů objektů, jako jsou silnice, parky, řeky, železniční tratě atd.
Single-mode pigtail set 4ks. PG-271A-1 SC/APC, G.657.A1, 1m, red, green, blue, yellow
Sada jednovidových pigtailů 4 ks. PG-271A-1 SC/APC G.657.A1 1 m červená, zelená, modrá, žlutá L34271A umožňuje úhledné zakončení optických vedení. Barvy lze použít k rychlé identifikaci jednotlivých spojů ve velkých rozvodech (není třeba používat vizuální vyhledávač poruch k identifikaci vlákna, které vyžaduje opakované spojování) nebo k identifikaci signálů a služeb v daném vlákně (např. kamera 1, kamera 2 atd.).
Barevné provedení je vhodné pro rychlou identifikaci jednotlivých spojů ve velkých rozvodech.

Vyplatí se přečíst

Září dobrý spoj? Montéři, kteří kontrolují instalace založené na optické kabeláži, často používají tzv. vizuální vyhledávač závad. Tento nástroj jim umožňuje kontrolovat kontinuitu kabeláže a mimo jiné lokalizovat místa nadměrného ohybu vláken ve spojkách, přepínačích, spojovacích kazetách atd. Často dostáváme dotazy týkající se "svícení na spoji". S tímto jevem se setkáváme poměrně často, nicméně únik světla na spoji vláken nemusí vždy znamenat poškozený (přerušený) spoj...>>>více
Výše uvedená fotografie ukazuje rozdíl v "záři" u špatného a dobrého svaru. Prasklý svar (v důsledku špatné manipulace s pláštěm ihned po zahřátí) svítí intenzivně a bodově. Správný svar vyzařuje mnohem méně intenzivní a rozptýlenější světlo.
DVB-T/T2/C přijímač SIGNAL T2-MINI DVB-T2 HEVC USB 5V
Digitální televize SIGNAL T2-MINI na dosah ruky